google27eaa3905ca3fee3.html

Zodiak

Človek sa počas dňa v menšom kruhu alebo počas roka vo väčšom dostáva do pôsobenia dvanástich žiarení zodiaku (kruhu). Pričom vplyv na jeho fyzické orgánySvjetovidov kruh, vplyv na jeho meriadianyPerúnov (emočný) kruh a vplyv na jeho čakrySvarogov (myšlienkový) kruh. Máme tu teda 12 zodiakálnych síl (farieb) v troch kruhoch.

Ľudia s vysokým krvným tlakom a sklonom k infarktu trpia zvýšeným množstvom žltého vyžarovania v organizme. To je spôsobené zneužívaním žltej sily vo vzťahu k ľuďom, ktorú majú na starosti bytosti ŽitnečSvjetovidovom kruhu vytvárajúci znamenie Lev, LelePerúnovom kruhu vytvárajúci znamenia Drak a Dadžbog v Svarogovom kruhu vytvárajúci znamenie Lev. A nedostatočným používaním doplnkového modrofialového vyžarovania vo svojom živote. Modrofialové žiarenie majú na starosti bytosti LedičSvjetovidovom kruhu vytvárajúci znamenie Vodnár, JarPerúnovom kruhu vytvárajúci znamenie PesKryšeňSvarogovom kruhu vytvárajúci znamenie Vodnár.

Čo je typické u človeka, ktorému sa zvýši krvný tlak? Aj sám vám povie, že sa predtým rozčúlil. V bežnej reči často počuť: infarktová situácia, ja z teba infarkt dostanem, šľak ma z teba trafí.

Je očividné, že vysoký krvný tlak a infarkt je spojený s rozčúlením, kedy nezvládame tú časť Vôle Všemohúceho, ktorú predstavuje žlté žiarenie.

0 (1) (1)

NOVÁ ASTROLÓGIA SLOVENOV

Žitneč, vládca znamenia Lev v Svjetovidovom kruhu hovorí: „Človeče, dbaj, aby si správne používal Rozum! Hlavu máš na to, aby si rozmýšľal nad spôsobom ako urobiť to, čo cítiš, nie nad dôvodom, prečo to nespraviť! Dozrieva všetko, čo si nasial v chcení, myslení, reči a konaní! Pracuj v harmonickom spolupôsobení muža a ženy na spoločnom diele! Spoznaj, že si súčasť Stvorenia, že sám nič nezmôžeš, buď súčasťou celku!“

Ľudia s vysokým krvným tlakom a so sklonom k infarktu nedbajú na to, aby vo svojom živote správne používali svoj rozum. Lebo jeho správne použitie je vtedy, keď to čo cítime, že máme urobiť sa snažíme aj realizovať. Pri tejto realizácii, hlavou rozmýšľame len nad tým, ako uskutočniť to, čo sme cítili. Cit nám nebude kázať rozčuľovať sa, nervačiť a hulákať po blížnom. Ak sa nám nejaká situácia nepáči, tak človek s vysokým krvným tlakom sa proste rozčúli, ale to nie je správne. Zvýšený tlak je toho dôkazom. Cit, to je to jemné v nás, skrze ktoré hovorí naše svedomie. Ak počúvame hlas nášho svedomia, naše skutky sú cituplné. Ak nepočúvame naše svedomie a ideme hlavou proti múru, tak naše skutky sú bezcitné, čo symbolicky je vidieť na chorobách nášho srdca. Hlavou máme hľadať konštruktívne riešenia, ako tie problémy vyriešime a náš cit, naše svedomie je tým určujúcim majákom.

V rovine našich emócii Lele vládca znamenia Drak v Perúnovom kruhu hovorí: „Nechci to, čo ti nepatrí!“

Čo nám nepatrí? Keď vidíme na druhom, aký je tvrdohlavý a táto tvrdohlavosť spôsobuje naše rozčúlenie a nespokojnosť s jeho stavom, chceme niečo, čo nám nepatrí. Nepatrí nám súdiť druhého, aby bol podľa toho, ako my chceme. Nepatrí nám teda súd. To patrí Všemohúcemu. Pri vysokom krvnom tlaku sa človek rozčuľuje nad  správaním blížneho, nad nejakou situáciou a aj keď má stopercentnú pravdu, tak ten tlak krvi je dôkazom, že nesprávnym spôsobom tú pravdu prezentuje. Tlačiť na blížneho, aby prijal jeho pravdu je porušovaním slobodnej vôle jednotlivca. A čím viac bude tlačiť, tým väčší krvný tlak bude pociťovať. Čím viac sa bude rozčuľovať, tým sa bude rýchlejšie približovať infarkt.

„Nechci to, čo ti nepatrí!“ teda znamená nesúdiť druhého človeka, nepresadzovať silou-mocou svoju vôľu, svoje názory, rešpektovať slobodu druhého i jeho postoj.

