google27eaa3905ca3fee3.html

Hovorí sa, že Biblia je súčasťou pravého poznania. Ale najstarší, veľmi efektívny spôsob ako získať toto tajomstvo je práve cez Kabalu. Ale čo je to Kabala? Je to náboženstvo, alebo mystické znalosti? Je to filozofické? Má to ezoterickú tradíciu? Je to veda – matematika?

Je všetko a oveľa viac: Je to tajná múdrosť, ktorá sa dedí po stáročia ústnym podaním, je to kľúč, ktorý môže otvoriť skryté dvere pravej múdrosti bytia. Kabala je veľmi starý prostriedok získavania informácií. Hovorí sa, že Mojžiš prijal Tóru na hore Sinaj a od tej doby boli tieto znalosti  odovzdávané ústne z generácie na generáciu. Najstaršími zhruba 4000 rokov starými spismi Kabaly sú starobylé židovské zvitky – papyrus kňazov, na ktoré sa história často odvoláva ako na Kabalistický židovský mysticizmus.

Kabala je tajomstvom poznania a múdrosti, ale bolo by chybou si myslieť, že môže byť použitá iba na židovskom území.

Po dlhé stáročia sa Kabala, ako súčasť židovskej mystiky, študovala pod rúškom tajomstva… Ale komu vlastne slúžila, čo obsahovala a čo reprezentovala? To je zložitá otázka s ešte zložitejšou odpoveďou, nad ktorou bádajú historici už stáročia. Ak si odmyslíme vnímanie Kabaly cez rôzne ezoterické „združenia“, ktoré sú dnes známe najmä vďaka celebritám, ako Madonna, či Demi Moore, tak s určitosťou zakopneme o fakty, ktoré predstavujú Kabalu ako zložitý komplex numerológie, kozmológie a metafyziky, slúžiaci na bližšiu analýzu našich životov.

Kto vlastne sme, odkiaľ pochádzame, aké sú naše životné cesty, čo nás čaká …?

Toto sú otázky, ktoré po dlhé stáročia zamestnávajú vedcov, numerológov, či ezoterikov …

Práve dlhoročné štúdium rôznych systémov numerológie, mystiky, astrológie a metafyziky priviedli švajčiarov Fritza Guggisberga a Hansa Müllera k objaveniu kabalistickej analýzy narodenia.

Túto teóriu ďalej rozvinuli ich žiaci Johaness Hossbach a Irene Kappeler a spolu s Eckardom F.E. Strohmom dali základ vzniku, či lepšie povedané znovuobjaveniu Atlantskej Kabaly. Prvým známym kabalistom podľa Biblie bol Abrahám.

Eckard Strohm tvrdí, že strom života má pôvod  už v tzv. Dávidovej hviezde, ktorá mala šesť cípov a používala sa v Atlantíde ako symbol vesmíru. Kňazi starého kontinentu Atlantídy používali „duchovnú“ abecedu, ktorá sústreďovala energie rôznych anjelov priamo so zámerom dosiahnuť cieľ, alebo úspech. Tieto vedomosti a právomoci získavali krok za krokom s pomocou zasvätenia. Zdroje tejto múdrosti boli získané z modelu na Veľkom námestí v chráme Atlantis, kde existoval rovnaký systém, ktorý následne vytvoril Strom života kabaly a mystiky.

strom životaObsah Kabalistickej analýzy života:

Kabalistická analýza života hovorí o úplne osobnom pláne duše každého človeka. Základom tejto analýzy sú meno, ako je zapísané v rodnom liste a dátum narodenia.

Cieľom je vysvetliť klientovi, ako môže lepšie pochopiť rôzne životné situácie, uvedomiť si seba samého, pomôže odstrániť závoje nejasností a priblížiť sa k pravde o tom, čo sa deje v jeho živote.

Týmto spôsobom možno liečiť zmätok, pády a zranenia v sebe a nájsť vlastnú cestu k sebe, pre svoje ciele a svoju pravú slobodu. Aby sme dosiahli rozšírenie vedomia, musíme pochopiť čo máme dané (naplánované), aký je náš súčasný život, aby sme vedeli byť šťastnejší vo vzťahoch s ostatnými a lepšie zvládnuť naše učebné procesy a prekážky v nášom živote.

V tomto vyhodnotení, alebo analýze sa dajú rozpoznať úlohy, spôsoby správania a dohodnuté stretnutia, ktoré si duša naplánovala pre danú inkarnáciu.

