google27eaa3905ca3fee3.html

Boulevard, CA: Yogi Zen drinks his own urine in the wind outside his cave. (Photo Credit: National Geographic Channels)

Urinu (moč) tvoří převážně velké množství krystalicky uspořádané vody. Takovou strukturu přirozená voda nemá. Uspořádání molekul v přirozené vodě je chaotické. Po vypití se voda v organizmu změní do kapalného krystalického stavu.

K přeměně jednoho litru vody do kapalné krystalické podoby spotřebuje lidský organizmus dvacet pět kalorií. Při dlouhodobém pití uriny dochází k velké úspoře energie, a tím i k prodloužení života člověka. V přírodě existuje čtyřicet osm různých druhů vody, včetně těžké vody – oxidu deuteria, která se používá v jaderných reaktorech. Jedna tuna běžné vody obsahuje asi sto padesát gramů této látky. Je úplně jasné, že po jejím vypití nebudeme zdravější. Z toho vyplývá, že organizmus člověka lépe funguje na základě běžných druhů vody.

Vědci zjistili, že čím déle existuje kapalný krystal, tím je užitečnější pro organizmus a tím více se přizpůsobuje tělesným tekutinám člověka. Lidský organizmus vydává mnoho energie na tvorbu optimálního typu vody z tekutin, které člověk přijímá. Jestliže se do těla dostávají již hotové tekuté krystaly, ušetříme rovněž vlastní energii. V oblastech, kde se nacházejí prameny s podobnou vodou, nejsou lidé nemocní a žijí mnohem déle.

Každý orgán člověka si dodatečně odčerpává vlastní tekuté krystaly a je v činnosti na jejich základě. Jestliže daný orgán není schopen přijímat tyto tekuté krystaly, dostavuje se nemoc. Tibetští léčitelé dávno věděli o této skutečnosti a prováděli léčbu takzvanými mikroproudy, v nichž byly podle typu nemoci přesné dávky tekutých krystalů vody. Užívání vlastní uriny umožňuje úspěšně zvládnout i tyto problémy.

Voda, která prošla organizmem, o něm zachycuje úplné informace. Tento proces probíhá na základě vzájemného působení informační a energetické soustavy člověka s tekutinou.

To znamená, že díky těmto účinkům se kapalná krystalická struktura vody přeměňuje s ohledem na energetickou hladinu lidského organizmu. Zaznamenávají se rovněž různé patologické procesy. Po vypití tekutiny, to znamená uriny, v níž je zakódována nemoc, si informační a energetický systém sám najde zaznamenané patologické jevy a najde jejich zdroj, který nemoc zapříčinil. Potom jej na základě principu vyvolání interference zlikviduje. Tento účinek je základem homeopatického principu, že podobné se léčí podobným. V tomto případě je vlastní urina nenahraditelnou tekutinou, jež obsahuje přirozené informace o organizmu. Je schopná z organizmu vybít různá patologická ohniska a odstranit z něj všechny nečistoty.

Urina slabě fluoreskuje, to znamená svítí, což je její další významná vlastnost. Tento jev je výsledkem vzájemného působení Ducha a vody. („Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha.“ Tuto myšlenku je možné posuzovat jako motivující příčinu, to znamená slovo, které je v podobě Ducha základem každé živé bytosti. V Bibli se dále hovoří: „Všechno povstalo skrze ně. V něm byl život.“ V Bibli se dále vysvětluje, co znamená život: „…a život byl světlo lidí.“ Dále se hovoří o tom, jak z holografické, světelné formy vzniklo fyzické tělo: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ V těchto smysluplných slovech se ukazuje posloupnost ztělesnění od příčiny, to znamená Slova, v základ života, hologram, dále ve Světlo a nakonec ve fyzické tělo.)

Současné vysvětlení tohoto jevu vychází z názoru, že v základě našeho fyzického těla se nachází rozsáhlý světelný hologram. Podle současných představ slouží k tomu, aby vznikl holografický záznam, potřebná předmětná světelná vlna z libovolného zdroje a stejně silné odražené světlo, to znamená opěrná vlna. Vzájemným působením obou typů vln vzniká interferenční obraz, který se nazývá hologram.

Hologram je možné zapsat v kapalných krystalech. Ke vzniku holografického záznamu je nezbytné, aby kapalné krystaly byly dostatečně zásobeny světlem, tedy opěrnou vlnou. Informace o tom, jaký by měl být organizmus a jak má fungovat, je uložena v každé buňce v podobě holografického kódu, nacházejícího se v chromozomech. Z biologie víme, že chemickým zdrojem energie v organizmu jsou sacharidy. Sloučením kyslíku a uhlíku se uvolňuje dvacet tisíc joulů a jeden gram sacharidů. Ve svalových buňkách se asi dvacet pět procent této energie spotřebuje na mechanickou práci, část se změní na teplo a jiné potřeby organizmu a zbytek se využije k osvětlení, k trvalému obnovování holografického záznamu celého organizmu. Světlo získáváme ze Slunce. Ke sloučení kysličníku uhličitého a vody je potřebná sluneční energie. Organizmus ji získává tím, že štěpí škroby na vodu a kysličník uhličitý.

