google27eaa3905ca3fee3.html

Osho-selection-04-400

Jestliže doopravdy chcete transformovat lidstvo, všichni jednotlivci by se měli starat o svůj vlastní růst. Dav není k růstu zapotřebí. 

Růst se podobá vývoji dítěte v matčině děloze. Matka pro své dítě nepotřebuje dav, musí být jen opatrná. Nový člověk se musí narodit ve vašem nitru. Musíte se stát dělohou pro novou lidskou bytost. Nikdo se o tom nedozví a je dobře, že o tom nikdo neví. Budete prostě dál vykonávat svou práci, žít v obyčejném světě, budete prostí a normální – nemusíte se stát revolucionářem, reakcionářem, punkerem nebo skinheadem. To vám nepomůže. To je totální pitomost. Chápu, že to děláte na základě pocitu marnosti, ale i přesto je to šílené. Společnost je šílená a kvůli pocitům frustrace se stanete šílenými i vy? Z takovýchto lidí společnost nemá strach.

Společnost se bojí pouze lidí, kteří jsou schopni uvést se do středu, stát se vědomými, a to natolik, že přestanou potřebovat zákony. Vždy jednají správně. Nacházejí se mimo vliv takzvaných mocných zájmů. Budou-li jednotlivci růst, společnost se začne zmenšovat. Společnost, kterou jste znali – s vládou, armádou, soudy, policií a věznicemi – tato společnost se začne ztrácet. Je samozřejmé, že vzhledem k tomu, jak obrovské množství lidí existuje, vzniknou nové podoby kolektivů. Nechci je nazývat společnost, abych se vyhnul nedorozumění. Novému kolektivu říkám komunita. Toto slovo má hluboký význam – znamená místo, kde lidé žijí nejen pohromadě, ale také spolu souznějí.

Žít pohromadě je jedna věc. Toto již děláme – v každé vesnici, v každém městě žijí pohromadě tisíce lidí – nakolik ale žijí skutečně pohromadě? Lidé neznají dokonce ani své sousedy. Tisíce lidí bydlí ve stejném mrakodrapu a nikdy se nedozví, že bydlí ve stejném domě. Nežijí skutečně dohromady, poněvadž spolu nesdílejí a nesouznějí. Je to jen dav, nikoliv komunita. Rád bych tedy nahradil slovo společnost výrazem komunita.

Společnost funguje na jistých principech, které budete muset odstranit, protože jinak nezanikne. Hlavní a nejdůležitější jednotkou společnosti je rodina – pokud rodina zůstane taková jako v současnosti, společnost, církev ani náboženství nebudou moci přestat existovat. V důsledku toho nebudeme moci stvořit jednotný svět, jednotné lidstvo. Rodina je psychologicky přežitá. Neexistovala vždy – byly doby, kdy rodina neexistovala, kdy lidé žili v kmenech. Rodina vznikla kvůli soukromému majetku. Žili mocní lidé,
kterým se podařilo nashromáždit více jmění než ostatním, a tito lidé si přáli předat své bohatství svým dětem. Do té doby rodina neexistovala. Muži a ženy žili vedle sebe z lásky, nefungovalo manželství ani rodina. Jakmile se však objevil majetek, muž si začal přivlastňovat ženu. Vytvořil z ní součást svého majetku.

V indických jazycích se ženě opravdu říká majetek. V Číně byla žena považována za majetek, takže manžel mohl svou manželku beztrestně zabít. Nespáchal žádný zločin – měl naprostou svobodu zbavit se svého majetku. Můžete spálit svůj nábytek, svůj dům – není to zločin, je to váš dům. Můžete připravit o život svou ženu…

Jakmile se objevil soukromý majetek, proměnila se v něj i žena a muž se všemi možnými prostředky snažil zajistit, aby dítě, které se jeho manželce narodilo, bylo skutečně jeho. To je ale velký problém – otec si nemůže být nikdy stoprocentně jist. Pouze matka ví, jak je to ve skutečnosti. Otec se však všelijak snažil ženě zabránit, aby přišla do kontaktu s jinými muži. Všelijakými způsoby jí bránil, zavíral všechny dveře.

Ne náhodou chodí do kostelů a chrámů jen staré ženy, poněvadž po celá staletí to byla jediná místa, kam směly chodit. Muži si velmi dobře uvědomovali, že církev rodinu ochrání. Církev ví, že zánik rodiny by vyústil v její zánik. A církev je samozřejmě poslední místo, kde by mohlo dojít k nějakému milostnému románku, neboť v ní byla učiněna všechna předběžná opatření, aby se tak nestalo. Kněz musí žít v celibátu – to je záruka – v různých náboženstvích musejí kněží odlišnými způsoby dodržovat celibát a vzdorovat sexu, bránit se kouzlu žen.

