google27eaa3905ca3fee3.html

koncovky4Je čosi prirodzené v zvuku drevenej píšťalky napustenej ľanovým olejom. Nie je to značková píšťala z umelej hmoty. Jej drevný zvuk je prirodzený. Trilkovanie, prepiskovanie a aj fujarkovité prifukovanie znie ako ľahký letný vánok, ktorý sprevádza spev lesných vtákov a pofukuje cez vlasy ducha.

Nátrilky zľahka kreslia a maľujú staronové nápevy obmieňané podľa skutočne prežitého okamžiku. Píšťalka, ktorá spieva aj bez predpísaných pravidiel, píšťalka, ktorá spieva ako hlas srdca, píšťalka, ktorá čviriká ako slávik, alebo hudie ako kuvik, píšťalka, ktorá osvieži upätú myseľ a vyvedie ju z klietky duchovného nevoľníctva.

Takú čarovnú mi bratku vystrúhaj.

VÝBER PÍŠŤALY

Pri výbere správnej píšťaly je dobré poradiť sa so znalcom. Hlavne ak chceme na píšťale aj hrať (lebo ak si ju chceme len zavesiť na stenu, môžeme si kúpiť prvú, čo nám padne do oka). Dnes sa vyrába veľa náročne zdobených píšťal pre turistov, na ktorých sa však často vôbec nedá hrať, alebo sa na nich hrá zle. Je málo výrobcov, ktorí zodpovedne vyrábajú dobré nástroje pre hru. Píšťala na takýto spôsob hry by mala byt‘ vyrobená skutočným znalcom – aby mala ľahký prieduch, aby mala potrebné tóny. Taktiež by mala byť vyrobená z vhodného, správne usušeného dreva a napustená, či zdobená len prírodnými látkami.

PÍŠŤALA KONCOVKA

Je dobrá na rozjímanie aj pre tých, čo nemajú zvláštne hudobné nadanie. Je to vhodný „meditačný“ nástroj pre kohokoľvek, kto si chce vylepšiť činnosť dýchacích ciest, duševnú rovnováhu a prietok živy. Keďže je bezdierová a má len prírodné tóny (na dobrej píšťale je 15 i viac základných tónov), nehrá nikdy „falošne“. Hráme na nej v základnej (durovej) stupnici. Píšťala má prírodnú – lýdickú stupnicu so zvýšeným štvrtým tónom (fis) a s pridaným zníženým 7. tónom (b). Hráme na nej vyhrávky, ale aj piesne – napríklad celá buková hudba (Terchová a okolie) vznikla z tejto píšťaly a dá sa na nej hrať. Pri hre rozjímaní hráme voľne (improvizujeme).

PÍŠŤALA TROJDIEROVA A FUJARA

Na týchto nástrojoch, ktoré sa v podstate líšia veľkosťou, už je potrebné zvládnuť prstoklad. Hrajú sa na nich bežné fujarové piesne, ale aj piesne iného typu, spravidla v základnej (durovej) stupnici. Ak je píšťala, či fujara presne ladená, dá sa na nej zahrať i v stupnici zmäkčenej (molovej, či dur molovej).

PÍŠŤALA ŠESŤDIEROVÁ

Hráme na nej všetky bežné stupnice. Prstoklad je pomerne náročný, avšak možnosti hry sú najväčšie. Dobrá šesť-dierová píšťala má rozsah až dva a pol stupnice. Ak je dobre ladená, okrem bežných píšťalových piesní môžeme hrať aj v stupnici prírodnej (lýdickej), fujarovej (mixolýdiskej), mäkkej (molovej) i v zmiešaných stupniciach. Môžeme ju spojiť so súladnou koncovkou a hrať ako na dvojačku.

koncovky2POZDRAV PÍŠŤALY, POZDRAV FUJARY

Keď chytáte nástroj, chytajte ho so zatajeným dychom, ak od neho očakávate účinky rozjímania, inak sa ho ani nedotýkajte. Pre hru a pre rozjímanie je dobré počiatočné ladenie.

Chyťte nástroj do zvislej polohy aby prechádzal rovnobežne so stredom tela – koncovka a fujara nech v duchu spája čelový prameň živy cez srdcový s pásovým, ak máte šesťdierovku, tak srdcovo-pľúcny s čelovým. Takto buďte chvíľu so zatajeným dychom.

