google27eaa3905ca3fee3.html

Bez ohledu na to, jaký máme dnes k nim vztah, byla čísla odjakživa považována za posvátná. Pythagoras prohlásil, že „svět je postaven na síle čísel“. Mystika čísel vždy měla vliv na teologické koncepty. V Bibli se vyskytují tři čísla, která jsou dosud velice významná. Jsou jimi 666, 777 a 888. Bůh (nebo to, co někteří nazývají Bohem) mluví (nejenom v Bibli) v podobenstvích a jen ti, kteří jsou duchovně smýšlející pochopí plný dopad těchto podobenství, rovněž tak dopad mystických čísel i jmen.

Číslo 666 by mělo symbolizovat „nedokonalost“. Je číslem člověka, jak je popsáno ve Zjevení 13:18 („To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“)

Číslo 777 je popisováno jako „dokonalé“, úplné číslo, číslo završení, dokonání, dokončení a čiré pravdy. Má své kořeny v tvoření a stvoření. Představuje požehnání, posvěcení a odpočinek. Duše musí na cestě k vykoupení projít sedmi nebesy sedmi planet. Pak se dostane do osmé sféry, do nebe stálic, do říše bohů a andělů.

Číslo 888 zastupovalo ve starověkých řeckých mysteriích „VYŠŠÍ MYSL“ (číslo 666 symbolizuje pak „mysl smrtelnou“). V antice bylo číslo osm bráno jako žádoucí cíl a zároveň a číslo spravedlnosti, neboť ho lze rozdělit na dvě stejné části. Ve starém Egyptě čtyři páry bohů, tedy osm, ztělesňovalo v mýtech o stvoření světa prasíly tvořící začátek. Buddhizmus vypráví o čtyřech ryzích pravdách a o osmi způsobech, jak se z bolestí popisovaných těmito pravdami vykoupit. Osm dní po porodu se v židovské tradici dodržuje rituál obřízky, který je čímsi podobným, jako v křesťanské víře křest. Ležící osmička znázorňuje trvalé spojení světů nebeských i pozemských, času a věčnosti, „jak nahoře, tak dole“, „jak na nebi, taka i na zemi“, věčnost. Severský bůh Odin cestuje mezi nebem a zemí na osminohém oři zvaném Sleipnir. Germánská féma, tajný soud, měla osm soudců. Oktávou, osmým tónem, se vrací stupnice zpět ke svému začátku a 8 je číslem nového začátku na vyšší úrovni. Vyjadřuje probuzené vědomí a probouzející se uvědomění, zvědomění nevědomého, transformaci skrytého, velikodušné dělení se o požehnání s jinými, zdroj síly, otevírání pokladů pozemských i nebeských, přijímání darů andělů, východ slunce poznání a milosti, světlo andělské říše, cestu za pravým posláním naplňujícím vlastní dobro i dobro pro všechny ostatní, sestup a vzestup, určení hranic a koordinaci časového faktoru, most k hájemství spirituality. Řecká podoba Ježíšova jména „Iesous“ odpovídá vibraci čísla 888 (i když někteří mystifikátoři ve snaze skrýt spirituální význam tohoto čísla sesnovali „tažení“ proti jeho duchovní hloubce a uměle nacházeli či vytvářeli důkazy, že je to číslo smrti).

Podívejme se na propočet řecké obdoby Ježíšova jména: I = 10, E = 8; S = 200; 0 = 70; U = 400; S = 200 = 888.

