google27eaa3905ca3fee3.html

Slovanský (devätoričný) aj východný (sedmoričný) energetický systém sú založené na vzájomnom pôsobení rôznych energetických tokov, z ktorých každý má svoju farbu, zvuk, spektrum, frekvenciu, ako aj energetické centrum na tele človeka. Toto energetické centrum doteraz nosí prastarý slovanský názov Čakra (Čak – Ra), kde „Čak“ označuje kruhový pohyb do dvoch strán, t.j. na príjem aj výdaj energie, a „Ra“ označuje čisté žiarenie. Štruktúra tohto kolesa dvojitého pohybu sa dá zobraziť tak, ako je na obrázku. 

Energetická štruktúra každej čakry je samostatná, v každej je bod vtoku energie a bod výtoku, odkiaľ energia vychádza do tých alebo oných orgánov ľudského tela. Každá čakra zásobuje iné orgány, ktorým dodáva energiu. Keď sa aktivizujú energetické okruhy, človek môže zoslabiť alebo zvýšiť energetický tok do daného orgánu. Každej čakre zodpovedá aj rozdielna farba a zvuk. 

Všeobecné známy východný systém energetickej štruktúry je sedmoričný, používaný všetkými východnými národmi. Ale už v severnej časti Indie sú niektoré chrámy, kde najosvietenejší žreci používajú devätoričný (slovanský) systém. Okrem siedmich základných čakier majú teda ešte dve: Surma čakru (slnečný dych) a Čandra čakru (lunárny dych). V súlade s ich učením tieto energetické centrá zodpovedajú za vzájomné vzťahy s Predkami. 

Slovanský systém energetických centier je rozvinutejší ako východný systém. Obsahuje 37 základných energetických centier: 9 hlavných a 28 určujúcich. Všetky spolu vytvárajú energetický kríž. Hlavné sú rozdelené na tri štruktúry: 

  • prvé nižšie 3 čakry zodpovedajú za fyzický vývoj človeka;
  • stredné 3 čakry zodpovedajú za duševný rozvoj;
  • horné 3 čakry zodpovedajú za duchovný rozvoj. 

Začiatok

Čakra sa nachádza v oblasti kostrče. Človek cez ňu prijíma životnú energiu, ktorá z neho vyteká. Pohlcuje všetky druhy energií.

Farba: čierna (nepreskúmaná, za hranicou ľudského vnímania).

Vo zvukovom rozsahu čakra prijíma infrazvuk (nadzvukové frekvencie). Infrazvuk môže vyvolať u človeka panický strach.

Vo východnom systéme sa táto čakra volá Mu-Lad-Ha-Ra, ale naši Predkovia ju nazývali jedným krátkym a pochopiteľným slovom – Prameň. Všetko sa začína v nejakom počiatku. 

Zrod

Zodpovedá za Rod, t. z. za zrodenie života, ale aj prijíma energiu iných životných bytostí, skrz ňu vchádza do ženy mužská sila. Okrem toho, táto čakra prijíma špeciálne nasmerované energetické toky (urieknutie, prekliatie a pod.). Nachádza sa v oblasti ohanbia.

Farba: červená.

Zvuk: „Do“.

Vo východnom systéme sa táto čakra nazýva Sva-D-Hi-Stan-A. 

Brucho

Po slovansky „život“ vyjadruje „brucho“. Miesto, kde sa rodí život. Cez čakru človek dostáva spočiatku energiu v útrobách matky, potom kozmickú energiu od svojej hviezdy – vládkyne. Nachádza sa v oblasti pupka.

Farba:

Zvuk: „Re“.

Vo východnom systéme sa nazýva Mani-Pu-Ra. 

Prsia (Hruď)

Vyžaruje a pohlcuje tvorivú energiu. Zodpovedá za dýchanie. Nachádza sa v centre hrude (slnečný pletenec).

Farba: zlatá.

Zvuk: „Mu“.

Vo východnom systéme sa nazýva Ana-Ha-Ta. 

Lada

Je umiestnená na pravom pleci. Zahŕňa podpažie, sústavu pleca. Prijíma a vylučuje energiu lásky, dobra, nežnosti. Okrem toho táto čakra zodpovedá schopnosť pracovať (mechanické ponímanie).

Farba: zelená.

Zvuk: „Fa“.

Vo východnom systéme sa nazýva Surma čakra. 

Leľa

Nachádza sa na ľavom pleci. Reguluje prácu srdca, ale prijíma aj energiu intuície. Zabezpečuje intuitívne poznávanie sveta Javi, intuitívnu tvorivosť a predtuchy. Preto človek hovorieva: „cítim srdcom“.

Farba: nebeská.

Zvuk: „Sol“.

Vo východnom systéme sa nazýva Čandra čakra. 

Ústa Ústie

Zahŕňa systém hrdla. Táto čakra vydáva zvukovú energiu, zodpovedá sa materializáciu mysle (reč), ale tiež prijíma a odovzdáva energiu zmyslových obrazov.

Farba: sivá.

Zvuk: „La“.

Vo východnom systéme sa nazýva Viš-Ud-Ha. 

Čelo

Intelektuálna čakra, riadi prácu mozgu, spracováva obrazy a myšlienky. Tu spracuje toky energií bez zmyslových okrás. Zmyslový systém tejto čakry sa nachádza za hranicami zmyslového vnímania. Táto čakra zodpovedá aj za energetické videnie. Nachádza sa na čele (medzi obočím).

Farba: fialová.

Zvuk: „Si“.

Vo východnom systéme sa nazýva A-D-Ž-N-A. 

