google27eaa3905ca3fee3.html

089ccf63432ae3aa88b0ca8ee3e7edbf

Erotogenní pásma jsou pro tantriky ve skutečnosti ohnisky rezonance s různými nekonečnými sférami blahodárných energií existujících v makrokosmu. Mohou být více či méně rozsáhlá, početná a citlivá, podle pohlaví, astrologického znamení a individuality svého nositele. Abychom lépe poznali erotogenní pásma milované bytosti, kterou chceme učinit šťastnou, a abychom rovněž lépe poznali naše vlastní erotogenní pásma, můžeme s odvahou a důvěrou používat následující dvě „mapy hlazení“. Oživíme tak naše znalosti o „anatomii lásky“.

Ačkoli pro páry, které se hluboce milují a skutečně ze sebe chtějí dávat radost a potěšení, je celé tělo jednou velkou sladkou oblastí ke hraní, měly být známy jeho zvláštní pásma, která jsou mnohem bohatší na smyslové receptory a díky tomu i mnohem citlivější. Pokud jsou správně stimulována něžným a mistrným hlazením, vysílají různorodé a poměrně komplexní vzkazy k mozku, který je skutečným sídlem našeho vzrušení. Mozek tyto vzkazy okamžitě integruje a transformuje v nervový tok, který je pak znovu bezprostředně vysílán ke genitálním orgánům a projeví se jako intenzivní vjemy plné slasti, které nás naplňují štěstím.

Alespoň z tohoto hlediska tedy můžeme říct, že je nastolena rovnováha mezi muži a ženami. U obou pohlaví je základním erotogenním pásmem mozek. Z jiného úhlu můžeme vidět, že erotogenní pásma jsou rozdělena do dvou hlavních kategorií. Jedna zahrnuje primární erotogenní pásma, jejichž dráždění je často nutné nebo velice potřebné pro vyvolání orgasmu. Tyto pásma jsou umístěna v oblasti genitálií. Muž má k dispozici pouze jedno, lingam, na rozdíl od ženy, která jich má hned sedm: hrdlo dělohy, konečník, stydké pysky, močovou trubici, bod G, klitoris a pochvu. Těchto sedm pásem je na sobě nezávislých, nicméně se zdá, že vždy jednají společně v jakési tajné synergii, která se projevuje hlavně při milování s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Někdy se zdá být vzrušení těchto pásem dostačující. Přitom je velmi dobré, aby se do stavu maximální receptivity (přijímání) dostali díky intenzivní a prodlužované stimulaci také ohniska druhotných erotogenních pásem, které samy pro vyvolání orgasmu bez ochabnutí nebo ejakulace nestačí.

Jak je dnes známo, u některých velmi smyslných a vitálních žen se může klitoris protáhnout prostřednictvím přední stěny vagíny, na jejíž opačné straně se nachází bod G. Toto primární „dvoumístné“ erotogenní pásmo je z anatomického hlediska spojité a pro některé ženy může být velmi citlivé. Navíc lze vzrušovat obě místa nezávisle na sobě. I díky tomu u žen rozlišujeme orgasmus klitoridální, klitorido-vaginální, močový, anální, hrdloděložní, vaginální a totální (úplný orgasmus). Poměrně velká plocha těchto pásem a jejich mimořádná složitost vysvětlují, proč i žena, které byl klitoris odstraněn, může prožít orgasmus bez ochabnutí. Na druhé straně, jak žalud u muže, tak klitoris, močová trubice, bod G, hrdlo dělohy, vagína a konečník u ženy jsou přímo spojeny s mozkem. Smyslové stimuly používají pro své přijímání a odesílání prastarý zato velice účinný reflexní systém, který využívá svaly k tomu, aby energetický tok stoupal až k mozku. Navíc se zjistilo, že tento systém funguje obousměrně. Intenzivní milenecká touha tak může být zažehnuta i pokynem mozku směrem „dolů“.

