google27eaa3905ca3fee3.html
colin (1)

Colin Tipping

Zaujímavá a svojrázna kniha autora, ktorý u nás nie je neznámy: vypracoval totiž metódu radikálneho odpustenia (viď knihy Radikálne odpustenie a Radikálne sebeodpustenie); tá dokáže priniesť úľavu a odstrániť dlhodobé ťažkosti v akomkoľvek prípade. Colin Tipping sa celkove venuje osobnostnému rozvoju, duchovnému rastu a riešeniu životných problémov. Skúma zákonitosti, ktoré majú vplyv na naše životy a na vznik vzorov, pôsobiacich v našej psychike a medziľudských vzťahoch.

V tejto publikácii sa zameriava na naše zamestnanie a pracoviská – bez ohľadu na ich druh alebo profesné odvetvie. V práci predsa trávime väčšinu svojho času. Tu uplatňujeme svoje schopnosti, prejavujeme svoje charakterové vlastnosti, ale tiež, či chceme, alebo nie, vnášame do práce svoje osobné problémy. Práve toto Tipping podrobne rozoberá. Učí, že každé spoločenstvo sa skladá zo súhrnu energie všetkých zúčastnených, pričom vysvetľuje základný termín tohto prístupu a tejto knihy, ktorým je „ľudská energia“.

Práca, zamestnanie a pracovisko je veľmi dobrým nástrojom sebapoznania a rastu. V prvom rade si treba začať uvedomovať, ako sa naše problémy a negatíva (často potlačené) odrážajú v našej práci a vzťahoch na pracovisku. Akonáhle začneme chápať podstatu veci, môžeme začať využívať tzv. duchovnú inteligenciu, ktorá je vždy pripravená pomôcť nám dostať sa ďalej, byť šťastnejší, uzdraviť sa a podobne. Povzbudzujúce je, že keď sa dá naša energetika do poriadku a zvýšia sa tak naše vibrácie, budeme okrem iného lepšie pôsobiť na druhých – a pravdepodobne sa dočkáme aj lepšieho ocenenia či povýšenia.

Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov, pretože ako už bolo povedané, každá spoločnosť je tvorená súhrnom energetických polí ľudí, ktorí v nej pôsobia, a ak je toto pole negatívne, nevyhnutne to má dopad na chod, výkon aj zisk firmy. Naopak vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje danému spoločenstvu ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených.

Každý pracujúci človek, či už je to majiteľ firmy, manažér, riaditeľ, vedúci určitého oddelenia alebo bežný zamestnanec či samostatný pracovník, tu nájde veľa inšpiratívnych aj praktických návodov a námetov. Oblasť nášho profesného pôsobenia a naše kolegiálne vzťahy sú skutočne bohatou živnou pôdou a nevyhnutným zrkadlom našej duše. Preto sú akékoľvek problémy, nespokojnosť alebo neúspech, ktorý v tejto oblasti zažívame, skvelým potenciálom pre náš rast a rozvoj. A táto kniha nám veľmi osobitým spôsobom ukazuje, ako tento potenciál rozpoznať a využiť.

Vynikajúce je, že celú túto teóriu Tipping názorne vysvetľuje na podrobne rozobratom imaginárnom príklade jednej firmy v osobitnej časti knihy.

Ukážky z knihy: 

O půl deváté dorazila Bobova sekretářka paní Harperová. Jako jediná věděla o jeho dnešních narozeninách. Bob si důrazně nepřál žádnou oslavu či něco podobného, vlastně chtěl, aby se nikdo jiný nedozvěděl o jeho kulatinách, zvláště, že mu je již padesát let. Měl pocit, že zde není co slavit, a tak by raději tuto událost pominul.

Bob byl spíše hubené, atletické postavy. Jeho vlasy byly hustější a tmavé, s výjimkou šedin na jeho skráních. Asi byste mu na první pohled netipovali padesát. Kde byl jeho věk opravdu vidět, byla oblast kolem očí. Ty byly hluboce modré a těžko rozpoznatelné za jeho huňatým obočím, které se věčně formovalo do zamračeného tvaru – očividně následkem mnoha let stresů a starostí. Jeho tvář byla ostře řezaná, ale když se usmíval, byl opravdu pohledný.

Přesto se necítil dobře, že již překročil padesátku, a nechtěl na tento fakt poutat pozornost. Šlo mu jen o to, aby tento den prožil jako obyčejně. Ve skutečnosti se Bob již nějakou dobu cítil poněkud v depresi, jako by ho něco zevnitř nahlodávalo.

V minulosti to již jednou zažil; tyto pocity chtěl zvládnout tím, že se ponořil plně do své práce. Jako ředitel společnosti měl vždy moře nikdy nekončících povinností, a proto měl spousty příležitostí k dlouhým pracovním dnům.

Tentokrát to ale vypadalo, že tato taktika nefunguje. Zjistil, že není schopen plně se soustředit na práci, byl stále víc nerozhodný a uzavřený do sebe. Vůči svým podřízeným se choval přísně, kladl na ně náročné požadavky a byl vůči nim velmi tvrdý.

