google27eaa3905ca3fee3.html

chandramohan_curat_1450799g

India bola vždy známa pre svoj mysticizmus, bohatú zachovalú starobylú kultúru, náboženstvo a tradície. Je krajinou, kde pre mnohých ľudí je duchovná filozofia a duchovná cesta súčasťou ich každodenného života.

Juhovýchodná India je  miestom mnohých UNESCOM chránených historických pamiatok a chrámov; nachádza sa tam tiež prekrásna príroda, tak ako aj ostrovy Lakadivy a Andamany.

V Indii pred mnohými stáročiami žilo sedem Maha Ríšiov. Maha znamená „veľký“ a ríši znamená „svätec“. Títo mudrci vyučovali umenia a rôzne vedy, ale venovali sa aj iným činnostiam, ktoré dodnes nie sú mnohým ľudom známe, dokonca ani samotným Indom. Hovorí sa, že boli na takej vysokej úrovni vedomia, že vedeli vidieť skrze čas a priestor do ďalekej budúcnosti. S touto schopnosťou vedeli vidieť osudy mnohých ľudí, aj tých, ktorí sa ešte nenarodili.

Svoje poznanie zachovali pomocou starobylej techniky: zápisom na vysušené prírodné palmové listy pre budúce generácie. S pomocou svojich učeníkov spísali na tieto palmové listy osudy tých, ktorí sa prídu na svoj osud v budúcnosti opýtať, ako radu a súcitnú pomoc pre konkrétne, osobné životy mnohých, no nie všetkých. Nie každý má svoj palmový list. Na tieto palmové listy vyryli starobylý text v archaickej forme jazyka a písma v starej tamilštine, ktorá sa líši od súčasnej reči Indov, a rytinu vysypali farbami a popolom.

Listy sa uchovávajú pomocou zvláštneho oleja z pávích pier a byliniek, ktoré majú ochrannú funkciu. Každých 300 až 500 rokov sa listy podľa potreby prepisujú. Uchovávajú ich v štátnych knižniciach aj súkromných rodinách v juhovýchodnej Indii v štáte Tamilnádu.

O tieto vzácne listy sa starajú kňazi, ktorí sa nazývajú Nádi. Nádi znamenáosud“, čiže Nádi je „ten, ktorý číta osud“. Nádi kňazi majú tiež hodnosť Svami, čo znamená „Boh“. Hlavný kňaz sa nazýva Guruči; on vzdeláva druhých kňazov a je hierarchicky nad nimi svojimi skúsenosťami. Títo kňazi prejdú dlhým duchovným výcvikom, študujú niekoľko rokov archaický jazyk, ktorým sa z listov číta, ale aj spieva a následne interpretuje, nakoľko text listov je písaný vo veršoch a spevoch. Kňazi môžu mať ženu a deti, sú veľmi empatickí a súcitní.

Ten, kto si chce dař svoj osud prečítať z palmového listu, príde do takejto  knižnice v Indii, alebo sa cez moderné technológie s pomocou sprievodcu a tlmočníka spojí s Nádi kňazom na diaľku, cez audiovizuálny hovor (napr. Skype). Kňazovi poskytne jedinú potrebnú informáciu: odtlačok palca. U mužov pravý a u žien ľavý. Podľa odtlačku palca, ktorý je jedinečný a neopakovateľný pre každého človeka, kňaz vyhľadá niekoľko palmových zväzkov z knižnice, kde by list mohol byť. Každý zväzok obsahuje približne päťdesiat listov.  Odtlačky slúžia na akési abecedné roztriedenie, podľa ktorého kňaz vyhľadá zväzky, v ktorých by sa konkrétny list mohol nachádzať. Keď kňaz nájde zväzky, kde by daný list mohol byť, začne sa prvá fáza výkladu – a to hľadanie palmového listu človeka, ktorý sa prišiel spýtať na svoj osud.

Kňaz pri hľadaní listu kladie jednoduché identifikačné otázky, na ktoré sa smie odpovedať len slovom áno alebo nie. Pokiaľ pravdivo odpoviete na všetky otázky slovom áno, máte istotu, že sa jedná o váš palmový list. Pokiaľ odpoviete čoby len na jedinú otázku nie, kňaz obráti ďalší list „knihy“ zo zväzku a číta z ďalšieho listu.