U druhotných erotogenních pásem rozlišujeme jejich trojí umístění s úměrně se zvyšující vzrušivou silou:

  • Extragenitální erotogenní pásma, jejichž síla a plocha je velmi individuální dle stupně erotického probuzení a vitality. Jsou mnohem aktivnější u ženy, která už dosáhla stavu ŠAKTI.
  • Perigenitální erotogenní pásma (spodní část břicha, oblast kyčlí a pánve) jsou podobné u muže i u ženy a v obojím případě mají stejnou erotickou sílu.
  • Genitální erotogenní pásma, která obsahují celé vnější genitálie (varlata, žalud, stydké pysky, vstup do pochvy, Venušin pahorek).

Tato druhotná erotogenní pásma jsou přístupná jakékoliv erotické důsledné stimulaci. Rozsah jejich citlivosti je velký a může zahrnovat i bolest (ačkoliv to obvykle sami velmi dobře víme). Jejich vlastností je, že i pokud jsou předrážděny, nevedou většinou okamžitě k orgasmu. Můžeme si tak hodiny hrát, aniž by účinek překonal určitý práh anebo aniž by došlo k vyčerpání v případě kontroly sexuálního potenciálu. Na rozdíl od primárních erotogenních pásem, která svou aktivací vedou k orgasmu bez ochabnutí nebo ejakulace, ale která mohou rovněž vést i k vyčerpanosti.

great-bliss-a-free-gift-book-for-your-community-on-tantric-sex-21760746Erotogenní pásma ženy

Muži, vy, kteří milujete, nikdy nezapomeňte, že druhotných erotogenních pásem je u ženy mnoho a jsou značně rozmanitá a velmi podstatná pro dosažení extatické rozkoše. Právě proto je prodloužená předehra v rámci erotické hry s kontrolou sexuálního potenciálu a transfigurací mimořádně důležitá.

1) Vlasy a pokožka hlavy. Díky značnému uvolnění, které nabízí hlazení a něžná masáž této oblasti, má vrchol hlavy mimořádné místo před nebo po milenecké hře. Další, méně známe důvody, jsou, že tyto značně vaskularizovaná (velmi krvácivá při poranění) pásma jsou u žen citlivější.

2) Obličej. Pleť ženy je jemnější a tak i mnohem citlivější než u mužů. To platí i pro rty, kůži na čele, spáncích a oční víčka. Jemné líbání na víčka je tím vzrušivější, čím méně si při něm žena představuje, co bude následovat.

3) Ústa. Na začátku milenecké hry je velmi vzrušující líbání jakožto intimní způsob seznámení. Bohužel se ale u některých párů časem líbání vytratí, a to v okamžiku, kdy je již „intimity dosaženo“. U velmi smyslné a milostně probuzené ženy vedou eroticky energetizovaná ústa k vytříbenému a hlubokému stavu orálního orgasmu, když si jimi žena hraje s milencovým erektilním lingamem, podobně jako on s jóni.

4) Krk. Krk ženy je velmi citlivý jak zvnějšku tak i uvnitř (pokud milenec pronikne hluboko dovnitř svým lingamem). Je rovněž prvním pásmem po obličeji a ústech, kam muž klesá, když hodlá přejít k dobrodružství v nižší části. Jeho pružnost umožňuje velice smyslné pohyby.

5) Šíje. Jako v případě muže, intensivní vjemy poskytované v této oblasti jsou mnohem hlubší hlavně v horní části páteře.

6) Podpaží. Plně se účastní vzrušení hlavně prostřednictvím sekrece feromonů (určitých biologických látek sloužících ke komunikaci mezi individui stejného druhu, v našem případě se týká určité paranormální „erotické komunikace“). Z tohoto důvodu je potřeba vědět, že je to právě intenzivní pach virilního a silného muže co přitahuje ženu a ne naopak.

