google27eaa3905ca3fee3.html

Riešenie konfliktov

Značná časť ľudí dnešnej doby vôbec nedokáže relaxovať. Naše myšlienky sú neustále v pohybe, svaly máme napäté, sme pripravení k činnosti. Relaxácia dokáže vo veľkej miere ovplyvniť našu schopnosť zvládania stresu. Neznamená iba uvoľnenie svalov, ale je to úplné nervové a duševné uvoľnenie.

Nervové napätie spôsobuje napätie vo svaloch: nevedome zatíname zuby, zvraštíme čelo, napnú sa svaly krku, šije a chrbta, stiahne žalúdok, ale rovnako sa môže uložiť v hociktorých orgánoch – hlavne v tých, ktoré máme z rôznych dôvodov oslabené.

Tak ako myšlienka alebo pocit môže spôsobiť nervózne napnutie svalu, tak aj uvoľnenie má tiež vplyv na pocity a prežívanie.

Reflexnou cestou znižujeme aktivitu sympatického nervového systému: znižuje sa krvný tlak, činnosť srdca sa spomaľuje a stáva sa rovnomernejším, imunitný systém sa posilňuje.

Relaxačné techniky sú vhodné pri zvládaní úzkosti a pri predchádzaní depresívnym stavom, ale rovnako je možné liečiť akékoľvek zdravotné problémy. V hlbokom relaxačnom stave sa dáva do pohybu aj samoliečiaci proces.

Cez naše zmyslové orgány prijímame rôzne podnety a vnemy. Každú sekundu naše vedomie prijíma rádovo 15 miliónov jednotiek informácií, ale okamžite je z toho spracovaných len 5 jednotiek.Zvyšné spracovanie sa deje počas spánku pomocou nášho podvedomia na základe princípov, ktoré sú v nás ukotvené, v našich programoch na prežitie. Všetky informácie, ktoré získame „nevedome“ sú k dispozícii nášmu podvedomiu.

Problémy vznikajú takým spôsobom, že naše podvedomie nesprávne vyhodnotí situáciu.

Až 90 % týchto nesprávnych vyhodnotení vzniká v minulosti, najmä v útlom detstve.

Týmto nesprávnym vyhodnoteniam sa nedá zabrániť a ani predísť. Vychádza to z nedostatku skúseností v súvislosti s vekom. Následne v našom živote vzniká reťazec na seba nadväzujúcich situácií, ktoré majú spoločný základ.

A naše telo je stále viac a viac zaťažené, až sa to napokon prejaví v podobe psychického, alebo fyzického problému.

Pozitívna správa je tá, že tieto problémy sa dajú vyriešiť, a to práve v stave hlbokej relaxácie. Terapeut vedie klienta v tomto stave koncentrácie k miestu, kde vzniklo nesprávne vyhodnotenie. Klient uvidí prepojenie dnešného problému s nesprávnym vyhodnotením v minulosti a týmto pochopením spolu s jeho neutralizáciou môže daný problém vyriešiť.

Terapia poskytuje súhrn nástrojov k efektívnemu riešeniu klientom označených a v danom okamihu vynorených problémov, pričom spája najnovšie poznatky výskumov z oblasti psychológie a holistickej (celostnej) medicíny.

Relaxačné techniky, ktoré používame, sú súborom terapií, využívajúcimi nasledovné postupy:

  • Základná analýza problémov – fyzických, či psychických chorôb
  • Psychoterapia
  • Spracovanie katatických obrazov
  • Sugestívna terapia a iné

Prostredníctvom týchto techník poukážeme klientovi ako a prečo si máme v každodennej komunikácii ustrážiť svoje myšlienkové pochody, ako si uvedomiť a ustrážiť náš neustále meniaci sa stav vedomia, ktorý sa snažia o.i. využiť práve reklamy, aby nás ovplyvnili, ako to rozpoznať, ako sa proti tomu brániť atď.

Takýchto nesprávnych a poškodzujúcich vzorcov a reťazcov máme veľa a dosť zásadne nám ovplyvňujú kvalitu života.

Len my sa rozhodujeme, či necháme, aby nás naďalej ovplyvňovali.

Zoberme zodpovednosť za svoje šťastie a zdravie do našich vlastných rúk a vybudujme si nový – úspešný a vedome prežitý život.

Dana Štrelingerová, Terapeutka

www.centrumzdravehozivota.sk


Východ slnka


Tip našej redakcie na knihu:

MUDr.Tatiana Roška – Léčivé obrazy vědomí – Kniha, ktorá vysvetľuje, v čom spočíva tajomstvo zdravia, šťastia a úspechu. Pojednáva o funkciách mozgu v súvislosti s tvorivou silou a formovaním života podľa svojich predstáv. Hovorí aj o pozitívnom myslení. Uvádza množstvo praktických cvičení, zameraných na rozvoj predstavivosti, relaxáciu a pod. Nájdete tu tiež rady na očistu organizmu, telesné cvičenia, a nechýba ani téma liečenia seba aj druhých.

Pôvodná cena: 5.58 EUR, Naša cena: 4.46 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.12 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 3 109 krát, 1 dnes)

Comments are closed.