Ve firmě se nesly o této změně v chování ředitele různé zvěsti a spousta zaměstnanců přemýšlela o tom, že by měl jejich nadřízený odejít. Bobův přístup se nepřenášel jen na manažery, s nimiž přicházel do každodenního styku, jeho negativita působila na morálku celé firmy jako dominový efekt.

Firma GiCo se vyznačovala rodinnou atmosférou, pracovalo v ní padesát osob, přičemž lidé, kteří byli společnosti věrni několik let, byli automaticky převáděni na vyšší pozice. Tento přístup produkoval loajalitu a synergii fungující opravdu dobře po dobu několika let. Ovšem stejně jako u jiných rodin, pokud se jedna část stane dysfunkční, ostatní to okamžitě pocítí a následuje již zmíněný dominový efekt.

Tato situace již jednou nastala, a to před pěti lety, kdy tehdejší ředitel firmy slavil své čtyřicáté páté výročí působení ve funkci a chystal se jít do důchodu. Neočekávaně jmenoval svým nástupcem nově příchozího člověka, a to právě našeho Boba Pearsona. Ovšem ve firmě GiCo byli přitom nejméně dva služebně starší zaměstnanci, kteří by tuto pozici mohli bez problémů vykonávat. Po jmenování cizího člověka prezidentem společnosti se těchto dvou mužů zmocnilo velké ohromení a vztek. Brali to jako zradu. Jeden z mužů odešel dokonce kvůli tomu do předčasného důchodu a během jednoho roku zemřel.

Renunciation

Zodpovědnost

Jedním z majoritních benefitů kvantových nástrojů je zvýšení výkonnosti ve smyslu schopnosti pracovníků řešit své osobní problémy. Jak se jednou začne s tímto systémem, již není návratu. Okamžitě ustane snaha kritizovat ostatní, soudit je (i kdyby bylo opravdu za co) a projektování negativ na druhé. Pracovník se naučí odpovědnosti za sebe a za své činy. Přestane zaujímat pozici oběti.

Pozice oběti

Tento stav mysli, chcete-li způsob myšlení, je důsledkem toho, že jedinec viní někoho, kdo se k němu nezachoval příliš hezky, za vše, co se stalo, děje nebo stane. Hlavní emocí, s níž je tento stav spojen, je hněv.

Pozice viníka

Je to stejný případ jako u oběti, s výjimkou jiné perspektivy – osoba se považuje za viníka aktuální situace či neštěstí jiné osoby. Nejčastěji cítí vinu a stud.

Chování viníka i oběti postrádá jakoukoli logiku. Nelze být zodpovědný za život jiného člověka. Vše se děje na základě božského plánu.

Ochota

Pokud budou lidé ochotni se otevřít možnosti, že se vše děje z nějakého důvodu, aby se z toho poučili, jejich mentalita oběti bude změněna. Ovšem tato transformace nenastane díky pouhému zodpovězení si otázky proč a pochopení významu celé situace. Především je to sama ochota, která je pro tento proces nejdůležitější. Na škále mysli a emocí má ochota hodnotu 310, což je hodně. Obviňovaní, hnací motor mentality oběti a živá voda starého systému má číslo 30.

Uvědomění

Jakmile lidé získají nový pohled na sebe a na svět, budou muset přijmout fakt, že právě oni si tvoří svou realitu, ba co více – své životy. Uvědomí si, že skrze odsuzování a kritiku cesta nevede. Pocítí uvědomění. Nic „zvenčí“ jejich životy neřídí. Místo toho zjistí, že jsou součástí světa, kde platí zákon akce a reakce, přičemž oni jsou tou akcí. Díky tomu a s pomocí kvantových nástrojů budou moci dosáhnout takové hodnoty mysli a emocí, které by za použití tradičních metod nikdy nedokázali.

Firmy, které zavedou systém energetického managementu, mohou některé změny očekávat ihned, jiné za delší dobu, ovšem nestane se, že by zůstalo vše při starém.

Viac sa dočítate v knihe:

Colin C. Tipping – Duchovní inteligence v práci – Negativní energie na pracovišti a její náprava

Naše problémy a negativita sa nevyhnutne odrážajú v našej práci a vzťahoch na pracovisku. Duchovná inteligencia nám je však vždy pripravená pomôcť dostať sa ďalej, byť šťastnejší, uzdraviť sa a pod. Keď sa dá naša energetika do poriadku a zvýšia sa tak naše vibrácie, budeme aj lepšie pôsobiť na druhých a pravdepodobne sa dočkáme lepšieho ocenenia. Venovať pozornosť problémom zamestnancov je výhodné aj pre riadiacich pracovníkov alebo majiteľov: vyriešenie problémov jednotlivcov prospeje firme ako celku a povedie k väčšiemu blahobytu všetkých zúčastnených. To všetko Tipping podrobne rozoberá a v osobitnej časti knihy názorne vysvetľuje na imaginárnom príklade jednej firmy.

Pôvodná cena: 10.60 EUR, Naša cena: 9.54 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.06 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 559 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.