google27eaa3905ca3fee3.html

Rozhovor s Robertom Urgelom, vedúcim školy masáží a systému Talgar

Začnem otázkou: Čo sú to vlastne tibetské zvukové misy?

Tibetské zvukové misy sú prastarým nástrojom ktoré sa používajú pre zosúladenie organizmu človeka, obnovenie jeho narušenej celistvosti zvukovou rezonanciou mís. Je to nástroj ktorý vylaďuje, ladí, nastavuje človeka po viacerých stránkach. Môže sa praktikovať pre očistenie energetickej štruktúry polí, tzv aury človeka, pre dosahovanie meditatívnych stavov a pre pôsobenie na okolie, prostredie človeka. Myslím tým priestor v ktorom sa nachádza alebo aj napríklad opracovanie štruktúry vody ktorú pije, alebo používa ako „banku na uchovanie energoinformácie zvukovej misy. A nezabúdajme ešte na sakrálny a rituálny význam zvukových mís. Predovšetkým však zvuk môže meniť stav človeka formovať ho.

Čo je dôvodom toho že používaš zvukové misy  a aká cesta ťa k nim doviedla?                                            

Zvukové misy sú mnohopolárnym inštrumentom. Ich vlny sa nešíria lineárne ako zvuk z reproduktorov, ale vytárajú objemné zvukovo-rezonančné pole. Preto sú blízke k prirodzenosti človeka, podstate živých bytostí ktoré fungujú na viacpolárnej báze. Napríklad pri nahrávaní zvuku tibetskej misy a jeho reprodukovaní súčasnými metódami, hoci aj v najkvalitnejšom audioštúdu, ich mnohopolárny účinok sa stráca a výsledkom je ochodobnený lineárny zvukový výstup.

Ako by si nám ozrejmil čo znamená mnohopolárnosť?

Mnohopolárnosť bola základom indicko árijskej yogy, čínskeho a ťanšanského qikung, starých ázijských a takisto aj staroslovanských praktík. Je východiskom nášho systému Talgar, ktorý všetky princípy týchto „nedvojných“metód spája. Východným praktikám na tejto báze sa venujem už desiatky rokov. Zvukové misy sú mnohopolárnym nástrojom ktorý vytvára rezonanciu podobne ako „mantrajána“, používanie mantier v rezonančnej a nie zmyslovej podobe. Tibetské zvikové misy preto používam na rovnakej báze ako svoje doterajšie praktiky so zachovaním všetkých princípov nedvojnosti, objemnosti, zjednocovania častí harmonickým spôsobom do celku. Keď som sa stretol s výbornou špecialistkou v tejto oblasti a objavila sa možnosť získať skutočne kvalitné nepálske misy, nadišiel čas na ich používanie. Tibestké misy sa totiž vyrábajú v Indii, Bhutáne a hlavne v Neapále, nie v Tibete ako by sa zdalo podľa ich názvu.

V akých oblastiach sa praxi zvukové misy používajú?

Akp prvá je tu fyzická rovina. Na tejto úrovni využívajú  rezonančné vlastností mís, ktoré sa umiestňujú priamo na telo človeka. Ide o vibračnú punktúru zón, masáž tkanív a orgánov pričom dochádza k mobilizácii mechanizmov sebaobnovy v miestach narušenia. Naše tkanivá, naše bunky sa „kúpu“ vo zvukových vibráciách, ktoré sa prenášajú vodným prostredím nášho organizmu. Je to oblasť pripomínajúca fyzioterapiu a rehabilitáciu.

Zvuky mís silne pôsobia na psychický stav človeka. 25 až 30 minútová seansa umožňuje zbaviť nervový systém nadmierneho napätia. Koriguje, regeneruje a vylaďuje  psychiku a čiastočne nahrádza aj spánok, ak bol nedostatočný.

