google27eaa3905ca3fee3.html

earthworm-307202__18014. júla 2015 sa Jupitera dostala pod vyžarovanie znamenia Hada v Perúnovom kole heliocentrického systému a vymaní sa z neho 9. augusta 2016. Táto planéta je špecifická v tom, že viac energie zo seba vydáva ako prijíma a sprostredkováva ľudstvu veľme dôležité sily. Tieto, podľa znamenia v akom sa nachádza, majú svojráznu povahu.

Znamenie Had sprostredkováva bytostný Lietic, ktorý ľudstvu alebo človeku hovorí: „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“

V tomto období bude táto požiadavka nielen na jednotlivca ale i celé ľudstvo viac kladená. Musíme si uvedomiť, že dary bytostných sú vyžarovania, pod ktorých vplyv sa dostávame a nedajú sa nepoužívať. Bez ohľadu či o nich vieme alebo nevieme sme podrobení tejto moci a buď ich používame správne alebo nesprávne.

Požiadavku „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“ majú ľudia samozrejme plniť stále, nielen v tomto období, avšak práve teraz je táto najvypuklejšia a najrazantnejšia.

Udržať si čistotu vo všetkých rovinách – v chcení, myslení, reči a činoch bude nesmierne dôležité. Ak sa nám to nedarí, prídu ťažkosti a nepríjemnosti v závislosti od druhu nečistoty. Čo je to tá čistota alebo jej opak nečistota? Ak niečo chceme, ideme samozrejme za tým. Lenže ak to, čo chceme, si podkopeme myšlienkami alebo slovami tipu „to nezvládnem, to sa mi nepodarí, to sa nedá“ tak už máme nečistotu v myšlienkach alebo v slovách, ktoré nám odoberajú chuť a silu na realizáciu nášho chcenia. Alebo cítime, že niečo chceme, v myšlienkach však uvažujeme o niečom inom, hovoríme o ďalšom a konáme zase niečo iné. Toto je hotová schizofrénia. Človek sa má zjednotiť, má vidieť a tým vedieť čo chce, tomu podriadiť tvorivé myšlienky, slová a konať tak, aby ten cieľ dosiahol.

Pozrime sa bližšie na určitý rys charakterizujúci toto znamenie, kvôli ktorému prešlo do nášho podvedomia a odtiaľ do hovorovej reči. Je zaujímavé, že s hadom sa stretávame v Biblii, ktorý núkal Eve jablko našepkávajúc, aby ho podala aj Adamovi. Už z Biblie je jasné, že had sa tu zobrazuje ako prefíkané zviera. Zľudovel výraz „had“, ktorým sa označujú zákerní prefíkanci. Aby sme lepšie pochopili zľudovený výraz „on je ako had“, vráťme sa k vete, ktorú Lietic, vládca znamenia Had hovorí: „Pre tvoj duchovný vývoj je podstatná Čistota chcenia, myšlienok, slov i činov!“ Predstavme si človeka, ktorý sa narodil pod jeho vplyvom a zneužíva tento dar. On vám niečo hovorí, pritom si myslí iné. Robí niečo, aby vás zmiatol, lebo vás chce…okradnúť. Vo všetkých štyroch rovinách kľučkuje a vy neviete čo si máte o tomto človeku myslieť. Ak sa človek stretol s takýmto typom po prvý krát a cíti nebezpečenstvo, tak je zaskočený jeho najlichotivejšími slovami. Ak sa nechá obalamutiť, skôr alebo neskôr pocíti svoj omyl. Vtedy sa z podvedomia vyderie na povrch: „On je ako had“. Lenže Lietic za to nemôže. On svojim vyžarovaním sprostredkoval určité podmienky a človek ich zneužil. Jeho dar sa silne prejavuje vo všetkých rovinách a dotyčný človek je pod vplyvom tejto špecifickej sily. Ak už tušíte, že s takýmto človekom nie je niečo v poriadku a chcete ho prekuknúť, tak sa treba pripraviť na niečo, čo vidieť aj v prírode u hada živočícha. Je ohybný, nesmierne variabilný, chytíte ho za akúkoľvek časť tela, aj tak sa ovinie okolo ruky a uštipne. Aj tu sa budete človeka pýtať, odpovie vám iné, myslí inak, robí inak ako skutočne chce. Chcete ho chytiť za slovo, on sa vykrúti. Prekĺzne cez akúkoľvek špáročku. Preto je tento tip ľudí označovaný ako „prefíkaný“, lebo vedia kľučkovať, niečo nekalé chcú získať, vedia voliť lichotivé slová a prispôsobiť svojmu cieľu činy.