Takže co je skutečným významem čísla, které popisuje jméno Ježíšovo (krále andělů) v řečtině? Podle Bible Ježíš vstal z hrobu na 1. den v týdnu. 1. den týdne lze také označit jako 8. den v týdnu, a to je také den zmrtvýchvstání , vzkříšení. 8 je tedy číslo, které přináší život všem, a nikoli smrt. Osmý den nemá konec, jelikož je dnem zmrtvýchvstání a tím i otevření bran věčnosti pro člověka. A na začátku, z něhož mnohé povstalo, hvězda, která ohlásila v čase vánočním příchod Ježíše, byla – jak jinak, osmicípá. Počet lidí, kteří na Noemově arše přežili potopu a znovu osídlili Zemi, byl osm. Je šťastným číslem, snad proto má kolo štěstí osm paprsků. Čínská bagua z Feng Shui, která reprezentuje integraci všech protikladů a též všech možností manifestace má tvar osmiúhelníku. Mnoho křtitelnic a renesančních chrámů je osmibokých, k církevních stavbách bylo číslo osm obecně často skryto jako mystérium, jelikož bylo symbolem zasvěcení.

Osmiúhelník symbolizuje práh, přes nějž se můžeme přiblížit k věčnosti a ke všemi, co nás přesahuje, taktéž aspekt nebe, které nám vychází vstříc. Je pojítkem mezi světem nebeským a pozemským. Kolo štěstí mívá osm paprsků. V sofijském pojetí léčení vibracemi čísel se osmička vyskytuje ve velké míře a často se opakuje v léčivých číselných kombinacích., dokonce stojí takřka ve všech případech na začátku všech léčivých číselných řad. Sílou osmičky je světlo, kvalitou soucit a jasné vidění, či spíš jasnovidění, barvou zelená (barva nových začátků, svěžesti, rovnováhy, plodnosti, naděje, schopnosti načerpat nové síly, ochoty rozdávat lásku, motivovat ostatní, umět se odevzdat, prosperity a u Keltů barva ostrova blahoslavených, pravděpodobně tedy Avalonu, což jsou i vlastnosti čísla 8)…

*

888 má však mnoho dalších mystických a spirituálních významů a ukrývá v sobě kosmické i andělské frekvence. Podstatně hlubší vhled a napojení na andělské, archandělské a kosmické vibrace 888 zažijeme společně na EXLUSIVNÍM SEMINÁŘI „ANDĚLSKÁ A ARCHANDĚLSKÁ FREKVENCE ČÍSLA 888, KÓD 888“…

judita.andele@gmail.com, www.juditapeschlova.blogspot.cz

Viac tu: http://angelcity.webnode.cz/clanky-/andelska-frekvence-cisla-888/


Tip na knihu:

Anatolij Někrasov – Egregory – Strážní andělé?

Pozoruhodná kniha ruského autora na pomerne zvláštnu tému, ktorá však súvisí s našimi životmi viac, ako si myslíme. Zaoberá sa silami, ktoré pôsobia na ľudí a ovplyvňujú ich myslenie a správanie. Tieto sily sa časom stávajú akoby samostatnými entitami nazývanými egregory.  Sú to buď duchovné mocnosti, ktoré vznikajú zo silných kolektívnych myšlienok ľudí, alebo to môžu byť aj ľudské osoby – mimoriadne mocné alebo známe osobnosti s veľkým vplyvom. Egregory ovplyvňujú náš život nezávisle na tom, či o nich vieme, alebo nie.

Kniha rozpráva o všetkom, čo s egregormi súvisí: čo vlastne sú, ako vznikajú, čo je pre ne charakteristické, aké druhy egregorov existujú (napríklad egregor moci, peňazí a sexu), aj ako sa s nimi dá inteligentne spolupracovať. Cieľom je egregory nie len odhaliť a spoznať, ale tiež naučiť sa ich ovládať a využívať tvorivým spôsobom. Egregory na nás totiž vplývajú negatívne aj pozitívne. Ak chceme, aby na našej planéte začalo vládnuť viac lásky, harmónie, krásy a mieru, musíme sa naučiť vedome využívať pozitívne zdroje energie a nebyť iba stádom, ktoré bezmyšlienkovite napodobuje druhých a podriaďuje sa mocným tohto sveta. Máme slobodnú vôľu, ktorú by sme mali cielene používať pri všetkom, čo robíme.

Pôvodná cena: 11.90 EUR Naša cena: 10.91 EUR Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 4 413 krát, 1 dnes)

Comments are closed.