google27eaa3905ca3fee3.html

hemisferyMottom knihy Iana Caldwella Piate Evanjelium je snaha pápeža Jána Pavla II. o zmierenie katolíckej a pravoslávnej kresťanskej cirkvi. Vďaka tejto knihe som si pripomenul hlavný dôvod Veľkej schizmy z r. 1054, cirkevného rozkolu medzi kresťanským Východom a Západom :

„Rovnako ako deviatich patriarchov na čele ich vlastnej cirkvi, pravoslávni berú pápeža ako biskupa hodného mimoriadnej úcty – ako prvého medzi rovnými – ale nie ako najvyššiu a neomylnú moc.“ (str.50)

V súčasnosti pravdepodobne každý uvedomelý človek pozná „schopnosti“ pravej a ľavej mozgovej hemisféry :

  • ľavá hemisféra ovláda našu schopnosť vyjadriť sa prostredníctvom jazyka, ľahšie rozpoznáva postupnosti slov a písmen. Riadi našu logiku, naše zdôvodňovanie a naše analytické myšlienkové procesy. Môže sa zamerať na detaily, má však ťažkosti zahrnúť celkový obraz
  • funkcie vnímania pre pravú hemisféru sú viac špecializované na analýzu priestoru a geometrických útvarov, foriem, elementov, ktoré sú prítomné v tom istom čase, naraz, nie sú sekvenčné ako slová vo vete. Pravá hemisféra je kreatívna polovica, môže vidieť celok z jednotlivých častí, umožňuje nám spojiť jednotlivé časti hádanky dohromady. Pravá hemisféra hrá tiež dôležitú úlohu v pochopení emócií

Schopnosti pravej a ľavej hemisféry sú v komplementárnom vzťahu, jedna je doplnkom druhej. (www.totaltraining.sk)

Základnou charakteristikou ľavej mozgovej hemisféry je individuálnosť. Pravej mozgovej hemisféry – kolektívnosť.

Náboženské hemisféry.

Svetové náboženstvá sú duchovné filozofie určené príslušnej skupine ľudských bytostí pre pochopenie ich existencie v societe. Každé náboženstvo kladie za najvyšší prejav vzťahu súcit – ako najvyššiu formu vzájomnej lásky. Dôvod potreby týchto duchovných filozofií je jednoduchý – poskytnúť ľuďom návod pre cestu z utrpenia.

Ak pomyselne rozdelíme zemeguľu na dve polovice (vo zvislici cez Strednú Európu) a pozrieme sa na jednotlivé náboženstvá, pochopíme, že aj naša zemeguľa je zložená z dvoch hemisfér – ľavej, individualistickej a pravej, kolektívnej.

Taoizmus nemá centrálneho Boha – je to učenie cesty (stanovenie pravidiel života v sociálnom systéme). Budhizmus dokonca popiera existenciu akéhokoľvek jediného Boha. Tvrdí, že každá ľudská bytosť je „vo svojej podstate dobrá“.

Ani jedno z náboženstiev pravej hemisféry Zeme nevyžaduje potrebu Boha, ale napomáha tomu, aby sa kolektívne postupne identifikovalo ako jednotlivé bez potreby nadradenosti jedného človeka voči druhému. Z tohto pohľadu a pozície hemisfér Zeme aj patriarcha pravoslávnej cirkvi je „iba“ prvým medzi rovnými (napriek tomu, že tu už jediný Boh existuje).

Kresťanské západné náboženstvo je pre „ľavohemisférnych“, individuality, ktorých úlohou je naučiť sa slúžiť – konať individuálne v prospech celku. Toto náboženstvo z dôvodu charakteristiky ľavej hemisféry musí mať pápeža ako „najvyššiu a neomylnú moc“. Lenže táto najvyššia individualita vedie ostatné individuality iba k jednému – potrebe súcitu a lásky vo vzájomnom živote. V r. 1054 sa dve náboženské hemisféry kresťanstva oddelili.