Naopak charakterný jedinec využije tento druh daru od Lietica tak, že zjednotí svoje chcenie, myslenie, slová a napokon činy pre ušľachtilý cieľ.

Teraz, v čase pôsobenia Lietica, tieto veci vyplývajú na povrch. Skúsme si na nejaké spomenúť. 3. októbra 2015 letectvo USA zbombardovalo nemocnicu v Afganskom Kandúze a zobralo 30 životov. Bolo to v čase keď na summite v New Yorku ešte deň predtým USA vyjadrovali obavu, či ruské vojenské sily bombardujúce pozície teroristov v Sýrii, nezasiahnu civilné objekty. Tento obrovský kontrast videl celý svet. USA niečo iné hovorili (obava o civilistov) a iné robili (sami ich vraždili). Vodu kázali a víno pili. A takýchto protichodných vyjadrení bolo počas roka určite viacej.

obr.1

obr.1

Najrozsiahlejšia udalosť zapadajúca do obdobia hada sú utečenci. Všimnime si, keď pozeráme správy resp. keď vidíme fotografie utečencov, je tam jedna pozoruhodná vec. Oni keď sa valia, sú v takom vlnitom veľmi úzkom tvare, z diaľky podobajúc sa na hada! Pri mape trás týchto migrácii nemôže uniknúť fakt, že tieto sa tiež podobajú na hadov (obr.1) presúvajúcich sa do Európy. Trasy sú kľukaté a keď im Maďari uzavreli hranice, tak celkom variabilne ako had, sa stočili na Chorvátsko. Je úplne jasné, že tieto presuny organizuje niekto veľmi mocný a silný, a že sú to Európania, ktorí tým sledujú nejaké vlastné ciele. Príprava musela byť dlhodobá, v utajení. Pod najkvetnatejšími vyjadreniami sa skrýva ich vlastný jed. To, že akcia vypukla práve v období hada je práve to zvláštne špecifikum, že on dodal silu a títo jedinci dokonali svoj plán. Spustila sa plná lavína protichodných vyjadrení, ktoré vidí každý. Napríklad ľudskoprávne organizácie obhajujúce homosexuálov obhajujú aj islam. Pričom v Islamských štátov sa homosexualita tvrdo trestá. Euro úradníci hovoria jedno (ubezpečujú, že sa migrácia zastaví) a robia iné (nič sa nezastavilo). A mnoho ďalších navzájom odporujúcich si skutočností, ktoré sa vyplavili na povrch.

Pozrime sa do minulosti kedy Jupitera bola v Perúnovom kole v identickom postavení v akom je dnes. Naposledy počas druhej svetovej vojny. Slovenské národné povstanie taktiež zapadá do znamenia Hada. Opäť aj toto sa plánovalo dlhodobejšie, niekým mocným a bohatým sledujúc určité záujmy. SNP sa zúčastnilo veľké množstvo zahraničných príslušníkov takže musí byť jasné, že nešlo o nejaké spontánne slovenské povstanie.  Vieme veľmi dobre, že v čase vypuknutia boli transporty židov do koncentračných táborov zakázané. O čo teda išlo organizátorom SNP? Len si vezmime ten fakt, že v slovenskom štáte existovala bezúročná ekonomika a toto je ten najnebezpečnejší element (pre mocných tohto sveta), ktorý treba zlikvidovať. Veď čo ak by „nákaza“ tejto myšlienky prešla aj do ostatných štátov Európy? SNP môžeme chápať ako potichu sa plaziaceho hada, ktorý vypustil jed, sledujúc vlastný cieľ, poznaný len nemnohými. Väčšine povedali, že to je jed namierený na fašizmus. Ale to, že dôsledkom toho bola devastácia Slovenska, že sa obnovili transporty a privolali nemecké vojská, ktoré tu dovtedy neboli, pred týmto si táto oklamaná väčšina zatvára oči a uši. Najligotavejším transparentom na obhajobu tohto hadieho diela je ten, že sme sa týmto zaradili na stranu protihitlerovskej koalície a neboli sme teda na strane porazených. Lenže tento ligotavý transparent sa naozaj ukáže ako biedne pozlátko  po tom, ako pozrieme na štáty akými sú Rakúsko či Nemecko alebo Taliansko. Životná úroveň diametrálne odlišná od tej našej, pričom oni sú tí porazení. Čím boli oni znevýhodnení od nás, keď mi sme údajne na strane víťazov? Nemá to byť naopak?