7) Paže. Podobně jako zadní části kolen a kotníku, kde je pokožka velmi jemná, lze i vnitřní a zadní stěny paží rozpoznat jako velice citlivé a přístupné k jemnému hlazení.

8) Břicho. Stejně jako u horní části stehen, je pokožka břicha (hlavně ve své spodní části na úrovni dělohy) u některých žen velmi přístupná k celé škále různých druhů hlazení a smyslných dotyků. Co se týče pupku, necháme vás sami objevit jeho erotogenní, v případě ženy poměrně mimořádnou, „funkci“.

9) Pás neboli pásmo beder. U eroticky probuzené ženy je i toto pásmo mimořádně důležitým ohniskem smyslnosti, které může být zapojeno ve všech druzích erotických poloh.

10) Hýždě. Velké, kulaté a okouzlující hýždě jsou základním erotickým orgánem „vábení“ u obou pohlaví, bezpodmínečně to ale platí hlavně u ženy. Plný a harmonický „zadek“ je to, co přitahuje virilní a smyslné muže. Třebaže neobsahuje tolik nervů, u velmi vitálních a eroticky probuzených žen vyvolává bohatá svalová oblast hýždí i tak rozsáhlou škálu erotických vjemů.

11) Stehna. Velmi vzrušující hlazení na vnitřní straně stehen se řadí ke skutečně „bombastickým“ sexuálním signálům. Je tím vzrušivější, čím více stoupáme směrem k pánvi. Můžeme se zde zdržet jak je nám libo, vždy tak vyvoláme ohromné erotické vjemy.

12) Chodidla. Podobně jako hýždě jsou i chodidla pásmem silně přitahujícím určité muže. Kdo ve svých fantaziích vnímá nádheru nohy na vysokém podpatku, bude projevovat obzvlášť mimořádný zájem o nahé prsty u nohou. Ženy, které jsou lechtivé a především pokud nemohou dosáhnout stavu orgasmu, by se neměly bránit těmto projevům zájmu, protože umožňují téměř nepřerušeně transmutovat sexuální potenciál.

13) Ňadra. Vzrušivá síla ňader je tak velká, že může vést pokud ne k orgasmu (jak se stává u mimořádně smyslných žen), tak minimálně na jeho práh (hlavně sáním vztyčených bradavek milencem). Tato mimořádná vzrušivost, jejímž středem bradavky jsou, je podporována sítí nervových zakončení, jež jsou přímo spojené se sexuálními centry v mozku. Pokud je hlazení příliš silné, může se stát i nepříjemným, hlavně ke konci menstruačního cyklu anebo vlivem některé antikoncepce (což jsou další vedlejší negativní účinky, nejlepší ochranou je dokonalá kontrola sexuálního potenciálu).

14) Pánev. Stejně jako u muže je silné a intenzivní hlazení v této oblasti mimořádně eroticky účinné a právě proto hraje často mimořádnou roli.

15) Anální pásmo. Poté, co bylo toto hlazení po dlouhou dobu tabu, se ukazuje, že si jej spontánně velmi rády užívají ženy, které mají od přírody schopnost vychutnávat anální orgasmus.

16) Vnější genitální orgány. Tyto na nervy bohatě obdařené a mimořádně citlivé pásma (Venušin pahorek – který je hodně vystouplý u velmi smyslných žen, velké a malé stydké pysky, otvor pochvy) ačkoli „druhotné“, mají přece jenom mimořádnou důležitost a díky jejich silné stimulaci, hlavně jazykem a rty, často podmiňují přijetí mileneckého aktu s plnou kontrolou sexuálního potenciálu u ženy a vytvoří stavy velké rozkoše a intenzity.

17) Klitoris. Manuální přímá stimulace klitorisu, který je mimořádně citlivý, může být bolestivá, proto některé ženy vyžadují pouze stimulaci pomocí rtů a jazykem. Spousta žen tak může prožít klitoridální orgasmus, jež má ohromnou intenzitu. Mimořádně velká citlivost klitorisu u velice smyslných žen není spojena s jeho velikostí či tvarem, ani s jeho více nebo méně „skrytým“ umístěním. Jestliže je plně a hluboce více než 21krát při milenecké hře prožíván klitoridální orgasmus bez ochabnutí, umožňuje ženě dosáhnout prožitku prvních vytříbených androgynálních stavů.

