google27eaa3905ca3fee3.html

Můj článek Proč muži nechodí na kurzy vyvolal nesouhlasnou reakci. Prý muži nechodí na kurzy, protože je to celkově mužské naladění – nikam nechodit, protože to nepotřebují. A navíc jsou prý muži celkově uzavřenější. Nesnadno prý dokáží projevit své emoce, za které se v kolektivu stydí. Ženy s tím prý takový problém nemají. Takže aby byl muž otevřenější, měl by se více otevřít ženské energii.

Ale tak to vůbec není: k mužské energii patří rozpínání se, chodit ven, vycházet do světa. K ženské energii patří smršťování se, stahování se ze světa. Proč je to dnes naopak?

Současně je pravda, že muži méně projevují emoce. To k mužskému principu patří. A přestože muži méně projevují emoce, jsou čitelnější. Jak mohou být čitelnější, aniž jsou současně otevřenější?

Otevřenost je něco jiného, než projevování emocí

Na kurzy mi chodí jedna žena, která projevuje své pocity, do mailu mi občas nadává, jindy se mě pokouší svést. Znamená to, že je otevřená? Právě naopak. To vše používá k tomu, aby mohlo to podstatné zůstat zavřené.

Na jedné konstelaci se stalo, že muž byl v roli a nic necítil. Byl z toho nešťastný, že tu konstelaci pokazil. Ale on byl v roli muže, který nic necítí. Takže tím, že nic necítil, cítil přesně, co měl cítit. Byl otevřený k tomu, jak to je a díky tomu necítil žádný pocit. Kdyby se zavřel k tomu, jak to je, mohl si „vymyslet“ jakékoliv emoce.

Dokud nepochopíte, že projevování emocí souvisí s otevřeností jen trochu, budete nutit muže do něčeho, co jim není vlastní a on pak před Vámi bude muset zavřít své skutečné Já, aby mohl cítit, co Vy chcete, aby cítil.

Že je to absurdní? Nejsem si tím vůbec jistý ve společnosti, kde necitlivý muž není zrovna hladivé označení. A kde si mnoho mužů myslí, že nesmí říct své ženě, že k ní cítí také ne úplně dobré pocity. Kde si mnoho mužů myslí, že jejich úkolem je zejména nikdy ženě neublížit. Takže abych neublížil, neřeknu, že cítím něco negativního. Kde nesmím cítit, co cítím, přirozeným výsledkem je necitlivost.

Mužská energie je expanzivní a pohlcující

Může něco expandovat, rozšiřovat se a pohlcovat do sebe a přitom být uzavřené? Zkuste obejmout jiného člověka a přitom se neotevřít nebo dokonce zavřít. Jde to?

Jsem si jistý, že tento druh otevřenosti je vlastností typickou pro mužskou energii. Zavření se je pravým opakem rozšiřování se.

Proč je tedy tolik mužů uzavřených?

Uzavřenost je známkou strachu

Čím méně se bojíme, tím jsme otevřenější. Čím víc se bojíme, tím víc se zavíráme.

Když se žena nebojí, nechá se mužem pohltit, zcela se mu otevře. Když se žena bojí, udělá kolem sebe ochranný val z mužské energie.

Když se muž nebojí, jde s kůží na trh. Když se bojí, schovává se.

Proto zdravá mužská energie i zdravá ženská energie jsou otevřené. Naopak nedostatek zdravé ženské a nedostatek zdravé mužské energie, tedy strach vede k uzavřenosti.

Mužská otevřenost se projevuje tak, že se muž otvírá světu aktivně, vstupuje do něj a nebojí se otevřít náruč, aby obejmul a pak i pohltil ženu.

Ženská otevřenost je pasivní, dovoluje muži, aby ji do sebe pojmul.

Objetí to krásně demonstruje

Muž otvírá náruč, aby obejmul ženu. Žena se otvírá muži, aby ji mohl obejmout.

