google27eaa3905ca3fee3.html

Eugenika je pôvodne grécke slovo (eu = dobrý, genos = zrod), ktorého význam je “vznešeného pôvodu, ušľachtilej rasy, narodený do dobrých podmienok”. Neskôr vzniklo rovnomenné vedecké a sociologické hnutie zaoberajúce sa podporou “kvalitných génov” a “šľachtením” ľudskej populácie. Podobne ako trebárs hákový kríž (svastika), bola idea eugeniky zneužitá fašistickou filozofiou a viedla k takým extrémnym názorom, ako že plodenie detí invalidmi je zločin a podobne. V miernejšej forme viedla napríklad k snahám podporovať manželské zväzky vysoko inteligentných mužov a žien v presvedčení, že ich potomkovia budú tiež veľmi inteligentní a schopní. (Dnes vieme, že takto jednoducho to nefunguje – naopak, v posledných rokoch výrazne stúpa výskyt detí s autistickými poruchami, narodených rodičom s vysoko nadpriemerným IQ…) O vývoji, teórii aj praktických aplikáciách eugenických hnutí (bolo ich viac v rôznych historických obdobiach a v rôznych krajinách) existuje množstvo informácií na internete.

My v našom vydavateľstve chápeme eugeniku ako rozvíjanie kvality človeka prostredníctvom vedomej práce na sebe, čiže ako duchovné, nie biologické “zušľachťovanie ľudskej rasy”.

Je to pre nás už taká tradičná a pravidelne sa opakujúcu otázka, či častokrát až výčitka: Ako to, že sa vaše vydavateľstvo volá Eugenika? Viete vy vôbec čo to znamená?! A to sa nehanbíte šíriť takéto hlúpe a prežité teórie??? a pod. Dovolím si túto vec ozrejmiť (hoc je jasné, že aj po tomto mojom vysvetlení, to budeme musieť ešte x-krát pomerne zložito vysvetľovať; viď napr. tento článok, v ktorom nás autorka dosť úboho pasuje za fašistov a dokonca v závere vedome klame, keď uvádza, že sme na ňu slovne útočili).

Viac-menej celými dejinami filozofie a teológie sa tiahnu dva myšlienkové prúdy, ktoré sa sporia o nasledovné: Čo bolo skôr, slovo, alebo to, čo to slovo opisuje? Pojem alebo samotný objekt? Forma alebo obsah? V ľudovej symbolike – sliepka alebo vajce. Veď aj Kniha sa začína slovami – “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.” 

Slovo je informácia. Informácia “prežutá” mysľou sa stáva energiou a veľmi zhustené pole energie, ako vieme, sa mení v hmotu. Najďalej podľa mňa v tomto zašiel budhizmus, odkiaľ poznáme: Forma je prázdnota a prázdnota je forma. Subjekt je objekt a všetko je v skutočnosti jednota. Neexistuje oddelenosť.

Píšem to všetko preto, lebo každé slovo, znak, symbol, objekt či konkrétny čin si nesú zo sebou istú informačnú matricu. A ak si niečo získa v kolektívnom vedomí určitý náboj a na ten sa naviažu negatívne alebo pozitívne asociácie, tak to veľmi ťažko odtiaľ vykoreniť, aj keď môže ísť o skreslené chápanie skutočného významu. Krásnym príkladom je tzv. hákový kríž. Pôvodná hinduistická swastika vždy bola (a stále ostáva) jedným z najkrajších a najsilnejších symbolov a nájdeme ju v nespočetných chrámoch po celej Ázii. Je to symbol života samotného! Symbol večného plynutia a znovuzrodenia, rotácie galaxií,vesmíru a času… O sto rokov, keď už negatívne spojenie tohto znaku s fašizmom ustúpi z vedomia populácie, sa aj u nás postupne navrátime k pôvodnému významu. No v súčasnosti vás v západnom svete strčia za mreže len zato, že ste tento čarovný symbol namaľovali na stenu.

Len ako príklad si ešte môžme uviesť Veľkú Noc a symboliku s ňou spojenú; sviatok a zvyky pôvodne pochádzajúce z miestneho predkresťanského obdobia či dokonca zo starovekého Egypta (Ishtar – Easter), slávime dnes s úplne poprekrúcanou a tendenčne dosadenou symbolikou baránka božieho aj samotného zmŕtvychvstania. Všetko iba v závislosti od toho, ako je momentálne spoločnosť nábožensky a mentálne nastavená. Skrátka podľa toho, aké sú práve populárne väčšinové názory.

Ako si každý pojem či objekt nesie zo sebou svoje špecifické informačné pole, tak je aj na nás s akou jemnosťou a vnímavosťou ho prijímame. U nás vo vydavateľstve chápeme význam slova eugenika a slova eugenizácia práve v tých jemnejších úrovniach, takže opakujem, nie cielené kríženie populácie za účelom šľachtenia genofondu, ale šľachtenie ducha hodnotnými informáciami, ktoré sprístupňujeme ľuďom. Poskytujeme knihy, články a videá zo širokého spektra duchovných vied a náuk, podporujeme autorov propagujúcich zdravý neinvazívny životný štýl a celostnú medicínu. Áno je to pre nás živobytie, ale práve tak aj poslanie. Pritom postupujeme úplne opačne ako takzvaní eugenizátori, nechválne známi z čias nacizmu.

Mnohí ľudia v dnešnej dobe trpia tzv. Auschwitz komplexom, ktorý sa prejavuje ako „tendencia reagovať na akúkoľvek zmienku o rozdieloch medzi rasami, eugenike a analýze chovania Židov asociačným reťazcom Hitler-koncentrák-genocída“ (Bakalář, 2003, s. 14). Viac TU.

Cieľom našej redakcie a verím, že aj našich čitateľov je, ako to uvádzame v podtitule tejto blogovej stránky, podporovať evolúciu vedomia. A práve rastom úrovne vedomia, tak ako to už pochopili aj mnohí renomovaní vedci (napr. tu a tu), sa menia aj naše gény. Je to tak. Zdokonaľovať nás môžu hrubé aj jemné vplyvy, chirurgia aj homeopatia, boj aj láska, nabifľované schémy aj spontánne vhľady, matéria aj duchovno, forma aj prázdnota. Nič nie je horšie či lepšie. Každý si môže vybrať ako chce žiť a čo práve potrebuje. Záleží len na jemnosti jeho chápania. My v Eugenike sme sa rozhodli šíriť knihy, články a videa. To je naša cesta. Tým podľa nás aj napĺňame pôvodný význam onoho slova eugenika. A asi to robíme správne naladení, keďže naše vydavateľstvo úspešne funguje už vyše 20 rokov! Napokon, môžte sa sami presvedčiť v našich publikáciách, či podporujeme nejaké extrémisticke názory, alebo sa naopak snažíme o zdieľanie informácii, ktoré ľudí spájajú a nie oddeľujú.

Verím, že toto vysvetlenie je postačujúce a že s nami ostanete aj naďalej bez toho, aby sme sa spolu naťahovali o slová a ich význam. Verím, že zmysel našej vzájomnej spolupráce na ceste životmi leží práve v tej nádhernej sfére medzi slovami a riadkami.

Nech sa darí všetkým bytostiam

S pozdravom

Jaro Pavliga

redaktor a správca blogu



Viac informácii o nás sa dozviete TU