google27eaa3905ca3fee3.html

TW_Auras08_640

Je mnohem těžší problém uvidět než najít jeho řešení. První si vyžaduje představivost, ale druhé jen umění.
J. Bernal

V dnešní době v souvislosti s procesy psychického útoku a obranou existují určité nové myšlenky a názory. Existuje velmi mnoho teorií, které tyto věci vysvětlují, ale i faktografický materiál, který slouží výkladu nebo vysvětlení jevů, jež se s námi po dobu psychického útoku nebo psychické obrany dějí. Co konkrétně se děje, když se navzájem ovlivňujeme s prostředím, v němž převládá princip agrese? V prostředí, které na nás neustále vyvíjí nátlak, znepokojuje nás a provokuje?

Některé znepokojující momenty se dějí neustále. V takových případech je člověku vlastní instinktivní snaha bránit se sám; mnohdy je to definováno jako snaha uhájit svou
vlastní identitu. Někdy je míra znepokojení a vůči němu vytvořený obranný blok tak silný, že se stávají jakýmsi omezujícím faktorem poznání. V takových případech opouštíme ty nejjemnější reakce vlastní psychiky, které bychom mohli rozvíjet a využít jako adekvátní reakci i k adaptaci na vnější prostředí.

Člověka můžeme posuzovat jako systém sfér nebo těl či úrovní, na něž může být proveden úder. Tento úder však může být proveden jen vůči tomu, co mu odporuje. Nelze udeřit vzduch, neboť chybí jakýkoliv odpor.

Tento způsob je jasný pro oblast fyzickou, ale pro ostatní (intelektuální, mentální, emocionálně-psychologickou), tak srozumitelný není, neboť našemu obvyklému vědomému poznání nejsou tak dostupné. Proto je tak důležité vysvětlit ty charakteristiky, které ukazují, na jakou sféru konkrétně byl útok proveden (nebo jí hrozí).

Během života se každý člověk snaží ukazovat své silné a nejlepší kvality a chránit svá slabá místa. Pokud člověk nerozumí okolnímu světu a nereaguje na něj, pak ve svém
vývoji zaostává. Samotné blaho a zdraví člověka navíc závisí na tom, nakolik je schopen zavčasu rozpoznat blížící se nebezpečí. A ještě: když člověk jasně vidí, jak se brání, tehdy má možnost vědomě zvolit směr svých reakcí a jednání.

Sebeobrana jakéhokoliv typu velmi úzce souvisí s našimi emocemi, což je vůči psychické obraně naprosto spravedlivé. Pokud jsou přirozené emocionální reakce pod kontrolou, z hlediska praktického mají nesmírnou hodnotu. Jestli se kontrole vymknou, stávají se nebezpečnými. Odtud pramení životní nutnost se nejprve vyznat pokojně a objektivně v sobě samém, ve struktuře svého rozumu a ve specifikách vlastních individuálních reakcích na extrémní situaci.

Human-Aura-Energy-FieldO neosobní agresi

Dokonce i v těch případech, kdy nikdo konkrétní nechce zaútočit, je každý z nás vystaven negativnímu vlivu okolního prostředí. Je v něm přítomno příliš mnoho faktorů (zejména pro obyvatele velkých měst), které dokáží narušit celistvost aury a protrhnout vnitřní obranu. Současné životní podmínky jsou takové, že dokážou narušit dokonce i cit pro sebeurčení osobnosti. Neustálé nervové vypětí, neodkladnost (nezřídka domnělá) obrovského množství každodenních záležitostí, vliv hluku, obrovského toku informací a mnoho jiného, to všechno může oslabit, nebo dokonce i radikálně změnit sebeurčení a cit vnitřní identity. Místo toho, aby si lidé uvědomili nezbytnost odpočinku, snaží se fyzické projevy stresu jako chronická únava, bolest hlavy, zlikvidovat zejména užíváním léčiv a povzbuzujících prostředků. Všechny tyto chemické, cizorodé látky (mezi něž mimochodem patří i alkohol a nikotin) jen prohlubují navyšování celkového životního tonusu.

