google27eaa3905ca3fee3.html

Nenávisť k tým čo veľmi ublížili predstavuje mimoriadne silný emotívny a útrpný stav akému býva ľudská bytosť vystavená keď jej naplno prepadne. Myšlienky sa zacyklia a v mučivom otroctve jednotvárneho sveta dotierajú ako fúrie na mučenú dušu, nedovolia človeku nájsť vnútorný pokoj. Mučivé obrazy sa odporne striedajú so zúrivým monológom otázok na ktoré však odpoveď neprichádza.

Koľaje osuduKoľko politických väzňov už bolo ňou poznačených, koľkým sa život stal bezvýchodiskovým živorením, keď sa vzdali nádeje na zmenu. Koľko bolo zničených životov vo vojnových  konfliktoch minulosti i dneška, ako i nespočetných osudov ľudí, ktorí nenachádzajú pokoj ani po odznení krutého prežitia z ubližovania – od ľudí.

Psychologické výskumy zaoberajúce sa ľudským utrpením uvádzajú jeden zvláštny fenomén, ktorý sa dá potvrdiť u tých, ktorí si prešli peklom týrania. Tvrdia, že človek sa dokáže oveľa ľahšie vyrovnať s následkami krutého osudu, ktorý ho postihne pri nejakej tragédii, než s utrpením, ktoré mu spôsobia iní ľudia.

Skutočný príbeh z vojny

V piatok vo večernom vysielaní v deň pripomenutia si skončenia 2. svetovej vojny odvysielala STV ďalší z hodnotných filmov, ktoré sa vo verejnoprávnej TV objavujú častejšie. Príbeh pochádza síce z vojnového obdobia dávnejšej minulosti, jeho zmysel je však aktuálny stále, pretože násilie a bezbrehé zverstvo prežíva dodnes v najrozličnejších podobách.

Britský dôstojník počas vojny padol do japonského zajatia i so svojimi druhmi, kde zažíva mimoriadne tvrdé podmienky, ktoré väznitelia spôsobujú zajatcom. Eric Lomax  (Colin Firth) okrem ťažkej driny na železnici musí znášať aj neľudské mučenie. Nesmierne ponižovanie ľudskej dôstojnosti a kruté mučenie sa podpísalo na ochromení duše tak silne, že sa s tým nedokázal vyrovnať a nadobudnúť vnútorný pokoj ani po skončení vojny.

Eric Lomax je silná osobnosť, svojím charakterom sa dokáže postaviť i za ochranu svojich druhov. Ušľachtilé vystupovanie, odvaha i úprimnosť silno kontrastuje so zločinným správaním väzniteľov, ktorých duše sú v područí vybíjania najnižších pudov. Je to typický prípad kreatúr, ktorí pri stretnutí s človekom vnútorne ich prevyšujúc, usilujú svoju obeť ponížiť viac, než kohokoľvek iného a zničiť tak v ňom aj ten najmenší prejav úcty k životu. Preto bývajú aj v mučení mimoriadne krutí, čo je v súvzťažnosti s odhalením vlastnej malosti a bezcennosti, príliš viditeľnej.

Eric Lomax sa po vojne stretáva vo vlaku so ženou (Nicole Kidmanová) do ktorej sa okamžite zamiluje. Obaja spoznávajú spriaznenosť svojich duší a rozhodnú sa spolu žiť. Láska manželky hlboko vplýva na zmučenú dušu človeka, ktorý sa nemôže zbaviť minulosti. Trpí s ním a zúfalo hľadá možnosť ako mu pomôcť z duševnej trýzne a vyslobodiť ho z nej.

Keď jeden z jeho priateľov spoluväzňov, Finlay, rovnako bez šancí nájsť pokoj z krutého zaobchádzania v zajatí objaví v novinách fotografiu bývalého mučiteľa, teraz pôsobiaceho v civilnom zamestnaní, obráti sa na svojho priateľa Erica a snaží sa ho prehovoriť na pomstu. Zničený a utrápený Eric však stratil už záujem sa mstiť a nechcel ani oživovať podrobnosti mučenia, ktoré vytrvalo tají i pred svojou ženou. Finlay dobre pozná ctnosti svojho priateľa, ktorý sa na úkor svojich záujmov vždy vedel odvážne postaviť za svojich priateľov, preto mu na trvalé odmietanie pomsty zadáva silnú motiváciu ku konaniu. Obesí sa na moste.

Moc osobnosti a návrat do života

Vo filme nastáva zvrat a nastávajú silné momenty, keď Eric Lomax vyhľadá bývalého japonského dôstojníka, zároveň bývalého tlmočníka, aby ukončil muky svojej duše a vrátil mu učinené zlo. Chce mu pripraviť podobné podmienky práve na tom desivom mieste kde teraz Nagase pôsobí ako sprevádzateľ múzea.

