google27eaa3905ca3fee3.html

Breatharián Henri Monfort

Proces 21 dní

Lyon a probuzení : kniha JasmuheenŽití ze světla a idea, kterou cítím už nějaký čas : živit se Pránou a opustit tak pevnou stravu…

Pránu používám dennodenně pro léčení svých klientů… Také nápad žít toliko z Prány mne zavedla až sem a k této knize. Jsem na to dobře připravený a jakožto šaman vím, že Průvodci pracují v utajení, aby připravili naše bytí. Myslím, že brzy budu připraven, abych se pustil do toho velkého dobrodružství.

Po svých narozeninách na začátku prosince 2002, se zkusím vydat na tuto cestu procesu 21 dnů a přejít od pevné stravy a nechám Boha, aby mne živil. Už to v sobě cítím… On a Já jsme jeden… Postará se o mé bytí a umožní mi do sebe vtělit tuto vysokou vibraci. Budu držet hladovky a připravím  se na tuto cestu a možná i před původně zamýšleným datem.

WAKATANKA,  jsem tvůj malý nástroj, který zušlechtíš, aby jsi jej učinil mocným… Ó, jak Tě miluji…

Ó MITAKUYE OYASIN

(Jsme Všichni Jedno – z jazyka Soiux Lakota)

Den první : 23. listopadu 2002

To, co je udivující, je ten pocit lehkosti….

Vyčištění střev ….

Bez podráždění … žádná bolest…

Den druhý : 24. listopadu 2002

Kontakt s Posly Světla. Nepotřebuji přestat pít, protože díky letité péči a dvaceti letem meditací jsou mé energetické kanály  otevřené stejně tak, jako dráhy čaker a Kundalíní.

Zaznamenal jsem, že spontánně piji méně … Přibližně dvě sklenice vody denně … Přeji si pokračovat ve svém životě jakoby nic, včetně mých aktivit péče o sebe sama.

Mé dny jsou již obráceny ke spirituálním aktivitám, respektujíc tělo a vnímajíc jeho chod.

Žádná bolest …

Ó MITAKUYE OYASIN

Zkušenost, oproti klasické hladovce, je taková : „ odříkáme stravu“ je úplně jiná. Neodříkáme stravu, když Prána je vydatná, v podstatě neomezená :

Je všude okolo nás tak hojně : jedná se jen o záměnu stylu výživy a hlavně o modifikaci naší víry.

Necítím žádný nedostatek, ani fyzický, ani citový, ani mentální, ani spirituální. Myšlenka, že pro udržení se na živu nepotřebuji vzít život čehokoliv, ani kohokoliv ke své existenci (zvířete či rostliny …), je dost revoluční, ne?

Je to nová země, která se mi otevírá , jako první ryba, která vyšla z vody, aby dýchala na Zemi.

Ó MITAKUYE OYASIN

Třetí den : 25. listopadu 2002

Den narozenin a dobrá noc. Žádná bolest … Medituji, jakmile se ozývá hlad a nazývám to přizpůsobováním.

Nechávám Pránu zaplavit celé své tělo. Včera večer jsem rozmlouval se svými buňkami, aby si braly z Prány všechno, co potřebují. Cítím se dobře a lehce. Mé rozhodnutí je zachovat všechny své aktivity a neříkat to zatím nikomu. Je jediný svědek tohoto mého kroku Velký Duch.

Čtvrtý den : 26. listopadu 2002

Klidná noc … žádné fyzické potíže. Včera večer jsem opravdu cítil, že mé tělo to pochopilo … Vyhlídka, živit se Pranou je tak neobyčejná. Jogíny říkají, že ovládnutí Prány a sexuální energie umožňuje úplné ovládnutí těla (přeměna hmoty a formy, perfektní zdraví a cesta k nesmrtelnosti). To je úplně skvělé!