18) Bod „G“. Tento mimořádně vzrušující bod se u ženy nachází na úrovni tzv. jóničakry, což je „skryté silové centrum orgasmu bez ochabnutí“. Na fyzické rovině je umístěn ve vagíně asi 2-3 cm za výstupem močového měchýře. Na začátku může být probuzen a dynamizován prostřednictvím krouživého pohybu pomocí špičky jazyka, hlavně pokud má žena dostatečně plný močový měchýř a je sama schopna vyvolat stav „močového orgasmu“.

19) Močová trubice. Pásmo močové trubice a její otvor vyvolává v ženě neuvěřitelné stavy rozkoše, obzvlášť pokud prožívá močový orgasmus a nechá tryskat jen malé pramínky moči při pevném proniknutí lingamem jejího milence do vagíny. Toto může být nádhernou „náhražkou“ orgasmu bez ochabnutí, který některé ženy (a to docela mnoho) nejsou zatím schopny prožívat. Žena může požádat milence, aby ji hladil jazykem a rty na otvoru močové trubice. Aby prožila mimořádnou rozkoš, muž může vložit špičku jazyka na otvor močové trubice milenky tak, aby se postupně otevíral a žena tak prožívala opakovaně močový orgasmus.

20) Hrdlo dělohy. Pokud jsou milenci dokonale kompatibilní ze sexuálního hlediska a žena prožívá intenzivní stavy hrdloděložního orgasmu (bez ochabnutí), začíná se hrdlo její dělohy postupně rozšiřovat a milenec může následně vniknout lingamem dovnitř do roztáhlého otvoru hrdla dělohy. Milenecké prožitky ženy jsou v takovém případě neuvěřitelné a intenzita stavu orgasmu je právě v tomto případě maximální.

lingam-massage-therapy-300x220Erotogenní pásma muže

Ženy, vy, které milujete, snažte se co nejdéle prodloužit nekonečně ohromnou rozkoš milovaného muže (a empaticky vyvolejte stejnou rozkoš ve vás), čím dál tím rozsáhlejší oblastí hlazení.

1) Ruce. Není náhodou, že někdy ke zrodu nádherných emocí postačí prostá procházka, při níž se milenci drží za ruce. Ruce jsou totiž základním sídlem našeho hmatu a nástrojem pro hlazení, navíc jsou ve spojení s anáhatačakrou. Naše ruce nabízejí správným použitím veliké potěšení. Celé jsou bohaté na nervové receptory, převážně však dlaně, které jsou velmi citlivé na nejjemnější milenecké hlazení.

2) Oči. U mužů – zdá se více jak u žen – hraje zrak důležitou roli hlavně na začátku milostného vztahu. Mnoho mužů je vzrušeno z pohledu na nahé harmonické tělo milované ženy ještě předtím, než se ho vůbec dotkne. V tomto směru se říká, že muži mají oči, aby viděli krásu milované ženy a žena má oči, aby viděla, že je viděna svým milencem.

3) Ústa. Jejich erotická síla je skoro stejně velká jako u ženy, musíme ale pochopit velký rozdíl mezi druhy líbání, protože to co nabízíme a přijímáme naším jazykem (hlavně jeho špičkou) má úplně jinou intenzitu než jen polibek na rty. Zapojuje totiž jak dotyk, tak i chuť a vůni. Vjem hlubokého líbání zprostředkovává 5 z 12 párů mozkových nervů.

4) Uši. Připomeňme zde oblast za ušima, která je velice bohatá na nervové tkáně, anebo část ušního lalůčku, který může být při líbání jemně kousán nebo hlazen vlasy.

