google27eaa3905ca3fee3.html

KRÁĽOVSKÁ HRA A HRA KRÁĽOVIEN

Naše životy, prípadne niektoré ich oblasti sa podobajú zastaralým a často i zaprášeným komodám našich starých mám. Ich zásuvky sú prepchaté všeličím, o čom sa my sami domnievame, že to potrebujeme, nezaobídeme sa bez toho, nedalo by sa bez toho žiť, dýchať, pracovať, fungovať, nemožno to vyhodiť, lebo, pretože, nakoľko… Sú v nich pekne uložené, naskladané, niekedy len tak hala-bala nahádzané rôzne zásady, pravidlá, presvedčenia, návyky, domnienky a – tabu… bu… bu… Nezriedka skutočne bu-bu, predovšetkým ak sa týkajú takej intímnej a pre daktorých aj háklivej témy, akou je: SEX.

Jednou z našich dôležitých a veľmi prirodzených životných rolí je byť sexuálnou bytosťou. Ešte aj v našej modernej spoločnosti však vyvolávajú otvorené diskusie o sexe v niektorých jedincoch rozpaky, odmietnutie, pohoršenie, zhrozenie, nechuť a ďalšie neopodstatnené emócie či reakcie. Keby sme boli k sebe celkom úprimní, priznali by sme si, čo hovorí nemalé množstvo štatistík: sexom sa bez ohľadu na náš navonok prejavovaný postoj zaoberáme vari zo všetkého najviac! Či už ako niečím obľúbeným, žiadaným, chceným, alebo odmietaným, zavrhovaným, neprijímaným, zatracovaným, ba i úplne bežným, obyčajným. Ponorme sa teda do tajov sexuálneho prežívania najprv pomaly, opatrne, a neskôr snáď oveľa odvážnejšie a nespútanejšie…

Jin a jang: slabosť a sila?

„Muž náleží jangu. Jedinečnou vlastnosťou jangu je, že sa rýchlo vzruší, ale rýchlo ustúpi. Žena náleží jinu. Jedinečnou vlastnosťou jinu je, že sa vzruší pomaly, ale tiež pomaly ustúpi.“ Taoistický majster Wu-sien

Ľudské telo je mikrokozmos, odzrkadľujúci makrokozmos vesmíru. V univerze platí, že otvorená prázdnota, absolútna jednota sa delí na dva aspekty: jin a jang. Každá forma života, vrátane človeka, je jednotou dvoch doplňujúcich sa síl. Tieto póly k sebe neoddeliteľne patria. Poskytujú si vzájomne základňu pre svoju existenciu a rozvoj. Nemajú však k sebe vzťah „buď – alebo“, ako sa mnoho ľudí domnieva, a podľa toho aj koná. Sú jednoducho spojené ako „jedno aj druhé“. Interakcia medzi nimi, zahrnujúc aj jej sexuálnu podobu, predstavuje pôvodný rytmus života vo svojom najčistejšom tvare. Príroda sa ustavične snaží udržať medzi nimi rovnováhu. Ľudská podstata ako jej súčasť je taktiež riadená nepretržite sa meniacimi silami jin a jang.

Čo to má všetko spoločné so sexom? Mnohé. Jin symbolizuje ženský princíp, jang mužský. Našim vzťahom tiež vládnu zákony jinu a jangu. Na jednej strane sme poháňaní túžbou po splynutí, na druhej sa snažíme získať vlastný priestor a ustáť svoju individualitu. Všetky konfrontácie a problémy vo vzťahoch môžu byť považované za disharmóniu jinu a jangu. Kým budú tieto dva aspekty v nás i mimo nás spolu bojovať a zápasiť, bude sa vnútorný nedoriešený konflikt prejavovať nielen vo všetkých našich vzťahoch, lež i v práci, našom zdraví, v možnosti dosiahnuť šťastie a naplnenie. Aby sme pochopili, ako jin a jang spolu reagujú, pôsobia a dopĺňajú sa, pozrime si niektoré z ich mnohých duálnych charakteristík:

Jin – Jang

ženský – mužský

estrogén – testosteron

vnútri – vonku

hĺbka – vrchol

uvoľnenie – napätie

pasivita – aktivita

voda – oheň

noc – deň

tma – svetlo

zem – nebo

nádych – výdych

bytie – konanie

pokoj – pohyb

odovzdanosť – manipulácia a ovládanie

emócie – myslenie

jemnosť – intenzita

prispôsobivosť – rozhodnosť

pomalosť – rýchlosť

múdrosť – vedomosti

príroda – technika

chlad – teplo

Keď jin dosiahne svoj najhlbší bod, zmení sa v jang /možno preto začne byť žena po prvom orgazme aktívnejšia a chce viac, viac, viac?/ Keď jang dosiahne svoj vrchol, najväčšie rozpätie, premení sa na jin /snáď preto muž po sexuálnom uspokojení usne, stane sa pasívnym?/. Silné stránky žien majú korene v jinovom princípe. Silné stránky mužov v jangovom. Jin však nie je celkom ekvivalentom „ženy“ rovnako, ako jang nie je úplným ekvivalentom „muža“. Dnes viac ako inokedy predtým existuje množstvo žien silne jangovo polarizovaných i mužov s výraznými jinovými rysmi.

V zásade však platí, že jin je jemný a slabý vonkajškovo; silný, a teda jangový vo vnútri. Naopak jang je silný a tvrdý zvonku; slabý a jemný vo svojom vnútri. Sila ženy je teda ukrytá v nej, v jej hĺbke, sila muža prezentovaná navonok. Už chápete tie podobenstvá súvisiace okrem iného aj so sexom?

Anima a Animus: žena a muž v našej duši

Keď sa Ježiša spýtali, kedy príde Kráľovstvo nebeské, odpovedal: „ Až budú obaja jednou bytosťou, zvonku i vo vnútri, žena s mužom, ani muž, ani žena.“

Jin a jang vychádzajú z filozofií východu. Anima a Animus predovšetkým z práce psychoanalytika C. G. Junga, teda z učenia západu. V rozpore s rozšírenou mylnou mienkou nie je Anima obecným ženským princípom a Animus princípom obecne mužským. Anima je označenie pre nevedomý ženský proťajšok v mužskom vedomí. Animus je zasa symetrickým proťajškom ženskej psychiky. Ich koncepty vysvetľujú možnosti vzájomného porozumenia medzi mužom a ženou a ich vzájomnú príťažlivosť. Autor pojmov Anima a Animus nazval tento komplementárny pár konrasexuálnymi archetypmi, ktoré sú v istom zmysle zdrojom naplnenia života. Žijú v nás, v mužoch i ženách, ako naše sladké polovičky s vlastnosťami opačného rodu.

Tieto archetypy sa v človeku aktivizujú už od puberty. Pomáhajú nám oddeliť sa od rodičov a viesť samostatný život. Ich stopy nachádzame vo viac či menej jasnej predstave každého indivídua o jeho ideálnom partnerovi. Tento obraz nášho vysnívaného páru nás podnecuje, aby sme snívali, fantazírovali, hľadali lásku, vytvárali s druhými partnerstvo. Našu vnútornú osobnosť so znakmi druhého pohlavia väčšinou nepoznáme, a tak ju hľadáme mimo seba, tam vonku. Po tejto „sesterskej“ či „bratskej“ duši túžime z celého srdca. Čo vedie nezriedka k radu milostných očakávaní a nedorozumení, lebo si prajeme, aby sa náš partner zmenil vo vyššie spomenutý ideálny obraz, v našu vlastnú projekciu, ktorú sme si v sebe utvorili.