Tento krok , tato výprava, kterou chci podstoupit sám, beze svědků či asistence. Chci být sám se svým Bohem! Nechat jej proniknout až do srdce svých buněk. Odevzdal jsem se  zcela do jeho rukou: Postará se se o mne……. nikdy… Mám lístek bez zpáteční jízdenky. Včera jsem měl pocit, že jsem překročil práh a dnes vím, že jsem prošel  do jiného režimu fungování. Dnes ráno jsem měl vidinu, že jsem plodem v obálce placenty a uvědomil jsme si, že má aura byla tato placenta, která mne vyživuje, že díky čakrám, si beru vše co potřebuji v této auře… Jaké štěstí!, Mír a Radost jsou ve mě. Už žádná bolest v kloubech či svalech z detoxikace, a ráno, když jsem cvičil Či Kung, viděl jsem , že jsem získal na pružnosti. Uvědomil jsme si, že úbytek váhy, kterou jsem ztratil po čtyři předchozí dny je od strachu, omezení a akumulovaných toxinů. Cítím se nekonečně čistý a jasný. Dnes odpoledne jsem provedl dvě léčení…  (HM pracuje jako léčitel – pozn. překladu)

Ó MITAKUYE OYASIN

Pátý den : 27. listopadu 2002

Vzbudil jsem se ve čtyři ráno. Stojí za povšimnutí obdivuhodný nárůst všech pěti smyslů, hlavně čich a zrak ( už nepotřebuji brýle). V čase jídla, trochu kručení v žaludku. Ale srovnal jsem se s tím a přeji si být živen pouze Velkým Duchem, který mne opanoval.

Prána, mne vyživuje… Žádný pocit slabosti, naopak.

Šestý den : 28. listopadu 2002

Nechci dělat tento krok proti svému tělu ale s ním. Nejsem fanatik. Jen ukázat tělu, že je jeho zájem žít ve Světle  Života. Toto nové fungování se bude realizovat skrze dokonalé srovnání se na fyzické, citové (emocionální), myšlenkové (duševní – mentální) a duchovní (spirituální) úrovni. Ani to nemůže být jinak. A na základě zkušenosti se tyto čtyři úrovně srovnají na Universální Harmonii.

Sedmý den : 29. listopadu 2002

Živit se Pránou (Čchi nebo Manou… ), to je daleko větší dobrodružství než odejít pěšky do Tibetu.

Dnes je sedmý den. Moje tělo a já jsme spojenci, ne nepřátelé. Ukazuji mu rozdíl mezi výživou materiální a Pránickou: lehkost oproti těžkosti, hodiny energie, ztracené trávením, místo co by bylo možné ji použít k milování své planety.

Nová zkušenost, vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl nic neměnit na svých aktivitách. Včera jsem udělal tři léčení. Dnes jsem šel do tramvaje a do jednoho velkého obchodu, abych posoudil vibrační úrovně.

Začínám vnímat, že jsou místa, která jsou naplněna Pránou a jiná jsou chudá. A nechci tupě následovat učení Jasmuheen, ani žít ani o tom mluvit s kýmkoliv. Je to osobní dobrodružství, u každého jiné. Za čtyři nebo pět měsíců, až bude fungování dobře integrované, pak o tom začnu mluvit s vybranými lidmi, schopnými pochopit.

Ó MITAKUYE OYASIN

Představte si svět, žijící díky Práně: Bílé světlo a  čistý, nekonečný zdroj energie, který se nedá prodávat, ale nabídnout každému hojnost zdarma.

Už žádný potravinářsko-zemědělský průmysl, žádné problémy se zdravím (80% možná víc zdravotních problémů jsou způsobeny „žrádlem“). Už není třeba se prát, abychom získali jídlo, ani zabíjet zvířata či devastovat planety. Už není třeba chodit do práce, abychom si vydělali na jídlo: podívejme se na to, jak velkou část utratíme za jídlo. Představme si to snížení množství odpadu, atd.

