google27eaa3905ca3fee3.html

jarne.zhromazdenie.12.4-page-001OKBez zeme a miesta na Zemi by nebolo národa a jeho samosprávy – štátu. Preto by sme mali považovať zem popravde a právne za národné bohatstvo, i na štátnej úrovni a nemýliť si ju s nejakým bežným tovarom. Zaobchádzajme teda so zemou citlivo, uvážlivo a vedome s prihliadnutím na tieto skutočnosti.

Keďže od vlastníctva Zeme závisí národ a štát, pozerajme sa na vývoj z dlhodobého hľadiska. Masívny rozpredaj zeme v prospech špekulatívneho kapitálu, spravidla z cudziny, by bol masívnou pohromou, postupný by bol postupnou pohromou. Povoľme predaj pôdy z cudzincov len už trvale usadeným fyzickým osobám.

Vyzývame poslancov a predstaviteľov štátu, aby právnymi prostriedkami zabránili špekulatívnemu kapitálu zmocniť sa slovenskej zeme. Vyzývame k tomu aj všetkých občanov. Narábajme so zemou tak, aby sme ju mohli odovzdať našim potomkom s čistým svedomím a neuvrhli ich do nevôle.

Vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa snažili o väčšiu potravinovú sebestačnosť Slovenska a o väčšie uplatnenie občanov v poľnohospodárstve. Podporujme nielen poľnohospodárstvo vo veľkom, ale aj drobné gazdovanie a nevystavujme ho zbytočnému úradnému šikanovaniu.

Naša kultúra je spätá so Zemou. Zem je naša živiteľka. Zo Zeme prijímame potraviny, vodu. Zem je hĺbkovo spätá s kultúrou, ľudovou i modernou, i s našim najzákladnejším hospodárstvom. Preto by tento vzťah ku krajine a Matke Zemi mal byť dôležitou súčasťou základného, i mediálneho vzdelávania.

Každý občan má právo na zdravé životné prostredie. Žiadame, aby bol právne zabezpečený slobodný pohyb občanov po krajine. Chráňme prírodu, pôdu a vodu a lesy pred ničením znečisťovaním. Vyzývame štátnych predstaviteľov, aby nedopustili ničenie prirodzených rastlinných a živočíšnych druhov pretláčaním GM plodín.

Vyzývame občanov a predstaviteľov štátu, aby chránili naše vodné zdroje ako prírodné a národné bohatstvo a nedopustili, aby sme o ne prišli. Vyzývame ich tiež k tomu, aby sa právnymi prostriedkami zaslúžili o dlhodobé zabezpečenie a ochranu vodných zdrojov v prospech krajiny a spoločnosti.

Petíciu môžte podpísať tu

Rozhovor so Žiarislavom tu – Žiarislav: „Ak prídu Slováci o svoju Zem, to by bolo v poriadku?“(Prečítané 1 062 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.