Potom je tu pôsobenie na jemnohmotné štruktúry, auru a čakrový systém človeka. V tomto prípade nedocháda k fyzickému kontaktu mís s fyzickým telom, ale zvukové vibrácie nachádzajú a rozpúšťajú zahustené miesta v energetickom poli človeka.

Ďalej je tu meditačná prax, alebo pre niekoho sú hudobným nástrojom.

Aké výsledky možno očakávať pri pravidelnom používaní tibetských mís?

Dobré výsledky je možné očakávať ak metódu používa školení špecialista znalý danej problematiky. Spomeniem pozitívny upokojujúci vplyv na nervový systém človeka. Môže byť nápomocným prostriedkom pri úzkostných stavoch, nadmernej tréme, alebo napríklad na zmiernenie panických stavov. V niektorých zariadeniach hlavne v Rusku ho používajú psychiatri a psychológovia pri liečbe napr. drogových závislostí. Používanie zvukovej masáže je úspešné pri predchádzaní stresovým situáciám, na odvedenie stresu alebo na kompenzovanie trvalých stresových stavov. Je úspešnou zbraňou aj proti mentálnej únave a stavoch nadmernej vyčerpanosti. Dalo by sa pokračovať vo vymenovávaní: pri depresiách, fóbiách, problémoch s koncentráciou, demenciách …

Pri pravidelnom používaní metódy dochádza k posilneniu obranyshopnosti človeka. Posilňuje sa obehový systém. Zvuky mís vylaďujú aj náš metabolizmus. Zaujímavý je výskum aj v ďalších oblastiach ako endokrinológia alebo psycho – neuro – imunológia a pôsobenie zvukových vibrácií. Pre zdravých ľudí je „kúpanie sa“ vo zvukoch silným nástrojom vyrovnania rozladeného organizmu. Zvyšuje sa pri tom pozitívne emocionálne naladenie, optimizmus. Zvuková kúpeľ s tibetskými misami je zdrojom energie ktorú môžeme vnímať rôznymi spôsobmi.

Aké sú základné spôsoby aplikácie tibetských mís?

Vo svojej škole vyučujem niekoľko metód ich aplikácie. Bezkontaktne kedy sú misy rozložené v určitom presnom poriadku okolo tela jednotlivca, alebo tela skupiny ľudí. Je to zvuková kúpeľ.

Pri individuálnej seanse sa testuje a očisťuje zvukom aura. Ak v aure vibruje zvuk misy, vyrovnávajú sa tým nezrovnalosti v poli človeka. V aure sa manifestujú udalosti, choroby, traumy, prežité situácie a príhody. Zvuk v obale človeka nachádza miesta starých tráum a reštruktualizuje ich. Miesta ktoré signalizujú disharmóniu zvuk neprepúšťajú ale ho odrážajú späť a skresľujú ho. Skúsený sluch to počuje a diagnostikuje problémové miesta.

Existujú harmonizačné postupy pri ktorých sa  človek nachádza v priestore medzi viacerými vibrujúcimi tibestkými misami. Ďalej je to spomínaná kontakná metóda nazývaná aj vibroakustickou punktúrou alebo kontaktnou masážou zvukovými misami. Do vibrujúcej misy sa dá postaviť, alebo sa misa pokladá na hlavu. Jestvuje možnosť ponorenia časti tela do vody ktorá je opracovaná vibráciou misy. To sú hlavné metódy.

Jestvujú aj kontraindikácie pre danú metódu?

Áno, nie je ich však veľa. Napríklad trombózy alebo porucha zrážalnivosti krvi. Týkajú sa skôr kontaktnej metódy kedy je misa priložená na fyzickom tele. Pre možnosť absolvovania ozdravných programov zvukovými vibráciami bez kontaktu misy s telom je však veľmi málo kontraindikácií.

Robert ďakujem za rozhovor

Alžbeta Mareková


Bezkontaktná zvuková masáž aury


Súvisiace články:


 

(Prečítané 519 krát, 1 dnes)

Comments are closed.