google27eaa3905ca3fee3.html

Hodina s denníkom smeruje k tomu, aby deti spoznali vnútorný svet, aby rešpektovali svoje emócie, tvorili, spoznávali vďačnosť, možnosti, ako porozumieť iným, byť vnímavým k samému sebe a mať sa rád. Ale k našej osobnosti patria aj vlastnosti, ktoré spoločnosť zaraďuje ku „zlým„. Tak prečo máme aj tie „zlé“ vlastnosti a keď sa máme mať radi, ako sa máme mať radi aj s nimi… Pre tieto vlastnosti platí to isté ako aj pre emócie, keď ich potláčame, budú si žiť svojím spôsobom. Len keď sa s nimi spriatelíme, môžeme žiť v harmónii so sebou. Prečo k nám patria aj tie „zlé“ vlastnosti, ma vždy zaujímalo. Knihy, ktoré mi dali odpoveď aj na túto otázku, si ku mne cestu našli. Niektoré myšlienky z nich spomeniem. Keď sa narodíme, milujeme a prijímame seba. Nesúdime, ktorá časť našej bytosti je dobrá a ktorá je zlá. Vyjadrujeme sa slobodne. Keď rastieme, začíname sa učiť od ľudí okolo seba. Hovoria nám, ako sa máme správať a my sa učíme spoznávať, ktoré správanie nám prinesie prijatie a ktoré nie. Preto, aby sme boli prijímaní, učíme sa zbavovať „zlých“ vlastností. Ale ako dozrievame, uvedomujeme si, že všetko je prepojené… Ako môžeme poznať dobro, ak nespoznáme zlo. Ako by sme spoznali lásku, keby sme nespoznali nenávisť. Ako by sme spoznali odvahu, keby sme nepoznali strach. Bez jedného neexistuje druhé. Každý z nás je nositeľom veľkého množstva vlastností. Byť nádherný znamená byť celý a byť celý znamená byť všetko aj pozitívny aj negatívny. Keď dovolíme vlastnostiam existovať, nemusíme ich potláčať. Budeme využívať tieto vlastnosti a nie ony nás. Naše tiene nás učia láske, súcitu, odpusteniu nielen pre seba ale aj pre iných. Keď nenávidíme nejaký svoj aspekt, nenávidíme ho aj u ostatných s touto „vadou“. Keď ich prijmeme u seba, porozumieme aj ostatným, ktorí nám tieto vlastnosti zrkadlia. Keď pochopíme, aké dary nám nesú aj všetky stránky našej osobnosti aj pozitívne aj negatívne, objavíme poklad-dar.Hnev, nenávisť nám podľa knihy pomáha rozvíjať silnú intuíciu, aby sme sa vyhýbali nesprávnym vzťahom,uvoľnenie emócií, duševné zdravie, byť otvoreným atď. Byť potvorou nám pomáha niečo dosiahnuť, byť plachým nám pomáha byť úvažlivým, obozretným. Každý si ten dar pre seba nájde. A keď objavíme ten dar, môžeme túto vlastnosť prijať a prestať súdiť aj iných s touto vlastnosťou. Pretože to, čo súdime, je aj v nás, aj keď si to možno neuvedomujeme. Jung raz prehlásil:“Radšej budem celistvý ako dobrý…“. Toto sú myšlienky z kníh a ja som popremýšľala, ako navliecť túto tému pre deti, pretože predpokladám, že denník si uschovajú a ako dospelým im pomôže si spomenúť na rôzne myšlienky, témy…v ich živote. A keďže máme v triede hrad, ktorý symbolizuje náš vnútorný svet, všetkým deťom som povedala, že my sme nádherným hradom s množstvom okien, za ktorými je miestnosť s pokladom-našimi vlastnosťami.

Deti dokážu preskúmať každý kúsok svojho hradu bez hanby a bez predsudkov a preto som bola zvedavá, ak si s touto témou poradia. Mladším žiakom som dala úlohu nakresliť veľký hrad do každého okna nech vpíšu hocijakú svoju vlastnosť aj „dobrú“ aj „zlú“. …..Starším žiakom som dala za úlohu nakresliť nejakým vtipným spôsobom „zlú“ vlastnosť ,ktorú majú, aby jej dali aj vtipné meno a aby popremýšľali, v čom im v živote pomohla, aký dar im priniesla…..Samozrejme, že sme na to prišli spoločným rozhovorom. Deti prišli samy bez mojej pomoci, že keď máme strach a predsa určitú vec urobíme, vychutnáme si odvahu. Začali mi uvádzať veľa príkladov, keď prekonali strach…strach z tobogánov, ktorý prekonali, keď si na ten tobogán priamo sadli, strach zo zlej známky ktorý prekonali, keď sa na určitú hodinu čo najlepšie pripravili atď….Aj zdravá závisť mala dobré odozvy..deti chŕlili nápady, v ktorých závideli starším a vďaka tomu začali na sebe pestovať samostatnosť …futbalistom, tanečníkom, vďaka čomu na sebe začali v danom krúžku viac pracovať..Aj hnev mal odozvu..rozprávali mi príbehy, keď sa nebáli povedať svoj názor na niečo, čo sa im nepáčilo…Svoje jednoduché príbehy si vpísali do denníka. Takže hodinu sme ukončili tým, že dobrý vzťah k sebe nás núti spoznať naše všetky vlastnosti, aj tie akože horšie, tienisté, aby sme sa mohli stať niečim viac, núti nás namáhať sa, hľadať dar vo všetkom..aj v týchto vlastnostiach. Na konci hodiny sme už vedeli, že existuje dôvod mať sa rád so všetkým, čo v našom vnútornom svete ukrývame a vďaka ktorému môžeme byť vyrovnaní.

*

Zaujímavá a  inšpiratívna kniha o deťoch a aj pre deti:

Paul Liekens/Ann Delnoy – Léčivé příběhy pro děti – Pomocou jednoduchých zobrazení a príbehov sa ako rodič naučíte liečiř svoje dieřa sám. Kniha ponúka jednoduché pravidlá a príklady, aby rodičia sami mohli vytvoriť prirovnanie alebo príbeh pre svoje vlastné deti. Nebude ich to nič stáť a ich dieťa aj oni budú ušetrení od mnohých trápení, ktoré niekedy môžu pretrvávať po celý život.

*

(Prečítané 1 323 krát, 1 dnes)

Comments are closed.