Prameň

Vzťahuje sa k svetu Slavi a vychádza z neho kanál, ktorý odchádza do sveta Pravi. Zabezpečuje spojenie s Rodom, t.j. človek cez túto čakru dostáva a prijíma pomoc a podporu svojich Bohov a Predkov, prijíma energie vyšších duševných a duchovných obrazov. Cez túto čakru sa do Sveta Pravi premietajú myšlienky a úmysly. Nachádza sa v oblasti temena.

Farba: biela.

Prijíma ultrazvuk (nadzvukové frekvencie).

Vo východnom systéme: Sa-Ha-S-Ra-Ra. 

Človek vyrába energiu zo vzduchu, vody a stravy. Zároveň dostáva energiu zvonku – od Slnka a Zeme. Pohyb vstupujúcich a vystupujúcich tokov je tiež odlišný ako vo východnom systéme. Táto energia a čakry sa vzájomne ovplyvňujú (viac podrobností v knihe). 

Všetky hlavné čakry sa ďalej delia na: 

  • čakry nízkych energií (svet Navi);
  • čakry stredných energií (svet Javi);
  • čakry vysokých energií (svet Slavi);
  • čakry veľmi vysokých energií (svet Pravi). 

PRÍRODA pri aktivovaní všetkých energetických centier nenaprogramovala v človeku systém starnutia. 

Každý človek prijíma okolitý svet pomocou energetických kanálov vnímania. U predstaviteľov rozličných národov sa tieto kanály líšia – čo do kvality aj počtu. Všetky kanály vnímania sveta pracujú zároveň a dodávajú človeku nevyhnutné informácie. Napríklad národy s čiernou kožou majú 6 kanálov vnímania, červenokoží – 9, sivé národy – 10, žlté národy – 12 kanálov (dvanáctoričný systém ponímania), biele národy – 16 (šestnásťtoričný systém ponímania). 

Tento systém vnímania bieleho človeka sa štrukturálne dá zobraziť nasledujúcim obrázkom:

1, 2, 3, 4kanály zodpovedajú za vnímanie štvorrozmerného sveta, t. z. dĺžka, výška, šírka a čas. Tieto kanály pracujú vždy. Zvyšné už u väčšiny bielych ľudí nepracujú alebo sú zahltené nepotrebnými informáciami. 

5 kanál duševného vnímania. Dnes je u mnohých ľudí prekrytý alebo „obsadený“ politikou. 

6 – kanál duchovného vnímania. Je prekrytý extrémami – buď ateizmom, alebo zahltený pre Slovanov cudzími, náboženskými učeniami. 

7 – kanál mnohorozmernosti rodovej pamäti. Je zanesený takzvanými „všeobecnými ľudskými hodnotami“, zdroje ktorých sú prostriedky masových informácií (televízia, rádio, tlač, internet). 

8 – kanál harmónie s prírodou. Je to kanál samoregulácie a samoobnovovania sa ľudského organizmu. U súčasného človeka je obsadený materialistickou medicínou, ktorá vníma človeka iba ako fyzické telo, t.j. súhrn fyzických zložiek. 

Prvé štyri kanály pracujú u ľudí od narodenia, ale 5., 6., 7., 8. kanál sa Slovania usilovne snažili zapnúť dieťaťu do 12. roku, aby potom, vo vzťahu k nim, sa otvorili zvyšné kanály. Fungovanie všetkých kanálov vnímania dovoľovalo bielemu človeku v plnej miere uvidieť celú krásu okolitého sveta, ale aj všetko to, čo iné národy, s menším počtom kanálov, nedokázali prijímať. 

Na to, aby sme mohli prijímať svet tak ako naši Predkovia, musí dnešný človek zapojiť všetky kanály vnímania, a na to musí najskôr pracujúce kanály očistiť od nepotrebnej informácie. Keď bude správne pracovať 8 kanálov, automaticky začnú fungovať aj zvyšné.

Zdroj: http://www.vedy.in/


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika:

Peter Weleslaw Kuzmišín – Bohovia starých Slovanov318-bohovia-starych-slovanov_1442578040_medium

Jedinečné dielo! Slovami autora:
Svarog, Perún, Veles – kto by nepoznal tieto staré slovanské božstvá? To som si myslel pôvodne i ja predtým, než som začal pracovať na tejto knihe. Prišiel som však na to, že väčšina z nás vie o božstvách našich predkov veľmi málo. Poznáme rôzne staroveké  mýty: grécke, rímske… poznáme množstvo božstiev indických či tibetských, ba aj o Ódinovi alebo Thórovi toho vieme viac, ako o našich pôvodných slovanských božstvách. A tak som sa podujal na napísanie tejto knihy, ktorá nemá byť vedeckou publikáciou, ale skôr takou slovanskou Odyseou. Nájdete tu staré, takmer zabudnuté legendy, ako aj opisy bohov a démonov slovanského panteónu. Dozviete sa, ako asi naši predkovia svojich bohov vzývali, ako sa k nim modlili aj čo im obetovali.

Pri písaní som čerpal informácie z rôznych zdrojov. Nielen zo slovenských či českých, ale aj z poľských, a v neposlednom rade ruských a ukrajinských.“

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


(Prečítané 5 566 krát, 1 dnes)
 

One Response to SLOVANSKÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM A KANÁLY VNÍMANIA SVETA

  1. Zita píše:

    Čo je to za absurdnosť – podľa tohto článku teda napr. černosi nemajú „kanál harmónie s prírodou“?! a celkovo toto je aký rasizmus?!? Fuj!!