Vnútorná žena, ako integrálna súčasť každého muža bez výnimky, sa prejavuje napríklad práve v snoch či vo fantáziách, je tvorivou psychickou silou, oduševnenou bytosťou, prameňom možnosti citového vzťahu, archetypom života a jeho zmyslu. Čohokoľvek sa dotkne – ak to pripustíme a dovolíme – stane sa „božským“. Všetko mužské je vždy sprevádzané ženským. Ľuďom v starších kultúrach bola Anima Bohyňou, Kráľovnou. V kresťanstve dokonca Kráľovnou nebies. V opačnom, extrémnom prípade však čarodejkou, ktorej sa v hrôze z vlastnej prirodzenosti báli rovnako ako sexu… Muži si podvedome volia ženy, ktoré najviac zodpovedajú ich nevedomej ženskej zložke, Anime. Vyberajú si ženy, ktoré sú bez väčších ťažkostí schopné prijať projekciu ich duše.

Vnútorný muž, neodškriepiteľná súčasť každej ženy, sa prejavuje v ženskej mysli svojimi paralelnými mužskými rysmi, racionalitou, mocou, niekedy až bezcitnosťou. V prípade, že si muž neprizná a potlačí existenciu Animy v sebe a žena jestvovanie Anima vo svojom vnútri, dochádza k projekcii na opačné pohlavie. Tá sa zákonite stáva príčinou mnohých problémov v medziľudských vzťahoch, ku ktorým samozrejme patrí aj sex.

Keď je muž posadnutý Animou, ak má na neho jeho vnútorná ženuška príliš veľký vplyv, môže byť náladový, výbušný, hysterický, neurotický, precitlivený, žiarlivý, ješitný. Naopak, strata kontaktu so ženskou stránkou má u muža za následok skostnatenosť, konzervatívnosť, stereotypnosť, fanatické lipnutie na zásadách, predpisoch, pravidlách. Niekedy však vyvoláva rezignáciu, únavu, detinskú mäkkosť, ba až náklonnosť k alkoholu.

Žena posadnutá Animom prestáva byť typickou ženou. Túži po moci, je namrzená, zlostná, prehnane ctižiadostivá, bezohľadná, má sklony k prepracovaniu a k workoholizmu. Paradoxne začne mužov nenávidieť a súperiť s nimi. Či už v sexe a sexuálnych dobrodružstvách alebo v iných oblastiach bežného života.

Celé to nakoniec pôsobí tak, ako by nás Animus a Anima vrhali do milostných dobrodružstiev. V skutočnosti by sme ich mali rozpoznať ako vnútorné dimenzie nás samých. Naši partneri nebudú totiž nikdy schopní premeniť sa na naše chýbajúce vnútorné časti. K takému poznaniu dospejeme, žiaľ, až po opakovaných neúspechoch v láske. Žiadajúc od svojich polovičiek, aby sa zmenili, vlastne chceme, aby sa dokonale a úplne prevtelili do nášho Anima či Animy.

Až príliš veľa negatívnych zážitkov je spojených s naučenými rolami, v ktorých náš vlastný vnútorný partner so znakmi opačného pohlavia nemá miesto. Hráme sa na chlápackych, mačistických mužov alebo krehké, nežné, bezduché žienky. Lenže tieto role majú obrovský vplyv na našu schopnosť prežívať sexuálnu rozkoš a orgazmus. Ženy majú potom tendenciu odsunúť nabok svoje vlastné sexuálne pocity v prospech muža. Najmä preto, aby posilnili jeho ja, jeho pocit mužnosti a mužskej sily. Stanú sa tak však nadlho Kráľovnami? Učinia tak naozaj z mužov Kráľov?

Kráľovská hra

„Kto sa hrá, nerobí neplechu.“ Ľudové porekadlo

Nie, nepôjde o šach. A už vôbec nie o to, aby ste dakomu dávali šach mat. Aj keď niektorých ľudí akákoľvek hra zvádza k nutkaniu ustavične víťaziť. Ak máte tendenciu chcieť byť víťazom aj v sexe, nikdy ho nebudete môcť prežiť v celej jeho hĺbke a so všetkými jeho nuansami, odtieňmi, chuťami, vôňami, slasťami.