V myšlienkovej rovine Dadžbog vládca znamenia Lev v Svarogovom kruhu hovorí: „Buďte pevnými vo svojom presvedčení!“

srdceAk sa chceme dostať z osídiel vysokého krvného tlaku a náchylnosti na infarkt, musíme dodržiavať to, čo sme si vyššie u Lela a Žitneča popísali. Máme byť v tomto presvedčení pevnýmiPevne stáť vo Vôli Všemohúceho, že nech sa stane čokoľvek – nebudem chcieť niečo, čo mi neprináleží, nepatrí a hlavou budem hľadať konštruktívne riešenie daného problému.

Dostáva syn zlé známky v škole? Byť pevný vo svojom správnom presvedčení znamená, že sa nebudem rozčuľovať, hnať sa do infarktových výbuchov zlosti, trieskať nábytkom. Ale hlavou hľadať riešenie ako synovi pomôcť. Akonáhle budem chcieť konštruktívne pristupovať k riešeniu nepríjemnej situácie určite mi prídu pomoci – nejaké inšpirácie. Môže ma napadnúť vymeniť mu nevyhovujúce svetlo v izbe za plnospektrálne. Môžem sa s ním porozprávať o dôvodoch zlých známok a spoločne hľadať riešenia. V prvom rade nechcieť to, čo  mi nepatrí – lipnúť na synových dobrých známkach.

Oproti žltému vyžarovaniu stojí vyžarovanie modrofialové. Pre zdravý srdcovo-cievny systém je nevyhnutné, aby tieto dve farby boli v rovnováhe. Pri vysokom krvnom tlaku je v organizme vždy príliš mnoho žltého žiarenia a príliš málo modrofialového. Preto je potrebné do svojho života zakomponovať aj túto časť Vôle Všemohúceho.

Ledič, vládca znamenia Vodnár v Svjetovidovom kruhu hovorí: „Človeče, rozhoduješ sa, ktorou cestou pôjdeš. Priamou, alebo krivou! Topia sa ľady pre ďalšie smerovanie tvojho ducha! Vylaď u seba všetko, čo si pokrivil, ratuj svoju dušu, pestuj krásu a harmóniu! Živé Slovo je ti nablízku!!!“

Ledič nás učí vyladiť u seba všetko čo máme v sebe pokrivené. Toto sa deje jednoduchým zákonom rezonancie. Tie vlastnosti, ktoré máme v sebe zakotvené zarezonujú v nás, len čo uvidíme tú istú vlastnosť na nejakom blížnom. Máme v sebe sklon k lakomstvu? Ak uvidíme lakomého človeka, ktorý svojou lakotou začal strpčovať život okoliu okamžite nás to rozčúli – zarezonuje. Ak by sme túto vlastnosť nemali, tak by nás to nerozčúlilo! Videli by sme síce, že ten človek nie je v poriadku, ale nič vážne by to v nás nevyvolalo. Skrze tento zákon rezonancie nás Ledič učí tomu, že ak ma nejaká zlá vlastnosť rozčúli na blížnom, tak ju mám v sebe a u seba ju mám riešiť!!! Čo robia ľudia s chorým srdcom, s vysokým tlakom? Riešia vlastnosti druhých ľudí, ktoré keďže ich rozčuľujú, majú v sebe. Miesto toho, aby sa pozreli na seba a s pokorou pracovali na sebe samom, na vlastných nedostatkoch, tak sa dennodenne rozčuľujú na susedovi, deťoch, partnerovi, šéfovi, kolegovi…Pričom títo sú len zrkadlom ich samých. Plnia funkciu pomoci, aby človek videl, aké má ešte na sebe vlastnosti odkladať.

Presne toto mal Ježiš na mysli, keď povedal:  „Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo svojom oku nedbáš!“

Choroby srdca a krvného tlaku sa dostali na vrchol nemocí, ktorými je ľudstvo sužované. Tu je vidieť, ako sme ďaleko od skutočnej múdrosti, ktorá je v tom, že riešim sebasvoje vlastnostinie druhého človeka.

Ak mám v sebe pekné vlastnosti napr. trpezlivosť, tak v zákone rezonancie budem chváliť túto vlastnosť na nejakom inom človeku, ktorý túto vlastnosť prejavuje. V tomto prípade sa taktiež máme duchovne hýbať, situácia ma informuje, že mám v sebe zakotvenú trpezlivosť a i naďalej ju mám zušľachťovať, zväčšovať a zveľaďovať.

V rovine našich emócii Jar vládca znamenia Pes v Perúnovom kruhu hovorí: „Všetko musí byť nové!“

Jar nás učí prežívať každú situáciu nanovo. Inak, povedané, každá životná udalosť, chvíľka je nová. Aj keby sme už tisíci raz umývali tie isté riady, vždy je to nová situácia. Je hlúposť ak niekto povie „všedný deň“. Neexistuje všedný deň, lebo každý deň je jedinečný a neopakovateľný. Toto si dokážeme plne uvedomiť až vďaka našej srdečnosti, ktorú vložíme do každej situácie.  Srdečnosť je to, čo nám umožní prežiť a uvedomiť si jedinečný prítomný okamih. Vtedy si náš organizmus zabezpečuje skrze meridiány dostatočné množstvo modrofialovej farby, ktorá je protiváhou k žltej. Videli ste niekedy, aby srdečný človek dostal infarkt? Alebo trpel chronickým vysokým krvným tlakom? Už len to slovo „srdečný“ jasne poukazuje na orgán „srdce“. V emóciach máme byť srdeční! To je najlepšou prevenciou pri chorobách srdca.

