ruka ruku kreslíKreslenie pravou hemisférou – čo sa skrýva za týmto názvom? Metóda kreslenia pravou stranou mozgu zažíva po USA a západnej Európe boom aj u nás. Je to len „humbug“, alebo aj ďalšia z užitočných metód osobného rozvoja pre 21. storočie? A načo vlastne dnes potrebujeme vedieť kresliť? Na tieto otázky sme hľadali odpoveď v rozhovore s Pawlou Šoltisovou, výtvarnou pedagogičkou, ktorá sa venuje aj amatérom a učí ich nielen kresliť, maľovať ale hlavne nájsť cestu k vlastnej tvorivosti.

Kreslenie pravou hemisférou – znie to trochu čudne – to sa kreslí v stoji na hlave, alebo máte vo vlasoch zapletené ceruzky?

– Taká predstava znie zaujímavo, dokonca by som povedala, že pri nej zapracovala pravá hemisféra… Metóda sa s úspechom využíva pri výučbe kreslenia a jej prednosťou je efektívnosť a prístupnosť laikom, amatérom a netalentovaným ľuďom. Asi vás sklamem – nekreslí sa v špeciálnej polohe, ale v sede, obyčajnými ceruzkami na výkres.

V čom je teda tajomstvo tejto metódy?

– Nedovolím si tvrdiť, že som už prekukla celé tajomstvo – ide o súhru viacerých faktorov. V prvom rade ide o dobre zostavený súbor cvičení, ktorými sa efektívne získavajú kresliarske zručnosti, nacvičuje sa spolupráca očí, mozgu a ruky. Aby to išlo rýchlejšie, aktivujeme pravú hemisféru. Tým, že sa dostávame do zrelaxovaného stavu, nedovolíme svojej autocenzúre, aby nás odrádzala od rýchlejšieho napredovania. Ďalšie benefity sa môžu prejaviť hneď, iné neskôr.

Kto na to prišiel?

– Autorkou metódy je americká výtvarníčka Betty Edwardsová, ktorá bola v sedemdesiatych rokoch minulého storočia profesorkou kreslenia na kalifornskej univerzite. Zistila, že niektorým študentom ide kreslenie podľa skutočnosti ľahšie a iní s tým majú problém. V tom období práve v Kalifornii prebiehal mohutný výskum v oblasti neurobiológie mozgu, hlavne o fungovaní našich hemisfér. Edwardsovú napadlo aplikovať niektoré výsledky výskumov o vnímaní a pamäti do metodiky kreslenia podľa skutočnosti. Prišla hlavne na to, že kreslenie je nielen len o zručnosti, ale hlavne o schopnosti správne vidieť. Vytvorila logický postup skladajúci sa z nenáročných lekcií, a zapracovala doň viacero cvičení slúžiacich na uvoľnenie pravej hemisféry. Ucelenú metodiku zhrnula do knihy Drawing on the Right Side of the Brain (Kreslenie pravou stranou mozgu), ktorá vyšla v roku 1979. Odvtedy bola vydaná v mnohých prekladoch (tento rok aj v češtine) a stala sa bestsellerom.
Edwardsová viedla kurzy nielen pre študentov, ale aj pre ľudí, ktorí boli presvedčení, že nevedia kresliť, a úspešne ich presviedčala o opaku. Jej metóda sa stala známou a rozšírenou najprv v USA a postupne prenikla aj do Európy.

Prečo je na kreslenie vhodná práve pravá hemisféra?

