google27eaa3905ca3fee3.html

Hrad Devín nad sútokom Moravy a Dunaja, jedno z najenergetickejších miest na Slovensku

Na Zemi sú miesta, ktoré svojím zvláštnym vyžarovaním na seba upozorňujú, priťahujú. Pramene, studničky, rybníky, skaly, kopce, stromy akoby v sebe ukrývali zázračnú moc. Čo spôsobuje tú nevysvetliteľnú silu? Nie je viditeľná voľným okom, nie je hmatateľná, len tam jednoducho vnímame prítomnosť niečoho príjemného, čarovného. Človek sa cíti dobre a odchádza odtiaľ nabitý energiou. Mnohým takýmto miestam sa pripisujú účinky, ktoré liečia nielen dušu, ale i telo. Nazývajú sa silové alebo energetické centrá .

Tak ako planéta Zem, tak aj každý národ ma svoje územie dýchajúce históriou predkov s vlastnými energetickými miestami. Zdravie a sila národa závisí práve od starostlivosti o tieto centrá. Hovorí sa, že koľko dáme, toľko dostaneme. Tak, ako národ udržuje a lieči svoju krajinu, tak ho ona spätnou väzbou dobíja a posilňuje, či si to jednotlivci uvedomujú alebo nie. Krajina má potom „akési šťastie“. Vyhýbajú sa jej rôzne výrazné prírodné katastrofy a celkovo sú tam ľudia spokojní.

HLAVNÉ ENERGETICKÉ STUDNICE NÁRODA

DUCH NÁRODA

Na území každého národa sa nachádza posvätné miesto, ktoré je silnou historicky energetickou studnicou. Tam sídli duch národa, nesúci národné poslanie a úlohu a práve tam je energia Stvoriteľa národa. Aj keď sa človek rozhodne opustiť svoju krajinu a žiť v inej, sila ducha je stále s ním.

Na Slovensku je týmto miestom Blatnická dolina. Pobyt v nádhernom prostredí Veľkej Fatry, tvorenom potôčikmi, lúkami a najmä prechádzka samotnou dolinou popri krasovom skalnom reliéfe, s podobou postavy kráľa Svätopluka so štítom a s jeho oddanými, spája myseľ i srdce s poslaním slovenského národa, ktoré spočíva v učení sa tvorivej duchovnej komunikácii za účelom využiť tento dar pre ostatné národy. Okrem duchovného posilnenia toto miesto liečivo pôsobí na dolné a horné dýchacie cesty.

DUŠA NÁRODA

Najsilnejším energetickým centrom územia národa je miesto, kde sídli duša národa symbolizujúca jeho emócie a city. Na Slovensku je studnica duše geograficky sústredená do prostredia tajomnej hory, ticho spiacej sopky na východe krajiny, Vihorlat. Samotný vrch s okolitými čarovnými jazierkami nesie historický vývin vnútorného sveta slovenského národa, jeho spoločenskú podstatu, motiváciu a rozvoj. Duša Slováka je horúca ako láva a zároveň čistá a osviežujúca ako voda jazier. Prítomnosť na tomto mieste umožňuje človeku spojiť sa so studnicou duše národa a čerpať z jej historického bohatstva. Svojimi liečivými účinkami pôsobí na psychické problémy. Pomáha odstraňovať pocity smútku, samoty , hnevu, nenávisti a sklamaní.

PATRÓN PANNY MÁRIE

Každý národ má miesto s najvýraznejším pôsobením mariánskej energie ochranárskeho, materského a súcitiaceho charakteru. Patrónom Panny Márie na Slovensku je hrad Devín, týčiaci sa nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Uvedomením si energie tohto miesta veľko-moravskej minulosti, cyrilo-metodskej tradície a národnej svojbytnosti Slovákov, jedinec nachádza ochranu na svojej životnej ceste a získava silu prekonávať prekážky v súlade s Vyššími princípmi tak, ako ju kedysi získali Štúrovci. 

ENERGETICKÉ UČINKY MERIDIÁNOV KRAJINY

Spojením energetických miest národa vzniknú energetické meridiánové územia, ktoré majú svoj špecifický reprezentačný charakter. Na Slovensku sú vytvorené tri takéto meridiány. 

ZLATÝ DUCHOVNÝ MERIDIÁN

Nositeľa duchovného vývoja a účelu národa tvorí spojnica Blatnice a Vihorlatu. Uzly nachádzajúce sa na tejto spojnici liečia mnohé zdravotné problémy, nielen fyzického charakteru , ale aj psychického. Čarovná, tajuplná Blatnická dolina, odolné masívy Chopok a Ďumbier v Nízkych Tatrách majú silné blahodarne účinky na horné a dolné dýchacie cesty. Hrdo týčiaca sa Kráľova hoľa liečivo vplýva na srdce a cievny systém. V blízkosti Vihorlatu sa nachádza Jasenovský hrad. Energia tohto pokojného miesta s tajomnou históriou pomáha spracovávať nestrávené staré krivdy a bôle človeka. Mestským patrónom Zlatého meridiánu je Spišská Nová Ves, ktorá má výraznú duchovnú históriu. Samotné mesto s riekou Hornád, pretekajúcou Slovenským rajom, inšpirujúco upokojuje emócie a city a lieči mnohé psychické problémy.