Je to utopická vize? Ne, už nejsme na úrovni utopie, neboť je nás již pět tisíc po celém světě , kteří se vydali po této cestě pionýrů, kteří zkouší nové fungování pro lidstvo, daleko revolučnější, než všechny změny politických či ekonomických struktur. … Chci být mezi nimi a strukturovat v mé hmotě toto nové fungování. …

Ó MITAKUYE OYASIN

Krok, který jsem udělal, je úplně něco jiného, než hladovka. Hladovka je jen odnětí jídla : vyčerpáte své rezervy a jste nuceni se zatavit po určité době, na konci sil…. Toto je asketická cesta utrpení.

Pránická výživa je cestou úplně jinou. Neužívá jakékoliv odnímání, ani strádání, neb Prána přináší tělu vše, co potřebuje. Co je složité, je přechod od jednoho k druhému. Jasmuheen mluví o procesu 21 dnů. Já osobně nemám rád tuto ideu lhůty. Jestli systém správně funguje, tedy :

___ Stabilizovaná váha

___ Přírůstek energie

___ Snížení potřeby spánku ( na polovinu)

Tedy proč se zastavovat? Tento stav je úplně neporovnatelný…

Samozřejmě, lidem jsem zatím řekl, že dělám hladovku, ale den za dnem se učím fungovat jinak a vidím konkrétní efekty… Zrak úplně upravený, žádná bolest v těle, nárůst pružnosti ( např. mohu otočit hlavu napravo a nalevo bez jakékoliv blokace, zatímco již dvacet let jsem měl časté torticoliss – uklonění hlavy k jedné straně, atd.). Spousta věcí, které dokazují, že mé tělo se má lépe a nikdy se necítilo tak dobře.

Nejzákladnější je vymýtit myšlenkové pochody původních přesvědčení :

BEZ JÍDLA UMŘEŠ….

Vlastně, nejen, že neumřu, ale moje zdraví se bude vylepšovat až k dokonalosti. Mistři nám říkají, že můžeme díky Práně přeměnit své tělo podle libosti a dát mu zevnějšek jaký si přejeme, až nesmrtelnosti….

Vida, moji Vizi…. Žádná Utopie… Uvidíme….

 

Osmý den : 30. listopadu 2002

Moje vidění se vylepšuje stále více a více, stejně jako moje ostatní smysly, jako třeba můj sluch. Zkušenost, kterou mám čím dál více, je, že způsob, kterým získáváme Pránu, není jen dýcháním, ale každým smyslem, který se zbystřuje… Krmíme se pohledem , dotykem, sluchem, čichem, chutí… Těmito zbystřenými smysly přijímáme na nejjemnější úrovni v celém vesmíru a toto přijímání je JEDNOTA; Připojuje se také jeden jemný kinestetický smysl, který nám díky auře dovoluje „cítit“ atmosféru místa, kde se nacházíme; Pránu místa, Zemi pod nohama, Přírodu, která nás obklopuje.

Krásu Harmonie kamenů, rostlin, zvířat, lidských bytostí.

Stručně řečeno. Potrava má různé úrovně … Je to fascinující!

Síly mysli, které pramení z našich minulých přesvědčení na osobní či kolektivní úrovni, jsou zde, aby nás omezovaly. A to je tím, co je třeba změnit pro to, abychom dosáhli skutečně nového fungování  Lidstva.  Revoluce v naší hmotě, tvořící naše těla nedosáhneme změnou politických, ekonomických nebo náboženských struktur, ale změnou našich přesvědčení, založených na těchto omezeních, strachu a smrti.

Říkají mi: „Bez hrubohmotné stravy se nedá žít….“ Výsledek, který konstatuji ze svého okolí je, že 80%( možná ještě více) nemocí pochází z jídla. Nemoci, duševní neurózy, dětinské chování, ovládnutí agropotravinářskými kartely a farmaceutickými lobby… Říkám jednoduše: Zkusme něco jiného. Zkusme nový způsob jak se vyživovat… Budu rád pokusným morčetem tohoto nového systému z Lásky k Lidstvu, vycházejíc z této změny myšlení. Ukáže-li se, že takový výběr je možný, tak…

