google27eaa3905ca3fee3.html

Poďme si spomenúť, čo je v živote najcennejšou časťou prostredia, ktoré nás obklopuje. Správne, najcennejšou časťou nášho prostredia sú – ĽUDIA. A čím príjemnejšími, skvelejšími, dokonalejšími ľuďmi sme obklopení, tým lepšie sa cítime. Čo nám môže pomôcť vytvoriť takéto okolie? Dá sa to vôbec? Kládol si niekto z vás, ktorí čítate tieto riadky, takúto otázku? Čo chcú ľudia zo všetkého najviac a čoho sa zo všetkého najviac boja?

VŠETCI ĽUDIA CHCÚ PODPORU – A OBÁVAJÚ SA UJMY.

Prečítajte si to ešte raz. A to je celá podstata mravnosti. Nemusíte čítať božie prikázanie a kódexy. Stačí pochopiť dve veci.

1. Ľudia – to sú vaša podpora. Najdôležitejšia opora vášho života..

2. Ľudia prestanú byť vašou oporou, keď im spôsobujú ujmu.

To je všetko. Porušiť dohodu, nesplniť sľub, zatajiť pravdu, podviesť, oklamať, neodovzdať peniaze, odobrať slobodu. V niečom rozhodnúť proti partnerovi, začať o ňom rozmýšľať v zlom, uveriť klebetám. Všetko toto sú najlepšie spôsoby, ako pokaziť človeku život. A ujma partnera, to je aj vaša ujma. Je to diera vo vašom okolitom prostredí. Hrozba vášho života. A iba úplný idiot nie je v stave pochopiť túto jednoduchú vec. Proti chybám a ujme nie je nik poistený, ale to nie je to hlavné. Ak nie je strata partnera alebo blízkeho človeka pre vás stratou, znamená to, že sa nepovažujete za jeho partnera alebo blízkeho človeka. Skôr je pre vás – nepriateľ – недруг.

Strata blízkeho, cenného človeka vždy znepokojuje. Preto sa snažíme naprávať svoje priestupky. Hlavné je nestratiť samotného človeka. Predovšetkým deklarujeme súhlas o tom, že sme nechceli uškodiť: hovoríme pravdu, ľutujeme, sľubujeme nápravu, náhradu. A potom naprávame a kompenzujeme podľa možností. Lenže čo vám pomôže naprávať a kompenzovať, odvďačiť sa? Iba jedna vec – ČESTNOSŤ. Čestnosť – to je znak podpory a dôvery. Nie kompenzácia, vďačnosť a náhrada obnovujú vzťahy. Dobré vzťahy obnovuje iba čestnosť.

ČESTNOSŤ, TO STE VY SAMI

Napríklad: „On o tom nemusí vedieť”, „Nechcem ho rozladiť”, „bojím sa niekoho tým uraziť”, „klameme pre záchranu” – to všetko neubližuje iba naoko. V ten istý okamih, ako ste sa takto rozhodli, ocitli ste sa na opačnej strane ako dotyčný človek. Nepoznanie a omyl uškodia tomuto človeku ešte viac. Vy ste ho zradili. Obetovali ste ho svojmu strachu. Ukryjúc pravdu, zobrali ste človeku hlavné: „seba – oporu”, na ktorú sa spoliehal. To sa stalo a krása ospravedlňovania nemení podstatu. Ten, kto klame a zatajuje, ničí nie iba vzťahy, ale aj samého seba. Naviac, oklamaný, bude vždy koniec-koncov na vine. Jeho vina spočíva v tom, že sa stal svedkom našej lži, našej slabosti, našej plytkosti. A teraz otázka k vám, drahý čitateľ: Ste pripravený na to, aby vám ľudia bez strachu hovorili pravdu. Ste na to pripravený?

Jedna z rozšírených psychologických negramotností je, že čestnosť je kvalita duše. Čestnosť – to je spôsob, je to technológia kvalitných vzťahov a obnovy partnerstva. Neschopnosť byť čestným – to je problém rozumu a nie morálky. Najčastejšie je to obyčajná hlúposť a obmedzenosť.