Túžite teda objaviť spôsoby, akými vyjadrujete svoju ženskosť či mužskosť v partnerovej prítomnosti? Vaša odpoveď je áno? Zahrajte sa teda! Nie sami, lež so svojim partnerom.

Obvykle nevidíme sami seba očami druhých. Prostredníctvom jednoduchého opakovaného cvičenia sa môžete dozvedieť, ako vás vníma váš partner. Odhalia sa pred vami charakterové rysy, ktoré si ani jeden z vás sám za seba neuvedomuje, lebo sú zakorenené vo vašich povahách. Zistíte, ako sa pohybujete, ako hovoríte, ako sa bozkávate, ako objímate, dotýkate, načúvate. Súčasne budete mať šancu ukázať, ako sa chová ten druhý. Dožijete sa prekvapenia, obsahujúceho množstvo hlbokých a významných postrehov. Hravým spôsobom jeden druhému nastavíte zrkadlo a oboznámite sa s tým, čo narušuje harmóniu vášho súžitia. Prezradíte nevedomky svoje ustálené postoje k tomu, čo znamená byť mužom a čo ženou. Porozumiete zároveň, ako to ovplyvňuje váš vzťah. Prirodzene, odhaľovať svoje slabiny vyžaduje značnú odvahu a súčasne veľkú túžbu nielen pracovať na svojich vzťahoch, ale aj sami na sebe, na sebaprijatí i prijatí tým druhým. Vidieť prostredníctvom svojho protipólu svoje slabé stránky môže byť znervózňujúce a zneisťujúce. Hravá atmosféra s pevne a vopred stanovenými zásadami by mali z tejto hry učiniť nevinný, niekedy dokonca erotický zážitok.

Priebeh hry:

1. Považujte túto hru za posvätný obrad s potenciálom obohatiť, zlepšiť, skvalitniť váš vzťah.

2. Vyhraďte si pre seba, svojho partnera a svoj vzťah minimálne jednu hodinu. Neskôr sa tento čas môže pretiahnuť trebárs na celý večer.

3. Určite jasný začiatok a jasný koniec hry.

4. Nasledovať bude časť, ktorá sa viacerým bude zdať neprijateľná kvôli ich predsudkom. Ubezpečujem vás však, že nejde o žiadne transvestitské praktiky! Každý z vás sa v inej miestnosti oblečie do šiat toho druhého. Ak sú vaše veľkosti príliš rozdielne, oblečenie treba vopred upraviť.

5. Učešte sa podobne, ako to robieva vaša polovička. Je možné použiť parochne, prípadne aj domácky vyrobené z papiera a podobných materiálov.

6. Zamaskujte sa, nalíčte, prípadne nalepte fúzy, bradu.

7. Vezmite si partnerove obvyklé doplnky.

8. Predtým, ako sa zídete v jednej miestnosti, zavrite oči, zhlboka dýchajte a predstavujte si, že nie ste sebou, lež svojim partnerom. Snažte s úplne ponoriť do jeho osobnosti. Vybavte si ako chodí, aké má držanie tela, akou rýchlosťou sa pohybuje, ako nakláňa hlavu, ako sa otáča, ako hýbe perami, očami, akú má mimiku, ako hovorí, aký vydáva hlas a odkiaľ ten hlas vlastne vychádza, o čom najčastejšie hovorí a ako sa pritom vyjadruje, aké frázy používa, ako je, ako šoféruje, spí. Napodobnite na chvíľu v samote – ako herec pred svojim vystúpením v šatni – všetko, čo by mohlo súvisieť s najcharakteristickejšími prvkami partnerovej osobnosti.