Nuž, jaké otevřené dveře z hmoty ke Světlu…

Je třeba ze svého těla udělat spojence… Stejně jako Evoluce… Jeden krok vpřed… Dva kroky vzad, ale postupujeme… pomocí doteků, pochybností, přizpůsobení se, inovací … Svoboda je stále větší, ale musíme se chovat vůči fyzickému tělu s respektem, láskou a jemností, ne s násilím, nenávistí a nesmlouvavostí. Ve vývoji není možné udělat nic, pokud fyzické tělo nedá svůj úplný souhlas k procesu…

Devátý a desátý den : 1. a 2. prosince 2002

Má váha se stabilizovala. Neztrácím žádnou energii, právě naopak. Velmi dobře spím, obnovuje se vše. ..

Normální aktivita a podstatné vylepšení vnímání. …

Nemám vůbec stejné pocity jako během hladovek. Spíše je to pocit, že člověk mění svůj výživový režim. Hlavně, už na to ani po většinu času nemyslím. Nastavení  neurovegetativního systému v době jídel již není tak silné… Malý okamžik srovnání a vše jde hladce. Po troškách se tělo přijímá a začleňuje tento procesem, zvyká si na ty tak neuvěřitelné změny, které jsou po něm žádány.

Ó MITAKUYE OYASIN

Jedenáctý den : 3. prosince 2002

Dnes byla zima. Využil jsem to a šel ven, abych si vyzkoušel, co ucítím a poznal reakce organismu. Došel jsem pěšky a k Mediatéce. Intensivní pocit čistoty. Jsem protikladem lidí, co potkávám: V čase, co jsem si vymezil, jdu a oceňuji své lehké a subtilní tělo … A při tom tak silné… Mé vědomí je z velké části v mé auře a mám pocit, jako bych byl větší.

Dnes večer jsem poskytl další tři energetická léčení. Děkuji WAKATANKA (Velký Duch) za tuto unikátní a krásnou zkušenost.

Ó MITAKUYE OYASIN

Dvanáctý den : 4. prosince 2002

Klidná noc. Během své meditace, kdy jsem posílal do těla vědomě Bílé Světlo Prány, jsem zaznamenal silný tlak ve spodní části beder: Kundalíní a zkouším to co taoisté nazývají Velký Oběh. Spontánně se  má páteř narovnala jako kobra. … Především vidím hada. Je to samovolné a teď v této pozici světlo proudí dolů a obíhá všude.

Dnes jsem poskytl dvě energetické léčení.

Ó MITAKUYE OYASIN

Třináctý den : 5. prosince 2002

Dobrá noc a silné pocítění energie. Dnes ráno se stabilizovala váha: 94kg a menší pocity hladu. Dnes jsem poskytl dvě energetická léčení. Zůstávám doma a co nejvíce odpočívám, ale pokračuji v léčení a v normálním životě.

Ó MITAKUYE OYASIN

Kritéria stabilizace na pránické výživě jsou

___ stabilizace váhy

___velká energie

___snížení spánku (až na polovinu) bez únavy či ztráty energie.

Zdá se, že jsem těchto kritérií dosáhl právě nyní. Včera večer jsem cítil, že jsem přešel bod, kdy se velmi silně snížil pocit hladu v dobách jídel.

Žít z lásky a čerstvé vody… Krásný program…

Odstraním ranní kávu. Moje tělo ji už nechce… Uvidíme…

. Nejíst už více pevnou stravu. To pro mne představuje soulad co cítím v hloubce sebe sama po celý svůj život, od mého narození

. Učinit svůj život závislý na Velkém Duchu a jenom na něm, nejen spirituálně, emocionálně a mentálně, ale i fyzicky. … Protože Prána je život… To je Bůh.

. Už nikdy nesebrat nikomu a ničemu život  za účelem udržení sebe sama na živu a být tak v úplném souladu se všemi aspekty Boha a Života.

. Být úplně soběstačný: Už nezáviset na pevné stravě, abychom žili, to je být svobodný… Ať přijde cokoliv, budu žít! Kdekoliv budu, mohu žít – v horách či poušti…

. Prohlašuji svou autonomii vzhledem k systému a hlavně vzhledem k přesvědčením, ve kterých nás chtějí držet.