A koľko ľudí sa stáva obeťami psychologickej negramotnosti v takých sférach ľudských vzťahov, ako je rodina, partnerstvo, láska, biznis, sex, a pod.

Napríklad: Rodinnému životu (to je môj názor) je potrebné učiť sa v špeciálnom inštitúte a bez diplomu na výbornú je lepšie sa do tejto veci netlačiť. Do svadby sa väčšina ľudí zaoberá iba láskou (t.j. schopnosťou aspoň nejako sa stýkať a nacvičovať sex). Neskôr sa začína také, o čom sa nám aj snívalo. Ak sa snažíš dostať na vrch lásky, nepomýľ si Olymp s Vezúvom. Zdvihnite ruku, kto z vás si tieto vrchy nepomýlil. A kto je na vine? Samozrejme vy. nemáte diplom, ale zato máte dobrú hromadu psychologickej nekompetentnosti. Ona aj určuje naše nešťastné prežívanie a bolestivú skúsenosť. Keby sme mali diplom, tak by bolo aj naše prežívanie a skúsenosť úplne iné.

Teraz vám je, dúfam, jasné, odkiaľ sa berú všetky označenia typu: nešťastná láska, krutá láska, neopätovaná láska, skazená láska a i. Skôr ako si strkať prsty do mlynčeku na mäso, je vhodné pozorne sa naučiť postup. Čo si myslíte, kto sú moji búrliví oponenti? Správne – sú to vo väčšine prípadov „bezdiplomníci“, búrlivo obraňujúci svoje právo byť psychologicky negramotní. Sú aj výnimky, ale s takými oponentmi úspešne spolupracujem.

Mám výhodu v tom, že ja nič neobraňujem, nedávam vám žiadnu teóriu, ktorej by ste mali veriť. Iba vám ponúkam „diplom – technológiu”, inými slovami pracovný nástroj.

A v nástroj netreba veriť – ním alebo pracujem, alebo nie. Presne tak. Všetci sú ktovie prečo presvedčení, že sa rodinným krízam tak čo onak nedá vyhnúť. Mňa jednoducho zaujíma: snažil sa o to niekto .. vytvoril niekto neoblomný zámer naučiť sa vyhnúť sa týmto krízam? Príprava na rodinný život, to je úsilie spoločno-rozumové. Krízy rodinného života, na ktoré môžete natrafiť po 3-5-10 rokoch nie sú tajomstvom. Sú dobre popísané v literatúre, ukázané v kine (ale bez riešenia), sú známe našim rodičom a aj ženatým priateľom. Tak v čom je problém? Začnite sa zaoberať prevenciou už teraz, rozoberte hoci najdôležitejšie detaily.

Tu sú informácie na zamyslenie:

Rodina sa drží na schopnosti vytvárať partnerstvo, ukazovateľom ktorého je vysoký kredit dôvery.

Rodina – to je malý podnik so všetkými z toho vyplývajúcimi následkami.

Rodina – to sú zmluvné vzťahy. Zmluva – to je spoločná skutočnosť, súhlas. Základ porozumenia a dobrých vzťahov.

Porušenie dohovoru je príčina rozpadu vzťahov. Dohovor – to je sľub. Ak sa sľuby neplnia, vzťahy sa kazia.

A kde je láska, kam s ňou? Nikam. Ak je, a z technologickej stránky bude všetko v poriadku, nikam sa nestratí, iba bude zdobiť váš malý podnik. Sláva Bohu. Na troskách láska dlho nevydrží…

No a pre mojich oponentov a pre tých, ktorí nič nepochopili, ponúkam psychologickú oporu:

Větrník byl přitlučen pevně a vítr odsouzeně foukal ve stanoveném směru!

MUDr. Vladimír Savčenko 

*

 Súvisiace články:

(Prečítané 1 718 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.