Džinistický mnich se ženy nesmí dotknout. Nesmí se přiblížit k ženě na více než dva a půl metru. Ani buddhistický mnich se nesmí ženy dotknout. Existují náboženství, jež ženám zakazují vstup na posvátná místa nebo je oddělují přepážkou. Muži zabírají hlavní část chrámu či mešity, ženám je k dispozici malý oddělený prostor. Muži na ně dokonce ani nevidí. Je naprosto nemožné, aby se zde seznámili.

Mnoho náboženství – jako islám – ženám nařizuje, aby si zakrývaly tvář. Obličej muslimských žen je velmi bledý, poněvadž tyto ženy nikdy nespatřily sluneční světlo. Tvář i tělo mají tyto ženy zahaleny, jak jen to jde. Nesmějí se vzdělávat, poněvadž vzdělání v lidech probouzí podivné myšlenky. Lidé začínají přemýšlet, začínají diskutovat…

Žena neměla dovoleno vykonávat placené zaměstnání, protože to znamenalo nezávislost. Všechny cestičky měla odříznuty, jen aby si muž mohl být jist, že jeho syn je doopravdy jeho. Skutečně mocní lidé – jako například králové – nechávali služebníky mužského pohlaví vykastrovat, neboť se pohybovali a pracovali v paláci, obsluhovali tam druhé. Museli být vykastrováni, jinak hrozilo nebezpečí… Bylo to nebezpečné, neboť každý vládce měl stovky manželek, z nichž mnohé nikdy ani nespatřil. Tyto ženy se přirozeně mohly zamilovat do kohokoliv. Do paláce však měli přístup jen vykastrovaní muži, takže i kdyby se do někoho zamilovaly, nemohly s dotyčným mužem zplodit dítě. To bylo zásadní.

Rodina musí zmizet a uvolnit místo komunitě. Komunita znamená, že jsme veškeré naše energie, všechny peníze, shromáždili do jediného banku – a tento bank se postará o všechny. Děti budou členy komunity, takže individuální dědictví nepředstavuje problém. Shromáždíte-li všechny své energie, peníze a zdroje, všechny komunity budou bohaté
a každá z nich si bude moci dovolit stejný životní standard.

Jakmile budou jednotlivci a komunity růst bok po boku, společnost zanikne a společně s ní zmizí i všechno zlé, co stvořila. 

Text je z knihy:

125527_svoboda_mediumSvoboda – Osho – Odvaha být sám sebou

Osho rozpráva o tom, čo je to skutočná sloboda. Hovorí o troch rozmeroch slobody: fyzickom, psychologickom a duchovnom. Varuje před zotročovaním, ktoré na ľuďoch páchajú štát, politické systémy a náš bežný spôsob vzdelávania. Tvrdí, že slobodný nie je ani ten, kdo sa cíti byť príslušný k nejakému náboženstvu. Sloboda je okrem iného možnosť rozmýšľať vlastným spôsobom a sám hľadať odpovede na rôzne otázky. Vrcholom slobody je podľa Osha uvedomenie, že nie sme ani telom, ani mysľou – uvedomenie, ktoré prichádza ako výsledok meditácie. Takéto čisté vedomie, spojené s tvorivosťou a inteligenciou, je jediným stavom hodným skutočného, prebudeného človeka.

Úryvok: Svoboda znamená schopnost říci ano, když je zapotřebí souhlasit, ne, když je třeba nesouhlasit, a být zticha, není-li někdy nutné dělat nic – být tichý, mlčet. Pokud jsou vám vlastní všechny tyto rozměry, jste svobodní. Osvobodit se od něčeho je obyčejné, všední. Lidé se vždy snažili osvobodit od nejrůznějších věcí. To není tvořivé. Představuje to negativní stránku svobody. Tvořivost je osvobodit se k něčemu. Máte určitou vizi, již byste rádi uskutečnili, a chcete k tomu mít volnost.

Osvobození se od něčeho je vždy osvobozením se od minulosti, osvobození se k něčemu je vždy osvobozením se k budoucnosti.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.76 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 482 krát, 1 dnes)
 

2 Responses to Rodina musí zmizet a uvolnit místo komunitě

  1. Už komunisti chceli zaviesť niečo podobné ako hovorí Osho, ale nejak to nevyšlo a ani to nemôže vyjsť. Nečudujemm sa Oshovi, že na konci života chcel spáliť svoje knihy a zakázal ich ďalej rozširovať (aspoň tak som počul), lebo zrejme prišiel na to, že písal viac menej bludy.