5) Krk. Hlavně boční strany krku, kterými procházejí důležité smyslové nervy, se jeví jako velice důležité. Letmé políbení na krk může zprostředkovat mimořádně přímý erotický podnět.

6) Hrudník. Mužů, které vzrušuje stimulace vlastních bradavek, je zdá se málo. Jejich erotická síla je u nich poměrně omezená, to ale neplatí pro ostatní část hrudníku, který je celkově velice citlivý na erotickou stimulaci vyvolanou vztyčenými bradavkami ženy při objímání tváří v tvář.

7) Šíje. Ačkoliv tato část není příliš erotogenní v pravém slova smyslu, horní část páteře je eroticky otevřená. Měli bychom zde provádět masáž prsty a dlaněmi, při které se uvolní svaly, obzvlášť pokud pokračujeme v erotické masáži a klesáme podél páteře dolů až k bedrům.

8) Záda. Záda jsou velmi erotogenní pásmo jak u mužů, tak i u žen. Hlavně spodní část beder, kde se spojují všechny nervy procházející od pánve až k hrázi.

9) Zadní a vnitřní strana stehen. Často je toto pásmo zoufale opomíjeno, je však stejně jak u žen velmi citlivé a to tím intenzivněji, čím více se blížíme ke genitáliím.

10) „Boky“. Někteří muži mají rádi, když je žena hladí v této oblasti svým chodidlem.

11) Oblast genitálií, varlata, lingam a jeho kořen. Všechna tato pásma jsou velmi vzrušivá, navíc k nim patří také hráz mezi konečníkem a varlaty. Pozor ovšem u muže začátečníka. Pokud nekontroluje velmi dobře erotický potenciál, při masírování těchto pásem hrozí nebezpečí okamžité ejakulace, která je nechtěná jak pro něj, tak i pro vás jako ženu. V poloze 69 je velmi dobré, když žena vloží špičku lingamu milence do svých úst a zůstane úplně nepohyblivá a vyciťuje subtilní mužské energie jang (+), zatímco muž bouřlivě přejíždí rty a jazykem jóni a oblast klitorisu.

12) Žalud. Jako základní erotogenní pásmo u mužů vyvolává orgasmus bez ejakulace. Zde se nabízí otázka, co si máme myslet o obřízce, která snižuje citlivost tohoto jediného primárního erotogenního pásma muže? Odpovíme tak, že všechno „zlé“ je k něčemu dobré: tato snížená citlivost žaludu mimořádně usnadňuje kontrolu erotických energií ze strany muže a díky tomu významně navyšuje rozkoš prožívanou intenzivně a empaticky oběma milenci během milování, které tak může trvat mnohem déle.

13) Anální pásmo. Stimulace této oblasti je dost rozdílně přijímána od muže k muži, doporučujeme tedy, abyste postupovali opatrně.

14) Hýždě. Při milenecké hře by měla žena pevně, ale smyslně, uchopit hýždě svého milence a řídit tak „mistrovským“ způsobem směr jeho prozkoumávání své vzrušené jóni. Nechť tak činí svými dlaněmi, prsty a pomocí vlnivých pohybů pánví, především když je muž nahoře.

Zdroj: http://www.jogin.cz/


Tip na knihu:

Omraam Mikhaël Aïvanhov – Sexuální síla – okřídlený drak –  Významný duchovní učitel a filozof, původem z Bulharska, působící ve Francii, žijící v r. 1900-1986. V této knize se zabývá otázkou, do jaké míry se může navzájem propojovat sexuální síla a spiritualita. Podle jejích vlastních poznatků člověk může s pomocí vlastní sexuální síly oživovat své tělo, zvyšovat si životní energii a udržovat si věčné mládí, ale i probudit své vyšší nervové a mozková centra a dosahovat tak vyšší a vyšší vědomí.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR,

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


Súvisiace články:


56459398-couple-happy


(Prečítané 2 957 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.