google27eaa3905ca3fee3.html

images (91)Tému archetypov mužskej duše rozpracovala dvojica autorov Rober Moore a Douglas Gillette vo svojej knihe  Kráľ, bojovník, kúzelník, milovník (vyšlo česky: Král, válečník, kouzelník, milovník vo vydavateľstve Nakladatelství Lidové noviny v r. 2001). Ponúkame vám preklad textu autora Victora MacGilla z jeho knihy When the Dragon Stirs (Keď sa drak pohne), v ktorej sa téme mužských archetypov venuje tiež: 

Keď vstúpite do hlavnej siene hradu vašej začarovanej krajiny, uvidíte bojovníka, sediaceho pri južnej stene. Na východnej strane sedí kráľ, na západe starý kúzelník a na severe milovník. Teraz sa vám predstavia. Zistíte, že sú to postavy, ktoré sa navzájom dopĺňajú, tak ako hrdina a drak, alebo bosorka a klaun, s ktorými ste sa už stretli.

Kráľ

Kráľ reprezentuje v našom živote autoritu – autoritu nad druhými a čo je ešte dôležitejšie, autoritu nad sebou samými. Autorita dáva moc na rozhodovanie. Rozhodovanie sa znamená vyberanie si jednej alternatívy pred inou. V živote musíme robiť rozhodnutia. Každú chvíľu sme konfrontovaní s voľbami. Nemôžeme, napríklad, žiť na dvoch miestach naraz. Musíme si vybrať a potom prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Kráľ, ako symbol autority v našom živote, v nás existuje ako nepopierateľný fakt. Bez autority, zodpovednosti a disciplíny sa náš život rýchlo roztriešti na chaos. Nedokázali by sme si vybrať, čo budeme jesť na raňajky, čo si oblečieme, kam pôjdeme, alebo čo by sme mali urobiť ako prvé.

Vo svojom živote dávame autoritu mnohým ľuďom. Polícii dávame autoritu, aby potrestala či dokonca uväznila ľudí, ktorí jazdia na autách nebezpečne, vykrádajú byty či útočia na ľudí. Dávame autoritu svojej vláde, aby schvaľovala zákony, zvyšovala dane a poskytovala povinné vzdelávanie. Miestna správa nám hovorí, v akom type domu môžeme bývať, alebo aký druh vreca na odpadky je prijateľný. Kým tieto pravidlá možno vyzerajú drsne, nemilosrdne či prísne a nefér (a niekedy naozaj také sú), keby sme nedali svoju autoritu druhým k tomu, aby vytvárali pravidlá, podľa ktorých žijeme, usporiadaná spoločnosť, akú poznáme, by sa dezintegrovala. Ak by sme všetci jazdili na autách na hociktorej strane cesty, podľa svojho výberu, bol by na cestách absolútny chaos. Prijímame autoritu vlády na to, aby určovala, na ktorej strane cesty má každý jazdiť, lebo jazda sa potom stane bezpečnejšou.

História je plná príbehov zneužitia autority, zvlášť mužmi. To nám často sťažuje prijať autoritu vo svojom živote. Autorita značí disciplínu, moc a kontrolu. Slová ako „moc“ a „autorita“ nám často pripomínajú Adolfa Hitlera, Napoleona Bonapartea či Idiho Amina. Naozaj, títo vodcovia zneužívali a nadužívali autoritu tými najhroznejšími spôsobmi s katastrofickými následkami. Keď nemôžeme nájsť lásku, ktorú vo svojom živote chceme, často sa uchýlime k moci. Moc bola v našom svete tak veľmi zneužívaná a spôsobila toľko bolesti, že by sme sa najradšej vyhli jej použitiu. No vyhýbanie sa používania moci a autority v našom živote je rovnako deštruktívne, ako ich zneužívanie. Ak neuplatňujeme moc, ktorá je právoplatne naša, odovzdávame moc druhým, aby ju nad nami využívali. Vo svojom živote sebadisciplínu potrebujeme. Bez nej sa situácie „vymkýňajú spod kontroly“. Náš život sa stáva bezcieľnym a nedosiahneme nič.

Kráľ činí rozhodnutia o tom, čo sa v jeho kráľovstve stane a, ak je dobrým kráľom, jeho rozhodnutia budú prospešné pre všetkých, ktorým vládne. Kráľ v nás má zodpovednosť zvažovania situácií a rozhodovania o tom, čo je v našom najlepšom záujme. Dobrý kráľ má podporu svojho ľudu, lebo dokázal, že je hodný dôvery. Ak je náš vnútorný kráľ dobrý a dôvery hodný, povedie nás v našom vnútornom kráľovstve k prosperite.

