google27eaa3905ca3fee3.html

Sen klientkysleeping-beauty

Magdalena, pětadvacetiletá manažerka provozu v luxusním hotelu, přišla na sezení a dychtivě, či spíš dosti ukvapeně začala vyprávět svůj sen z předešlé noci. Bez jakéhokoli úvodu se octla v prapodivné krajině, kterou neznala. Byla trochu šerá, nikoli však pochmurná. Slunce nebylo nikde vidět, navzdory tomu bylo její okolí osvětleno prazvláštním světlem, vycházejícím jakoby ze samotného kraje, ze stromů, z keřů, trávy, půdy, z barevných nadýchaných oblaků, pokrývajících nebe od jednoho horizontu k druhému. Nad krajem se vznášelo téměř hmatatelné upokojující ticho.

Magdalenu však tento pro ni divný klid velice znepokojoval, navíc ji nutil zpomalit rychlé tempo chůze. Takřka rázně pochodovala po sice polní, ale přece jen rovné cestě rámované nádhernou alejí vysokých platanů s holými, leč důstojnými a hrubými kmeny. Magdaleně připomínali strážce bdící nad tím, aby pocestní nenarušovali všude vládnoucí a kromě jí samé vše pronikající pokoj. Nad její hlavou ševelilo husté listí, které v jemném vánku šepotalo nějaké odkazy, kterým Magdalena nerozuměla. Pospíchala vpřed, nevěda, kam vlastně směřují její kvapné kročeje.

Atmosféra se jí zdála být příliš starosvětská. Připomínala ji filmy pro pamětníky, které neměla velice v oblibě, jelikož svou pomalostí a občasnou rozvláčností neodpovídali jejímu energickému a aktivnímu naturelu. Najednou se před ní na bílé, nikoli však prašné cestě odněkud – spíš však odnikud – zjevila stařena s vlasy barvy čerstvě napadaného sněhu splývajícími v zapleteném copu na záda a zametajícími za starou ženou cestu. Kráčela rozvážně, pokojně, beze spěchu. Aniž by se co jen jednou ohlédla, přepadl Magdalenu nepříjemný pocit, že ji stařena pozoruje, dokonce, že ji hlídá podobně, jako platany u cesty. Chtěla starou ženu předběhnout, ale nešlo to. Pokaždé, když se o to pokusila, narazila na oku sice neviditelnou, avšak o to pevnější průhlednou „stěnu“. Vzala to jako výzvu a snažila se předejít stařenu obejitím stromů v aleji, ale ty ji také nepustili. Trvalo to dlouho, jakékoli úsilí však vyšlo nazmar. Magdalena začala pociťovat únavu, ale nechtěla se vzdát. Znovu a znovu vyrážela vpřed, vždy ji však to „cosi“ zastavilo. Stará žena klidně kráčela dál a nedávala nic najevo. Vše vyjma Magdaleny zůstávalo tiché, klidné, mírné.

Nakonec si Magdalena sedla doprostřed cesty a rozplakala se jako malé dítě. Štkala, naříkala, prolévala slzy, které se spustili nevídanou sílou a mohutně skrápěli její hruď. Chytila se stařeny za cop a na její údiv ji žena ani neokřikla ani se nesnažila Magdaleně vymanit. Konečně se obrátila a s laskavým úsměvem pohladila Magdalenu po vlasech. Sedla si k ní, vzala ji do náruče a řekla: „To víš, že ti pomohu.“ V téže chvíli sen náhle skončil a Magdalena se probudila s mokrými tvářemi, celá zpocená a zmatená.

Co tento její sen v její konkrétní situaci znamenal? Uvidíme, až rozlouskneme symboliku snů se starými ženami…          

Psychologie snů se staršími ženami nebo starci:

Staří lidé ve snech představují moudrost a životní zkušenosti bez ohledu na věk snící ženy.  Poselstvím takovéhoto typu snů může být i laskavé napomenutí, abychom postupovali opatrněji. Stařeny se v ženských snech objevují také jako rádkyně, často s konkrétními doporučeními. Nezřídka jsou posly Bohyně, odezvou učení předků, ztělesněním kněžek Bohyně a jejich odkazu, odvěkého, i když často zapomenutého poznání a hlubokého vědění, spojení s přírodou a Matkou Zemí v jejích opakujících se životních cyklech.