– Na vysvetlenie je dobré zopakovať si základné vedomosti o úžasnom a dokonalom orgáne, akým je ľudský mozog. Skladá sa z dvoch rovnakých polovíc – hemisfér a každá z nich zodpovedá za iné funkcie. Ľavá strana mozgu riadi pravú polovicu tela, sídli v nej schopnosť používať jazyk, čítať a písať, logicky a analyticky vyhodnocovať podnety, kladie dôraz na detaily, posudzuje, spracováva strach a stres. Pravá mozgová hemisféra, ktorá riadi našu ľavú polovicu tela, vníma obraz ako celok, interpretuje emócie, neverbálne podnety, výrazy tvárí, súvislosti a vzťahy, spája veci do celku a nepozná strach. Je to len stručná definícia komplexných poznatkov o hemisférach, z ktorých nám vychádza, že v pravej hemisfére sídli naša kreativita, intuícia, schopnosť nadchýnať sa krásou – či už umenia, prírody, situácie… Jej prostredníctvom vnímame tvary, tóny, farby – ale komplexne, bez analýzy. Pri kreslení a maľovaní pravou hemisférou sa snažíme ponoriť do stavu sústredenia. Pri kresbe sa zameriame na tvary, obrysy, proporcie. Pri maľovaní sa najprv necháme viesť intuíciou, vnímanie farieb je veľmi subjektívne. Neskôr pristúpi aj náuka o farbách, zloženie odtieňov, psychologické pôsobenie. Kreslenie a maľovanie je aj určitou formou meditácie. Preto je prospešné, keď sme zrelaxovaní, otvorení novým veciam a nedovolíme ľavej hemisfére, aby tento proces veľmi kontrolovala, cenzurovala. Ale aby nedošlo k omylu – pre takmer všetky činnosti je optimálne, keď máme prepojené obe hemisféry, vtedy sme v harmónii. Nie je to ľahké, lebo v súčasnosti žijeme pod nadvládou ľavej hemisféry. Dôkaz? Už len tým, že väčšina z nás je pravákov, je dominancia ľavej hemisféry zjavná. Naša uponáhľaná doba je plná stresu a naháňačiek s časom. A kreslenie a maľovanie sú možnými vhodnými cestami, pre napájanie na našu pravú hemisféru.

V kurzoch kreslenia pravou hemisférou sa učia prevažne amatéri. Ako to prebieha?

– Na Slovensku a v Čechách neexistuje certifikovaný kurz techniky Betty Edwardsovej. Každý, kto organizuje výučbu kreslenia alebo maľovania s prívlastkom „pravou hemisférou“, robí to podľa seba. Mojím zámerom pri práci s amatérmi je, aby nadobudli za ten krátky čas (1-3 dni) čo najkvalitnejšie kresliarske či maliarske zručnosti, preto využívam aj veľa poznatkov z výtvarnej pedagogiky. Zostavila som program z lekcií Edwardsovej a doplnila o etudy, ktoré čo najviac spĺňajú hlavný zámer. Zároveň mi ide o to, aby bol strávený čas na kurze alebo workshope nezabudnuteľným zážitkom. Už samotnou voľbou a úpravou priestoru, rekvizitami, hudbou, vôňami, vytvorením komornej a priateľskej atmosféry. Dávam dôraz na rozvoj kreativity, lebo tá môže kurzistom otvoriť dvere k novým veciam, napríklad k odvahe opúšťať stereotypy, k získaniu sebavedomia a podobne. Kurzy sú naozaj intenzívne, takže človek úplne prepne, zabudne na bežné starosti a sústredí sa len na etudy. Krok za krokom sa dostáva k vrcholu, napríklad k realisticky nakreslenému portrétu známej osobnosti. Alebo nakreslí portrét podľa predlohy renesančného maliara. Kto to zvládne, potom sa môže s chuťou pustiť do ďalších výziev. Ale na kurze sa nielen kreslí a maľuje – striedame to s relaxačnými a kompenzačnými technikami. Užitočné sú napríklad cvičenia na vyradenie ľavej hemisféry a aktivovanie tej pravej, učíme sa zastaviť vnútorný dialóg, zbaviť sa stresu a zharmonizovať obe hemisféry. Na kurze Mágia farieb testujeme aj využitie prístrojov audiovizuálnej stimulácie pre ľahšie uvoľnenie kreativity. A snažím sa, aby všetky naše podujatia boli pokiaľ možno stretnutiami s výtvarným umením s veľkým U.