Když muž zůstane zavřený, musí ho obejmout žena nebo k objetí nedojde.

Když žena zůstane zavřená, muž ji sice obejme a může ji i pohltit, ale žena se v něm nerozpustí.

Muž se otvírá tak, že jde do světa. Zavírá se tak, že před světem utíká. Žena se otvírá tak, že světu dovoluje, aby se k ní přiblížil. A zavírá se tak, že kolem sebe staví zdi, skrze které nemůže nikdo projít.

A proč si myslíme, že otevřenost je ženská vlastnost?

Protože si pleteme otevřenost a sdílení a mluvení. Muži mohou být velmi otevření a přitom mlčet.

Když je nevěrná žena a muž, na kom se to snadněji pozná? Kdo je čitelnější? Tedy otevřenější?

Myšlenkový experiment

Představte si společnost, kde muž může oslovit jakoukoliv ženu a říct jí: „Líbíš se mi“. Ona mu odpoví „Děkuji“, protože si váží toho, že je pro něj zajímavá. A svolá všechny ženy a řekne: Podívejte se, jaký kus chlapa mě oslovil.

Společnost, kde muž pak řekne: „Chci se s tebou pomilovat“. Žena nemusí souhlasit, ale když odmítne, tak třeba těmito slovy: „Ctím Tvou vášeň, děkuji, že jsi uctil mou ženskost, ale s hlubokou úctou nepřijímám Tvou lákavou nabídku.“

Společnost, ve které žena muži umí říct: Máš samozřejmě plné právo ke mně nic necítit.

Nebo: „Je úžasné, že ses zamiloval, moc ráda s Tebou sdílím Tvou lásku, i když ji cítíš k jiné ženě.“

Myslíte, že v takové společnosti by muži byli uzavření? Myslíte,že by skrývali své city? Včetně toho citu, že žádný cít necítím? Myslíte, že by v takové společnosti byli muži stydliví?

Chápu, že taková společnost by pro většinu současných žen byla toxická. Nechci ji zavádět. Ale ve srovnání s touto atmosférou je pro skutečnou mužskou energii toxická současná atmosféra v mnoha vztazích.

Muži jsou zavřenější, protože žijí v toxičtějším prostředí

Chápu, že se Vám toto vysvětlení nelíbí. Ale co když to, co my běžně považujeme za mužskou energii, už samo o sobě je pro skutečnou mužskou energii ne úplně přátelské prostředí?

Pokud mám pravdu, pak by ženy měly být více uzavřené ve společnostech, které jsou protiženské a naopak. Kdo zná muslimskou komunitu, jsou tam ženy otevřené a muži uzavření? Domnívám se, že ne.

Pokud mám pravdu, muži by měli být otevřenější tam, kde je více pro-mužské prostředí. Měli by utíkat z proti-mužského prostředí do pro-mužského o to víc, oč víc se v jednom cítí méně jako muži a v druhém více. A je jedno, zda si to uvědomují nebo ne.

Pokud muž utíká ze vztahu, kam odchází? Do práce, do hospody, k televizi, za koníčky, za milenkou. Utíká do práce spíše v tom případě, že tam může vítězit nebo spíše v případě, že tam zažívá neúspěch? Pokud nemůže zvítězit, tak utíká aspoň tam, kde může zapomenout.

Utíká od ženy, která ho zbožňuje, za milenkou, která ho peskuje? Ne. Vždy utíká z prostředí pro něj a pro mužskou energii více toxického do méně toxického. A pak na něj žena křičí, proč není doma. A on utíká o to víc.

Čím je muž zavřenější, tím víc ho nepřijímáte takového, jaký je

Skutečně silný muž se projeví a otevře kdekoliv s kýmkoliv. Čím je slabší anebo čím víc mu na ženě záleží, tím víc se bude zavírat, když bude v prostředí toxickém pro mužskou energii. A je jedno, zda toxicitu vytváří jeho matka, jeho žena nebo on sám. Důležité je pochopit, že z lásky může muž souhlasit s prostředím, které je pro něj toxické. Ale jeho pud sebezáchovy ho pak z něho bude odvádět, bez ohledu jak moc miluje.