Bezvýsledné pokusy bojovat se situací uvedenými způsoby, nervového napětí a nepohodlí nejen nezbaví, ale ještě je posílí. Organismus přitom navíc vydává své rezervy, což
může v konečném důsledku vést k celkovému psychickému i fyzickému vyčerpání. Únava a přílišné psychické a emocionální vypětí je skutečným bičem našich dní.

Dříve než začneme hovořit o jakékoliv psychické obraně před škodlivými vlivy prostředí, musíte si nejdříve vyjasnit, jestli jednoduše nepotřebujete obyčejný, zdravý spánek.

Neustálý spánkový deficit je prvořadým traumatizujícím faktorem. Staré pořekadlo říká, že každá naspaná hodina do půlnoci vydá za dvě nebo tři hodiny, které naspíte po půlnoci. Tuto starou moudrost nám nyní připomíná sám čas. Obnovit síly takovou měrou jako normální zdravý spánek nic jiného nedokáže.

Spánek ovšem není jediným prostředkem. Zde se nyní nebudeme zabývat agresí ze strany nepřejícníka, ale neosobní agresí ze strany životního prostředí, která může být agresivní a škodlivá svojí podstatou a obyčejným fyzickým faktorů navzdory. A je krajně důležité takové agresi čelit: odtud musí začít sebezdokonalování na úrovni upevnění a rozvíjení vlastní ochranné aury. Pokud psychologický tlak zřetelně pociťujete během pracovního dne, je v prvé řadě nezbytné začít tím nejjednodušším a nejvíce patrným. To znamená, že dříve, než bude řeč o případech, kdy a jakým způsobem je psychická obrana nezbytná, se rozhlédněte kolem sebe a popřemýšlejte, co můžete udělat pro zlepšení vašeho okolního prostředí na té nejjednodušší technické úrovni.

Existují zcela konkrétní praktické otázky, které je zapotřebí znát a brát je v úvahu. Všichni vědí o škodlivém vlivu hluku. Dělají se nějaká opatření pro snížení jeho hladiny
– bariéra, zvuková izolace a jiné? Totéž se týká teploty v místnosti, kvality ventilace vzduchu, přítomnosti osvěžovačů a mnoho jiného. Pozorujte okolí, jak prostředí působí
na vaše spolupracovníky. Jakmile jste společně odhalili příčiny nepohodlí, můžete je odstranit a v mnoha případech těmi nejjednoduššími a dostupnými způsoby.

Jindy může mít skrytý negativní vliv na psychiku člověka hudba, a to jak během práce, tak i při odpočinku. Existují hudební žánry, jejichž negativní vliv je prokázaný. Tato otázka je spíše individuální, ale vše příliš silně závisí na individuálních sklonech a předpokladech. Tím spíš je nutné si uvědomit, že některé hudební směry mohou do osobní a psychické oblasti vnést nesoulad. Zde můžeme vydělit dvě nejrozšířenější varianty. První zahrnuje styly, které jsou už od prvopočátku vytvářeny s cílem uvést do činnosti podpovrchové struktury. Může to být techno, house i hard rock, může se však jednat i o zcela melodickou hudbu, která zčásti tíhne k symfonii a je považována za elitní (jako některé typy jazzu). Druhá varianta obsahuje hudbu ambientní, to jest podmanivou. V prvním případě může být faktorem nátlaku vázaný, těžký rytmus. Ve druhém hudba, určená pro pohroužení se do sebe, může vyvolávat jevy shodné s transem, až po změny stavu vědomí. Není důležitý styl, ale jeho shoda s psychologickou situací a zvláštnostmi vnitřního světa konkrétního člověka.

