google27eaa3905ca3fee3.html

Radek Rovenský

Zabýváte se už léta Karmickou diagnostikou. Co si pod tím máme představit?

Karmická diagnostika objevuje a řeší procesy přičinlivé zatíženosti každého člověka a zjišťuje, jak právě působí v prostoru a čase. Jednoduše řečeno, všechno, co jsme stvořili v minulém nebo v tomto životě, je nám  později dáno na přetřes k opravě a k uvědomění. Ale pozor. Karma, jak si lidstvo představuje, není žádný trest ani odměna. Je to pro člověka jedinečný prostředek k vyrovnání jeho cesty, k dokonalosti ducha a energetického potenciálu celé společnosti. 

Chcete tím říci, že moje energie ovlivňuje celé lidstvo?

Ano. Zasvěcení už dávno vědí, že lidstvo je dohromady jedna velká energetická bytost. Drtivá většina populace si to však nepřipouští a to je ten kámen úrazu. Jsme ovládáni strachem, touhou pomoci, ovládáním jeden druhého.

Jak tedy člověk jako jednotlivec karmu získá?

Duše člověka se inkarnuje do fyzického těla, a sama si vybírá kdy, a v jakém prostoru se narodí. Vyvíjí se a v určitém okamžiku vytvoří svým myšlením a jednáním v torzním (otáčivém) poli anomálii některým životním prožitkem. Energetické pole jej zaznamená jako díru v prostoru a čase. Energetické pole nikdy nerozděluje kladné či záporné, i když my jej pak vnímáme jako negativní nebo pozitivní zkušenost.

“ Torzní pole představují hmotu vědomí. Nesou v sobě veškeré  vesmírné informace, mohou působit na předměty a jevy hmotného světa a řídit všechny procesy. “    

V. Jekšibarov, fyzik

Co se děje pak?

V tomto okamžiku se v přítomné realitě času a prostoru snaží další torzní pole tuto anomálii vyrovnat za každou cenu. V tuto chvíli záleží i na člověku, jaké má myšlenkové pochody. Pokud myslíme pozitivně, pak začne torzní pole reagovat svým samoregulačním vyrovnávacím systémem a kladným potenciálem. Poté se vše pohne tam, kde tato duše začne tento proces svým postojem a tvořením dále směrovat. Tímto si energetický potenciál člověka vytváří svou vlastní samoregulační proceduru karmické odměny nebo zatíženosti. Je to poměrně složité na pochopení.

Zkuste mi více v jednoduchosti přiblížit, jak s karmou klientů pracujete. Uvedu příklad. Přijde za Vámi žena, která nemůže otěhotnět. Jaký zvolíte postup?

     Nejde to tak s určitostí popsat, každý člověk je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Člověk si ke své sterilitě dopomáhá nejrůznější škálou svého chování, ale pokusím to nějak zjednodušit. Dejme tomu, že je žena po všech stránkách zdráva, ale nikdo nechápe, proč se jí nedaří otěhotnět. Je třeba v tomto problému probrat její vztah k rodičům, sama k sobě a nesmíme zapomenout ani její rozpoloženost pocitů vůči povinnosti k rodičovství. Také je důležité, jaký vztah se skrývá uvnitř matky k dítěti. Proberou se všechny aspekty pro a proti. Žena si uvědomí za pomocí cílených otázek své vnitřní rozpoložení, myšlenkové pochody a jednání vůči svým blízkým, vůči své osobě, partnerovi, dítěti a rodině jako celku.

Co se při takové sezení děje?

Poměrně časté jsou při takové situaci výbuchy pláče, ale to je moc dobře. Dojde k uvědomění jejího nitra. Tím se uvolňují blokády podvědomí a tělo si rázem vzpomene, jak má fungovat. Je to opravdu velice zjednodušeně řečeno. Zohledňuje se i přístup otce k vývojovému prvku dítěte, ten není z tohoto nijak vyjmut, i když má na dítě jen desetiprocentní vliv. Určitě se ptáte, jak je možné, že tak málo. Nenechte se zmást. I tato procentualita má nedozírné následky na vývoj materiálního zabezpečení dítěte, načež matka zase dává dítěti plnou škálu charakterových vlastností.

Jaká je úspěšnost?

     Tady k tomu se dá povědět jen jedno. Psychoterapeut v oblasti karmalogie je jen prostředkem k uvědomění jejího procesu tvoření. Jestli dokáže tyto informace sama použít do života, je to pochopitelně jen její vlastní cesta. Nikdo to za ní neudělá.

 Co byste mi pověděl o rakovině děložního čípku v oblasti diagnostiky karmy? Setkal jste se s touto problematikou již ve své praxi?