. Vytvářím nové fungování těla, jako prototyp nového systému pro mé lidské bratry… Stávám se průzkumníkem nového kontinentu, který je zde k objevení.

Spěchám se podělit se svými bratry a sestrami o toto bohatství objevů každý den, kterým projdu…

Ó MITAKUYE OYASIN

Vyšel jsem pro vodu do jednoho velkého obchodu. Je zima. Severní vítr, ale zvláštně cítím, že mne vítr vyživuje. Necítím, že by mi zima ubližovala, cítím zvláštní slast ve všech svých pórech na kůži. S velkou něžností a pohlazením…

V obchodě jsem k jídlu lhostejný… Ucítil jsem pocit smrti před vitrínami s masem a rybami. Mám chuť rychle vypadnout, abych se neznečistil.

Čtrnáctý den : 6. prosince 2002

Jsem už jen 4 kg od váhy, kterou jsem si naprogramoval na začátku: 87kg. Včera večer jsem prošel velkou očistou střev, dost nepříjemné, ale zavolal jsem vědomě Světlo a bylo to jen s malou bolestí. Dnes ráno se cítím lehký a čistý… Šťastný. Spal jsem šest hodin místo osmi. Snadno jsem se zbudil a měl chuť tancovat, protože mě zaplavila radost. Žádná bolest ani fyzické napětí. Znovu jsem si vzal trochu kávy bez problému. Včera jsem vypil spoustu vody: jeden a půl litru během dne, abych pomohl střevům k pročištění. To jsou staré věci… Bez pochyby zbytky nemocí… Poprvé jsem se svěřil přátelům se svou zkušeností, ale žádal jsem je, aby to zatím drželi v tajnosti…

Chci pokračovat dál i po dvacátém prvním dnu a mluvit o tom až na konci třetího měsíce.

Dnes jsem provedl jedno energetické léčení.

Patnáctý a šestnáctý den : 7. a 8. prosince 2002

Všechno jde dobře. Pokračuji v léčení klientů a cítím se překvapivě lehký a čistý. Dvě hodiny jsem diskutoval s jednou přítelkyní o tomto procesu. Mohu to nyní vysvětlovat daleko jednodušeji.

Vnímám přítomnost Velkého Ducha více než kdy jindy. Oddávám se do jeho rukou. Nikdy jsem se necítil tak šťastný, v Míru.

Pozoruji dění tohoto světa skrze proces iniciace, který prožívám a vidím jak je  „žrádlo“ důležité v této společnosti: potěšení… Třeba být naplněn a ujištěn… Z pohledu družnosti a vytváření vztahů. Obřady socializace a strach ze samoty…Strach ze selhání… Je třeba projít okolo toho všeho, k započetí Pránické výživy. ..

Tento svět je opravdu podivný a udivující. Jakmile jste z něho venku, uvědomíte si to, zvláště pak o svátcích na konci roku.

Sedmnáctý den : 9. prosince 2002

Šest hodin nápravného spánku. Dvě energetická léčení tento víkend. Zdá se, že střeva se dostatečně vyčistila. Mám menší chuť k jídlu a k pití. Pořád piju jeden a půl litru vody denně, ale nemám žízeň. Jen proto, abych pomohl střevům se čistit. Cítím, že nový systém výživy je účinný a zdá se, že se váha stabilizovala okolo 90kg

Jsem v posledním týdnu procesu 21 dnů. Jsem překvapen lehkostí, s jakou to proběhlo a už nemyslím na nic jiného k jídlu než Světlo boží. Pokrok, ze zkušenosti,  se musí konkretizovat snížením doby spánku a to se už stalo. Nárust energie: to je také již skutečností a stabilizace váhy: to se právě realizuje.

Samozřejmě, neplánuji si budoucnost, ale myslím, že se nezastavím v pátek, ale budu pokračovat, protože se cítím tak dobře. .. Nakonec, uvidíme… Využijme tento týden k experimentování zjemnění mého nového stavu. Dnes jsem dal dvě energetická léčení… Nešel jsem ven. Je velká zima.