Kromě posouzení těchto skutečností, kdy lze učinit nějaké praktické kroky, existuje ještě jedno základní pravidlo, jež spočívá v naprosté nezbytnosti denně strávit nějaký čas o samotě se sebou samým v maximálním pohodlí a v co nejpříjemnější atmosféře. Přitom se vytváří jakýsi typ bariér mezi člověkem a prostředím, které ho obvykle obklopuje, což nervové soustavě poskytne nejen možnost odpočinku, ale pomáhá obnovit celkovou vnitřní harmonii, která je normálně vlastní každé lidské osobě.

Také je nutné, abyste si osvojili určité způsoby uvolnění. Během práce je totiž zcela nezbytné se na čas uvolnit. Jestliže vás některý den čeká složitá nebo nepříjemná záležitost, setkání nebo beseda, jinými slovy skutečně velmi vypjatý okamžik, je doporučeno najít si čas pro posílení své aury a stabilizaci celkové emocionální hladiny. Za tímto účelem můžete například použít nepříliš složitý soubor meditací (nejvhodnější bude cvičení pro začátečníky).

Meditaci nelze chápat jako nějakou složitou techniku, která vyžaduje zvláštní znalosti. Pokud například věřící člověk pronáší v duchu několikrát za sebou modlitbu nebo
mantru, je to už ve své podstatě meditace. Avšak religiozita není nezbytným atributem. Jestlipak znáte pocit, který vzniká, když nějakou dobu pokojně pozorujete oheň nebo vodní hladinu? Pokud ano, máte určitý návyk meditace.

Young business woman sitting in asana lotus and meditating

Metodika nejjednodušší meditace

– Zaujměte pohodlnou polohu. Klasická poloha, sezení na podlaze se zkříženýma nohama, není povinná. Existuje mnoho variant: lehnout si na záda, sednout si na paty na židli a narovnat záda.

– Co nejvíc narovnejte záda. Pro uchování této polohy si představte, že vás podpírá nějaká pevně natažená struna, která vede od paty až po vaše temeno.

– Vyčistěte si plíce. Za tímto účelem zhluboka dýchejte nosem, naplňte plíce vzduchem a poté dlouze a pomalu vydechujte: na konci výdechu zatínejte břišní svaly a hrudní koš.

– Najděte si vhodný objekt, na který se soustředíte. Může to být nějaký předmět, který lahodí vašemu oku: květina, obraz, plamen svíčky. Také se můžete soustředit na svůj dech. V tomto případě je zapotřebí počítat každý nádech a výdech. Dýchejte pomalu tak, aby váš dech i výdech trval, dokud nenapočítáte do pěti. Pokud vás něco rozptýlilo, snažte co nejdříve vrátit k předmětu, na nějž se koncentrujete, nebo si vyberte jiný objekt.

– Nyní soustřeďte svoji pozornost na vybraný objekt a rytmický dech doplňte pomocnými slovy nebo frázemi. Například při nádechu v mysli pronášejte: „jsem klidný“ a při výdechu „…a usmívám se“.

Dokonce i ty nejjednodušší metody uvolnění a vnitřní koncentrace (jak jsou popsány výše) pomáhají rozvíjet umění slyšet se a porozumět sám sobě. Učte se nalézat a užívat sílu, kterou v sobě máte!

 

Text je z knihy:

M. M. Bubličenko – Jak se bránit psychické manipulaci

Naše okolie nás neustále ovplyvňuje. Ľudské slovo má obrovskú moc – prikazovať, sugerovať, psychicky pôsobiť. Okrem toho na nás účinkuje viera, mágia, dokonca aj kliatby. Je dobré pochopiť princípy všetkých týchto javov a naučiť sa s nimi žiť tak, aby sme nestrácali svoju vlastnú silu a slobodnú vôľu. Táto kniha je erudovaným a zároveň praktickým dielom na túto tému.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR

Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.79 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 942 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.