Pre pochopenie previazanosti celého ľudstva z pohľadu hemisfér postačí jediná veta z knihy jedného z najväčších vedcov dnešnej doby RNDr. Emila Páleša, Csc., Duchovná úloha Strednej Európy, alebo Ako súvisia rozprávky s politikou :

„Treba si preto jasne uvedomiť, že aj indický riši, ktorý rozjíma osamote na vrcholoch Himalájí, má svoj významný podiel na výrobe kremíkového čipu v kalifornskom Silicon Valley, lebo produkuje do svetového éteru myšlienky, ktoré niekto na druhom konci zemegule detailne dopracuje a uskutoční“.  (str. 61)

Ľavohemisférna časť zemegule a predovšetkým biela rasa je povinná si konečne uvedomiť, že jej blahobyt a rozvoj nie sú dôsledkom „iba“ jej šikovnosti, ale zároveň aj čosi iné. Pred ľudstvom totiž stoja veľmi dôležité úlohy, týkajúce sa priamo jeho ďalšej existencie :

„To, čo pred nami stojí, sa už nebude dať zvládnuť len vynájdením nejakej novej technológie, žiadnou chytrejšou reorganizáciou hospodárskej politiky, ani zvolením tej ani onej strany. Ľudstvo nebude môcť nájsť odpovede na globálne problémy, ani pokročiť ďalej bez toho, aby zmenilo svoj hodnotový systém, bez vnútorného zušľachtenia. Inými slovami, už sa nebude dať ďalej vyhýbať tomu, aby sme sa zmenili sami. Nestačí meniť politiku, štruktúru hospodárskeho portfólia, regionálnu štruktúru priemyslu, ani nič podobné.“  

(RNDr. Emil Páleš, Csc. – Duchovná úloha Strednej Európy, alebo Ako súvisia rozprávky s politikou, str.63)

„Búrky udalostí, prevracajúcich svet, ktorým sa žiadne národy nemôžu vyhnúť, vytrhli rovnako Tibet z jeho izolácie. Jeho duchovné vymoženosti môžu buď zmiznúť navždy, alebo sa môžu stať duchovným majetkom budúcej vyššej ľudskej civilizácie.

Tomo Geše Rinpoče, jeden z najväčších duchovných učiteľov Tibetu našej doby, skutočný Majster vnútorného vhľadu, to vedel vopred, opustil svoju od sveta odrezanú horskú pustovňu, v ktorej pobýval dvanásť rokov a oznámil, že prišiel čas, kedy je možné sprístupniť svetu viac než tisíc rokov strážené duchovné poklady. Lebo ľudstvo stojí na križovatke veľkých rozhodnutí. Pred ním leží cesta ovládnutia prírodných síl, cesta, ktoré vedie k zotročeniu a sebazničeniu, a cesta osvietenia, ktorá prostredníctvom ovládnutia síl, ktoré sú ukryté vo vnútri nás, vedie k slobode a realizácii seba samého.“

(Lama A. Góvinda – Základy tibetskej mystiky)

„Proroctvo Siedmeho ohňa hovorí o príchode „nového ľudu“. Títo ľudia si budú jasne uvedomovať, že mnoho vecí nie je v poriadku a začnú sa navracať k dávnym zvykom svojho ľudu a pôjdu v ich stopách. Návrat späť ich nevyhnutne privedie ku starešinom kmeňa, ale nanešťastie mnohí z nich už budú v apatickom stave, ktorý predpovedal Jeho bláznivý kôň. Cesta tohto „nového ľudu“ bude namáhavá, pretože príliš veľa starších bude buď spať, alebo budú mať strach prehovoriť, alebo nebude mať vôbec zmysel pýtať sa ich na ich múdrosť.

Ale siedmy prorok hovorí s nádejou, pretože ak „nový ľud“ na svojej ceste vytrvá a bude mať dostatok odvahy, potom sa „vodný bubon midewiwinskej dediny (posvätná cesta) opäť rozoznie“. Ak sa to stane, tak dôjde k obnove a národ Anišinabov znovu povstane.

Táto obnova bude signálov veľkého zlomu v dejinách. Euroameričania si budú musieť zvoliť jednu z dvoch ciest. Prvá cesta je cestou ďalšieho vedeckého, technického a priemyslového vývoja, ktorý už tak veľmi poničil Zem a jej ľud. Druhá cesta je cestou duchovnosti, ktorá rešpektuje a vyživuje Zem. Prvá cesta so sebou prinesie zničenie toho, čo ľudia priniesli svetu, ale ono sa to obrátilo proti nim a spôsobilo to Veľkú očistu. Ak si ale ľudia vyberú druhú cestu, „potom Siedmy oheň preskočí v Ôsmy a konečný oheň, vo večný oheň mieru, lásky, bratstva a sesterstva“.

Podľa deda Commandu sa teraz k tomu rázcestiu veľmi rýchlo blížime. Je teda potrebné, aby sa ľudia celého sveta spojili natoľko, že bude iba „jedna myseľ“, pretože „Stvoriteľ neodpovie, pokým nebudete mať jednotnú myseľ, ako by Ste boli jednou osobou“.