Predpokladám, že na kreslenie je potrebný aspoň nejaký talent.

– Na schopnosť kresliť nie je potrebný umelecký talent. Betty Edwardsová tvrdí, že kreslenie je tzv. globálna schopnosť, ktorú máme vrodenú – podobne ako predpoklad naučiť sa písať, čítať, počítať. Aj to zvládneme, až na malé výnimky, všetci. Aby ste mohli niečo nakresliť, vyžaduje to len päť schopností: vedieť pozorovať obrysy, vnímať priestor, vzájomné vzťahy, svetlo a tieň a napokon obsiahnuť celkový obraz. Keď sa pozrieme do minulosti, pred sto-dvesto rokmi sa kresleniu v školách venovala väčšia pozornosť a túto schopnosť bežne využívali ľudia ako komunikačný prostriedok. Nebola taká rozšírená technika – fotoaparáty, internet, médiá.

Dve kresby účastníka kurzu – vľavo prvý portrét na začiatku a vpravo portrét nakreslený na konci kurzu

Načo je teda dobré vedieť kresliť? Nie je to dnes zbytočné?

– Vzhľadom k tomu, čo som spomínala, kedysi bola naozaj prirodzená potreba vedieť niečo načrtnúť, nakresliť a ľudia sa aj viac venovali kresleniu a maľbe podľa skutočnosti, lebo nebola dostupná fotografia, kamery a iné výdobytky techniky, ktoré máme na dosah. Mnohí, nielen umelci, sa venovali portrétovaniu, krajinomaľbe a snažili sa zachytiť skutočnosť. To je nám ľuďom prirodzené. A úplne prirodzená je aj potreba dieťaťa vyjadriť sa kresbou, maľbou a modelovaním. Každé dieťa vo veku okolo dvoch rokov si pýta ceruzku a je fascinované tvorbou čiar, kruhov, tvarov, neskôr pomenováva, čo nakreslilo. Robí to spontánne a s radosťou, nepotrebuje sa to učiť. Až neskôr ho začnú dospelí korigovať, podsúvať mu vzory a nesprávnym vedením sa niektoré deti presvedčia, že oni kresliť či maľovať nevedia. Nehovoriac o základnej škole, kde máme síce výtvarnú výchovu, ale tá je na okraji záujmu školského systému aj spoločnosti. Často sa stretávam s tým, že niekto, kto mal v detstve z výtvarnej tvorby radosť, sa nevhodným vedením alebo len kritickou poznámkou dospelého zablokuje. V dospelosti potom tvrdí, že kresliť nevie a nie je mu to dané. Na našom kurze za krátky čas môže zistiť, že sa mýlil a je uvelebený z toho, že to vie. Ale učíme sa nielen kresliť, ale hlavne dívať na realitu. Žijeme vo vizuálnej dobe, obrazy na nás číhajú na každom kroku, všade. No náš mozog, aby sme sa z toho nezbláznili, nás chráni. Vidíme veľa, ale vnímame veľmi povrchne. Žijeme rýchlo a virtuálne, sme pod vládou ľavej hemisféry, byť zaneprázdnený je „in“. Keď si sadnete ku kresbe či maľbe, musíte sa skľudniť, je to aj forma meditácie a pohrúženia. Zabudnete ako plynie čas. A veľa ľudí mi po kurze referuje, že vidia svet inak, plnšie. Že pozorujú veci, ktoré predtým nevnímali. Mnohým sa kreslenie stáva relaxom, záľubou a chcú pokračovať. A viacerí potvrdili, že sa im naozaj v živote naštartovali zmeny.

Kto sa chce učiť kresliť?

