google27eaa3905ca3fee3.html

Počas niekoľkých posledných desaťročí došlo medzi odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti na Západe k zvýšenému záujmu o koncept alternatívnej medicíny, čím bol spôsobený nárast povedomia o mnohých existujúcich medicínskych tradíciách, ako starovekých tak novodobých. Hoci boli tieto tradičné medicínske systémy spočiatku vnímané len ako “alternatívy” klasickej medicíny, dnes nám je jasné, že každá medicínska tradícia má svoje čestné miesto v zdravotnej starostlivosti a že so sebou prináša jedinečný príspevok do nášho kolektívneho chápania zdravia a choroby.

Ayurvéda vznikla v Indii pred viac než 5000 rokmi a tak je mnohými historikmi a učencami považovaná za najstarší existujúci systém medicíny a zdravotnej starostlivosti na svete. Jej osem hlavných odborov (pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, oftalmológia, geriatria, otolaryngológia, toxikológia, všeobecné lekárstvo a chirurgia) obsahuje prevažne všetky špecializácie praktikované alopatickou medicínou v súčasnosti.

Koncept Ajurvédy

Väčšina z nás sa začína zaoberať zdravím až keď prídu problémy, pretože Západná alopatická medicína má tendenciu sústrediť sa na symptómy, chorobu, baktérie a vírusy a prevažne používa lieky na odstránenie patogénov a chirurgické zákroky na odstránenie už narušeného tkaniva. Mnoho životov bolo týmto prístupom zachránených. Avšak mnohé liečivá, vzhľadom na ich toxicitu, často oslabujú organizmus a spôsobujú rôzne nepríjemné a škodlivé vedľajšie účinky. Ajurvéda, na druhú stranu, sa nezameriava na chorobu, či odstránenie baktérií a vírusov, pretože to by nevyriešilo problém natrvalo. Miesto toho sa zameriava na vyrovnávanie toku energie v človeku a zlepšenie kvality trávenia, telesných tkanív a kanálov, náslekom čoho sú organizmus a jeho prirodzené obranné systémy silné a tým pádom účinnejšie v ochrane proti chorobe.

Ajurvéda kladie veľký dôraz na prevenciu choroby a doporučuje udržiavanie zdravia prostredníctvom správnej výživy, stravovacích návykov, životného štýlu, detoxikácie, bylinno-minerálnych preparátov, cvičenia, meditácie atď. Či už ide o prevenciu, liečenie, alebo regeneráciu, prístup je individuálny – čiže šitý na mieru pre daného človeka. Pretože každý z nás je iný, spôsob diagnózy a taktiež liečba sú špecifické a nemožno ich štandardizovať. A to je snáď ten najväčší prínos Ajurvédy na poli medicíny.

Naša konštitúcia a jej vnútorná rovnováha

Podľa Ajurvédy má každý človek jedinečný energetický vzorec, t.j. jedinečnú psycho-fyziologickú konštitúciu. Táto konštitúcia je určená pomerom troch dóš (troch bio-energetických regulátorov, zvaných váta, pitta a kapha) v dobe počatia, ktorá zostáva rovnaká po celý život. Avšak mnoho faktorov, ako vnútorných tak vonkajších, majú tendenciu vyvážený stav dóš narúšať. Pár príkladov týchto emocionálnych, fyzických a enviromentálnych stresorov sú stravovacie návyky jedinca, zloženie potravy, emocionálny stav, ročné obdobia a počasie, práca, vzťahy, šport a fyzická trauma. Akonáhle človek porozumie ako ho tieto faktory ovplyvňujú, môže vynaložiť vhodné opatrenia ktoré buď zminimalizujú ich účinky, alebo odstránia príčiny nerovnováhy a obnovia jeho prirodzenú konštitúciu.


Tri dóši

Podľa Ajurvédy je celý vesmír a takisto aj ľuské telo zložené z piatich elementov: priestoru alebo éteru, vzduchu, ohňa, vody a zeme (hovoríme o ich najjemnejšej energetickej forme). Zatiaľ čo tieto prvky tvoria štruktúru nášho tela, tri dóši riadia jeho funkciu. Váta, pitta a kapha sú prítomné v každej jednej bunke, orgáne, tkanive, systéme a taktiež na všetkých úrovniach vedomia. Určitá energia je potrebná k vynaloženiu pohybu, k tomu aby sa telesné tekutiny a v nich obsiahnuté výživné látky dostali až k bunkám a telo mohlo fungovať. Energia je tiež potrebná na metabolizáciu týchto živín. Bunky tela musia byť dobre lubrikované a ich primeraná štruktúra musí byť zachovaná. No a to všetko majú na starosti tri dóši: váta je energia pohybu a impulzu, pitta je energia metabolizmu a kapha je energia lubrikácie a štruktúry.

Ajurvédska diagnostika a liečba

Ayurvédsky lekár používa pri diagnostike všetkých päť zmyslov: priame dotazovanie, dotyk pri diagnostike pulzu, načúva hlasu a spôsobu akým človek dýcha, pozoruje jazyk, očí, kožu, chôdzu a celkový fyzický vzhľad človeka. Po stanovení diagnózy sa použijú jak paliatívne, tak očistné a regeneračné opatrenia na odstránenie nerovnováhy a úpravou stravy a životného štýlu sa odstráni príčina problémov.

Stručne povedané, Ajurvéda sa zameriava na všetky aspekty nášho bytia – nášho tela, mysle a duše. Berie do úvahy jedinečnosť každého z nás, to že každý z nás reaguje inak na každodenné situácie a okolie a že každý z nás má iné silné a slabé stránky. Cez vhľad, pochopenie a skúsenosť nám Ajurvéda dáva cenné poznatky o celistvosti nášho života a našej individuálnej integrácie do harmónie.

Daniela Juričić, (ajur. med.)

Viac informácií o Daniele nájdete na: http://www.ayurdharma.com/sk_o_nas.htmlSúvisiace články:


 

(Prečítané 1 984 krát, 1 dnes)

Comments are closed.