google27eaa3905ca3fee3.html

SVĚTOVÝ MÍR – VEDLEJŠÍ PRODUKT INDIVIDUÁLNÍ BLAŽENOSTI

Většina z vás je ve skutečnosti polapena bojem ve vlastním nitru. Zmítáte se v pavučině svých protikladných myšlenek a tužeb. Vaše myšlenky a slova jsou velice mocná, nicméně vy je používáte ledabyle a nahodile. Když vás například bolí hlava, co uděláte? Řeknete si: Jak já si přeju, aby mě přestala bolet hlava! Tím, že utrousíte tato slova, dáváte stejnou sílu slovům: bolest hlavy jako slovům: přestala. To jsou ale přece naprosto protikladné myšlenky, kvůli nimž jste v rozporu se svou původní touhou. Toto se týká dokonce i vašich pozitivních myšlenek, i ty jsou lapeny v tomto boji, v tomto dilematu mezi vašimi myšlenkami a slovy. Ptáte se: Jak se mám zbavit bolesti hlavy? Měli byste si prostě říct: Ať je mi dobře! To je celé. Jestliže si budete neustále opakovat ozdravné myšlenky, dáte tím sílu pozitivním slovům i myšlenkám a ony zakoření ve vaší svalové paměti. Takže až budete mít špatnou náladu nebo depresi, tyto ozdravné myšlenky automaticky vyplavou na povrch ve vašem nitru a zbaví vás špatné nálady.

Krásný příběh ze života Buddhy: Buddhův bratranec Devadatta se přidal k Buddhovu řádu mnichů. Hladověl po moci a postavení. Chtěl se stát vůdcem mnichů, ale Buddha by nikdy nedovolil, aby tak nezralá osoba, která se žene za postavením místo za osvícením, vedla jeho misi. Proto Devadatta ve svém nitru choval žárlivost a nehezké pocity vůči Buddhovi, a dokonce se ho párkrát pokusil zabít. Jednou Devadatta přesvědčil královské ošetřovatele slonů, aby vypustili na Buddhovu cestu jednoho zuřivého slona. Slon byl omámen a vypuštěn na ulice, kde se obvykle procházel Buddha. Šílené zvíře divoce pobíhalo. Lidé zpanikařili a rozběhli se do všech směrů. Slon se rozběhl směrem k Buddhovi. Buddha pokračoval v chůzi, stále ze sebe vyzařoval stejný mír a klid, a to dokonce i tváří v tvář nebezpečí. Jeho blaženost a mír nebyly hrozbou divokého slona vůbec poznamenány. Slon k němu v zuřivosti doběhl a okamžitě se naprosto zklidnil. Jeho divoká povaha se prostě v Buddhově osvícené přítomnosti rozplynula. Buddha se dotkl slonova čela a něžně jej pohladil. Slon zklidněný dotykem poklekl a Buddhovi se poklonil. Lidé, kteří byli svědky celé události, byli naprosto v šoku!

Vlny blaženosti vyzařují z mírumilovné osoby přirozeně a automaticky a dotýkají se lidí, zvířat, stromů, skal i kamenů a ovlivňují vše ve své blízkosti. K tomu, aby byl díky vám celý svět blažený a šťastný, nemusíte dělat nic. Stačí změnit centrum svého nitra. Když se díváte na hororový fi lm, váš svět bude naplněn strachem, jakmile ale přepnete řekněme třeba na komedii, uvidíte, jak se váš svět změní! Až ve vás dojde k vnitřnímu probuzení, začnou se v něm vytvářet vyšší emoce a vy budete vše prožívat plně. Pokud chcete zachránit svět, pak jediné, co musíte udělat, je zachránit nejprve sebe samé! Na tomto světě dochází jak k úžasným duchovním shromážděním, na nichž lidé sdílí své osvícení, tak i k teroristickým kempům, kde lidé sdílejí násilí. Budete k sobě přitahovat a vidět takový svět, lidi a situace, na jaké se naladíte. Dokonce i jedna osoba snažící se dosáhnout osvícení zvyšuje vědomí alespoň milionu lidí.

