google27eaa3905ca3fee3.html

Mám v triede troch hádavých žiakov, ktorí sa najradšej hádajú najmä medzi sebou. Premýšľala som, akú tému do denníka si vymyslím pre nich a zároveň pre všetkých. A veľmi rýchlo som si spomenula na to, že každý človek, ktorý sa nás dotkne pozitívnym, či negatívnym spôsobom, je naším zrkadlom..a vlastne takým nevedomým učiteľom, ktorého nám posiela život.  A preto som im vytvorila  tému, nazvanú  „Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto som. “Deti si mali napísať dva stĺpce…v prvom mali vypísať vlastnosti, ktoré sa im na iných ľuďoch nepáčia a v druhom stĺpci  vlastnosti, ktoré sa im na ľuďoch páčia. Potom si mali nakresliť dve zrkadlá… prvé so zamračenou tvárou, druhé s usmiatou tvárou. Vysvetlila som im, že život je taký múdry, že ľudia, ktorí nám prechádzajú životom, sú naši učitelia. Ľudia, ktorí sa nás vnútorne dotknú tým spôsobom, že sme kritickí k ich vlastnostiam a aj tí, ktorých vlastnosti sú nám veľmi sympatické,  nám nastavujú zrkadlo. Takže deti sa mali úprimne pozrieť na prvý stĺpček s vlastnosťami, ktoré sa im nepáčia na iných , premyslieť si, ktoré z nich majú a vpísať do zrkadielka so zamračenou tvárou a to isté urobili aj s vlastnosťami zo stĺpčeka s vlastnosťami, ktoré na iných majú  rady . Tiež tam hľadali tie, o ktorých si myslia, že ich majú a vpísali ich do zrkadielka s usmiatou tvárou. Potom som im vysvetlila, že je veľmi dobré na sebe vidieť aj tie vlastnosti, ktoré sa nám nepáčia, že patria k nám a keď o nich vieme,  vtedy môžeme na nich pracovať a že je to práca na dlho. Že sa nemáme odsudzovať, ale mať sa rady aj s tým… že máme byť k sebe ako rodič, pretože tí nás majú rady aj keď hneváme aj keď nehneváme  a takí trpezliví mame byť aj k sebe…hodina skončila celkom uvoľnene, svojím spôsobom zábavne, pretože deti mali ukázať na svoje zrkadielka v triede a hádaví kamaráti nasmerovali ruky k sebe a všetci sme sa na tom spoločne zabavili… A o tom je aj život, nebrať sa príliš vážne a naučiť sa vedome pracovať s tým, čo mám vo svojom vnútri..

***

***

Tip od Eugeniky:

Carolina Hehenkamp – Indigové děti – praktický rádce – „Indigové deti“ je pomenovanie pre väčšinu dnešných detí. Sú to deti, ktorých výchova je pomerne náročná a s ktorými je to celkove o dosť iné, než na čo sme zvyknutí z nášho vlastného detstva. Táto príručka ponúka praktické a nenáročné cvičenia, ktoré vám pomôžu podporovať vašu rodinu a zlepšiť životnú situáciu vás aj vašich detí.

***

(Prečítané 806 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.