– Kurzov sa zúčastňujú ľudia rôzneho veku, záujmov i profesií. Niektorí potrebujú kresliť či škicovať pred kolegami v práci, napríklad pri prezentáciách a hanbia sa za svoju detinskú kresbu. Iní v rámci preorientovania sa na nové povolanie, ktoré nevyštudovali – napríklad interiéroví dizajnéri, grafici, fotografi, web-mastri – chcú začať rýchlo kresliť, prípadne si dávne kresliarske zručnosti obnoviť. Potom je skupina tých, čo vykonávajú ľavohemisférové povolania – ekonómi, kancelárski úradníci, počítačoví programátori. Tí vedome či podvedome pociťujú potrebu vyváženia jednostranného prístupu. Manažéri a právnici, lebo sa učia zvládať stres a zrelaxovať. Iní prídu, lebo ich zaujíma aspekt kreativity alebo práca s pravou hemisférou – učiteľky, študenti, psychológovia. Naozaj je to pestrá zmes rôznych profesií aj aktívni dôchodcovia, ktorí si chcú splniť dávny sen a namaľovať obraz. Viacerí kurzisti v úvodnom rozhovore priznajú, že sa práve ocitli v etape života hľadania nového smerovania a akosi intuitívne cítia, že aj kreslenie pravou hemisférou by mohlo byť jednou z ciest k nájdeniu samého seba…

Spomínaná metóda nie je určená len na výučbu kresliarskych zručností. Sú nejaké špeciálne prípady, kedy je vhodné ju využiť?

– Áno, je to práca s mládežou aj dospelými, ktorí majú tzv. špecifické problémy učenia a pamäti. Každý prípad je individuálny, ale väčšina z nich – dyslexia, dysgrafia a pod., spočíva v tom, že v mozgu je nedostatočne veľa spojov (tzv. corpus callosum) medzi oboma hemisférami. Pracovala som s klientami, čo mali tieto problémy a stretávam sa s nimi aj v škole. A keďže súčaťou metodiky je harmonizácia hemisfér, výsledky sú uspokojivé. Robíme aj tzv. kompenzačné a polarizačné cvičenia prevzaté s kineziológie.

Vraví sa, že pravej hemisfére patrí 21. storočie. Čo si o tom myslíte?

– Zatiaľ sme stále v zajatí ľavohemisférového riadenia, ale hýbe sa to. Súvisí s tým aj masívny záujem o duchovné náuky a praxe, potreba holistického prístupu. Lebo ľavá hemisféra nedôveruje, preveruje, chce lapidárne dôkazy a pravá je intuitívna, dokáže veriť, nielen v niečo – aj v naše schopnosti. Odkedy sa viac zaoberám touto tematikou, niektoré typy ľudí v okolí mi slúžia ako vďačné objekty štúdia – hovorím im „ľaváci“, „praváci“, a pritom nemyslím na ich dominantnú ruku. Našťastie existujú aj typy „harmoňáci“, u nich je rovnováha medzi rozumom a citom, vedia byť kreatívni a zároveň majú zmysel pre poriadok a systém, dokážu mať nadhľad, empatiu, zmysel pre humor, rozumejú symbolom, zväčša sú to prirodzene spirituálni ľudia… To sú podľa mňa správni ľudia pre naše storočie.

(Rozhovor zaznamenala Marína Ungerová)

Foto: S. Weisslechnerová

Viac informácii: www.atelieramulet.sk


Ukážka portrétu nakresleného podľa fotografie metódou Betty Edwardsovej

Ďalšia z ukážok kreslenia pravou hemisférou


Informácie o potenciáli našej mysle nájdete aj v tejto skvelej knihe:

Tichoplavov Vitalij, Tichoplavová Taťjana – Neomezené možnosti člověka – V knihe nájdete šokujúce objavy vedcov z celého sveta (napr. akými zdrojmi disponuje ľudský mozog, aký je zmysel energetického systému organizmu), pričom väčšina z nich bola potvrdená aj experimentálne a fyzikálne objasnená. Dozviete sa pravdu o filipínskych liečiteľoch, časopriestorových fenoménoch a biopoli.

Pôvodná cena: 9.90 EUR, Naša cena: 8.91 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 6 421 krát, 1 dnes)

Comments are closed.