Kapalné prostředí našeho organizmu, tvořené tekutými krystaly, udržuje v sobě nejen holografický záznam, ale současně je naplněno světlem, to znamená opěrnou vlnou.

Použijeme-li urinu ke vnitřnímu i vnějšímu použití, zvýšíme intenzitu osvětlení hologramu, který se stává výraznější a silnější. V takovém případě se funkce buněk i celého organizmu normalizuje, buňky a organizmus jsou výkonnější a jejich činnost je stabilní.

Nyní jistě pochopíte význam následujících řádků starodávného textu Šivambukalpa:
„Za sedm měsíců se člověk stává mimořádně silným a po osmi měsících svítí jako zlato. Po deseti měsících se mění na pokladnici světla. Po jedenácti měsících jsou všechny části jeho těla křišťálově čisté a zářící. Po roce svítí jako Slunce.“

Abychom dosáhli takového efektu, je nezbytné užívat urinu. Jsem přesvědčen, že jiná metoda takové výsledky nezajistí. Právě v tom spočívá jedinečnost uriny, která je základem všech léků!

Kyselá reakce uriny je již sama o sobě silným uzdravujícím prvkem. Nyní si probereme, jak funguje tento unikátní léčebný mechanizmus uriny. V přírodě existují jak rostlinné, tak i živočišné buňky. Rostlinné buňky mohou působit v alkalickém prostředí a svými životními funkcemi je produkují (například hnití spadaného listí). Živočišné buňky se vyskytují v kyselém prostřední, které zajistí rovněž svými životními funkcemi (pokožka má například kyselé pH, stejně jako moč a výkaly). Z uvedeného vyplývá, že zvířata i člověk mohou onemocnět tím, že jejich normální kyselé prostředí se bude posouvat na alkalickou, tedy hnilobnou hladinu. Hnilobné prostředí je ostatně příznivé k rozmnožování rostlinných buněk, které za svého života ještě více posilují hnilobné procesy. To znamená, že příčinou většiny onemocnění je jeden a tentýž proces, silnější alkalická hladina s následným hnitím. Abyste zabránili vzniku hnilobných procesů v organizmu, je potřeba jej okyselovat látkami obsahujícími bezpečné kyseliny.

Ukazuje se, že tento proces lze zajistit vlastní urinou, neboť je to tekutina vyprodukovaná organizmem z vlastní krve! Okyselením organizmu odstraníme základ všech patologických procesů, to znamená zvýšenou alkalickou hladinu, zahnívání, a rychle a úplně se vyléčíme. Tuto vlastnost naší uriny potvrdili již dávní mudrcové a prohlásili, že urina je všelék!

Vysvětlíme si, co znamenají termíny okyselení a zvýšení alkalické hladiny organizmu. Okyselení pomocí látek zvyšujících koncentraci kladných iontů vodíku je pro organizmus příznivým účinkem. Jinak tomu bude u látek tvořících kyselé toxiny, to znamená bílkoviny a sacharidy, které začínají hnít a vedou k celkovému zvýšení alkalické hladiny. To má na organizmus špatný vliv.

Urina je nejkyselejší ráno a nejalkaličtější po příjmu potravy. Nyní můžeme pochopit, odkud vychází tvrzení dávných léčitelů, že ranní moč je nejužitečnější. Tím, že má specifickou molekulární strukturu, že se vyznačuje stejnými tekutými krystaly a nasyceností solemi, se lidská urina odlišuje od běžné vody povrchovým napětím, relativní viskozitou a specifickou elektrickou vodivostí.

Uvedené vlastnosti si rozebereme podrobněji a podíváme se, jak účinkují na lidský organizmus.

Text je z knihy:

123353-urinoterapie-a-biorytmologie_1436362306_mediumGennadij Malachov – Urinoterapie a biorytmologie

Ďalšia z mnohých odborných kníh Gennadija Malachova sa zaoberá základmi biorytmologie a unikátnou metódou vyliečenia – urinoterapiou. Mnoho ľudí sa presvedčilo o tom, že v určitých dňoch môžu hladovať a zároveň zvládnu aj veľké fyzické zaťaženie, ale v iných dňoch sa im to nepodarí. Hlavnou príčinou je to, že sami narúšajú prirodzené životné rytmy; chcú byť zdraví, ale nedodržujují prírodné zákony. V priebehu vykonávania ozdravných procedúr je základom úspechu prispôsobenie sa sezónnym, mesačným a denným biorytmom.

Autor ďalej hovorí o možnostiach urinoterapie, ktorej je venovaná druhá časť knihy. Táto liečba môže v mnohých prípadoch priniesť uľahčenie, alebo dokonca zachrániť život človeka, či ho predĺžiť. Okrem dôkladného všeobecného zoznámenia sa s princípmi urinoterapie tu nájdete zoznam konkrétnych problémov, pri ktorých táto metóda liečby zaberá.

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.84 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.76 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 231 krát, 1 dnes)

Comments are closed.