google27eaa3905ca3fee3.html

Celá Existence je chaos. Ve vesmíru se pohybuje spousta planet a nejsou tam žádné značky ani cedule! Přesto se planety pohybují krásně a podle určitého řádu. Stejně tak ve kvantové fyzice nejsou ani ty nejmenší prvky částice, ale jsou to jak částice, tak vlny, a tvoří nespočet pravděpodobností! V celém tom chaosu je však jistý řád. Kdyby byl ve vesmíru chaos bez jakéhokoli řádu, řítil by se směrem k destrukci. Řád v chaosu je to, čemu říkám vesmírná inteligence.

Měl jsem možnost setkat se s doktorem Charlesem Townesem, držitelem Nobelovy ceny a fyzikem proslaveným svou prací na laserových a mikrovlnných zařízeních. Townes krásně pravil: „Mám pocit, že celý vesmír je něco zvláštního, že celý vesmír je spirituální bytost. Myslím si, že má svou vlastní inteligenci, ačkoliv to nedokážu konkrétně popsat pouhými slovy. Mám prostě pocit, že se jedná o inteligentní a spirituální bytost.“

Vesmír není jen nějaká síla, ale je to síla plus inteligence, a právě proto reaguje na vaše myšlenky, modlitby a na vaše bytí. Jednou se někdo zeptal Buddhy: „Kdo je stvořitelem tohoto vesmíru?“ Buddha odvětil: „Vesmír je svůj vlastní stvořitel.“ Pokud jsou stvořitel a to, co stvořil, dvě oddělené entity, znamená to pouze, že stvořitel je inteligentní, zatímco to, co stvořil, nikoliv. Vesmír je stvořitel, protože má svou vlastní inteligenci. Vesmír je živoucí energie. Nacházíte se uvnitř živoucí energie. Základní lidský omyl je víra v to, že svět je pouhá hmota. Tato víra je prapůvodem veškerého terorismu a násilí na Zemi. Dokud budete věřit, že vesmír je pouhá mrtvá hmota, bude tato víra vytvářet stále větší žízeň po moci. Pouze až si všichni uvědomí, že vesmír má svou vlastní inteligenci, až si uvědomí, že vesmír je spirituální bytost, bude zaseto semínko míru. Pouze až pochopíte, že vesmír reaguje na vaše myšlenky, že váš život je ceněn, že dostáváte odpovědi na své modlitby, že existuje živá inteligentní síla a že je v celém tom chaosu nějaký řád, teprve pak dokáže lidstvo nastolit na Zemi mír, blaženost a spiritualitu. Potom se lidé místo snahy něco vlastnit nebo rozšířit své vlastní hranice pokusí rozšířit své vědomí. V okamžiku, kdy lidé uvěří, že vesmír je inteligence, se uvolní a budou mu důvěřovat.

Existuje krásný zenový příběh: K zenovému mistrovi přišel jistý žák a zeptal se ho: „Mistře, vysvětli mi prosím, jak jsi začal, jak jsi nalezl svou cestu a jak jsi došel k osvícení.“ Mistr odvětil: „Když jsem začal svou cestu, hora byla horou, řeka byla řekou a strom byl stromem. Když jsem kráčel po své cestě, hora nebyla horou, řeka nebyla řekou a strom nebyl stromem. A poté, když jsem se znova vrátil na správnou cestu, hora je opět horou, řeka je opět řekou a strom je opět stromem.“

Před dosažením osvícení, i když si myslíte, že jste výjimeční, jste obyčejní. Po jeho dosažení, i když jste výjimeční, tak chápete, že jste obyčejní. Nejste pouze tělo. Nejste pouze mikrokosmos. Jste makrokosmos v miniaturním provedení. Po dosažení osvícení si uvědomíte, že jste nekonečný oceán potenciální energi, stejně jako vesmír. Teprve až si uvědomíte, že se ve vás nachází vesmírné vědomí, že máte ve svém mikrokosmu makrokosmos, tehdy získáte ve svém životě jistý řád a naučíte se, jak být opravdoví, aniž byste snižovali svou energii. Dokud se o uspořádanost a řád pouze snažíte, jenom potlačujete svou energii a také energii všech ve svém okolí. Až si uvědomíte, že v chaosu je vlastně řád, stane se z vás spirituální bytost, a vy prožijete lásku a blaženost. Až si uvědomíte, že v řádu je také chaos, stane se z vás soucitná bytost. Až si uvědomíte řád v chaosu, zažijete lásku a blaženost. Až si uvědomíte chaos v řádu, budete ze sebe vyjadřovat lásku a také soucit.

Článek je úryvek z  knihy:

Nithyananda – Přirozené osvícení – Tato kniha je pro každého, kdo si přeje žít plným a naplňujícím životem. Naleznete v ní hluboké pravdy a účinné techniky, jež vám pomohou vyřešit vnitřní konflikty a postoupit do vyšší roviny uvědomění. Mladý, současný duchovní mistr nadšeným, živým a přitom docela obyčejným způsobem popisuje, co je to osvícení, jak jej dosáhnout a jaké výhody přináší. Svůj výklad ilustruje poučnými příběhy a konkrétními meditačními návody. Jeho slova ve vás probudí radost ze života a důvěru v Existenci.Súvisiace články:


 

(Prečítané 2 445 krát, 1 dnes)

Comments are closed.