JAK SE VYPOŘÁDAT S UTRPENÍM NA SVĚTĚ

Za prvé musíte pochopit, že každé velké rozhodnutí na vyšší úrovni moci a vlády znamená vyjádření kolektivní pozitivity nebo negativity, protože je to právě masové neboli kolektivní vědomí, které vytváří své vůdce. Takže než začnete vinit ostatní – vůdce, politiky a tak dále – měli byste tuto energii využít sami pro sebe a začít pracovat na tom, abyste si ve svém nitru vytvořili pozitivnější vědomí. Tím uděláte něco opravdu užitečného. Již nadešel čas… Pojďme společně vytvořit více pozitivity. Pojďme do svých činů vnést lásku. Pojďme zvýšit frekvenci svého uvědomění. Místo toho, abyste byli rozrušení nějakými negativními rozhodnutími, prostě si jen vytvořte pozitivní energii, s jejíž pomocí budete moci ovlivnit lidi ve svém okolí i na celém světě, a uvidíte, že pozitivita začne vyzařovat také z vašich vůdců. Čím víc změníte sebe samé, tím větší bude vznikat kolektivní pozitivita, jejímž vyjádřením bude volba správných politiků a vůdců. Když se necháte rozrušit, k čemu dojde? Nestane se nic kromě toho, že budete o trochu více v depresi a, že budete o trochu negativnější, čímž pouze posílíte světovou negativitu. Správná cesta tudíž není revoluce, ale evoluce. Každá revoluce slibovala pravdu nebo konečné řešení. Ale co uvidíte, když se ohlédnete zpět do minulosti? Během posledních tří tisíc let historie planety Země jsme zažili pět tisíc válek! Výzkumníci zjistili, že za poslední tři tisíce let došlo k alespoň devíti tisícům mírových dohod a že jejich průměrná doba trvání byla pouhých osm let! Stačí, když budete vytvářet pozitivní energii, lidé kolem vás a na celém světě jí budou ovlivněni a vy uvidíte, že začne vyzařovat také z vašich vůdců.

STUDIE ÚČINKŮ MEDITACE NA MÍR

Byly učiněny nejrůznější studie zabývající se účinky skupinové meditace na danou komunitu. Některé studie zkoumaly účinky meditování kritického množství lidí, kteří používali TM neboli transcendentní meditaci. Tyto studie ukázaly osmiprocentní snížení kriminality ve městech, kde došlo k takovýmto skupinovým meditacím. Jiné záznamy ukazují podstatný sedmnáctiprocentní pokles násilných činů a třináctiprocentní nárůst výskytu případů pomoci a spolupráce. V oblastech postižených válkou došlo k více než padesátiprocentnímu poklesu každodenních válečných úmrtí a k více než pětadvacetiprocentnímu poklesu válečných zranění. Celkové statistiky uvádějí snížení kriminality, méně počtu přijetí do nemocnice a snížení násilí, což vedlo ke zvýšení celkové životní úrovně.

Text je úryvek z knihy:

Nithyananda – Přirozené osvícení – Tato kniha je pro každého, kdo si přeje žít plným a naplňujícím životem. Naleznete v ní hluboké pravdy a účinné techniky, jež vám pomohou vyřešit vnitřní konflikty a postoupit do vyšší roviny uvědomění. Mladý, současný duchovní mistr nadšeným, živým a přitom docela obyčejným způsobem popisuje, co je to osvícení, jak jej dosáhnout a jaké výhody přináší. Svůj výklad ilustruje poučnými příběhy a konkrétními meditačními návody. Jeho slova ve vás probudí radost ze života a důvěru v Existenci.


Súvisiace články:(Prečítané 719 krát, 1 dnes)

Comments are closed.