google27eaa3905ca3fee3.html

Prvá waldorfská škola

Bola založená v roku 1919 Rudolfom Steinerom (1861-1925). Bol v nej prvý krát uskutočnený príncíp sociálnej spravodlivosti. Nezávisle od sociálneho pôvodu, nadania a budúceho povolania dostali mladí ľudia spoločné vzdelanis. Ako prvé školy nahradili waldorfské školy pedagogikou podpory tzv. princíp výberu, ktorý je spojený s vertikálnym školským systémom.

Neprepadnúť

Všetci žiaci a žiačky prejdu bez prepadnutia 12 školských rokov. Učebný plán waldorfskej školy je zameraný na široký rozsah nadaní, ktoré každé dieťa má. Preto je od 1. školského roku pridaná k vecným predmetom všestranná umelecká výuka. Prostredníctvom nej sú podporované tvorivé schopnosti a skúsenosti, potrebné pre jednotlivca aj pre spoločnosť.

Umelecko-remeselná výuka

Mnohostranná remeselná výuka podporuje diferencovanú výchovu vôle a orientáciu žiaka na životnú prax.

Učebný plán orientovaný na vývin

Rozhodujúci princíp waldorfského učebného plánu spočíva v zladení učebných obsahov a učebných foriem na procesy detského učenia a stupne ľudského rozvoja v detstve a mladosti. Výuka je od začiatku orientovaná na podporu rozvoja vnútornej ľudskej slobody.

Názorná výuka

V prvých školských rokoch, v ktorých začína dozrievať schopnosť samostatného úsudku žiakov, je “názorná” výuka podstatným princípom vyučovania. Učiteľ narába so skutočnosťami tak, aby žiaci spolu s tým čo je zrejmé aj to čo je zákonité a podstatné vo veciach, pochopili a zažili prostredníctvom obrazov. Kľúčovým aspektom je snaha aktivizovať pri učení všetky tri zložky ľudskej duše – myslenie, cítenie a vôľu. Príklad: Výpočet plochy niektorých geometrických telies sa učí tak, že deti si stavajú domček z dreva. K tomu je potrebné zistiť, koľko m2 dosiek budú potrebovať, vyrátať plochu stien, strechy, pri meraní a rezaní dosiek je zapojená aktívna vôľa a celková radosť z činnosti i výsledku umocňuje pozitívny zážitok z učenia.

Vedecká výuka

Snahe mladistvých prevziať po 14 roku svoj život a úsudok do vlastných rúk zodpovedá vedecký charakter mnohých predmetov od tohto veku. Waldorfské školy tu nevidia svoju úlohu v tom, aby vykonávali pred-univerzitné vzdelávanie, ale chcú výuku obsahovo prehĺbiť tak, aby sa mohla spojiť so životnými otázkami mladých ľudí a dať na ne odpovede.

Výuka v epochách

Dôležitý prostriedok, ako efektívne usporiadať výuku, sú vyučovacie epochy. Epocha je obdobie spravidla 4 týždňov, počas ktorých sa intenzívne vyučujú hlavné predmety: slovenský jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, prírodopis, zemepis, dejepis, fyzika, chémia. Táto intenzívnosť umožňuje zahĺbiť sa do predmetu a podstaty látky podstatne viac, akoto umožňuje klasické rozloženie hodín. Po tomto období nasleduje “čas zabudnutia” na látku, ktorá sa však v novej sile vynorí, keď epocha znova príde na rad. Epocha sa vyučuje v čase medzi 8.30 – 10.15. Sú aj oblasti, ktoré vyžadujú priebežné cvičenie (umelecká výuka, anglický, nemecký a ruský jazyk – cudzie reči od 1. ročníka), tie sú rozdelené do predmetových hodín, pričom aj pri nich mnohé waldorfské školy v posledných rokoch realizujú posilnené vyučovanie v epochách.

Vysvedčenia a záverečné skúšky

Waldorfské školy odstránili s princípom výberu takisto bežný systém známok. Vysvedčenia pozostávajú pokiaľ možno z čo najdetailnejších charakteristík, ktoré objasňujú výkon, pokrok vo výkone, nadanie a snahu v jednotlivých predmetoch. Žiaci končia školu s ukončením základným vzdelaním (Slovensko), odborným vzdelaním alebo maturitou (napr. Česká republika). V poslednom ročníku dostávajú aj známkové vysvedčenie.

Samospráva

Ako slobodné školy nahradili waldorfské školy hierarchicky orientovanú organizáciu štátnych škôl slobodným usporiadaním. Samospráva je realizovaná spoločne rodičmi a učiteľmi a vytvára tak oblasť sociálnych skúsenosti výrazne orientovanú na budúcnosť. Pedagogické vedenie je uskutočňované týždennými konferenciami učiteľov, na ktorých sa podieľajú všetci učitelia rovnakou mierou. Spoločný základ pritom vytvára snaha o pochopenie človeka, jeho životných zákonitostí a vývinu pedagogiky na základe antropozofickej duchovnej vedy.

Financovanie

Waldorfské školy v Nemecku, Česku aj na Slovensku dostávajú štátne príspevky, ktoré pokrývajú ich prevádzkové náklady iba sčasti. Pri výške príspevku rodičov berie väčšina škôl do úvahy príjem rodičov.

Zdroj: http://www.waldorf.sk


Súvisiace články:

Chcete mať deti chytrejšie ako smartfón?

Vysvedčenie: čím horšie tým lepšie…?


Tip redakcie Eugenika:

Losey Meg Blackburn – Děti současnosti

Nová generácia, ktorá prišla na náš svet s mimoriadnymi darmi. Sú to deti krištáľové, hviezdne, pozemskí anjeli a tranzitívne deti. Každá skupina vykazuje určité úžasné nadanie a je svojimi vlastnosťami unikátne. Autorkiným zámerom je prebádať fenomén detí súčasnosti: ako tieto deti poznáme, prehľad ich typických vlastností, ich príbehy a výpovede, ako s nimi jednať, ako ich vychovávať. Ponúkajú nám totiž možnosť pozitívne zmeniť svet.

Pôvodná cena: 9.19 EUR, Naša cena: 8.27 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.92 EUR


(Prečítané 1 024 krát, 1 dnes)
 

2 Responses to Čo je waldorfská pedagogika?

  1. Ildikó Čambálová píše:

    Iba..chybička sa vlúdila, nie 1961, ale 1861..:-)

  2. Krei Alivorte píše:

    🙂 ahoj, máš skúsanosť s týmto typom vzdelávania?