Keď sa váš list nájde, kňaz prečíta vaše meno aj mená ľudí, ktorí sú s vami úzko spojení, dátum vášho narodenia aj iné veľmi presné informácie, ktoré viete len vy.  Stanete sa tak svedkom autentického, výnimočného zážitku, ktorý môže byť dojemný až šokujúci. Súčasný pražský filozof a biotronik Tomáš Pfeiffer tento zážitok vníma ako „Božiu prítomnosť“.

V druhej  fáze výkladu nastane čítanie vášho osudu z palmového listu. Kňazi hovoria, že pri výklade je v energetickej forme prítomný jeden zo siedmych svätcov.

Kňazi sú veľmi empatickí, pri výklade dávajú rady a inšpirácie, ale aj presný výklad budúcnosti v päťročných intervaloch. Čítanie z  palmového listu môže trvať aj niekoľko hodín, záleží to aj od toho ako rýchlo sa nájde váš palmový list. Kňazi z listov staré verše spievajú, následne ich interpretujú. Po tomto nastane najdôležitejšia časť tohto obradu z pohľadu Indov, kedy vám rozpovedia príbeh, v ktorom opíšu  jeden z vašich minulých životov. Tento váš minulý život má negatívny vplyv na váš súčasný život, spôsobuje vám problémy a bloky. Opíšu vám detailne, v ktorom období ste žili a kde, či ste boli muž, alebo žena, a tiež čo zlé, z etického hľadiska nesprávne ste robili, komu a čím ste ublížili, a teda čo je to, čo vám spôsobilo alebo vytvorilo zlú „karmu“ ako dôsledok vašich vlastných činov. Odrazu môžete pochopiť súvislosti, prečo sa vám stali niektoré zlé veci, ktoré ste si podľa vás nezaslúžili. Niekto bol napríklad otrokár a otroci boli preňho menejcenní, preto je pravdepodobné, že v súčasnom živote nebude mať jednoduchý život.

Biblické príslovie, ktoré je zrkadlom duchovného poznania, hovorí: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.“

Nádi kňazi sú tiež veľmi dobrí astrológovia a hovoria aj o vplyve planét na náš život.

Pohľad Indov na zmysel výkladu palmových listov je  iný, ako ten náš, európsky. Jeho zmyslom je sprostredkovať vám zlepšenie života a osudu, sprostredkovať zrušenie a prečistenie predchádzajúcej zlej karmy, ktorá vám spôsobuje problémy v súčasnom živote. Vaše problémy sa snažia odstrániť alebo aspoň zmierniť pomocou rituálov a nápravných opatrení, ktoré Indovia nazývajú PúdžaPariharmy: ide pri nich o vzývanie vyšších síl alebo modlitby k bohom.

Pokiaľ človek tieto rituály vykoná a drží sa rád kňazov, či už sám, alebo za pomoci duchovných ľudí v Indii, ktorí tieto rituály urobia za vás, zlá karma sa následne očistí a zruší. Kňazi sa v chrámoch – ašrámoch – modlia. Ich celoživotným poslaním a prácou je týmito rituálmi pomáhať druhým. Po ukončení rituálov, ktoré trvajú často aj pol roka, sa predpovede z palmových listov začnú napĺňať, najmä v tých hlavných, kľúčových životných udalostiach.

Keď sa život človeka zlepší, má to priamy vplyv aj na iných ľudí, ktorí sú s ním spojení. Kedysi dávno malo týmto spôsobom potrebu sedem indických svätcov pomôcť budúcim generáciám. Už Platón pochopil a povedal: „Šťastný je ten, kto pochopil, že šťastie je v tom, robiť šťastnými iných.“

Pokiaľ ste takýto zážitok sami nezažili, je to pre vás len sprostredkovaná informácia. No ak ho zažijete, je možné, že počas takéhoto zážitku budete žasnúť, budete dojatí, hlboko precítite duchovno ako dôkaz, že existuje niečo medzi nebom a zemou.

No tak ako veľa mystických a duchovných vecí, ktoré ľuďom pomáhajú, je aj fenomén palmových listov často diskreditovaný  náboženskými či inými organizáciami. Napriek tomu sú tieto cenné knižnice palmových listov súčasťou dedičstva UNESCO.

Duchovné vnemy, vnímanie či viera sú pre mňa veľmi osobné veci, ktoré spadajú do súkromia a práva na slobodu každého z nás.