9. Pred vstupom do dohovoreného spoločného priestoru si vsugerujte, že ste sa ešte nikdy v živote nevideli. Môžete si pre zjednodušenie v opačných roliach prehrať svoje prvé rande a jeho priebeh.

10.Na základe dohodnutého signálu sa stretnite. Snažte sa nezačať smiať, hoci minimálne po prvý raz vás k tomu bude zvádzať nielen partnerov vzhľad, ale aj nezvyklosť situácie a vaše vlastné i partnerove napätie.

11. Predstavte sa jeden druhému akoby ste boli ten druhý.

12. Pokračujte v čo najväčšom počte hraných detailov. Prežívajte svoju rolu ako len najhlbšie dokážete. Snažte sa skutočne vcítiť do svojho partnera. Napodobňujte ho čo najvernejšie.

13. Nerozčuľujte sa a nevyvolávajte hádku, ak sa vám nebude dačo pozdávať z toho, čo vám váš partner zahrá. Berte všetko ako významné obohatenie poznania o sebe samých a o vašom vzťahu. Vo chvíľach úprimného prehrávania rolí svojich partnerov – bez irónie, posmechu a zveličovania samozrejme – môžete odokryť rôzne príčiny, ktoré vám bránia v dosiahnutí hlbšej intimity. Uvedomte si, že celá hra je mienená v dobrom.

14. Ak vás situácia predsa len zvedie k spoločnému, oslobodzujúcemu smiechu, berte ho ako súčasť obohatenia vášho vzťahu. Ak vás niečo v priebehu hry privedie naopak do rozpakov, nedávajte to veľmi najavo, ale otvorene prijmite pravdu o sebe.

15. Skončite v čase, ktorý ste si pred začatím hry stanovili, aj keby ste nedokončili v ten deň všetko, čo ste „rozohrali“.

16. Berte každú novú hru ako jednotlivé diely zábavného a poučného seriálu, na ktorý sa môžete po každé tešiť viac, ako na Superstar či Ordináciu v Ružovej záhrade. Je predsa len dôležitejšie stať sa superstar svojho vlastného života a urobiť ružovú záhradu zo svojho vzťahu, či nie?

17. Sadnite si čelom k partnerovi. Zavrite oči. Nehovorte. Dýchajte pokojne a zhlboka. Snažte sa v kľude vstrebať všetko, čo ste sa dozvedeli.

18. V tichu, bez slov vezmite jeden druhého do náručia.

19. Nasledujúcu pol hodinu o hre vôbec nehovorte! Až potom si sadnite a rozprávajte postupne bez skákania do reči o tom, čo bolo pre vás najťažšie, čo najzaujímavejšie, čo najsmiešnejšie či najzábavnejšie.

20. Nakoniec zhrňte prínos hry a každý za seba povedzte, ako by ste mohli zlepšiť váš vzťah. A možno aj váš sex.

21. Nezabudnite, že účelom tejto metódy nie je ponižovanie toho druhého, ale dosiahnutie väčšieho porozumenia, zlepšenie súžitia a sexuálneho života.

22. Pokiaľ sa vám hra zapáči, prípadne sa budete spočiatku ostýchať realizovať ju vo dvojici, zorganizujte večierok a v jeho priebehu z nej urobte spoločenskú hru.

23. Buďte odvážni a prekonajte chuť skončiť hru skôr, ako ste sa pôvodne rozhodli.

24. Opakujte ju tak často, ako vám to bude vyhovovať, najlepšie dovtedy, kým nebudete cítiť, že sa zlepšil aj váš vzťah aj váš spoločný sex.

Hra Kráľovien?