Někdy se staří lidé chovají negativně, což bývá často varováním před vlastními špatnými vlastnostmi, které v takovémto případě starci symbolicky zastupují. Občas se ve snech žen vyskytne stará čarodějka, dokonce mučitelka nebo hašteřivá stařena. Popisuje to pak zcela zřejmé, z naší vlastní perspektivy však přehlížené a neviděné, ale o to výraznější záporné aspekty nás samých. V každém jednotlivém případě je nutné zkoumat, zdali staří lidé ve snu ženy nejsou její vlastní rodiče, symbolizující stále trvající vliv na ženin rozvoj osobnosti, nebo naopak, vyjadřující vnitřní konflikt či rozpor s rodičovským principem.

Stará žena na cestě je starobylým symbolem mateřství, Velké Matky předoucí nit osudu. Vyskytne-li se ve snu ženy, je zapotřebí zjistit, zda je to osoba, která hrála roli v dětství snící, kupříkladu její matka, babička, teta nebo chůva, a jaký vztah k této osobě měla či stále ještě snící má. Stará žena může také představovat osobní vlastnosti snící ženy, potažmo vlastnosti, které by měla rozvíjet a které by jí v současné životní fázi prospěli. Nicméně, pokud do snu vstoupí zcela neznámá stará žena, pak je to podle C.G. Junga archetypální obraz zmíněné „Velké Matky“. Může se stát, že starý člověk ve snu ženy ukazuje na nevyhnutnou etapu očisty, ale rovněž na východisko ze stávající situace snící ženy „po starém způsobu“, nebo též upozornění na hodnoty starých strategií, řešení apod. „Staří“ ve snu mohou poskytnout užitečné informace. Zdá-li se snící ženě, že je sama stařenou, buďto ji sen vystříhá před kritickým postojem ke svému okolí, lidem, práci atd., nebo před křečovitým lpěním na zastaralých myšlenkách, idejích, tradicích, zvycích, které ji ve skutečnosti omezují. Podle detailů ve snu však může jít také o začátek procesu osobního zrání.

Ve staré Persii se vykládala přítomnost staré osoby ve snu jako znamení nastávajícího šťastného období v životě ženy. Snila-li žena sen, v němž byla starší, než ve skutečnosti, bylo to doporučení, aby věnovala větší pozornost své stravě a spánku. Pokud byla ve snu mladší, sen prorokoval zlepšení životních podmínek. Stejný význam měl sen se starcem. Byla-li starší osoba ve snu ženy z příbuzenstva nebo blízkého okolí, neměla ztrácet její rady ze zřetele a poskytnout ji víc času a péče. Naznačovalo to také období, v němž mohla žena naplnit své sny (třeba povít dítě, případně zrealizovat svůj vlastní projekt atd.)

V arabském světě znamenali přátelští staří lidé sbíraní obohacujících zkušeností. I když v některých případech mohla stará žena ve snu přinášet zvěst o vlastním strachu a slabosti, ve všeobecnosti to mohlo být i znamení, že do života snící osoby vbrzku vstoupí noví moudří přátelé. Snila-li žena sebe sama jako stařenu, předznamenávalo to důstojnost, čest, moudrost a potřebu odstupu od toho, co má být dosaženo.

V evropském ponětí symboliky snů byla stařena ve snu ženy napomenutím k rozumu, k prozíravosti a přemýšlení o sobě, bylo-li zjevení staré ženy ve snu provázeno negativními pocity, taktéž výstrahou před špatnými sklony. Snění se stařenou bylo podobně jako v Persii slibné, bylo považováno za předzvěst klidného období, též štěstí, zejména v lásce a v obchodních záležitostech. Stejně jako u Arabů mohl takovýto sen předpovídat přátelství a věrnost jako něco, o co se může snící žena s důvěrou opřít, rovněž však zjevovat úzkost, slabost či obavu z blízké budoucnosti. Stará žena v hadrech odhalovala strach snící z potíží, ale také z výzev a z povinností, které před ní stáli.

Dokázali byste teď interpretovat sen mé klientky? Nikoli? Až dokončím svou knihu o snící Bohyni, garantuji vám, že po jejím přečtení určitě…

Judita Peschlová, www.angelcity.cz, judita.peschlová@gmail.com


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Andrej Reutov – Hackeři snů 1 – Hledači ducha – Základom tejto neobyčajnej knihy sú skutočné príbehy ruskej skupiny experimentátorov, ktorých cieľom je vedieť sa pohybovať na inej úrovni reality – tej, ktorú prežívame v snoch. Fungujú v nej svojrázne zákonitosti a mnohé snové zážitky sú dokonca veľmi nebezpečné. Zároveň sa v tomto priestore odhaľujú tajomstvá světa a vesmíru. Svojou podstatou je uvedený materiál príbuzný knihám Carlosa Castanedu, náuke o tzv. lucidnom snení a podobným ezoterickým smerom.

Pôvodná cena: 8.57 EUR, Naša cena: 6.86 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.71 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 1 238 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.