google27eaa3905ca3fee3.html

ravens-courting

Mladé krkavce sa zoskupujú do kŕdľov. Lietajú spolu. Spávajú spoločne na veľkých stromoch. Nemajú miesto. Putujú. Krajina je už totiž zabraná dospelými, starými vtákmi. Krkavčími pármi, ktoré si chránia svoje miesto a svoje hniezdo. Svoje potomstvo.

Mladé vtáky sa často pokúsia staré vtáky vyhnať a zabrať im miesto. Pokiaľ je pár silný, nikdy sa im to nepodarí. Hniezdiaci pár ich odoženie. Svoje miesto a hniezdo si ochráni. Mladé vtáky musia počkať, až sa miesto uvoľní.

Čím to je, že veľká skupina mladých vtákov si neporadí s jedným párom hniezdiacich? Čím to je, že v páre, ľúbostnom, plodivom zväzku sú krkavce také silné?

*

Predstav si našich dávnych predkov. Zberačov, sem-tam lovcov. Aj poľnohospodárov – na obradných miestach, kde sa všetci schádzali a bolo treba zabezpečiť obživu pre veľa ľudí.

Krajina mala svoje obmedzenia. Aj spoločenstvá mali svoje obmedzenia. Starí a usadení rozhodovali. Mladí a slobodní často cítili málo priestoru. Chceli skúšať. Objavovať. Chodili do sveta. Na skusy.

Niektorých určite napadlo prísť na hotové. Zoskupiť sa a vytlačiť iných ľudí iného kmeňa či národa a zabrať im miesto. Zabrať im ich zásoby či zvieratá. Ich ženy.

Niektorých z nich napadlo použiť hrubú silu. Nátlak. Nútenie.

*

Naši predkovia určite často stretávali takého skupiny cudzích potulujúcich sa mladých. Mladých mužov snažiacich sa silou zabrať si miesto. Mladých žien vypočítavo líškajúcich svojich hrdinov. Ale rovnako ako pár hniezdiacich krkavcov, aj ľudské rody a rodiny hrubej sile odolávali. Odolávali vpádom cudzích ozbrojených skupín. Do istého času. Potom sa dačo zmenilo.

*

Čo rodiny chránilo? Čo sa zmenilo?

*

Keď dva hniezdiace vtáky uchránia svoje miesto pred desiatimi útočnými mladými – to nedáva rozumný zmysel. Možno to dáva zmysel iný. Duchovný.

Prepojený pár. Posvätný pár. Druh a družka svojím plodivým tvorivým spojením uvoľnia obrovskú duchovnú silu. Silu nového života. Táto sila ich chráni. Chránia ich silné čary. Ľúbostné, plodivé čary.

*

Krkavce predvádzajú svadobné lety. Svadobné obrady. Veľká časť zvykov, ktoré sme zdedili po našich predkoch – má plodivú ľúbostnú povahu. Vlastne sú to obrady ľúbostných čarov. Plodivá sila uvoľnená spojením páru nás chránila a rozkvitali sme. Posvätný pár je častým obrazom v našom slovenskom ľudovom duchovne. Vďaka tomuto obrazu sme prežili až doteraz. Napriek nájazdom cudzích kmeňov a cudzích vojsk a kráľov.

Dnes už ale ťaháme za kratší koniec. Krajinu máme oslabenú, lesy zmenené na živoriace, umierajúce smrekové monokultúry. Lužné lesy zmenené na pustú ornú púšť. Rieky otrávené. Rodné duchovno vytratené z myslí väčšiny z nás. Pomaly ale už začíname prebúdzať…

*

Čo sa však stalo? Prečo sme toto dopustili?

*

Možno sa stalo toto:

Tí putujúci výbojní mladí ľudia skúšali a často narážali. Niekedy skončili pri hneve. Blúdili. Niekto ich využil. Zem nie je sama vo Vesmíre. Sú tu iné bytosti. Niektoré sú k nám priateľské a pomáhame si navzájom. Vo vesmíre sa však vyskytlo niečo, čo ničí život. Nie je to smrť. Smrť je súčasťou života. Život je zmena. To niečo je opakom života. Je to stagnácia. Je to vzdorovanie zmene a životu. Jeden hviezdny národ sa vybral cestou vzdorovania životu. Keď sa však postavili proti životu, postavili sa aj proti životnej sile. Stali sa neživými a nemŕtvymi. Stratili živé telá. Ostali ako duchovia a myšlienky.

Môžno sa stalo niečo podobné, ako keď Európania pri dobývaní Ameriky zaviedli medzi Indiánov európske nákazy a tí – nemajúc proti nim odolnosť – vo veľkom umierali. Väčšina ich zomrela nie v bojoch – podľahli chorobám či alkoholizmu.

Ten neživý nemŕtvy hviezdny národ sa pustil dobyť našu Zem. Pustil sa zotročiť nás a ukradnúť nám naše telá. Posadnúť nás, aby z nás mohli vysávať životnú silu, ktorú sami nemajú. Tak ako Európania zasiali medzi Indiánov zárodky chorôb, tak aj títo zasiali medzi nás ľudí na Zemi zárodky chorôb. Chorôb ale myšlienkových. Zasiali myšlienkový vírus. Zasiali klamstvá.

Nakazili stratených mladých ľudí klamstvami. Tí ochoreli. Ako chorých ich títo neživí a nemŕtvy posadli. Získali ich telá a potlačili ich dušu. Začali skrz nich budovať hierarchické inštitúcie. Mocenské inštitúcie na zber životnej sily. Na zber vnútornej moci.

Tomuto sme podľahli. Podľahli sme inštitúciám. Podľahli sme hierarchickým inštitúciám, ktoré žijú vlastným životom. Majú vlastné vedomie a ich zámer nie je blaho ľudstva na Zemi.

*

Mor však nikdy nenakazí všetkých. Niektorí sú odolní. A iní chorobu prekonajú a odolnosť nadobudnú. Ďalší sa už rodia s odolnosťou. Nákaza vyvrcholí a ustúpi.

Vyzdravieme.

Niečo mi hovorí, že vrchol je už čerstvo za nami. Je čas znovu objaviť prameň našej sily. Posvätnú čarovnú silu spojenia. Vzájomne sa prepojiť v láske sme ale schopní, len keď sa očistíme a uzdravíme.

(Prečítané 563 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.