google27eaa3905ca3fee3.html

Tak, ako je možné cestovať v čase do minulosti v hypnotickom regrese (za určitých okolností je možná aj retrokognícia), rovnako je možné cestovať v čase do budúcnosti, či do iných svetov. Cesty do budúcnosti v hypnóze, po prekročení myslenej časovej hranice „prítomnosti“ nemajú charakter vykonštruovaných a logickou cestou vydedukovaných informácií. Naopak ide o veľmi presvedčivý a pre nestranných pozorovateľov fascinujúci zážitok z budúcnosti – zo všetkých oblastí života. Niektoré predstavy z progresov majú charakter vízií, ktoré mali v minulosti Leonardo, Nikola Tesla, Jules Verne alebo Thomas Alva Edison. O týchto osobnostiach je známe, že praktizovali autohypnotické meditačné postupy.

Samotný postup navodenia hypnotického progresu je podmienený iba dostatočnou hypnabilitou, čo nie je fatálna podmienka, pretože za dostatočnú hypnabilitu považujeme už strednú (a vyššiu hypnabilitu). Môžete sa zúčastniť na módnej prehliadke z budúcnosti, výstave kvetín, automobilov, môžete sa prejsť po obchodnom dome plnom futuristických a možno aj v budúcnosti skutočne existujúcich predmetov. Môžete ochutnať jedlá pripravené v ďalekej budúcnosti – cítite ich chuť aj vôňu, môžete sa zúčastniť prednášky na univerzite, môžete sa pohrať s počítačom z ďalekej budúcnosti a môžete vidieť elektronické a rôzne iné predmety, ktoré ešte len budú vynájdené, môžete sa zúčastniť na koncerte futuristickej hudby, môžete sa prejsť po galérii z ďalekej budúcnosti, a možno aj vidieť rôzne formy budúceho umenia. Všetky tieto zážitky majú veľký význam pre inšpiráciu tvorivých ľudí, najmä umelcov. Hypnotizér dokáže priebeh progresu usmerňovať.

Spoločným znakom hypnotických progresov je to, že človek s temnou mysľou má väčšinou temné predstavy o budúcnosti a človek s čistou mysľou má pozitívne predstavy (no nie je to pravidlom). Porovnaním jednotlivých prípadov hypnotických progresov zistíme, že predstavy o budúcnosti sú veľmi rozdielne a jednotlivé udalosti z progresov sa nemusia splniť, čo sa viac krát potvrdilo. Z toho teoretici vyvodzujú záver, že budúcnosť nie je plne determinovaná a dá sa zmeniť. Tieto poznatky sú v súlade s teóriami modernej fyziky (moderná fyzika tiež nemá v tejto oblasti jednoznačný názor – profesor Hawking sa vyjadril v Stručnej histórii času, že podľa neho je všetko determinované). Priznávam sa, že v tejto veci tiež nemám úplne jasno, aj keď aj na základe iných relevantných argumentov (na báze nevedomia) je možné tiež vyvodiť záver : že všetko je determinované.

Špecifickou formou ciest do budúcnosti sú osobné hypnotické progresy do vlastných budúcich životov.

