google27eaa3905ca3fee3.html

rays-625804_960_720Predpokladom pre zdravý a naplnený život je zbaviť sa negatívnych myšlienok. Aplikovanie živy pomáha a urýchľuje priebeh tohto procesu. Treba však pamätať, že Živa je stelesnením Najvyššieho ducha a nemôže konať v rozpore s vôľou človeka. Pomôže pri uzdravení a riešení problémov, je však na nás, aby sme pochopili, že sme nekonali správne a preukázali vôľu zmeniť sa k lepšiemu.

Pritom treba očistiť astrálne, mentálne a karmické telo. Aplikovanie živy automaticky očisťuje jemnohmotné obaly, čo sa následne prejaví ako fyzické uzdravenie alebo zmena situácie, v ktorej sa nachádzame. Ešte lepšie je však vedome pretvoriť a zmeniť naše vnútorné obrazy a tým urýchliť uzdravenie a harmonizáciu života. Navyše práca so živou podporuje upevňovanie duchovného tela – tela nesmrteľnosti, v ktorom duša prebýva v najvyšších božských sférach. Preto interakcia so živou pomáha človeku dospieť k svätosti či nirváne, bez ohľadu na pomenovanie v rozličných duchovných tradíciách.

1. Živa ako slovo a pojem je doslovným prekladom a ekvivalentom gréckeho slova energia. Preto hovoríme o žive dažďa, lásky, potravy… Keď ju píšeme s veľkým začiatočným písmenom, zdôrazňujeme jej jednotu so Zdrojom (zdrojom všetkých síl) – s prvopočiatočným Svetlom stvorenia.

2. Živa je nekonečný, mohutný, ucelený tok sily (energie) bytia, prúdiaci vesmírom všetkých vesmírov, telo Všemohúceho. Prejavuje sa vo všetkom živom – duchovnom aj materiálnom.

3. Prúd živy existuje večne a nemá časové smerovanie (z minulosti do budúcnosti alebo opačne). Nachádza sa všade. Naši praotcovia tvrdili, keď ju nazývali prúdom, že sa vzťahuje k pohybu medzihviezdnych (medzigalaktických) sfér, kde sa aj nachádza. Súčasne je však neoddeliteľným základom týchto sfér a samotného neohraničeného priestoru – času.

4. Živa je základom, podstatou prvopočiatočného svetla, ducha a vedomia vesmíru (Boha). Prejavuje sa cez vyššie sily (bohov), ale pôsobí aj samostatne. V rozličných svojich spektrách dokáže vyživovať (byť potravou) meniť, rozvíjať, spájať všetko živé vo vesmíre, organizovať, ladiť, spájať, kriesiť, napĺňať dostatkom atď.

5. Živa sa pri prenikaní a napĺňaní priestoru môže meniť, prechádzajúc hviezdnymi zhlukmi, ktoré sú akýmisi rozdeľovačmi a prejavmi božskej energie (každý na vlastnej úrovni vesmíru). Preto existujú rozličné spektrá živy, spektrá rozdielnej intenzity, vplyvu a množstva v priestore a čase.

6. Počiatočné svetlo v podobe živy osvetľuje všetko. Najvyššie božské bytosti (bohovia) jej pomáhajú šíriť sa (šíriť energiu najvyššieho ducha) po nebi aj po zemi (medzi metagalaxiami, galaxiami, súhvezdiami, planétami, duchmi rodov aj individuálnymi ľuďmi). Okrem toho sami vytvárajú vlastnú živu, ktorá je súčasťou globálnej živy, tak ako potôčiky vlievajúce sa do rieky.

7. Každý človek je nejakým spôsobom v interakcii s globálnou Živou aj živou (energiou) tých božstiev, ktoré ochraňujú jednotlivé národy. Každý národ má pri vnímaní živy svoje osobitosti, súvisiace s jeho stupňom duchovného rozvoja a jeho najvyšším božským predurčením. Preto jednotlivé národy pomenúvajú tieto energie aj intenzitu ich pôsobenia rozdielne: čchi, ki, mana, prána…

8. Živa je božská podstata materinského, generujúceho princípu vesmíru, stelesnenie (bohyňa) uzdravenia, zdravia, šťastia a lásky k životu.

9. Pokiaľ ide o človeka, živa z neho vyžaruje a vstupuje doňho cez jeho energetické centrá – čakry, vytvárajúc základ jeho duchovnej sily. Táto sila sa prejavuje (materializuje) prostredníctvom duchovných cvičení, myšlienok, želaní, činov, mantier a modlitieb.

10. Živy neubudne, nech by sme z nej brali či používali koľkokoľvek. Treba však pamätať na to, že vo vesmíre existuje zákon premeny a zachovania energie. Preto musíme za získanie živy posielať vesmíru (Bohu), Najvyšším silám a ľuďom, ktorí nám pomáhajú pri našom rozvoji, lásku, vďaku a úctu.

11. Každý človek, každý národ je obdarený príslušnou energiou (silou), potrebnou na plnenie svojho poslania, podporu tvorivosti a plnenie svojej funkcie (misie). Netreba zabúdať, že Najvyšší sa prejavuje naším prostredníctvom, preto v prípade potreby musíme pomáhať tým, medzi ktorými žijeme, nášmu rodu (národu) aj celému ľudstvu.

12. Živa je teda komplexný pojem, v ktorom je obsiahnutá energia života, energia božstiev i energia Najvyššieho Ducha. Interakcia človeka s jej určitým spektrom závisí od jeho úrovne zasvätenia a predurčenia.

Keď sa k nej obraciame a hovoríme: „Privolávam svetlo prapôvodné, matička Živa, príď!“, privolávame jej najvyššiu podstatu.

Článok je úryvok z knihy:

Vladimír a Lada Kurovskí – Živa – Životná sila Slovanov

Staroslovanské učenie o životnej energii, liečení, duchovnom raste a šťastnom živote.
Ukrajinskí autori oboznamujú čitateľa so staroslovanským duchovným učením. Za jeho základ je považovaná univerzálna energia života a tvorenia, zvaná živa. S pomocou živy sa dá liečiť (seba aj druhých), riešiť ľubovoľné problémy a želaným spôsobom formovať svoj život. Kniha obsahuje bohaté množstvo teoretických poznatkov aj praktických cvičení a postupov. Otvorí sa vám tak cesta k zdraviu, šťastiu a radosti v súlade s tradíciou našich predkov.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


 Súvisiace články:


foto: https://pixabay.com/sk/photos/fantastic/


 

(Prečítané 297 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.