Karta sa obráti a z obete sa stáva sudca. Stretnutie s bývalým mučiteľom je konfrontáciou charakteru na jednej strane slabocha, ktorý si už vlastným utrpením vydedenca uvedomil svoju niekdajšiu ničotnosť, na druhej strane potvrdenie šľachetnosti u človeka, hoci prešiel peklom v zajatí. Dochádza k prelomovému momentu, keď má možnosť vyvŕšiť sa na niekdajšom zločincovi. Žiada odpovede, ktoré ho neuspokojujú a túžba po pomste rastie.

Dobrý a hrdý muž však nedokáže konať rovnako ako jeho niekdajší mučiteľ, nie je schopný podriadiť sa nezmyselnému vyčíňania pudov a túžbe ubližovať, nemá pre to žiadne pochopenie. Vidí pred sebou len zničeného človeka, ktorý rovnako nenachádza pokoj a v zúfalom postavení nevie nájsť ani pochopenie pre svoje niekdajšie konanie. Lomax počúva o lži, ktoré Japoncom pripravila falošná a zvrátená ideológia, vidí ako sa zlo vyvŕšilo na slabostiach ľudí, ktorí podľahli falošným ctnostiam. Napriek tomu nevidí už zmysel mu vysvetľovať otázku zodpovednosti, ktoré každý človek musí predsa niesť za každé svoje konanie.

Hoci je veľmi ťažké vidieť v niekdajšom zločincovi pred sebou človeka, dokáže rozlíšiť za zlým konaním na jednej strane ľudskú bytosť a na druhej zúrivú temnotu, ktorá prevzala moc nad slabochom a ovládla ho k ničeniu. Až keď zlo svoj boj prehralo zanechalo len rozčarovaného úbožiaka márne dnes hľadajúceho pochopenie nad vlastným správaním.

Moc lásky a odpustenia

Nie je to jediný prípad, keď láska milujúcej bytosti dokázala zabrániť skaze. Ericova žena drží ochranné krídla nad milovaným mužom, jej obetavá láska silne vplýva na jeho vôľu i srdce. Čistá láska ženy rozptyľuje temnotu duše, ktorá jej vplyvom slabne a nedovolí zahynúť cnostiam, ktorým hrozilo vyhasnutie. A v pôsobení lásky už dokáže nahliadnuť aj do duše svojho utláčateľa.

Eric Lomax sa ešte raz vracia na miesto svojho niekdajšieho utrpenia aby sa opäť stretol s bývalým trýzniteľom Takaši Nagasom a prosí aj svoju ženu aby ho nasledovala. Zúfalý Japonec je premožený cnosťami muža nestrácajúceho svoju dôstojnosť, ktorú už vtedy na ňom tak obdivoval a ukloní sa mu. Eric Lomax pokojne a s rozhodnutím, ktoré dozrelo v poznanie odpúšťa Nagasemu a ukončuje dlhoročnú nenávisť aby navždy zmizla z ich životov. Úplne dojatý Nagase ďakuje človeku, ktorý mu nielen odpustil, ale ho ešte i obdaroval niečím, čo nikdy nepoznal.

Slová, ktoré doma Erik prehovorí ku svojej manželke, pýtajúcej sa na nezmyselnosť samovraždy priateľa Finlayho nie sú bez významu. Sú dokonalým záverom pravdy jeho slov, keď jej priznáva najväčší podiel na svojom znovuzrodení.

Film má silne motivujúci účinok bez akejkoľvek sentimentality. Zbavuje aj od ilúzie naivných predstáv o odpúšťaní, ktoré si mnohí ľudia povrchnosťou zjednodušujú. Sila odpustenia nemá totiž nič spoločné so slabošskou láskou a s oklamaním citov, jej moc súvisí s osobným prijatím osudu, ktorý sa môže až vlastným prežitím premeniť na víťazstvo. A to tiež predpokladá vážnu túžbu po zmene, kde je láska najväčšou pomocou. Láska nepozná mzdy ani povoľnosti, dokáže byť prísna, dokáže sa prejaviť v obetavosti i v strádaní. Človek si sám musí prežiť, čo si praje viac. Či život v pravde a slobode alebo v otroctve živorenia a záhuby.


rail;


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Anatolij Někrasov – Smysl života a naše role v něm – Táto kniha prináša duchovné a psychologické poznatky, ktoré môže vo svoj prospech využiť každý z nás. Skúma problémy fyzického, psychického aj energetického zdravia – samoty, rodinných vzťahov, milostných trojuholníkov, vzájomných vzťahov v spoločnosti aj vážnych ochorení. Kniha vychádza z rozsiahlej terapeutickej praxe autora. Pomáha vyhnúť sa mnohým problémom a nájsť riešenie rôznych životných úloh – jednoducho ponúka metódu, ako celkove zmeniť svoj život k lepšiemu a byť oveľa šťastnejší.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.12 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.78 EUR


(Prečítané 634 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.