Téma „jednej mysli“ sa objavuje u mnohých indiánskych národov. Rozhodnutia sa veľmi často odkladajú, pokým sa nedá dosiahnuť súhlas, lebo samotný fakt, že nebol dosiahnutý súhlas, odhaľuje problém, ktorý je natoľko pálčivý, že vyžaduje obozretnosť a reflexiu. My nie sme tak uponáhľaní, ako vy. Národy Irokézov boli natoľko múdre, že s rozhodnutím čakali až na siedmu generáciu. Stačí sa iba rozhliadnuť okolo na zúfalý stav životného prostredia, aby sme ocenili múdrosť Irokézov. Biela spoločnosť dnes omnoho častejšie, než predtým volá po rozhodnutiach, ktoré je treba urobiť hneď, v tejto minúte, bez uvažovania, alebo záujmu o budúce generácie, ktoré prídu. A to je ako sebecké, tak aj krátkozraké.

Dnešné deti žijú podľa ničivých technických znalostí neovládaných múdrosťou. Nerád to hovorím, ale tento neuvážený hon za vývojom a ziskami má svoju cenu a tou je ničenie fyzického, citového a duševného zdravia vašich detí.“

(Kurt Kaltreider, PhD – Ten, který loví jeleny, str. 96-97)

„Naša generácia sa lieči.

Na ceste sebauvedomenia trávi väčšina z nás prevažnú časť svojho života liečením. Nezdravé vzorce chovania, predávané po celé stáročia z generácie na generáciu, sa v tejto historickej dobe uzdravujú. Odhodlali sme sa k tomu, ušetriť toho naše deti. Tie budú môcť robiť to, kvôli čomu sú tu. To je náš podiel na ceste evolúcie. A za to by sme si mali vysloviť uznanie.“

(Shakti Gawain – Probuzení)

„Zatiaľ sa zdržujeme na hrotmi pobitom prahu nového veku. Mladé roky tejto planéty neodvolateľne uplynuli. Dospievajúce ľudstvo konečne musí vziať na svoje bedrá intelektuálnu a duchovnú zodpovednosť začínajúcej dospelosti.“

(Paul Brunton – Hledání Nadjá)

Buďme už konečne dospelí. Dnes nemá žiadny človek problém vziať do rúk banán a zjesť ho napriek tomu, že vyrástol v trópoch. Rovnako by sa pre nás malo stať každé náboženstvo v jeho obsahu možným žriedlom duchovnej skúsenosti. Pritom by ale ktorákoľvek vtelená bytosť mala mať na pamäti miesto jej zrodenia, lebo nie je náhodné. Náboženské, národné a kultúrne „podnebie“ danej lokality je pre danú dušu najvhodnejšie pre jej rozvoj. To je potrebné si uvedomiť.

Ľudstvo neustále lavíruje v bludnom kruhu nižšej astrálnej a mentálnej úrovne. Pritom nastala doba, v ktorej je potrebné začať budovať život na úrovni lásky. Na túto úroveň je ale možné dostať sa iba vďaka vnútornému zušľachťovaniu a to býva tŕnistá cesta, ako stonka ruže. Z obrázku je jasné, ktorá úroveň je ktorá. Zaujímavé je, že tento obrázok s ružou je námetom identický s lotosovým kvetom. Lotos vyrastá z bahna a musí absolvovať dlhú cestu vodou (emócie) za svetlom, až sa napokon na hladine rozvinie do krásneho kvetu. Na budhistickom učení je pre mňa najzaujímavejšie to, že „vytiahlo“ prácu s emóciami na mentálnu úroveň, kde je možné s nimi „pracovať“, rovnako tak učiť sa pracovať s mysľou resp. naučiť sa „vypnúť ju“. To je obrovský prínos pre ľudstvo. Cesta už nemusí byť tak tŕnistá.

Pochopiť, ako vlastne pracuje naša myseľ, čo vytvára podnety pre naše konanie, kto vlastne sme, je pre dnešné ľudstvo prioritou. Nie preto, aby sa mu podarilo vytvárať väčšie zisky. Preto, aby sa „pochopilo v rozdielnosti“. Bez jej akceptácie nedôjde k zjednoteniu. V mnohom poskytuje odpovede dielo obrovského významu – Angelológia dejín, Paralelné a periodické javy v dejinách od RNDr. Emila Páleša, Csc.

