google27eaa3905ca3fee3.html

Této metodě se naučili Evropané v Indii a přizpůsobili ji svým potřebám. Hází se při ní pouze dvěma kostkami a výsledná čísla na kostkách se nesčítají, takže možný výsledek je kombinace dvou čísel, které padnou – vždy tedy 1/1 až 6/6, dohromady proto 21 druhů odpovědí.

Dále se používá takzvaná Kniha otázek, ve které najdeme třicet předem zformulovaných otázek z různých oblastí života, např.: „V jakém oboru podnikání budu mít úspěch?“ „Našel jsem svou životní lásku?“ atd. Tazatel si vybere otázku, na kterou hledá odpověď a pak vrhá kostky.

Výsledek vrhu odkazuje na odpovídající stránku knihy, kde se podle druhu otázky nacházejí odpovědi. Odpověď na otázku: „V jakém oboru podnikání budu mít úspěch?“ tedy může znít: „Ve stálém zaměstnání“ či „Na takovém místě, které si vyžaduje odvahu“ apod.
„Knih odpovědí“ existuje v Indii nesmírně mnoho a některé z nich obsahují více než čtyřista otázek.

Metoda pole

Metoda pole je vlastně indická metoda, při které se nepoužívají kostky, ale nakreslí se schéma s 21 políčky, do nichž se uvedeným způsobem vepíší možné číselné kombinace: Pak tazatel zavře oči a poslepu píchne jehlou nebo špendlíkem do obrazce. Kombinace, do které se strefí, ho odkáže na příslušnou odpověď v Knize otázek.

Metoda dvanácti domů

Tato kniha představuje nové pojetí tradičních metod věštění s kostkami, spojuje astrologické a numerologické vědomosti stejně jako i jiné formy předpovídání budoucnosti a spojením vzniká metoda zvaná Dvanáct domů. Název této metody vychází z astrologie, která dělí individuální horoskop na dvanáct „domů“ – dvanáct hlavních oblastí života.

Metoda dvanácti domů používá tři kostky a možných výsledných odpovědí je 72. Tuto metodu si můžeme představit jako kulatou věž se šesti patry a v každém patře dvanáct komnat – dvanáct částí kruhu.

Zvláštní postup při vrhu kostek umožňuje dobrat se k určitému výsledku, jehož interpretace se nachází v hlavní části této knihy. Jak už jsme si řekli, možných výsledků je 72: pro každou část kruhu přichází do úvahy číslovka 1 až 6.

Celý postup vypadá takto:

1. Nakreslete kruh a rozdělte ho na dvanáct částí. Očíslujte je ve směru hodinových ručiček.
2. Hoďte do kruhu jednu kostku. Označte tu část kruhu, do které kostka padne.
3. Poté hoďte všemi třemi kostkami. Výsledná čísla na nich sečtěte a od označeného sektoru odpočítejte v protisměru hodinových ručiček tolik částí kruhu, jaký je výsledný součet na kostkách. Odpovídající část kruhu opět označte.
4. Teď opět hoďte jenom jednou kostkou. Výsledek vepište do sektoru, který jste získali při předešlém kroku. Výsledná číselná kombinace je vaše věštba a její interpretaci si vyhledáte v knize.

Příklad:

1. Nakreslíme kruh.

2. Hodíme do kruhu jednu kostku a padne například číslo 4. Označíme tedy čtvrtý sektor.

3. Hodíme tři kostky – padnou čísla 1, 2, 4 – součet tedy bude 7. Proti směru hodinových ručiček odpočítáme 7 částí kruhu od části 4, což je 9. sektor.

4. Hodíme jednou kostkou – vyšla 3. Výsledkem věštby je tedy 3 v 9. sektoru (3/9).

Text je z knihy:

Sara Zed – Věštění s kostkami

Z kociek sa dá veštiť, a to dosť jednoducho a prekvapivo presne! Potrebujete len kus čistého papiera, pero a tri hracie kocky (prípadne postačí aj jedna).

Táto forma veštenia môže mať niekoľko foriem. Autorka ich uvádza päť, pričom podrobne sa venuje len jednej, zvanej Metóda dvanástich domov. Pri nej sa na papier nakreslí kruh, rozdelený na 12 dielov, ktoré predstavujú hlavné oblasti ľudského života. Do tohto kruhu sa postupne hádžu kocky určitým spôsobom, pričom sa sčíta ich hodnota. Celý postup je v knihe dobre vysvetlený, aj s uvedením niekoľkých konkrétnych ilustračných príkladov.

Hlavná časť knihy prináša význam všetkých možných kombinácií, aké vám pri tomto spôsobe veštenia môžu padnúť. Výsledkem je tým pádom pomerne podrobná predpoveď pre takmer všetky oblasti života, aké vás môžu zaujímať: peniaze, práca, vzťahy, rodina, láska, zdravie, cestovanie, právne záležitosti, možné zmeny, priatelia aj nepriatelia.
Vyskúšať túto nevšednú, ale veľmi ľahkú formu odhalenia tajomstva vášho života rozhodne stojí za to!

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %


foto: https://pixabay.com/


Súvisiace články:


 

(Prečítané 108 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.