Bojovník

Bojovník reprezentuje v našom živote odvahu. Je zodpovedný za zabezpečenie toho, že rozhodnutia kráľa budú vykonané. Autorita a moc kráľa môžu byť uplatňované prostredníctvom odvahy a sily. Bojovník je muž činu, ktorý robí to, čo sa vyžaduje. Bojovník chráni tých, ktorí sú mu zverení, ktorých vedie. To môže znamenať, že bráni to, čo má, alebo to, že sa vyberie postaviť sa zoči-voči nebezpečiu, akým je napríklad drak. Nebojí sa stáť proti nepriazni sám. Môže čeliť zdanlivo nemožným nebezpečenstvám a ešte stále z nich vyjsť ako víťaz. Ak nám chýba odvaha, nemôžme konať a svet nami pohadzuje sem a tam. Avšak bojovník v nás nedovolí nám alebo niekomu inému nablízku, aby po nás dupal. Napriek svojim strachom sa postaví a vzoprie. Bojovník zaistí, že spravodlivosť, ktorú dobrý kráľ nariadil, bude nastolená.

Kúzelník

Kúzelník reprezentuje múdrosť v našom živote. Je liečiteľom, ktorý prinavracia späť to, čo sa nevedomosťou stratilo. Kúzelník má hĺbku pochopenia sveta, ktorá prekračuje hranice zvyčajného chápania. Ak svoju múdrosť používame dobre, náš kráľ urobí dobré rozhodnutia. Na to, aby sme rozlíšili situácie a urobili vo svojom živote správne rozhodnutia, potrebujeme múdrosť. Žiaden problém nemožno rozriešiť bez toho, aby sme mu najprv porozumeli. S múdrosťou sa riešenie stáva zjavným. Kúzelník (alebo mág) žije vo svete mágie, čarov, kde sa deje nemožné. Kúzelník sa nenechá pomýliť vonkajším prejavom či vzhľadom vecí, no vidí cez ne k pravde. Aj my môžeme poznať pravdu tým, že sa spojíme so svojím vnútorným kúzelníkom.

Milovník

Milovník reprezentuje v našom živote lásku. Milovník má často konotáciu nedovolenej pletky, aféry. To nie je milovník, akého máme na mysli. Skutočný milovník má vrúcnu lásku k sebe, k tým, ktorí sú okolo neho a k celému stvoreniu. Žije v pocite úžasu nad svetom, do ktorého sa narodil. Milovník sa cíti spojený s celým životom, vie, že všetko je jednotou. Milovník má vášeň a súcit. Vášeň nám dáva entuziazmus ísť v živote vpred s pocitom účelu, zámeru. Prostredníctvom vášne má milovník túžbu učiniť, aby bola jednota stvorenia známa a chce ju vyjadriť vo svete. Milovníkovi v srdci horí vášeň po úplnom spojení sa s tým, čo miluje. Prostredníctvom súcitu sme spojení s každým vôkol nás. Chceme druhým pomôcť, pretože vieme o svojej jednote v základoch. Zdieľame s druhými ich radosť. Zdieľame s nimi ich bolesť.

Milovník chápe obetu. Obetu zvyčajne chápeme ako stratu, no milovník vie, že obeta je len zanechanie jednej veci, aby sme nadobudli niečo, čo má väčšiu hodnotu. To, čo uvoľníme sme si v minulosti možno veľmi cenili, ale keď sa vyžaduje niečo cennejšie, dáme to bokom. Človek, ktorý nesie za hrsť jasne sfarbených kamienkov, urobí obetu tým, že ich položí na zem, aby si vzal jeden malý drahocenný diamant, ktorý pred ním leží. Ten človek si nemôže byť úplne istý, že je to diamant, až kým nepoloží všetky tie farebné kamienky na zem a nezdvihne diamant. U obetovania vždy existuje riziko, ale sú tu tiež diamanty, ktoré čakajú na odvážnych s čistým srdcom, aby ich zodvihli zo zeme.