Potom chyťte nástroj do oboch rúk tak, aby spočíval vodorovne na rukách ako dar. Duša (piskvor) nech je na ľavej strane. Takto držte nástroj na hrudi vo výške srdcového prameňa živy a pomaly vydychujte. S pomalým nádychom nenáhlivo dvíhajte – stále vodorovne uložený nástroj na rukách – nad hlavu. Hlavu zakloňte ako pri polohe ohňa v cvičení 4 živly – a takto chvíľu pozerajte cez nástroj hore – s jemným výdychom a miernym nádychom. S ďalším výdychom pomaly nechajte nástroj klesnúť späť na srdcovo pľúcny prameň. Po úplnom výdychu sa pomaly nadychujte a nástroj dvíhajte do zvislej polohy – piskvor k ústam. Po úplnom nádychu pomaly vydychujte – teraz už cez nástroj – tak, aký hral najjemnejší, spodný zvuk. Rozjímajte. Potom môžete prejsť na nejakú hru, cvičenie, pieseň, rozjímanie… Pozdrav píšťaly, či fujary urobte na začiatku a konci hry. Sledujte duševné účinky pozdravu, jeho vplyv na živu a ladnosť.

6 – DIEROVÁ PÍŠTAĽA

Základný tón (c) zahráme tak, že zakryjeme dôsledne všetky diery. Odkrývame otvory postupne – zdola nahor: pravý prsteník, pravý prostredník, pravý ukazovák, ľavý prsteník, ľavý prostredník, ľavý ukazovák. Palcami držíme píšťalu vzadu, pravý malíček podopiera píšťalu tak, aby pri 7. tóne po odokrytí všetkých dierok píšťala spoľahlivo sedela v ruke. Na obrázku je zemská stupnica. Už zemská má všetky tóny, ale vyššia – vodná , je silnejšia. Zatiaľ nám stačí zemská. Rozjímanie – pomaly, s plným dychom postupne odokrývame a zakrývame dierky. Udomácňujeme sa na stupnici.

pistala_6-dierovka_1

Zemská stupnica

 

Teraz sa poďme na vzdušnú stupnicu. Tá môže a nemusí byť celá, záleží na hrúbke stredového otvoru v pomere k dĺžke píšťaly – hlasnejšie píšťaly majú zväčsa menej tónov, tichšie majú viac. Menej presná vrchná stupnica – vzdušná – sa hrá podobne, ako spodná – vodná. Presnejšia vzdušná stupnica sa hrá trojčením – nielen na spodných troch dierach na spôsob fujary a trojdierkáčky.

Pesničky teda môžeme hrať podobne aj na vodnej, aj na vzdušnej stupnici. Týmto rozsahom sa šesťdierovka líši od ostatných píšťal a môžeme na nej hrať v podstate všetky piesne, ktoré poznáme v našej zemepisnej šírke – základné (tvrdé), zmäkčené (molové), koncovkové (lýdické), fujarové (myxolýdické). Zatiaľ hráme len zo základného tónu, ktorý vzniká zakrytím všetkých dierok buď so slabším dychom (vodná) alebo so silnejším (vzdušná) stupnica.

pistala_6-dierovka_2

Teraz sa mrknime na častý spôsob podpolianskej hry na šesťdierovicu trojčením. Vzdušná stupnica trojčením je presnejšia, ako keby sme hrali vzdušnú bežným spôsobom. Pri vzdušnej stupnici teda hráme len na spodných troch dierkach (s výnimkou prípadnej zvýšenej štvorky), horné tri dierky zostávajú zakryté. Takto sa hrá na šestdierovke fujarovým spôsobom, ktorý je príznačný aj pre trojdierovku.

Iný postup je pri klesaní na vodnú stupnicu, keď hráme fujarové pesničky, tam už otvárame vrchné tri dierky. Teda kým na vodnej stupnici hráme zhruba s tou istou silou dychu – ten najvrchnejší a najspodnejší tón sa líšia silou pri všetkých zakrytých dierkach, pri vzdušnej stupnici viac pracujeme so zmenou dychu – už piaty tón (5-G) hráme s tým istým prstokladom, ako prvý šiesty s tým, ako druhý, siedmy s tým, ako tretí, a ôsmy, teda o stupnicu vyšší, opäť s tým prstokladom, ako prvý. Vyzerá to zložito, ale je to jednoduché.

pistala_6-dierovka_3

UPOZORNENIA PRI HRE – pri hre na všetky dierkové nástroje i na spodné tóny koncovky dbajme, aby sme prstami dôsledne zakrývali dierky. Hlavne pri nižších tónoch musia byť dierky zatvorené neprievzdušne. Inak ani na dobrej píšťale nedosiahneme dobrý výsledok. To nech nás ale nezvádza ku kŕčovitému tlačeniu prstov. Presne sa dá zakryť otvor aj bez veľkého tlaku, chce to len cvik, opakovanie. A prebudzanie väčšieho citu v živodráhach v končekoch prstov.