Dávam k dispozícii na stiahnutie popis 22 energií, ktoré definuje vo svojom obrazovom vyjadrení 22 kariet Veľkej Arkany Tarotu. Obrazy s archetypálnymi symbolmi (pravá hemisféra) preložené do reči (ľavá hemisféra). Z týchto 22 energií je stvorený svet a ako v osobnom význame, tak aj v partnerskom je evidentné a ľahké na pochopenie to, že nemusíme byť klbkom emócií, ktoré tápe svetom. Je už načase, aby ľudstvo zodvihlo hlavu ku svetlu s jedinou túžbou – dosiahnuť s ním trvalé spojenie. Čím viac ľudí sa na túto prácu podujme, tým bude celkovo jednoduchšia. Kiež – výzva a prosba Vyšších svetov ľudstvu Zeme?

Veľká Invokácia.

Nech z bodu Svetla v Mysli Božej

prúdi Svetlo do myslí ľudí.

Kiež Svetlo zostúpi na Zem !

Nech z bodu Lásky v Srdci Božom

prúdi Láska do sŕdc ľudí.

Kiež sa Kristus vráti na Zem !

Zo Stredu, v ktorom je Vôľa Božia známa

kiež účel malé ľudské vôle vedie,

ten účel, ktorý Majstri poznajú

a ktorému slúžia.

Zo Stredu, ktorým ľudské plemä zveme,

nech plán Lásky a Svetla vzíde

a zapečatí bránu,

za ktorou sídli Zlo.

Kiež Svetlo, Láska a Sila

obnovia tento plán na Zemi !

„Táto invokácia, či modlitba nepatrí iba jednému človeku, alebo skupine, ale celému ľudstvu. Jej krása a sila tkvie v jednoduchosti, s ktorou vyjadruje niektoré ústredné pravdy, ktoré všetci vnútorne a prirodzene prijímame – pravdu o tom, že existuje základná inteligencia, ktorú neurčito nazývame Bohom, pravdu, že za celým vonkajším zdaním, za všetkou motivačnou silou vesmíru je láska, pravdu, že na zem prišla veľká Individualita, ktorú kresťania nazývajú Kristom a ktorá túto lásku stelesnila tak, aby sme ju dokázali pochopiť, pravdu, že láska a inteligencia sú výsledkom toho, čomu hovoríme Božia vôľa a nakoniec aj očividnú pravdu, že jedine prostredníctvom ľudstva sa môže uskutočňovať Boží plán.“

(Alice A. Bailey – Pojednání o Bílé Magii, čili Cesta učedníka)

S najväčšou úctou k Životu dávam možnosť stiahnuť si aj Apely, meditácie a vzývania pre každý deň v týždni.

Význam energií kariet Veľkej Arkany tarotu – osobný

Význam energií kariet Veľkej Arkany tarotu – partnerský

APELY – meditácie a vzývania pre každý deň v týždni

Roman Bajus – masáže a poradenstvo

www.lamuzza.sk


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Marsha M. Lucas – Přeprogramuj svůj mozek na lásku – Neuropsychologička a psychoterapeutka vám príjemným, vtipným a zrozumiteľným spôsobom vysvetlí, ako funguje váš mozog vo vzťahoch. Lepšie tak pochopíte, ako ste dospeli k svojim súčasným vzťahovým vzorcom, a naučíte sa, ako si svoj mozog účinne preprogramovať. Zistíte, aké vnútorné pochody nám vlastne prebiehajú v mozgu; ako si výrazne zlepšiť schopnosť nadväzovať a pestovať uspokojivé vzťahy; čo stojí za chorobnou úzkosťou zo záväzkov – to všetko doplnené množstvom príkladov zo života a praktickými návodmi. S pomocou uvedených návodov a meditačných cvičení dokážete zmeniť navyknuté reakcie vo vzťahoch, založené na strachu; vybudovať si emočnú odolnosť; užívať si krajšie milovanie; pochopiť a zlepšiť svoje prežívanie lásky.

Ukážka: Vraťme se nyní zpátky k Julii. To, že intelektuálně chápala souvislost se svými zážitky z dětství, bylo dobré, ale nestačilo to. Poté, co jsme probrali dilema, které měla v mozku uložené, proč u ní dochází ke zkratu a není schopna zůstat ve vztahu, začala s pravidelnou meditací na všímavost. Julia pociťovala postupné a trvalé zlepšování. Dokázala se ve vztazích správně rozhodovat, místo aby z nich v panice prchala. Po roce přijala Gregovu nabídku k sňatku.

Pôvodná cena: 9.20 EUR, Naša cena: 8.28 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.92 EUR


 

(Prečítané 350 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.