Opäť spomeniem Tomáša Pfeiffera, ktorý vo svojich rozhovoroch spomína, že jeho veľký učiteľ Jozef Zezulka z 19. storočia mu už dávno rozprával, že v Indii existuje knižnica, kde sú na palmových listoch mudrcmi spísané osudy niektorých ľudí aj mnohých tých, ktorí sa ešte len majú narodiť.

Celé toto mystérium indických knižníc palmových listov, ktoré reálne existujú (vznikli v Indii pred päťtisíc aj viac rokmi vďaka siedmim svätcom – ríšiom), tak ako aj fenomén iných predpovedí budúcnosti, ktoré sú známe z histórie (napríklad grécke Delfy alebo Nostradamus), poskytuje priestor pre celý rad metafyzických otázok, akými sú slobodná vôľa a osud, čas a budúce deje, ktoré zatiaľ neprežívame, vytváranie si osudu, bytostná vôľa, Boh, vlastná skúsenosť, zážitok… po osobnom zážitku už nie sú otázkou viery, ale vedenia a poznania.

Indovia veria v minulé životy. Existuje viac dôkazov o informáciách z minulých životov, ako aj o iných duchovných veciach, než tvrdení, ktoré ich vyvracajú.

Sú to práve mnohé nadprirodzené veci, ktoré sa dajú v Indii zažiť aj dnes, ktoré nám pripomínajú latinskú vetu: „Vedieť všetko znamená nevedieť nič a vedieť nič znamená vedieť všetko.“ Naše poznanie nie je konečné a náš svet nie je len materiálny. Mnohé pravdivé starobylé poznania, náuky a kultúry zanikli, a aj my dnes často zabúdame, kto sme, a neuvedomujeme si podstatu nášho bytia.

Čítanie vášho osudu z knižníc palmových listov v Indii môže byť dojemným a autenticky duchovným zážitkom, často až šokujúcim. Nadi kňazi veria, že cez rituály vzývania vyšších síl sa váš osud zlepší a vaša zlá karma z minulosti sa zruší.

Jedným z článkov viery a zásad duchovnej cesty Tomáša Pfeiffera je:

„Uctievaj ducha, ktorý je bytím, a dušu, ktorá je životom. Ochraňuj ich vždy a všade. Choď za pravdou ducha, nezabíjaj dušu!“

„Uctievaj všetky základné náuky, pretože sú pravdivé. Odstraňuj z nich ľudské nepochopenie, ktoré ich deformovalo.“

Mgr.art. Andrea Šestáková

Poznámka: Niektoré indické termíny boli napísané podľa slovenskej výslovnosti.

Rádio Slobodný vysielač. Rozhovor s Andreou Šestákovou na tému čítania osudu z knižnice palmových listov v Indii: https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/

Televízia LTV Plus. Rozhovor so súčasným českým filozofom Tomášom Pfeiferrom na tému palmových listov:

http://www.dub.cz/cs/alternativni-pohledy-2-palmove-listy.php


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika:

Gennadij Malachov – Osud, život, zdraví

Karma, údel, osud, hriech… Narušené zdravie, problémy v rodine aj v práci zapríčiňuje zlá karma. Dostáva človek zlú karmu od narodenia, alebo si za ňu môže sám? Môžeme zmeniť svoj osud? Ak porozumieme karmickým zákonom a naučíme sa s nimi pracovať, prospeje nám to vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach nášho života. Nachádza sa tu zaujímavé biologické vysvetlenie pojmov “duchovný vývoj”, “karma” a “hriech”; rozoberajú sa jednotlivé druhy karmy a ako sa karma prejavuje v rôznych obdobiach života; ako sa v rámci rodiny odovzdávajú problémy a choroby deťom; ako zistiť, či je určitá karma už “odpracovaná” a aký je jej vplyv na súčasný život človeka; ako negatívne pôsobia krivdy, urážky, nenávisť a iné negatívne postoje vo vzťahoch; čoho dôsledkom je samovražda a aký je jej karmický dosah…

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.79 EUR


 

(Prečítané 572 krát, 1 dnes)
 

One Response to Čítanie osudu zo starobylých indických textov. Mystérium knižníc palmových listov

  1. Marco píše:

    Zdravím! Keď ste písali v článku o Tamilčine, rád by som vás na niečo upozornil. India je krajina, kde je množstvo jazykov a dá sa povedať, že ani jeden z nich tak celkom úradný nie je. Tamilčina sa používa v Tamilnádu. Možno je tam niekto, kto ovláda tento jazyk.