google27eaa3905ca3fee3.html

 S pomocí meditace můžete získat různé jogínské schopnosti neboli siddhi, nicméně k osvícení dojde, až když se dostanete za jejich hranice. Osvícení je schopnost zvládnout své schopnosti a zároveň inteligence k tomu, abyste je odhodili, když jejich užití není nutné.

Nedávno jsem četl zajímavý článek o knize Occult Chemistry (Okultní chemie), jež se týká výzkumu dvou teosofů Annie Besant a Charlese Leadbeatera. V knize se pojednává o molekulární struktuře různých částic. Říká se, že dlouho předtím, než fyzici objevili, že atom má jádro, teosofové již přišli na strukturu mnoha částic, dostali se až ke kvarku neboli nejzákladnější částici dodnes známé v kvantové fyzice! Jak na to přišli bez moderního vědeckého vybavení, dokonce ještě předtím, než vznikl obor kvantové fyziky? Záznamy tvrdí, že s pomocí siddhi neboli mystické schopnosti známé jako anima. O ní hovoří v Jógasútrách také osvícený indický mistr a zakladatel jógy Pataňdžali.

Pataňdžali popsal animu jako schopnost získat znalosti týkající se všeho malého, skrytého či vzdáleného, a to tím, že na danou věc zaměříte své superfyzické schopnosti. S pomocí jogínského tréninku uviděli jogíni nebo teosofové tak malé částice, jež není možné zahlédnout pouhým okem. Tímto způsobem objevili pět nových částic. Objevili dokonce, že i nejzákladnější částice kvark se dále dělí na takzvané subkvarky. Stejný objev učinili minimálně další tři lidé v naprosto stejnou dobu a na zcela odlišných místech světa. Všichni došli k objevu s pomocí svých okultních schopností. Tito vědci došli k závěru, že veškerá hmota je jako bubliny vznášející se v prostoru, jako perly navlečené na neviditelné niti. Záznamy praví, že výzkumníci nejenže uviděli subatomární částice, ale viděli dokonce i to, z čeho se skládají, až k nejmenší možné částici zvané subkvark. K tomu, aby totéž dokázali uvidět dnešní vědci, by bylo nutné sestavit velice silný částicový akcelerátor, což by stálo miliardy! Existuje mnoho jogínů se schopnostmi siddhi získanými pomocí meditace. Tyto schopnosti jsou úžasné, ale nesmíte se jimi nechat polapit, protože poté byste spustili oči ze svého konečného cíle neboli osvícení.

Osvícení je velice silný a jasný pocit míru ve vašem nitru. Tento pocit je tak silný, že jej nemohou narušit žádné myšlenky. Nemyslete si, že osvícení mistři nemají žádné myšlenky. Mají, nicméně jejich nitro je tak velké, že mysl tvoří pouze jeho zanedbatelnou část. Dejme tomu, že vaše mysl je jako hektarový pozemek a celý tento pozemek je jako jedna velká zoologická zahrada. Osvícená osoba má ve svém nitru prostor veliký několik set hektarů, tudíž cokoliv se stane v hektarové oblasti jejich mozku, nestojí ani za řeč. Nijak je to nevyruší. Je to pouze nepatrné, téměř neexistující. Právě proto má obyčejný člověk pocit: Já jsem své tělo, zatímco osvícená osoba cítí: Já jsem i své tělo. Myšlenka, že jste své tělo, po dosažení osvícení nezmizí, pouze se změní na uvědomění, že jste i něco víc než pouhé tělo.

Hlavní poznávací znak osvíceného mistra je jeho neustálá intenzita. Okolní svět to chápe jako blaženost nebo štěstí, ale abych byl upřímný, já osobně nemám pocit, že bych byl nějaká blažená bytost. Jediné, co vím, je, že se v mém nitru neustále děje něco velice výjimečného a intenzivního. Pouze vnější pozorovatel to vnímá jako blaženost. Ve skutečnosti se o blaženost ani nejedná, jedná se schopnost, již není možné popsat slovy ani pochopit myslí.

Text je úryvek z knihy:

Nithyananda – Přirozené osvícení – Kniha pre každého, kto túži žiť plným životom. Nájdete v nej hlboké pravdy a účinné metódy, ktoré vám pomôžu vyriečiť vnútorné konflikty a postúpiť do vyššej roviny vedomia. Mladý, súčasný duchovný majster nadšeným, živým a pritom úplne obyčajným spôsobom popisuje, čo je osvietenie, ako sa dá dosiahnuť a aké výhody prináša. Svoj výklad ilustruje poučnými príbehmi a konkrétnymi meditačnými návodmi. Jeho slová vo vás prebudia radosť zo života a dôveru v Existenciu.


Súvisiace články:


(Prečítané 2 440 krát, 1 dnes)

Comments are closed.