MERIDIÁN DUCHOVNEJ VÔLE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Vzniká spojením Blatnice a hradu Devín. Žiarenie toho meridiánu liečivo pôsobí na kostný a svalový systém, oči a uši. Dôležité centrá sú Malé Karpaty ako známe miesto Mariánka, ktoré pomáha rozpúšťať strach a úzkosť. Oblasť Považského Inovca , vrch Marhát, upevňuje životnú stabilitu a istotu, nájdenie ústredného bodu životného pôsobenia jednotlivca. Mestským patrónom meridiánu sú Bojnice s najintenzívnejším vyžarovaním v mieste samotného zámku, ktoré podporuje odvahu vyjadrenú slovami : Nič sa neboj!

MERIDIÁN DUCHOVNEJ LÁSKY SLOVENSKÉHO NÁRODA

Spája hrad Devín a horu Vihorlat. Reprezentuje národný prejav lásky, súcitu a starostlivosti. Najsilnejšou lokalitou je vápencový vrchol Zobor, nachádzajúci sa pri mestskom patróne meridiánu, starobylom meste, ktoré zažilo panovanie mocných kniežat a kráľov, pri Nitre. Silové miesto Zoboru so zvyškom mohutného hradiska a neskutočne pestrou flórou, početnými povrchovými krasovými javmi patrí k najteplejším a najsuchším lokalitám Slovenska. Energia prírodnej rezervácie prebúdza a stimuluje lásku k národu, rozpúšťa negatívne pocity samoty a opustenosti. Prostredie kaštieľa Topolčianky a zrúcaniny hradu Dobrá Niva pomáhajú pri liečení neplodnosti a ochorení ženských orgánov. Oblasť Detvy s panenskou prírodou a folklórnou tradíciou, okolie Rožňavy ako aj samotného skvostu našej krajiny Betliara pozitívne stimuluje krvný obeh a zároveň rozpúšťa energie zármutku, psychických bolestí a trápení. Najsilnejšia komplexná psychická očista nastáva v mieste Stos, nachádzajúcom sa vo Volovských vrchoch. 

DUCHOVNÉ SRDCE SLOVENSKÉHO NÁRODA

Nachádza sa na území vnútri týchto troch meridiánov. Mestským patrónom duchovného srdca je jedno z najstarších slovenských miest – Zvolen, ktorého energia pomáha prebudiť najvzácnejší cit, lásku. Neďaleko neho sa nachádzajú známe kúpele Sliač so svojimi liečivými účinkami na srdce a cievny systém. Minerálny prameň vyvierajúci na tomto mieste je jediný v celej Európe.

Spracované podľa prednášky spisovateľa a publicistu Jaroslava Chvátala 

Zdroj: http://zivotsanjelmi.webnode.sk/energeticke-miesta-na-slovenskuTip na knihu:

Helena Rerichová – Jak nás ovlivňuje energie míst – Táto kniha sa zaoberá miestami na dvoch úrovniach: jednak fyzické miesta na Zemi, jednak špeciálne miesta v duchovnom svete, tzv. ašrámy. Autorka – slávna ezoterická učiteľka – odpovedá na otázky: aký vzťah má naša karma s naším bydliskom, ako sa zabývať na novom mieste, kde by sa mali ľudia usadiť, prečo na niektorých miestach ľudia ochorejú zvláštnymi a nebezpečnými chorobami, prečo je užitočné cestovanie.

Úryvok: Člověk, který má velmi citlivý organizmus, může hluboce vnímat atmosféru starobylých chrámů, zámků a ostatních míst, kde se po celá staletí ukládaly vrstvy různé energie. Vstoupí-li člověk do cizího domu a na okamžik se od sebe odpoutá, pocítí jeho atmosféru. Člověk, aniž by měl nějaké poznatky o jemnohmotném světě, si často říká, že mu na určitém místě bylo dobře. Je to způsobeno tím, že podvědomě cítí auru místa a tento pocit určuje jeho náladu. Auru mají dokonce i kameny a voda. Neviditelným vyzařováním je nasyceno každé místo na planetě Zemi. Vyzařování energie z lesní paseky, kam nevkročila lidská noha, se odlišuje od energie vycházející z nějaké herny. Vnímavý člověk, který dokáže rozpoznat charakter vibrací různých míst, je schopný i se zavřenýma očima říci, zda se nachází v chrámu nebo v zábavním podniku. Jestliže člověk vstoupí do cizího domu, může se vlivu jeho atmosféry podřídit, nebo naopak tuto atmosféru překonat. Stejný proces probíhá i při kontaktu s aurami lidí. Úkolem žáka je, aby se nepodřizoval vedlejším jevům, ale aby vnímal jejich podstatu.

Pôvodná cena: 6.20 EUR, Naša cena: 5.58 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.62 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 17 948 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.