google27eaa3905ca3fee3.html

Gods-Love-Overcomes-Fear-e1379362237700Pri vnímaní svojho vnútorného sveta, študovaní literatúry psychologickej, motivačnej, osobnostného rastu som si uvedomila, že som konečne pochopila myšlienku, podľa ktorej naše kroky v živote vedú dve základné emócie – láska a strach. Láska znamená vnímať, rozumieť, prijímať, neodsudzovať a dávať. Strach znamená byť si neistý sám sebou, stať sa nedôverčivým k svojim vlastnostiam, schopnostiam a zároveň sa stať nedôverčivým k ostatným ľuďom. Strach znamená báť sa seba, ostatných, báť sa života. Na základe strachu sa potom chránime odstupom, aroganciou, odsudzovaním, nenávisťou, závisťou, žiarlením a ostatnými vlastnosťami, ktoré zaraďujeme k tým negatívnym a ktorými vytvárame odstup.

Dlho sme žili s presvedčením, že prejavovať pocity a emócie je nesprávne. Vďaka tomuto presvedčeniu sme viedli aj deti, aby určité emócie neprejavovali spontánne,  najmä strach, hnev, smútok. Blokovanie pocitov sa nám stáva osudným. Pocity znamenajú našu vnútornú podstatu a informujú nás o našich vnútorných potrebách. Vďaka nim vieme, čo máme rozvíjať, či sa to týka našich záujmov, alebo akým spôsobom rozvíjať vzťahy k ľuďom, aby sme cítili dôstojnosť, rešpekt a empatiu. Ak stratíme kontakt s našimi vlastnými pocitmi, ktorých úlohou je priviesť nás k nášmu osobnému šťastiu, strácame kontakt s naším navigačným systémom a v živote blúdime. Upierame sa na hľadanie šťastia, ktoré sa nám ponúka zvonku. Niekedy potrebujeme naše neisté vnútro oklamať sebaničiacimi závislosťami od alkoholu, drog alebo hier. Na chvíľu nám toto všetko prinesie pocit iluzórneho šťastia, ale toto všetko predstavuje  len pomocné  barličky, ktoré nemôžu nikdy nahradiť vnútornú osobnú pevnosť.  Tú môžeme získať len vtedy, keď začneme vnímať svoj pocitový navigačný systém a vydáme sa na cestu životom podľa neho. Len ten nás môže priviesť k nášmu osobnému šťastiu, pretože každý potrebuje niečo iné.

Kvôli ignorovaniu nášho navigačného systému v podobe pocitov strácame vnútornú istotu a nedokážeme  byť sami sebou. Niekedy si nasádzame  umelú  masku, pomocou ktorej hľadáme potvrdenie od okolia, že robíme veci dobre. Vlastne si dobrovoľne navliekame na seba okovy v podobe predsudkov, závislosti názorov od ostatných, strachom z odsudzovania. Svoj život nežijeme naplno, ale len po hranicu, po ktorú nás pustí náš strach z predsudkov a odsudzovania od iných. Tu však istotu nemôžeme takisto zažiť. Čo človek, to iný názor. Sto ľudí si na nás môže vytvoriť sto názorov.  Vytvárajú si na nás názory podľa toho, čo prežívajú a akým spôsobom si vysvetľujú okolitý svet. Niektorí ľudia si budú vytvárať na nás pozitívne názory, pokiaľ sa budeme správať podľa ich predstáv.  Ak vybočíme z ich predstáv, zažijeme z ich strany odsudzovanie. Sú však aj ľudia, pri ktorých sa môžeme prejavovať voľne a neodsúdia nás. Tu som chcela len vyjadriť, že názory ostatných na nás nemajú pevnú podobu a preto žiť strachom z predsudkov, názorov od ostatných a ich odsudzovania sa neoplatí. Oveľa dôležitejšie je získať vnútornú pevnosť vďaka  nasledovaniu pocitov, pretože až tu pocítime, že nás život podporuje.