Ďalším dobrým príkladom ako funguje toto znamenie, resp. ako ho ľudia vedia použiť je vylodenie v Normandii. Aj ono sa plánovalo dlhí čas dopredu, ale ten deň „D“ nastal až 6. júna 1944, dva týždne po nástupe Lietica. Vylodenie bolo tiché ako had v prírode. Aj ono sa uskutočňovalo v tajnosti, podobne ako plazúci sa had za korisťou. V tomto prípade by sme mohli usúdiť, že išlo o pozitívnu vec, keďže útok bol namierený na Nemcov vo Francúzsku. Môžeme to tak chápať ale môže byť aj pravdou tvrdenie, že Američania sa pustili do vojny po tom, ako bolo jasné, že Rusi Nemcov porazia a potrebovali si zaistiť západnú Európu.

Znamenie Hada nás učí zosobniť použitie Božej Moci. Preto je aj jeho pôsobenie mocné. Všimnime si akú bezmocnosť prežívajú Európania v súvislosti s utečencami. Nech robia čokoľvek akoby nebolo tej moci, ktorá by zastavila príliv ďalších a ďalších. Je to samozrejme aj otázkou karmy a nášho vnútorného prebudenia. V pôsobení tohto znamenia nám Lietic pomáha sa v duchu zobudiť a toto znovuzrodenie prejaviť do všetkých štyroch rovín – do chcenia, myšlienok, slov i činov. Len tak môžeme nadobudnúť moc nad akýmkoľvek problémom i svojim osudom.

Poznámka:

Planéta Jupitera obehne okolo Slnka v Perúnovom kole za cca. 72 rokov, pričom v rámci tohto obdobia sa dostane pod vplyv šiestich vodcovských bytostí (Vyšeň, Lelo, Letenic, Radegast, Koledo, Krojšeň)  na cca. 12 rokov pod každou (12 rokov x 6 = 72 rokov), ktoré určujú generačné úlohy a obdobia na planéte Zem. Potom sa kolo opakuje. V rámci týchto dvanástich rokov sa vždy dostane na cca. jeden rok pod vplyv jedného znamenia bytostného (Myš, Býk, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, Pes, Sviňa), ktorí špecifickejšie určujú charakter jednotlivého generačného obdobia. V súčasnosti sa nachádzame v poslednom znamení v Krojšňovi, ktorý vždy prináša malý súd pre ľudstvo za posledných 60 rokov. To znamená, aké boli sejby posledných 60 rokov v znameniach Vyšeň, Lelo, Letenic, Radegast a Koledo, taká bude žatva v Krojšňovi. Naposledy sme sa v Krojšňovi nachádzali počas druhej svetovej vojny. Tá vypukla hneď vstupom Jupitery do tohto znamenia. Samozrejme počas druhej svetovej vojny existoval ešte jeden dôležitejší vplyv a to príchod Ježišom zvestovaného Syna Človeka na Zem a jeho neprijatím ľudstvo muselo zožať predchádzajúcu sejbu. Jeho prijatím by ľudstvo bolo od všetkých hrôz uchránené.

Martin Hruštínec, www.jupitera.sk


Súvisiace články:


 

(Prečítané 481 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.