V myšlienkovej rovine Kryšeň vládca znamenia Vodnár v Svarogovom kruhu hovorí: „On je Život!“

Človek má precítiť, že skutočný Život je jedine v Ňom – vo Všemohúcom. Všetko ostatné je len na Ňom závislé a Jemu vďačí za svoju existenciu. To, že dnes nedbáme na túto skutočnosť a Všemohúceho sme postavili na okraj spoločnosti je vidieť na celospoločenskej kríze. Veriť v Boha nestačí len formálne prezentovať, ale veriť znamená precítiť a podľa toho sa aj správať. Viera sa nám musí stať presvedčením a životom.

Chýbajúce modrofialové žiarenie u väčšiny populácie je dôsledkom našej neochoty zaoberať sa duchovnými vecami, teda tým čím sa zaoberať musíme, ak sa chceme dostať domov – do Raja. Vysoký podiel žltého žiarenia a následne srdcovo-cievnych chorôb je toho dôsledkom.

Modelový príklad: Zoberme si toho otca, ktorého syn začal domov nosiť zlé známky. Ako vo väčšine prípadov zareaguje otec s chronickým vysokým krvným tlakom a so sklonom k infarktu? Cit (vnútorný hlas) mu hovorí, aby po dobrom začal riešiť tú situáciu. Otec nepočúva cit, odsunie ho nabok. Prehluší ho hlúpymi myšlienkam. Hlavou nehľadá konštruktívne riešenie, naopak celkom nekonštruktívne sa rozčúli a vynadá synovi. Chce to, čo mu nepatrí! Odsudzuje syna, tlačí na neho, aby nosil lepšie známky.  Otec nie je pevný v tej dobrej viere, naopak jediná zlá známka ho úplne rozhodila. Čo otca rozčuľuje na synovi? Že je neporiadny, že odvráva? A prečo sa otec nepozrie na seba? Ak ho tá vlastnosť rozčuľuje na synovi určite ju má aj u seba. Potom by videl, že vlastnú neporiadnosť a odvrávanie ma smerom k šéfovi a práve tu si má otec uvedomiť, že nie syna má riešiť ale tieto svoje vlastnosti. Žiaľ, otec to nevidí a naďalej sa celkom nezmyselne rozčuľuje na synovi. O dobrosrdečnosti nemôže byť ani reči, otec nevidí, že každá situácia je nová a treba za ňu poďakovať Všemohúcemu, ktorý jediný je Život. Otec si zbytočne podkuruje na infarkt.

Ako by to malo byť?  Otec začne počúvať svoj vlastný cit (vnútorný hlas), ktorý mu radí,  aby po dobrom začal riešiť situáciu. Rozumom teda hľadá riešenie, ako pomôcť synovi. Uvedomuje si, že nesmie tlačiť a rozčuľovať sa na syna. Nesmie ho odsudzovať, to mu neprináleží a v tejto dobrej viere má byť pevný. Otec si uvedomuje, že vlastnosti, ktoré ho na synovi začali rozčuľovať má aj on sám. Začína ich riešiť vo svojom živote. Chce byť synovi aj v tomto dobrým príkladom, ku ktorému sa správa dobrosrdečne. Otec si potom uvedomí, že jediný komu človek skutočne náleží je náš Nebeský Otec, ktorý jediný je Životom. Takýmto postojom si otec zabezpečí rovnováhu žltej a modrofialovej farby v organizme a srdcovo-cievne ochorenia sa mu vyhnú.

Ľudia so srdcovo-cievnymi ochoreniami by si mali kompletne v celom byte alebo dome vymeniť osvetlenie za plnospektrálne. Dnešné žiarovky sú, žiaľ, konštruované s prebytkom žltého vyžarovania čo „srdciarom“ život len komplikuje. Ďalej by si mali spálne vymaľovať nejakou chladnejšou farbou – bledomodrou, modrou, modrofialovou a vyhnúť sa žltej. Pyžamo a obliečky voliť žltej farby, čo spôsobí kumuláciu opačnej farby do organizmu, teda modrofialovej.

Autor: Martin Hruštínec

Viac na: www.jupitera.sk


svietovid

Nová Astrológia Slovenov pracuje v heliocentrickej sústave. Vôkol Slnka krúžia jednotlivé planéty, ktoré sa svojim pohybom vnárajú do jednotlivých znamení. Zdrojom týchto znamení sú bytostní rozostavaní v kruhu (zodiaku) v určitej vzdialenosti od Slnka. Je viacero týchto kruhov (zodiakov). Každý z nich je špecifický, spojený buď s fyzickým svetom (hrubá hrubohmotnosť), astrálnym svetom (stredná hrubohmotnosť) alebo myšlienkovým svetom (jemná hrubohmotnosť).


Súvisiace články:


 

(Prečítané 2 816 krát, 1 dnes)

Comments are closed.