Tak ako autori sci-fi snívajú o možnostiach cestovania v čase, v súčasnosti sa to dá efektívne iba pomocou hypnózy. Najdokonalejšie technické vymoženosti, aké má k dispozícii ľudská spoločnosť, sú absolútne nepostačujúce na medzigalaktické misie a tie tzv. cesty ľudí do kozmu sú v skutočnosti cesty na obežnú dráhu približne 300 km nad Zemským povrchom. Najväčšiu vzdialenosť, akú ľudia skutočne od Zeme dosiahli s ľudskou posádkou je niečo viac jedna svetelná sekunda = vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom, čo je smiešne, keď predpokladáme, že rozpínajúci sa (pozorovateľný) vesmír môže mať polomer až 13,7 miliardy svetelných rokov. Pre porovnanie, keby sme vesmír prirovnali k oceánu, tak ľudia 21.storočia zatiaľ nepreplávali ani kvapku vody. Zásadným obmedzením možnosti medzigalaktických misií vyplýva z teórie relativity (každá hmotná forma sa musí pohybovať podsvetelnou rýchlosťou, pretože pri rýchlosti svetla by musela mať nekonečnú hmotnosť). Z toho vyplýva, že takýmto spôsobom sa do iných svetov nedostaneme. Najbližšia hviezda, proxima Centauri, je vzdialená 5 svetelných rokov. Ťažko povedať, že ktorá k nám najbližšia hviezda má obývanú planétu. Je predpoklad, že v našej galaxii – Mliečnej dráhe je viac obývaných planét a je predpoklad, že väčšina z nich je na vyspelejšom intelektuálnom stupni (v pozorovateľnom vesmíre sa predpokladá rádovo 200 miliárd galaxií).

Cestujme a poznávajme iné svety v hypnóze.

Ako je možné, že sú pomocou hypnózy tieto javy možné? Jednoznačnú odpoveď na túto otázku nemáme a asi ani tak skoro mať nebudeme. No zdá sa, že odpoveď bude v mysterióznej podstate ľudskej mysle, ľudského vedomia, ktoré sa dokáže za určitých okolností správať ako nehmotné, a za iných okolností ako kvantovo mechanicky hmotné. Nakoniec aj celé ľudské poznanie je produktom tajuplnej ľudskej mysle. Zdá sa, že aj početné pozorovania UFO sú zážitky psychoidného charakteru. Je predpoklad, že UFO k nám necestuje klasickým spôsobom, ale až v blízkosti našej planéty sa materializuje a je predpoklad, že sa predtým odhmotnilo v inej časti vesmíru. To znamená, že cesta vesmírom netrvala takmer žiaden časový interval. Ešte nakoniec k tejto téme: je možné, že teória relativity nie je celkom správna a bude ju nutné v budúcnosti čiastočne prehodnotiť, najmä smerom k jej rozporuplnosti ku kvantovej mechanike. Kvantová mechanika sa stane dominantnou teóriou vo fyzike, až po dobu teórie veľkého zjednotenia (ak bude táto teória niekedy sformulovaná).

V hypnóze sú väčšie možnosti výskumu psychotronických fenoménov. Ako sú spiritistické javy hypnoplastické fenomény telekinéza – psychokinéza, materializácia a dematerializácia a rôzne formy mimozmyslového vnímania.

Pozri www.psychotronika.sk

Daniel Gershom


 

 


K tématike regresnej terapie odporúčame knihy od Micheala Newtona:

Michael Newton – Cesty duší – Fascinujúce dielo, zostavené na základe výpovedí ľudí, uvedených do hlbokej regresnej hypnózy. Autor-hypnoterapeut sa zameriava na širšiu súvislosť našich životov – čo se deje po smrti, v období medzi životmi, ako si duša volí podmienky nového života, aké sú naše vzťahy s inými dušami a pod. Kniha je písaná veľmi inteligentne a pútavo. Autorov text dopĺňa množstvo ukážok z hypnózy rôznych ľudí.

+

Michael Newton – Proměny duší – Príbehy vedomého osvietenia duše na základe regresnej hypnózy. Hrdinovia týchto príbehov mali možnosť nahliadnuť do duchovného sveta a pochopiť zmysel svojich ťažkostí alebo bolestných skúseností. Všetky príbehy začínajú popisom konkrétneho problému, ďalej nasleduje odhalenie jeho koreöv a nakoniec riešenie. Na záver každej kapitoly sa dozviete, ako prispela skúsenosť s hypnoterapiou ku skvalitneniu života subjektu.


 Súvisiace články:

(Prečítané 1 738 krát, 1 dnes)

Comments are closed.