Ako ľudia zabúdame na tento životný plán a počas nášho života sme konfrontovaní so situáciami a stretnutiami, ktoré sme si ako duše predsavzali.

Úlohou je zbierať skúsenosti. Všetko, čo si duša predsavzala, sa môže aj naučiť (ale nemusí) a všetko, čo si predsavzala, sa môže aj dozvedieť:

„Komu Boh dá úlohu, dá mu k nej aj silu.“

S vedomosťami z Kabaly máme možnosť lepšie pochopiť podstatné oblasti nášho bytia.

Analýza pomocou Atlantskej Kabaly sa zameriava na tieto témy:

  • Získať informácie o našom spôsobe života pomocou kabalistického stromu života

  • Zistiť, ako energia, ktorú dostávame z vesmíru cez nás  prúdi,  čo nám umožní pochopiť, ako si vytvárame naše choroby ako ochranné štíty duše a získať informácie, ktoré tieto signály obsahujú.

  • Zistiť, ako sa človek môže zamerať na svoje vzťahy a získať tak posun k lepšej kvalite života.
  • Možnosť analyzovať pár, celú rodinu, vzťahy s inými osobami, či celkami

Pre úlohy, ktoré si duša naplánovala, prichádza každý deň „kozmický energetický balíček.“ Táto energia je ľuďom k dispozícii na to, aby sa naučili a lepšie pochopili svoje učebné úlohy. Má byť spotrebovaná len pre túto úlohu a pre tento deň. Úspora možná nie je! Ak sa táto energia nevyužije na príslušnú úlohu, vznikne blokáda – faktor, ktorý musíme brať do úvahy.

Táto blokáda hovorí: „TY, DUŠA, NEUČÍŠ SA SVOJU ÚLOHU !“

Blokády potom vždy „bolia“. Môžu sa ukazovať ako nepríjemné situácie, napríklad hádky, nevykonané rozhodnutia …alebo ako fyzické ťažkosti, či vážne ochorenia…

Cieľom Kabaly nie je veštenie ani predpovedať niekomu budúcnosť, ale naopak poukázať na omyly, ktoré každého z nás zväzujú, aby sa človek vedel rozvíjať ďalej a dosiahnuť tak šťastie a životnú radosť.

Autor: Peter Štrelinger, www.centrumzdravehozivota.sk


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Jeanne Ruland – Merkaba

Merkaba je kryštalická svetelná štruktúra, pôvodný vzor, podľa ktorého vzniklo všetko viditeľné aj neviditeľné. Autorka vás uvedie do praktickej práce s Merkabou, vysvetlí vám, ako táto svetelná štruktúra vyzerá, ako sa vytvorí pole Merkaby, ako Merkabu naprogramujete… Chce vám ukázať cestu, ako rozvinúť váš potenciál, rozsvietiť vaše svetlo, využiť vašu vlastnú silu.

Úryvok: Nejznámější příběh o Merkabě se nachází v Bibli. Každý rok slavíme narození Ježíše Krista a svaté období od 24. 12. do 6. 1. Tento přechod končí v den Tří králů. Tak, jako je ve spermii skrytý celý tvůrčí proces, zahrnuje toto období stopu světla ztělesnění Boha v Kristu a nadcházejícího roku. Příběh lze chápat symbolicky. Rodíme se v jeskyni, nevědomě, nevíme, kdo jsme a co je naším úkolem. Svatí Tři králové symbolizují naše síly, které můžeme rozvíjet a jež při našem narození čekají na probuzení. Jsou vedeny naším Vyšším Já, naší hlavní hvězdou, která je věčná a zcela vědomá. Koncem roku vcházíme ze starého období do nového. Znovuzrozené světlo by se v nás chtělo sjednotit se třemi aspekty, aby bylo nesmrtelné a věčné. Staré vzory a zážitky z minulosti chtějí toto světlo omezit, svázat a stísnit. Merkaba (hvězda) je Kristovo vědomí, jež v nás procitá. Jsme již spaseni. Je čas, abychom to pochopili. Merkaba je věčné pole světelného těla, diamantové vozítko, které se v nás rozvíjí, aby nás zavezlo domů.

Pôvodná cena: 5.90 EUR, Naša cena: 5.31 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.59 EUR


 

(Prečítané 3 175 krát, 1 dnes)

Comments are closed.