google27eaa3905ca3fee3.html

Ako som využila moje vedomosti z motivačnej literatúry (ktoré využívam v mojej hodine sebaspoznávania) pri riešení konfliktu a tak poskytla deťom názorný príklad, ako riešiť konflikty a prečo vznikajú:

Do zborovne prišli za mnou dve dievčatka a priniesli papier plný vulgárnych slov, ktoré boli namierené proti jednej z nich. Samozrejme chceli, aby som situáciu riešila. Prišla som na hodinu a vyzvala dievčatko, ktoré napísalo tie slová na papier, aby vysvetlilo svoje konanie. Taktiež som jej vysvetlila, že ako dospelá cítim z tých slov hnev, smútok, zúfalosť a že sa ju budem snažiť pochopiť. Dievčatko vysvetlilo, že sa dlhšiu dobu cíti odstrkované. Takže som zaujala takýto postoj k obidvom stranám. Tomuto dievčatku som vysvetlila, že sa nesprávala ako niekto, kto je kráľom svojho vnútorného sveta, že dovolila hnevu, aby konal za ňu a keď nechala svoj vnútorný svet ovládnuť hnevom, konala spôsobom, ktorý ublížil jej kamarátke a vlastne, že ublížila aj sebe..že my ľudia sme prepojení a preto sa cítime zle, keď ubližujeme iným. Druhému dievčatku som vysvetlila, že to druhé dievčatko bolo premenené na hnev a  nie všetci ľudia vedia otvorene povedať, čo ich trápi, držia ten hnev v sebe. … že tie škaredé slová neodrážajú skutočnosť, lebo tie slová napísala pod vplyvom hnevu a  týmto spôsobom dala zo seba von svoju bolesť .  Deti pozorne počúvali a dievčatko, ktoré prinieslo papier do zborovne, tomu druhému dievčatku hneď odpustilo. Papier som pred všetkými roztrhala a tým vysvetlila prvému dievčatku, že môžeme napísať papier plný hnevu, ale potom ho roztrhať, hodiť do koša a až potom jednať….Výsledok bol taký, že deti sa spolu hrali bez toho, žeby si niečo vyčítali. Všimla som si medzi nimi atmosféru porozumenia…a o to mi šlo…

 *

**

Súvisiaci článok – Hodina sebaspoznávania 

***

(Prečítané 2 088 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.