google27eaa3905ca3fee3.html

mind-power-300x195

Táto praktická filozofia človeku umožňuje zobrať svoj život do vlastných rúk a stať sa moderným zasvätencom s obrovskou tvorivou mocou. Podstata spočíva v novom pohľade na usporiadanie nášho sveta. Žijeme vo vesmíre, kde paralelne existujú rôzne možnosti, z ktorých si vyberáme vždy tú, ktorú práve prežívame. Naše voľby však môžeme meniť a prechádzať tak z jednej roviny zážitkov a skúseností do celkom inej.

V usporiadaní vesmírnej reality pôsobia určité zákonitosti. Ich poznaním – a dodržiavaním podmienok, ktoré zaručujú ich platnosť – sa stávame pánmi svojho života a svojej skutočnosti. Samotné tieto zákony si totiž vyžadujú dôsledne pristupovať k životu a ku všetkému, čo nám prináša, s pokorou, odstupom, úplným prijímaním, neodsudzovaním a v neposlednom rade i s humorom.

Pohybovanie sa v nekonečnom priestore možností nazval autor transurfing. Jedná sa o zvláštny aspekt reality. Náš vesmír je ako dvojité zrkadlo: na jednej strane je hmatateľná skutočnosť, na strane druhej metafyzický „priestor variant“, z ktorých si môžeme voliť tie možnosti, ktoré chceme. Týchto možností je nekonečné množstvo a existujú tu paralelne v budúcnosti, súčasnosti aj minulosti. Človek dokáže svojím „vedomým zámerom“ ovplyvňovať to, ktorá z rôznych možností sa stane jeho realitou, jeho zážitkom. Týka sa to nielen výsledku určitých plánov či udalostí, ale aj vzťahu iných osôb k vám.

Búrlivé reakcie tisícok čitateľov tvrdia, že transurfing naoazaj funguje. Veci sa menia, ľudia sa správajú inakšie, prichádza úspech, radosť, energia, sila. Tí, ktorí sa nechajú inšpirovať transurfingom, zažijú, ako  sa im skutočnosť doslova mení pred očami – ľudia sa k nim začnú správať milo a ústretovo, dvere, doteraz beznádejne zatvorené, sa začnú otvárať, sny a túžby sa začnú spĺňať. No ešte krajší jako splnený sen je pocit slobody a detského vzrušenia, ktorý sa vás zmocní, akonáhle zistíte, že naozaj dokážete žiť ako strojcovia vlastného osudu, a nie ako bezmocné bábky, s ktorými si život kruto zahráva.

Úryvok:

Každý z nás se čas od času setkává s negativními informacemi či se potýká s nežádoucími událostmi. To vše jsou provokace kyvadel. Člověk nechce, aby se v jeho životě něco takového objevovalo, ale vždy reaguje jednou ze dvou variant. Pokud se jej informace příliš nedotkla, nechá ji proletět a rychle zapomíná. Jestliže jej ovšem provokativní informace dráždí nebo leká, tedy vrývá se mu do duše, dochází k uchvácení myšlenkové energie do smyčky kyvadla a dotyčný se nalaďuje na jeho rezonanční frekvenci.

Dále se události vyvíjejí podle známého scénáře. Postižený se zlobí, pobuřuje se, znepokojuje se, bojí se, bouřlivě dává najevo nelibost, obecně řečeno aktivně vyzařuje energii na frekvenci destruktivního kyvadla. Energie se však nedostává pouze ke kyvadlu. Parametry myšlenkové energie nabývají takových vlastností, až dochází k tomu, že se člověk přenáší na životní dráhu, kde se právě to, čemu se chce vyhnout, nachází v nadbytku. Jistě si pamatujete, že pokud se vyzařování myšlenkové energie ustaluje na určité frekvenci, přenese se onen jedinec na tomu odpovídající dráhu života. Destruktivní role kyvadla se zde zakládá na upevňování frekvence tím, že oběť uchvacuje do své smyčky.

Řekněme, že informace o jistých katastrofách a živelných pohromách necháte jen tak prolétnout mimo vás. Vždyť proč byste se měli zbytečně rozčilovat, pokud se vás to přímo nedotýká? V takovém případě zpravidla někde dojde ke katastrofě, ale vy osobně se nacházíte na dráze života, kde si připadáte nikoli jako oběť, ale jako pozorovatel. Ona dráha, kde byste se vyskytovali v roli oběti, zůstala stranou. A naopak platí, že pokud si informace o katastrofách a neštěstích příliš připouštíte, jestliže naříkáte a probíráte je se známými, pak možnost, že se brzy přesunete na dráhu, kde se obětí stanete vy sami, překračuje hranici vysoké pravděpodobnosti.

Z uvedeného vyplývá, že čím úporněji se u vás prosazuje přání vymanit se z něčeho, ať už jde o cokoli, tím více roste pravděpodobnost, že vás to nemine. Jestliže aktivně bojujete s tím, co nechcete, znamená to, že vkládáte příliš úsilí do toho, aby se právě ona záležitost ve vašem životě ocitla. K tomu, abyste se přesunuli na nežádoucí dráhy života, dokonce ani není nutné, abyste podnikali nějaké akce. Zcela postačí dostatek negativních myšlenek okořeněných emocemi. Nechcete špatné počasí a přemýšlíte o tom, jak nesnášíte déšť. Dopalují vás hlasití sousedé, takže se s nimi ustavičně hádáte anebo je tiše nenávidíte. Něčeho se bojíte a to vás velmi znepokojuje. Omrzela vás dosavadní práce a vy zakoušíte svou nechuť k ní.

