google27eaa3905ca3fee3.html

sexual-energy

Existuje jedno lidové rčení: „Milování je lékem chudých“. Také taoistická tradice přiznává milování tělesné léčivé účinky, kromě toho jej však považuje za možnost povznesení duše. Taktéž mnoho jiných východních duchovních cest transformovalo milování v opravdové umění. 

Přitom se v dnešní době někteří lékaři shodují v názoru, že soulož může vést až k vyčerpanosti a psychické neřesti. Jak je možný tento názorový rozdíl? Co působí léčivě a co vyčerpává? Které složky sexuálního aktu dávají takové potěšení, že po něm téměř všichni touží, a co způsobuje frustraci, potlačování a nespokojenost?

V knihách, filmech a jinde se dnes můžeme dozvědět, že odpovědí na všechny tyto otázky je milování se s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Je to čerstvý vítr volně proudící v oblasti sexuality.

Znamená to zapojit se plně do erotické, sexuální a milostné aktivity, při níž se sleduje naprostá kontrola či potlačení sexuální funkce tím, že je vykonávána inteligentně. V zásadě se sleduje plné oddělení orgasmu od ejakulace. Ejakulace je dovolena, jen když pár sleduje plodivé cíle a snaží se počít dítě.

Plná kontrola sexuálního potenciálu předpokládá pohlavní styk bez ejakulace, ale s možností dosažení neomezeného počtu orgasmů u obou milenců (současně či zvlášť).Tento způsob prožívání pohlavního aktu tak nekončí ejakulací u muže a explozivním vybitím tvořivého, specifického potenciálu u ženy. Plná kontrola sexuálního potenciálu je vyšší formou erotiky, jež umožňuje biologickou přeměnu tvůrčího sexuálního potenciálu na vyšší formy vitální, psychické, mentální, duchovní energie, což podmiňuje vznik určitých procesů směřujících k vnitřnímu povznesení diky jemným procesům transmutace a sublimace energie.

Transmutace je přeměna jednoho chemického prvku v druhý přeskupením atomů, kterou provází obrovské uvolnění energie. K té dochází přirozeným radioaktivním rozpadem či jadernou reakcí, jež jsou možné za určitých podmínek dokonce i v oblasti biologické při malých teplotách.

Inženýr biolog L. Kervran, jako první, celou řadou epochálních pokusů potvrdil nepopíratelnou reálnost procesů atomové biologické transmutace na slabou energii. Podle jeho experimentálních výkladů k těmto transmutacím ve struktuře živé hmoty dochází neustále jak na úrovni rostlinné, tak živočišné, v rámci specifických metabolismů se zvolna uvolňuje obrovská energie.

Zásadní práce vědeckého pracovníka C. L. Kervrana týkající se této záhadné oblasti vyšly francouzsky v nakladatelství Maloine a nesou název: „Důkazy o existenci biologických transmutací“ a „Transmutace na slabou energii“.

Sublimace je proces, který označuje komplexní jevy, jež se sexualitou zdánlivě nesouvisejí, ve skutečnosti však mají své energetické zdroje v síle, která je výsledkem trvalé biologické přeměny vůlí kontrolovaných sexuálních podnětů. V důsledku biologické přeměny sexuálního potenciálu, prostřednictvím vědomé kontroly sexuální funkce, se prvotní sexuální podnět mění jako frekvence vibrací na téměř novou energii, mnohem větší než byla na výchozí úrovni.

K sublimaci dochází do té míry, že stávající energie bude směrována k novému, nesexuálnímu cíli, ve kterém se odrážejí cíle zhodnocené biologicky, psychicky, mentálně i duchovně.

Z neznalosti principů působení těchto jevů si někteří lékaři myslí, že semeno musí vyjít ven, aby organismus nepoškodilo. Avšak z pohledu těch, kdo pěstují plnou kontrolu sexuálního potenciálu, to je úsměvné, jelikož jejich zdraví je den za dnem posilováno a radost ze života narůstá.

V orientálním pojetí se milostný akt při plné kontrole sexuálního potenciálu stává předstupněm k extázi, v níž pár expanduje směrem k nekonečnu a překonává tak veškerou omezující podmíněnost.

Milostný akt s plnou kontrolou sexuálního potenciálu poskytující štěstí v páru, umožňuje lidským bytostem dosáhnout láskou čehosi mimořádného. Oba milenci v extázi objevují, že biologickou složku přitažlivosti vůči opačnému pohlaví nepředstavuje jenom pud, nýbrž i jiné, tajemné aspekty – jemné energetické, psychické a emocionální aspekty, jež jsou začleněny do komplexního systému sexuálně afektivního mentálního jednání.

Plná kontrola sexuálního potenciálu – úspěšně dosahovaná v určitém časovém intervalu – probouzí a posiluje psychické a mentální schopnosti obou milenců, přesahující běžnou úroveň. Pouze při plné kontrole sexuálního potenciálu se milostná hra, jež vyvolává pocit štěstí, odehrává na úrovni přesahující biologickou úroveň, na úrovni kosmu, nekonečna.

Podle duchovních učení vzniká celý vesmír z kosmické jednoty mužského (+, jang) a ženského (-,jin) principu, jehož výrazem je na lidské úrovni milování. Z hlediska plně dosažené kontroly sexuálního potenciálu oběma partnery je milování účinným prostředkem k dosažení trvalého štěstí a blaženosti, přičemž se vychází od konečného a dospívá k nekonečnému. Orientální moudrost v tomto ohledu praví: „Tehdy, když je láska díky plnému zadržení semene bez konce, nemožné se stává lehce možným.“

Na amerických univerzitách je dnes patrný výrazný vliv Wilhelma Reicha, který je považován za jednoho z mistrů nekonformního myšlení. Jeho neslavnější prací je „Funkce orgasmu“. Někteří francouzští psychoanalytikové ho považují za nejpronikavějšího a nejbystřejšího analytika důsledků potlačovaného sexu.

„Bude zapotřebí úsilí několika generací, aby byla sexualita oceněna podle své skutečné hodnoty.(…) Tato biologická energie, pakliže je potlačována, vede k orgastické impotenci – jíž trpí většina lidí– a stává se zdrojem iracionálního, ba patologického chování všeho druhu. Léčba psychických poruch v první řadě předpokládá, aby člověk znovu našel a posílil svou přirozenou schopnost milovat. To je možné za určitých společenských podmínek a za předpokladu, že se člověk vydá po autentické duchovní cestě, která může vést k sebepoznání.“, říká Reich.

Léčivé milování vychází z poznatku, že různé polohy usměrňují energii různými směry, čímž tělu umožňují, aby se soustředilo na nerovnováhu a harmonizovalo ji. Soulož vždy vyvolává změny v dýchání, srdečním tepu, krevním oběhu, žlázovém vyměšování a mozkových vlnách. To je správné, neboť mužský i ženský princip působí v souladu a navzájem se doplňují.

Zdroj: www.jogin.cz/


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Omraam Mikhael Aivanhov – Sexuální síla – okřídlený drak – Autor sa v tejto knihe zaoberá otázkou, do akej miery sa môže navzájom prepájať sexuálna sila a spiritualita. Podľa jeho vlastných poznatkov človek môže s pomocou vlastnej sexuálnej sily oživovať svoje telo, zvyšovať si životnú energiu a udržiavať si večnú mladosť, ale aj prebudiť svoje vyššie nervové a mozgové centrá a dosahovať tak čoraz vyššie vedomie.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


(Prečítané 871 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.