Ano, setkal, ale je to další, velmi obsáhlé téma. Pokusím se popsat jeden příklad. Vyhledaly mě šestnáctiletá dívenka se svou matkou. Dívce byl zjištěn nález na děložním čípku. Z informačního pole jsem vyrozuměl, že její matka má velké problémy a nedořešený vztah se svým vlastním otcem a také odsuzuje i svého partnera. Z rozhovoru opravdu vyplynulo, že matka má opravdu velké problémy se svým vlastním otcem, ale nechce s tím nic dělat. Nechce se hnout vpřed. „Já to řešit nechci a ani nehodlám“ byla její odpověď. On mi ublížil, tak by měl přijít on a omluvit se mi. Jenže otázka zní, proč má problém její dcera? Té se to přece netýká. Měla by to odnést přece její matka. Je to tím, že energetické a informační pole nezná viníka, zná jen vykonavatele procesu myšlení ducha. Když nemůže hora k Mohamedovi, Mohamed se musí vydat k hoře. Pokud matka sebe zanedbávala ve vývojovém prvku, energoinformační pole se podle mého názoru přemístilo do pole dcery. Dalo by se to změnit změnou myšlení matky. Ta tomu ale neuvěřila a dceři se dál prohlubuje nemoc. Tato mladá dívka nebude po vyoperování dělohy po rakovině moci mít své vlastní děti. Takto hyne rod za rodem, tak je to v nás a kolem nás virtuózně zařízeno. Rád se napojuji na informační pole klientely, hodně mě to učí. Lidé jsou chodící otevřené knihy života.

Existují nějaké druhy karmy? Pokud ano, dokážete definovat jaké?

     Ano, existují tři druhy karmických procesů. Je to karma rodová, inkarnační a individuální. Rodová karma se týká našeho rodu, do kterého jsme vstoupili narozením, a rezonuje k tomu, abychom řešili i naše minulé procesy života. Inkarnační karma je proces, který jsme si vzali s sebou do momentálního života na základě svého životního procesu z minulého prožitku. A individuální karma je tvořená v momentálním životě našeho procesu tvoření a bytí, která se v dalším životě projeví jako inkarnační. Vše je propojeno, ačkoliv si to nepřipouštíme.

Máte nějaký zajímavý příběh ze své praxe třeba z oblasti individuální karmy?

Jeden takový velmi zajímavý příběh jsem měl před šesti lety. Přišel za mnou jeden hodně zdrcený pán, od té doby už i můj dobrý kamarád. Při psychoanalýze a jeho osobnostním rozboru se přišlo na to, že má do roka zemřít a že to bude nějakou nehodou, při které dojde ke smrtelnému poranění hlavy. Tento můj kamarád je průmyslový pojišťovatel. Vždy, když mu nevyšla nějaká pojistka v oblasti průmyslu, byl nepříčetný odsudivý až agresivní. Při odjezdu z místa své práce, která neklapla tak, jak si představoval, bouchal do volantu svého automobilu, kopal i do pneumatik, jen aby se uklidnil. Práce, která ho živila, mu ve většině nevycházela a neměl pomalu na to, aby platil své velké hypoteční úvěry. Každý odsudek, každé nepochopení se mu promítalo do jeho nešťastného života. Probrali jsme všechno, co se týkalo jeho agrese, chování a postoje k okolí i situaci. Na konzultacích byl u mě během půl roku pětkrát, plus jeho intenzivní práce na sobě. Ta změna, která z něj později vyzařovala, byla velice viditelná a chvályhodná. Začalo se mu opět dařit. A pak se to stalo.

Ta autonehoda?

Opravdu došlo k nehodě. Kamion jeho automobil vtlačil pod zadní část dalšího kamionu, až z auta vyčníval jen kufr. Stalo se něco neuvěřitelného. Tento člověk byl spolujezdcem, a i když se říká, že spolujezdec sedí na místě smrti, přesto z této těžce vypadající nehody vyvázl pouze s roztrženým svetrem. Řidič měl velkou tržnou ránu na čele a další zranění. Když jsem se později díval na fotky nehody, napadlo mě jediné. To přece nemohl nikdo přežít! Později jsem se od něho dozvěděl, že při nehodě kolem jeho hlavy prošla železná tyč, která měla zapříčinit jeho smrt. Tady můžeme vnímat jednu věc, jak jeho změna myšlenkových pochodů změnila jeho energetické pole a tím i karmickou strukturu a vše dopadlo, jak nejlépe mohlo. Zde můžeme chápat individuální karmu, která byla tvořena a vzápětí ještě tento život, než by se stala inkarnační karmou, byla dobře a rychle vyčištěna.

Chcete říci, že změnou myšlení a jednání změnil budoucnost?

Ano. Zní to neuvěřitelně, ale vše, co činíme, se nám vpisuje do karmického pole jako informace o našem činu. Z tohoto procesu tvoření dojdeme na určité místo, kde se má ta, či ona situace řekněme zharmonizovat. Tímto způsobem lze od smrti zachránit nespočet lidí. Nemluvě o banálních až těžkých nemocech. My všichni bychom si měli uvědomit, že naše myšlenky a činy jsou našim dalším učivem pro budoucnost v přítomném prostoru a čase.

Můžete mi popsat ještě nějaký případ?