Všude vás pronásleduje to, co aktivně nechcete, tedy něčeho se bojíte, něco nenávidíte, něčím opovrhujete. Na druhou stranu existuje spousta věcí, kterých se chcete vyvarovat, ale v daný okamžik vás příliš nevzrušují. V takovém případě k něčemu podobnému ani nedojde. Jakmile však do své mysli vpustíte cokoli nežádoucího, pronikne vámi nepřízeň a vy onen pocit začnete hýčkat, až se to, co nechcete a co si nepřejete, ve vašem životě rozhodně zhmotní.

Jediný způsob, jak lze nežádoucí záležitosti ze života vypudit, spočívá v osvobození se od vlivu kyvadla, jež odebírá vaši myšlenkovou energii. V první řadě člověk nesmí podléhat jeho provokacím a nesmí se zapojovat do jeho hry. Z vlivu destruktivního kyvadla se lze vymanit dvěma způsoby: odmítnout jej nebo jej utlumit. Bojovat s kyvadlem užitek nepřináší. Jak již bylo výše řečeno, bude-li s ním člověk zápasit, bude mu předávat svou energii. První a nejdůležitější podmínka vašeho úspěchu předpokládá, že s kyvadlem odmítnete bojovat.

Přání mít a nemít

Člověk hodně chce, málo dostane. Tato větička má své opodstatnění. Jen bych ji následovně parafrázoval: „Čím více člověk chce, tím méně dostane.“ Jestliže chcete něco velice moc získat, jste ochotni vsadit vše na jednu kartu, čímž vytváříte nadbytečný potenciál, který pak narušuje rovnováhu. Rovnovážné síly vás vrhnou na dráhy života, kde po předmětu, po němž toužíte, není ani památky.

Pokud bychom měli načrtnout obrázek, jak na energetické úrovni vypadá, když je člověk posedlý toužebným přáním, dopadlo by to nějak takto. Kanec se snaží lapit ptáčka. Velmi jej chce chytit a přitom se olizuje, hlasitě chrochtá a dychtivostí ryje zem. Ptáček samozřejmě uletí. Pokud se ale lovec prochází spolu s ptáčkem a tváří se lhostejně, má obrovskou šanci, že jej chytí za ocásek.

Lze rozlišit tři formy přání. První formou je silné přání, jež přechází do pevného úmyslu mít, a tedy jednat. Tehdy se přání vyplní. Potenciál přání se přitom rozptyluje, poněvadž se jeho energie spotřebovává na jednání. Ve druhém případě jde o nečinné toužebné přání, které představuje nadbytečný potenciál v ryzí podobě. Visí v energetickém poli a v lepším případě zbytečně spotřebovává energii toho, kdo se souží, a v horším případě přitahuje rozličné nepříjemnosti.

Jako nejzákeřnější se jeví třetí forma, kdy intenzivní touha přechází v závislost na inkriminovaném objektu. Velký význam, jenž mu přičítáte, automaticky vyvolává vztah závislosti, který plodí silný nadbytečný potenciál a ten provokuje taktéž zásadní reakci rovnovážných sil. Obvykle v takové situaci padají prohlášení přibližně následujícího typu: „Jestliže toho dosáhnu, má situace se značně zlepší.“ „Jestliže toho nedosáhnu, můj život ztratí veškerý smysl.“ „Pokud to dokážu, ukážu sobě a všem, zač je toho loket.“ „Pokud to neudělám, nestojím za nic.“ „Jestliže to dostanu, bude to moc dobré.“ „Pokud to nedostanu, bude to velmi špatné.“ A tak dále v různých variacích.

Navážete-li s předmětem svého přání vztah závislosti, zapojíte se do nadmíru bouřlivého víru, kde se v boji za to, co si přejete, vydáte ze všech sil. Nakonec ničeho nedosáhnete a svého přání se zřeknete. Rovnováha se obnoví a rovnovážným silám bude absolutně lhostejné, že jste tím utrpěli. Stalo se tak kvůli vašemu silnému nutkání naplnit svou touhu. Přání se postavilo na jednu misku vah a vše ostatní na druhou.

Naplnění dochází pouze první forma, kdy se přání mění v ryzí záměr, prostý nadbytečných potenciálů. My všichni jsme si zvykli, že na tomto světě musíme za vše platit, že nic nedostáváme zadarmo. Ve skutečnosti však pykáme pouze za nadbytečné potenciály, jež sami vytváříme. V prostoru variant je vše bezplatné. Za splnění přání platíme tím, že dochází k absenci důležitosti a vztahu závislosti, mám-li se vyjádřit ekonomickými termíny. K tomu, abychom se přesunuli na dráhu života, kde se naše přání mění ve skutečnost, nám postačí pouze energie ryzího záměru.

Knihy Vadima Zelanda:

143802_ovlivnovani-reality-1-5-komplet-5-knih_mediumVadim Zeland – Ovlivňování reality

Séria motivačných kníh popisuje účinnú techniku, umožňujúcu ovplyvňovať život a osud podľa vlastnej vôle. Podstata spočíva v novom pohľade na usporiadanie nášho sveta. Žijeme vo vesmíre, kde paralelne existujú rôzne možnosti, z ktorých si vyberáme. Naše voľby však môžeme meniť a prechádzať tak z jednej roviny zážitkov a skúseností do celkom inej – stačí dodržať určité podmienky. Pohybovanie sa v nekonečnom priestore možností nazval autor transurfing.:

• Ovlivňování reality 1 – Prostor variant (8,20 €)
• Ovlivňování reality 2 – Šum ranních hvězd (8,20 €)
• Ovlivňování reality 3 – Vpřed do minulosti (7,60 €)
• Ovlivňování reality 4 – Úprava skutečnosti (5,90 €)
• Ovlivňování reality 5 – Jablka padají do nebe (5,90 €)


Súvisiace články:


create-your-own-reality


(Prečítané 2 183 krát, 1 dnes)

Comments are closed.