Hra mäkkej stupnici

Hra v mäkkej, teda molovej stupnici nie je nič zložitého. Ak hráme v základnej stupnici – európskej, bežnej sedemtónovej, tak začíname a končíme stupnicu na základnych tónoch od piateho tónu (A), teda Gdur je ako A-mol. Ak hráme v horniackej, teda koncovkovej (lýdickej) stupnici, tak môžeme hrať takisto zo šiesteho tónu, no v tom prípade hráme zvýšenú štvorku, teda Fis – platí to napríklad pre pieseň Páslo dievča pávy v podobe známej z filmu. Ale túto mäkkú stupnicu so zvýšenou štvorkou (lydicko-molovú) môžeme jednoduchšie zahrať z druhej dierky. V tom prípade nemusíme hrať zvýšenú štvorku ako poltón, ale hráme rovno na celých tónoch. Môžete si to skúsiť taktiež na piesni Páslo dievča pávy, čo je jednoduché, keďže prvý tón tejto piesne hráme na druhom tóne základnej stupnice (dvojka – d-mol). V texte tejto piesne je hranie zo šiesteho tónu (a-mol) nad textom a hranie z druhého tónu (d-mol) pod textom.

Keď nerozumiete durom a molom, nič si z toho nerobte, hrajte jednoducho podľa čísel, čo sa vám viac hodí. Nie vždy si ale môžeme vyberať, z ktorej stupnice začneme hrať. Niekedy jednoducho nám nápev piesne dovolí hrať iba v jednej z týchto dvoch mäkkých stupníc.

pistala_6-dierovka_4

Na ľudovej šesťdierovej píšťale sa spravidla hrávali piesne v starších stupniciach, teda tvrdé (bežné durové alebo mixolydické – fujarové). Boli to píšťaly často nie presne ladené, avšak v tvrdých – starších stupniciach to až tak nevadilo. Na hru v mäkkej (novšej, molovej) stupnici však potrebujem presne ladenú píšťalu.

ÚDRŽBA PÍŠŤAL

Píšťalu je dobré napustiť zvnútra ľanovým olejom a prenášať v puzdre z vzdušnej látky (plátna) piskvorom hore – čo by malo znížiť možnosť upchatia piskvoru nečistotou. Piskvor (fúkaciu drážku) čistite len prúžkom papiera, nikdy nie tvrdými predmetmi. Pozor na hranu duše – spodnej časti okienka – tam sa tvorí zvuk a poškodenie by spôsobilo zhoršenie zvuku. Píšťalu nevystavujte priamemu pôsobeniu živlov (oheň, voda). Pri hre je potrebné dúchať „suchým dychom“, ak by do piskvoru vchádzali sliny, kolík by mohol napučat‘, zmeniť tvar, zvuk by sa mohol zhoršiť až stratiť. Ľanový olej obmedzuje možnosť napučania.

Článok pripravil Žiarislav


 Súvisiaci článok:


IMG_5934


Tip redakcie Eugenika:

Vladimír a Lada Kurovskí – Živa – Životná sila Slovanov

Staroslovanské učenie o životnej energii, liečení, duchovnom raste a šťastnom živote.
Ukrajinskí autori oboznamujú čitateľa so staroslovanským duchovným učením. Za jeho základ je považovaná univerzálna energia života a tvorenia, zvaná živa. S pomocou živy sa dá liečiť (seba aj druhých), riešiť ľubovoľné problémy a želaným spôsobom formovať svoj život. Kniha obsahuje bohaté množstvo teoretických poznatkov aj praktických cvičení a postupov. Otvorí sa vám tak cesta k zdraviu, šťastiu a radosti v súlade s tradíciou našich predkov.

Ukážka:
Predpokladom pre uzdravenie je zbaviť sa negatívnych myšlienok. Aplikovanie živy pomáha a urýchľuje priebeh tohto procesu. Treba však pamätať, že živa je stelesnením Najvyššieho ducha a nemôže konať v rozpore s vôľou človeka. Pomôže pri uzdravení a riešení problémov, je však na nás, aby sme pochopili, že sme nekonali správne a preukázali vôľu zmeniť sa k lepšiemu. Pritom treba očistiť astrálne, mentálne a karmické telo. Aplikovanie živy automaticky očisťuje jemnohmotné obaly, čo sa následne prejaví ako fyzické uzdravenie alebo zmena situácie, v ktorej sa nachádzame. Ešte lepšie je však vedome pretvoriť a zmeniť naše vnútorné obrazy a tým urýchliť uzdravenie a harmonizáciu života. Navyše práca so živou podporuje upevňovanie duchovného tela – tela nesmrteľnosti, v ktorom duša prebýva v najvyšších božských sférach. Preto interakcia so živou pomáha človeku dospieť k svätosti či nirváne, bez ohľadu na pomenovanie v rozličných duchovných tradíciách.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


 

(Prečítané 2 471 krát, 1 dnes)
 

One Response to Naučte sa hrať na píšťale

  1. Marco píše:

    Zdravím! Aj ja som si kúpil píšťalu, ale je to nepálsky výrobok. Nie len, že zvuk je príjemný, no je aj cítiť drevo (či bambus) čerstvosťou, akoby tam bola celá nepálska krajina. Akoby som sa ponoril do toho prostredia. Proste, tá píšťala má dušu. Opísať sa to nedá, ale zážitok je úžasný.