Môžeme obetovať svoje staré návyky, ktoré boli jadrom nášho správania v minulosti, za nové vzorce správania, ktoré budú v situáciách, ktorým budeme čeliť, účinnejšie. Obeta je zrieknutie sa krátkodobého cieľa, aby sme dosiahli dlhodobý cieľ. Študent medicíny si mohol vybrať mnohé iné povolania, ktoré by boli okamžite finančne lukratívne, ale namiesto toho si vybral to, že strávi dlhé, ťažké roky štúdiom, s malým príjmom. Touto obetou sa študent stane doktorom. Môžeme vykonať negatívnu obetu, keď obetujeme niečo, čo možno dosiahnuť za dlhý čas, aby sme dosiahli či získali niečo za kratší čas. Drogovo závislý človek má ďalšiu dávku, gambler ďalšiu stávku. Nadobudnú úľavu od okamžitého nepohodlia, ale uľavenie si od dlhodobejšieho nepohodlia, skutočného problému, sa stane ešte ťažším.

Archetypy spolu

Všimli ste si, že uvedené štyri archetypy sú vzájomne závislé na sebe. Kráľ môže preukazovať skutočnú autoritu, moc a kontrolu vtedy, keď má rovnováhu odvahy, múdrosti a lásky. Bojovník môže ochraňovať iba vtedy, keď má kontrolu a disciplínu nad sebou, preukazuje múdrosť a je motivovaný láskou a súcitom. Kúzelníkova múdrosť je účinná len vtedy, keď je vyvážená odvahou, láskou a autoritou. Milovník môže prejaviť skutočnú lásku len vtedy, keď miluje s odvahou, múdrosťou a autoritou.

Vidíme, že nato, aby sme dokončili nejaký čin, musíme prejsť každým archetypom. Začíname s milovníkovou túžbou a vášňou konať. Ďalej integrujeme kúzelníkovu múdrosť, aby sme sa uistili, že to, čo chceme, je pre nás dobré a stojí za to dosiahnuť to. Teraz sme pripravení predstúpiť pred kráľa pre rozhodnutie. Vtedy povolá bojovníka, ktorý má odvahu konať podľa tohto rozhodnutia.

Ako postupujeme štádiami svojho života, prechádzame rozličným usporiadaním archetypov. Ako deti rastú, ich uvedomenie seba samých ako jedincov narastá a ony sa ako jedinci presadzujú. To je bojovník. Bojovník sa definuje ako jedinec vo svete svojimi skutkami. ďalej prechádzame ku milovníkovi, kde sa učíme, ako sa znovu spájať s ľuďmi vôkol seba. Dvoríme a ženíme či vydávame sa. Akonáhle sa vydáme za kariérou, nasleduje kráľ. Berieme na seba zodpovednosti. Dostávame sa pod autoritu druhých a druhí sa dostávajú pod autoritu našu. Nakoniec odchádzame na dôchodok a prostredníctvom svojej nahromadenej múdrosti sa stávame kúzelníkom. Všimnite si, že vzorec spolu s tým, ako starneme, prechádza od mladšieho ku staršiemu archetypu, a tie sa menia od mužského na ženský.

Kráľa a bojovníka som pripísal mužskému a kúzelníka a milovníka ženskému princípu. Robert Moore a Douglas Gillette vo svojej knihe „Kráľ, bojovník, kúzelník, milovník“ navrhujú, že všetky štyri archetypy sú mužské. Ja som však zistil, že vzorce sa koherentnejšie zhodujú s pridelenými rodmi. Je možné, že každý archetyp má mužský a ženský aspekt, ktoré ďalej rozširujú vzorce, ktoré som prebádal.

Bojovník a milovník sa veľmi podobajú princovi a princezne. Kráľa a kúzelníka možno vidieť ako kráľa a kráľovnú, takže naše štyri archetypy sú naozaj len rozšírením mužského a ženského archetypu, ktoré už poznáme.

Preklad úryvku z knihy Victora MacGilla Dragons in Our Lives: DreamingWolf. © Victor MacGill.

Zdroj: www.dreamingwolf.sk/Kutik/archetypy


four-archetypes-of-male-psychology


Súvisiace články:


Tip našej redakcie:

Eľ Tat – Karma muže – Autor skúma ľudské osobnosti z hľadiska rôznych archetypov a rozoberá, ako na seba reagujú. Možno vďaka tomu pochopíte, prečo sa vám určité veci nedaria alebo prečo ste ešte nestretli toho pravého partnera. Najprv však musíte pochopiť, k akému archetypu patríte.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 1.00 EUR

Zľava: 87.34 %, Ušetríte: 6.90 EUR


 

(Prečítané 3 184 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.