Keď konečne vrátime dôležitosť a pozornosť našim pocitom, postupne môžeme získavať vnútornú  istotu a nemusíme ju nenahrádzať  rôznymi barličkami, s ktorými sa  dostaneme len k tomu iluzórnemu šťastiu, ktoré sa môže v ktoromkoľvek okamihu rozplynúť podobne ako hocijaká  ilúzia. Všetko vonkajšie na čo, sa upneme, raz môžeme stratiť. Vnútorné šťastie v podobe sebaúcty, sebadôvery a sebaistoty nám neodoberie nikto.

Získavať istotu a vnútornú pevnosť pri prežívaní rôznych negatívnych pocitov zo strachu znamená, keď si povieme vo svojom vnútri: „ Rozumiem si, prečo sa tak cítim. Niekedy je to nepríjemné, ale rešpektujem to. Sú to moje pocity a prinášajú mi informácie, kde seba blokujem vo svojom živote alebo vo vzťahoch.  Je logické, že sa bojím zmien. Je to len strach  z neznáma,v ktorom sa ukrývajú zatiaľ  nezmapované cesty môjho života. Ako však zmapujem svoje schopnosti, pokiaľ ten strach z neznáma neprekročím? Až keď sa vydám do neznáma, zistím, kam až zájdem. Je logické, že sa bojím, že ma ľudia sklamú a že sa nebudú vždy správať podľa mojich očakávaní. Keď ostatným nerozumiem, ich pohnútky sú pre mňa neznáme, zahalené do tieňa  a preto spôsobujú moju nedôveru.  Ak chcem prekročiť svoj strach aj vo vzťahoch, musím  tieň nechať rozplynúť tým, že sa naučím  ostatných rešpektovať, prijímať, vnímať  a hľadať komunikáciu, ktorá prináša porozumenie a vďaka tomu vzájomné spoznávanie sa. Vnímaním a porozumením vnášame do vzťahov svetlo a miznú tiene strachu.“

Pevnosť rovnako znamená, keď sa prestaneme báť aj pocitov detí a budeme cítiť lásku v ktoromkoľvek okamihu, keď sa dieťa bojí, hnevá alebo plače.  Hoci tieto emócie niekedy prejavuje pre nás nepohodlným spôsobom,  my si napriek všetkému dokážeme povedať vo svojom vnútri: „Rozumiem ti, prečo sa tak cítiš. Mám ťa veľmi rád/rada, pretože si jedinečnou osobnosťou, ktorá narodením prišla na tento svet a mojou povinnosťou je pomôcť ti nájsť seba , aby si bol taký/á  silný/silná, že získaš veľa sily na nájdenie svojho jedinečného poslania tu na svete.“

Strach aj láska idú ruka v ruke. My sa rozhodneme, ktorú z týchto emócií pozveme k sebe bližšie. Strach nás zviera, pri ňom nemôžeme nikdy cítiť uvoľnenie. Láska je jemná a zároveň silná a preto nás postrkuje dopredu za svojím rastom a pozitívnymi vzťahmi s ostatnými. Strach predstavuje tieň, v ktorom rastie všetko s námahou alebo vôbec a láska predstavuje svetlo, kde sa aj tiene strachu rozplynú porozumením sebe a ostatným.


boheken_heart_bologna-500x333


Tip na knihu:

Paul Ferrini – Svobodná láska – Paul Ferrini píše mimoriadne pôsobivo, empaticky aj nekompromisne zároveň. Jeho slová mieria priamo k podstate toho, ako sa cítime a správame aj prečo sa všetko deje práve tak, ako sa to deje. Ponúka nám nové spôsoby myslenia a prežívania, ktoré vedú k hlbokému naplneniu a jasnému duchovnému precitnutiu. V tejto knihe vysvetľuje, že vždy dostávate jedine to, čo si dovolíte mať. Učí, ako prevziať plnú zodpovednosť za všetko, čo sa vám deje. Jedine tak budete môcť prežívať hlboké vzťahy s inými ľuďmi, ktoré vás nebudú obmedzovať, ale budú vás inšpirovať a tešiť. Naučte sa, ako si vytvoriť lásku, po ktorej túžite. Lásku, ktorá nespútava, nevyžaduje záruky a nekritizuje. Dovoľte si dôverovať, prekonávať hranice, žiť bez strachu.

Pôvodná cena: 6.90 EUR, Naša cena: 5.52 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.38 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 2 901 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.