Ako slastnú odmenu za výdrž a pomerne ťažko získané ponaučenie z predchádzajúcej hry si následne môžete zahrať ďalšiu hru zvanú „jin a jang“. Čarovná schopnosť byť prekvapení a prekvapovaní plnením vašich najkrajších snov činí vzťahy nanajvýš vzrušujúcimi. Niekde treba začať a nemusí to byť vždy kazeta s pornografiou. Nasledujúce jednoduché cvičenie posiľňuje dôveru a prehlbuje intimitu. Z hľadiska vašej sexuality sú oba uvedené faktory dôležité. Práca na zdokonaľovaní sexuálneho súladu vyžaduje práve atmosféru dôvery, intímnosti, spontánnosti, úprimnosti, hravosti. Navyše vás to naučí prijímať potešenie. A rozšíriť rozsah rolí pri milovaní.

1. Napíšte zoznam svojich prianí. Prehodnoťte ich dôležitosť a splniteľnosť zo strany vášho partnera. Žiadať čierne perly od niekoho, kto sa živí strážením veľkoobchodných objektov by nebol najlepší začiatok.

2. Vytvorte si scenár na základe svojich želaní. Môžete ho nazvať „Môj nebeský deň“, „Čo som si vždy priala, ale neodvážila sa o to požiadať“ alebo „Čo som už dávno chcel, ale nikdy nedostal.“.

3. Dohodnite sa na mieste a dĺžke hry. Môžete sa hrať doma, ale aj na výlete, v romantickom hotely či na chate vzdialenej od rušného sveta.

4. Najprv si bude niečo priať ženská polovička páru, potom mužská.

5. Muž plní v prvej polovici hry ženine priania, v druhej žena mužove. Požiadavky môžu byť skutočne jednoduché. Napríklad on jej môže v posteli predčítať obľúbenú poéziu. Priniesť do postele raňajky. Pokryť ju pred krbom na kožušinovej podložke plátkami ruží. Bozkávať jej bradavky štvrť hodinu. Ona ho môže zviesť v kúpeľni alebo pri kuchynskej linke. Ísť s ním na hokejový zápas alebo do zafajčenej krčmy na pivo. Hrať sa s ním na malé deti. On jej hovoriť nežné slová. Atď. atď. atď.

6. Cíťte sa pri tejto hre ako Kráľ či Kráľovná, ktorým sa plnia ich priania. Využite svoju nápaditosť a tvorivosť.

7. Nezadávajte partnerovi ponižujúce práce ani práce súvisiace čisto s behom domácnosti! Nezneužívajte svoju moc, buďte múdrymi, priateľskými a láskavými monarchami. Rozumný panovník je súčasne služobníkom.

8. Buďte súcitní a veľkorysí. Nevychádzajte z predpokladu, že vám partner aj tak všeličo dlhuje!

9. Nikdy pri tejto hre nerobte nič, čo v tejto fáze považujete za nevhodné a nepatričné, napríklad isté sexuálne praktiky!

10. Po ukončení hry sa aspoň na hodinku rozíďte.

11. Nakoniec sa znovu stretnite a vzájomne si odpovedajte na otázky typu: Čo si očakávala, keď sme hru začali hrať? Čo tvoje očakávania splnilo a čo nie? Čo bolo najťažšie? Čo si pri tom cítil? Čo z toho môžeme použiť v každodennom živote? Ako to zlepší náš vzťah?

12. Poďakujte na záver jeden druhému.

Príliš veľa hier a príliš málo sexu? A čo iné je láskyplný, vášnivý sex ako nádherná hra? Naučte sa najprv hrať hry, ktoré zdanlivo s vašim sexuálnym životom vôbec nesúvisia, a váš sex sa neuveriteľne zlepší. Nechce sa vám veriť? A skúsili ste? 

*

(Prečítané 1 449 krát, 1 dnes)
 

One Response to ONA a ON: vstup do ríše Kráľa a Kráľovnej

  1. Pekný článok. Až na to, že ak sú partneri naozaj v reále ijn a jang, jeden z nich by sa určite nedal nahovoriť na takéto hry. Ale skutočne funguje, že ak sa začnete aspoň čiastočne chovať ako partner, rovnováha sa udrží. Ak nie, jeden z nich utečie 🙂