Osmnáctý  a devatenáctý den : 10. a 11. prosince 2002

Dny ubíhají a za tři dny to bude konec procesu 21 dnů. Je okamžik začít bilancovat.

Věřím, že základem pro nastolení tohoto procesu je vidět jej jako změnu režimu výživy, jako když se jeden den rozhodnete, po té co jste byli masožravci, stát se vegetariány, stejně tak z vegetariána se rozhodnete živit se jen Pránou.

Je důležité nenastolit tento proces jako hladovku, protože pocity jsou úplně jiné: Samozřejmě, během prvních dnů nastane vyčistění a úbytek váhy, ale pokud si uvědomíme, že tělo se živí z Prány každým pórem své kůže, každým nádechem, každým smyslem a jejich zvýšenými schopnostmi, odhodíme své připojení a oddáme se do rukou Života a rukou božích.

Neznamená to, vejít do války s tělem, ničit ho a znásilňovat. Ale dát mu úplnou důvěru, protože každá buňka ví… Dnes už na to ani nemyslím: proces se stal přirozeným… Začlenil se stejně tak, jako vegetariánství … Nakonec maso zapomenete.

V každém okamžiku se můžete vrátit zpět, ale pokud jde všechno dobře a cítíte se lépe (lehko, čistě, usmíření a šťastní), tak proč se tedy vracet k těžkosti a různým bolestem?

Zásadní práce je ta na mentálních omezeních a strachu… Také je tam práce na dvojici potěšení / utrpení , spojené s jídlem. Ale zde je třeba nevěřit, že Pránická strava nepřináší žádné pocity. Potěšení se přemění na blaženost, štěstí a blaho… Jak vysvětlit slovy pocity, jako blaho z chladu na pokožce, teplých paprsků slunce nebo blaženost z toho vidět zapadnout slunce na Loiře… Také je překvapující, že se ukazuje, že toto vyživuje. Stejně jako krásná hudba, stejně jako vůně hlíny či podrostů po dešti. ..Vše co ke mně přichází a prochází do mé aury mne vyživuje… Tak je jisté, že to přesahuje rozměry pojídání pevné stravy a pocitu plného žaludku, ale varieta pocitů je o tolik širší a hlavně přirozená. Přivykáme velmi rychle, neboť během tří týdnů je to instalované (ve skutečnosti na konci čtyř dnů) a těžko si umím představit, jak bych se vracel zpět k jinému stylu, zásadně hrubšímu a tedy nutně více omezujícímu. Je to jako se vracet k černobílé televizi, když máme barevnou a stereo dolby-surround.

Ale jsem svobodný a dělám co chci. Už nechci omezení v podobě příprav jídla, utrácet své peníze a čas na nákupy, mýt nádobí, trávit hodiny trávením a spaním, šetřit na popelnicích, podstupovat gastritické a střevní bolesti, chodit na záchod či hodiny připravovat jídlo, v to vše nepočítaje lékaře, diety a to vše spojené s výživou jídlem…

Pro mnoho lidí, jezení a restaurace jsou příležitosti navázat kontakty… Uvědomuji si, že tento aspekt je v naší společnosti základní a nevím jaký vztah k tomu budou mít mé vlastní děti a moji přátelé, když jim budu vysvětlovat  o svátcích, které přicházejí, že nejím už žádnou pevnou stravu… Uvidíme…

Ó MITAKUYE OYASIN

Dvacátý den : čtvrtek, 12. prosince 2002

Ještě dva dny a ukončil jsem proces 21 dnů. Začal jsem hovořit o své zkušenosti s několika přáteli. Zjišťuji, že je složité, aby lidé přijali, že toto mohou všichni. Období svátků dělá představu jídla tisíckrát  vyhrocenější…

Ne! Žertuji…

Dnes jsem dal tři energetická léčení…

Dvacátý první  den : pátek, 13. prosince 2002

Proces je u konce dnes večer a je to jen začátek… Pro mne je to jasné… Moje rozhodnutí je pokračovat v tom, že budu jíst už jenom Pránu a vodu, přes to, že přichází svátky, ale cítím se mimo toto vše, pokud se týká jídla.