Před několika lety za mnou přišla jedna paní, že má velké bolesti v oblasti ledvin, trvající už dva roky. Chodila po všech možných vyšetřeních a lékaři nic nenacházeli. Stále dokola omílali „Paní, vám nic není, nic jsme nezjistili, nevíme, co s vámi. Zdá se, že se stáváte hypochondrem a stále se jen pozorujete.“ Když mě tato paní navštívila, její terapie u mě trvala čtyři hodiny. Vyšlo najevo, že tato žena se trápí ze smrti své vlastní dcery, která před dvěma lety skočila ze sedmého patra bytového domu. Zanechala za sebou svou dvouletou dceru. Tato paní svou vnučku adoptovala, jenže celou dobu neodpustila své dceři, že se sobecky zachovala vůči své dceři a spáchala sebevraždu. Prošli jsme všechny aspekty jejího chování vůči situaci a něco se v této paní hnulo. Její usedavý pláč, který se stal potřebnou duševní očistou, se po této terapii změnil v úsměv na tváři. Pochopila všechno, co ji nejvíce trápilo. Po čtrnácti dnech mi volala, jak je šťastná, že se cítí po velmi dlouhé době konečně zdravá a bolesti v oblasti ledvin pominuly. Prostě banální situace v oblasti psychosomatiky.

Opravdu si myslíte, že si za všechno můžeme sami? Vždyť jsou kolem nás lidé, kteří na nás působí svým chováním, a říká se, že i jejich vlivem můžeme onemocnět.

     Věřte, že za všechno si opravdu můžeme sami. Jedno moudro říká: „ Neexistuje silný člověk, existuje jen naše slabost, že jim to dovolíme.“

No, ale co říci na skutečnost, že se rodí mnoho dětí s rakovinami, těžkými chorobami, zdravotním postižením, apod.? I v tomto případě se jedná o karmickou zátěž? Obávám se, že si takovou možnost bude chtít málokdo připustit…

Již mnoho lidí si skutečnost, že jsme sami strůjcem svého osudu, začíná uvědomovat. Neexistuje nemoc či postižení, které bychom si nevytvořili svými myšlenkami a činy sami. Je to cyklus, koloběh a každá lekce či zkouška nás posouvá dále k hlubšímu uvědomění. Jak dlouho to potrvá, než většina lidstva prozře, to neví nikdo, ale důležité je, že se to děje právě tady a teď. Jak já říkávám. Budoucnost je předem určena povahou těch, kteří ji tvoří.“

Měl jste někdy kuriózní setkání s lékařem a střetli jste se každý se svými vlastními názory?

     Jednu kuriozitu mám. Když jsem s doktorem z patologie v takzvaném nemocničním sektoru E, při jeho pitevní práci navázal polemiku o meridiánních souvislostech mezi orgány, bylo mi odpovězeno. „Podívejte se, pane Rovenský. Já pitvám těla už dvacet let, ale žádné káble a spojení mezi orgány jsem nezaznamenal“. Toto vykazuje velký deficit ve znalostech našich předních odborníků a lékařů naší doby, nemyslíte? Ještě pořád žijí v domnění, že co není vidět okem, neexistuje. Ale přístroje už tyto energie dávno prokázaly.

Jakou literaturu byste čtenářům doporučil pro začátek?

To je individuální. Někoho baví to a dalšího zase tohle. Je to každého osobitá záležitost. Pokud bych měl přece jenom něco doporučit, pak literaturu o psychosomatice. Knihy, které se zabývají příčinami a následky, ze kterých se dozvíme, co jsme učinili a jak se tyto situace dalece rozvinou, nebo se už rozvinuly. Pak teprve pochopíme souvislosti mezi energetickým potenciálem a tělem.

Je něco, co byste chtěl našim čtenářům vzkázat?

Je toho pochopitelně mnoho. Důležité je však jen jedno mé přání k lidstvu.

,,Milujte a nepotřebujte k životu. Nedělejte si z lásky samoúčel, neboť láska je jen jedna. A to taková, která nečiní člověka závazným nikomu a ničemu.“

„Prozraďte mi vaši nemoc a já vám povím váš charakter. Poznám-li váš charakter, povím vám vaši nemoc“.

*

Tip na knihu:

Martin Schulman – Karmické vztahy – Výklad planetárních aspektů, které se mohou vyskytnout ve srovnávacím horoskopu partnerů. Uvedené interpretace mají nezvyklou hloubku a téměř mystický smysl. Poukazují na lekce, jimž se mají muž a žena prostřednictvím daného vztahu podrobit, i na potenciál, či naopak beznadějnost vztahu. Mimořádná přesnost výkladu je daná tím, že je každý aspekt uveden dvakrát – vzhledem ke konkrétní kombinaci pohlaví v páru, což je v astrologické literatuře naprosto ojedinělé.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 6.32 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.58 EUR

*

 Články od autorky – Ester Davidová

*

(Prečítané 3 017 krát, 1 dnes)

One Response to NEMOC: OSUD, smůla NEBO NAŠE VOLBA? Rozhovor s Radkem Rovenským

  1. marta píše:

    „Jsme ovládáni strachem, touhou pomoci, ovládáním jeden druhého.“ Bolo by to asi fajn, keby sme boli ovládaní túžbou pomôcť, ale tipujem, že tam chýba medzera: „po moci“ 🙂