Chcete, aby se Vám muž otevřel? Uneste, jaký je doopravdy. A uneste, že on sám může být tak moc intoxikovaný matkou, že on sám si to nedovolí.

Když přijmete muže takového, jaký je, otevře se.

Pokud před Vámi utíká, nerespektujete vy ani on jeho mužskou přirozenost. Když se to naučíte a když Vy budete víc v ženské energii, začne ho to domů táhnout.

Nesouhlas je přirozený.

To, co jsem napsal, je přímo do morku kosti proti tomu, co jsme byli naučeni. Je přirozené, že s tím nebudete souhlasit. Mě to došlo až dnes a v hloubi duše vím, že to tak je a současně cítím, jak to ještě neumím pořádně vysvětlit. Je to příliš nové. Nejhorší je, že zeptat se muže, zda mám pravdu, nebude fungovat.

Muži, kteří se nejvíc potřebují osvobodit z toxického prostředí, budou nejvíc za to toxické bojovat. Protože na nějaké úrovni je pro ně jejich matka důležitější, než oni.

Klidně nesouhlaste, ale začněte se dívat. To stačí.

Zde se můžete přihlásit k odběru mých článků

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com

Tady najdete termíny kurzů a přednášek.

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.


Tip našej redakcie na knihu:

Osho – O mužích – Osho používa rôzne archetypy (Adam, Obeť, Otrok, Syn, Robot, Zviera, Sexuálny maniak, Mních, Homosexuál, Zorba, Macho, Žobrák, Milenec, Manžel, Otec, Priateľ, Playboy, Politik, Kňaz, Vedec, Obchodník, Američan, Budha, Nový človek, Meditátor, Bojovník, Hazardér, Tvorca, Starý muž, Majster, Zorba Budha), aby vysvetlil, ako muži fungujú a ako môžu dospieť k oslobodeniu, k plnohodnotnému a naplnenému životu. Muži sa musia naučiť rozmýšľat novým spôsobom.

Úryvok: Láska je na začátku pouze nevědomý fenomén. Pouze když si ji uvědomujete a když stále více meditujete, začne být drahocenná a dosahovat závratné výše. Důvěrná známost s jednou ženou nebo jedním mužem je lepší než mít mnoho povrchních vztahů. Láska není sezonní květina, trvá léta, aby vyrostla. Pouze když roste, přesahuje biologii a začíná mít v sobě něco duchovního. Když budete s mnoha ženami nebo mnoha muži, budete povrchní – možná pobavení, ale povrchní. Vztah s jedním člověkem je nesmírně prospěšný a přispívá k tomu, že můžete pochopit jeden druhého mnohem důvěrněji. Jestliže jste muž, buďte v hlubokém důvěrném vztahu se ženou. Rozviňte svou důvěru tak, aby všechny překážky zmizely. Přibližte se jeden k druhému tak blízko, abyste mohli pohlédnout hluboko do ženy a žena mohla pohlédnout hluboko do vás. Jestliže máte víc vztahů, budete muset lhát, být neupřímný a říkat věci, které nemyslíte vážně – a ženy to vše budou tušit. Je velmi obtížné získat důvěru ženy, jestliže máte nějaký další vztah.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


Súvisiace články:

Když si žena nechá ubližovat

Proč má žena umět být šťastnou otrokyní?


(Prečítané 1 001 krát, 1 dnes)
 

2 Responses to Jsou muži uzavření?

  1. Monika Žirková píše:

    nieco na tom bude

  2. Vážím si, když lidé umí sdílet své porozumění a pochopení=> zkušenost.
    Děkuji za takové lidi…….♥