Nedělal jsem tento začátek cesty proto, abych komukoliv cokoliv dokazoval. Udělal jsme to pro sebe, protože pociťuji již dlouhou dobu , používajíce Pránu pro léčení, že musí být možné jít o  mnoho dál, důvěřujíce úplně Životu, že se můžeme vyživovat na všech úrovních…

Cítím se tak neobyčejně dobře a hlavně tak neobyčejně lehce a jsme vděčný Velkému Duchu a Jasmuheen.

KONEC PROCESU

Tato stať je uveřejněna s laskavým osobním svolením autora, pana H. Monforta.

Přeložil Lubomír Špaček 

Zdroj: www.jajsem.com


Knihy od Jasmuheen za najlepšie ceny:

Jasmuheen – Pránická výživa – Žití ze světla – Pokyny k jednadvacetidennímu procesu pro přechod na pránickou výživu – Fascinujúci príbeh, ako sa autorke podarilo opustiť fyzickú stravu a prejsť iba na výživu zo svetla. Pránická výživa nie je pôst, ale stav vedomia, kedy vieme, že našu skutočnú výživu nám prináša kozmické svetlo, ktoré dáva život všetkému. Kedysi bol takýto stav bytia vyhradený len pre svetcov, ale vďaka procesu, ktorý táto kniha popisuje, sa dnes stáva alternatívou pre všetkých, ktorí túžia po duchovnom živote.

Úryvok: Když už jsme prozkoumali, jak může žít bytost ze světla, a vysvětlili si pojmy energie a prány, podělí se s vámi další kapitoly o praktické uplatnění těchto informací. Ačkoli důvody, jež nás k této cestě zpočátku přitahovaly, byly hluboce osobní, při zpětném pohledu nelze přehlédnout, že mnozí, včetně mne, sloužili jednak za ‚pokusné králíky‘, a zároveň za průkopníky tohoto procesu na Západě. Způsob, jak se naučit žít čistě z prány, není ničím novým. Je to praxe stará přinejmenším jako védy, a sahající zřejmě ještě mnohem dál do historie, neboť podle jisté studie o dobách ztraceného kontinentu Mu se všechny bytosti kdysi živily z éterických sfér, a teprve poté, co ‚upadly v nemilost‘, začaly přijímat výživu ze sfér atmosférických. Ovšem časem naše dokonalost nějak upadala, byli jsme čím dál méně civilizovaní, méně citliví, méně uctiví. Proces, při němž se člověk nechá znovu živit z éterických sfér, je tedy pro mne návratem k civilizovanosti a úctě. Chápu, že vše Božské je dokonalé, a že to, co se v evoluci člověka odehrálo, byla přirozená, předem rozhodnutá část této cesty. Zároveň však zastávám názor, že svůj život chci žít PRÁVĚ TEĎ na nejvyšší možný potenciál.

Pôvodná cena: 11.20 EUR Naša cena: 8.96 EUR Zľava: 20.00 % Ušetríte: 2.24 EUR

+

Jasmuheen – Využití prány – Prána je životodárná síla, která se nachází všude ve vesmíru. Čím více umožníme práně, aby proudila naším tělem, tím více zdraví a štěstí vneseme do svých životů. Tato publikace popisuje efektivní využití programu prány pro lidi na celé Zemi. Najdete v ní jednoduchý obecný postup pro práci s pránou s využitím různých technik a metod, a to především meditace, dýchání a afirmací. Celkově se zde velmi zajímavě píše o duchovním vývoji, zdraví a životním prostředí. Kniha je psána formou otázek a odpovědí.

Pôvodná cena: 8.90 EUR Naša cena: 7.12 EUR Zľava: 20.00 % Ušetríte: 1.78 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 2 584 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.