google27eaa3905ca3fee3.html

I.               Velekněžka 

Popis karty:

Ze zlatožlutého trůnu Velekněžky vidíme na její kartě pouze část čtyřúhelníkové sedačky a lichoběžníkového podstavce. Velekněžka je oděna do mnišského hábitu podobného říze mnichů řádu svatého

Františka (anebo řádu sv. Kláry, jež byl založen jako druhý řád františkánů) skládajícího se z vlastního dlouhého habitu přepásaného bílým provazovým cingulem se třemi uzly, škapulíře (nebo spíše pluviálu) splývajícího přes ramena a bílého mnišského závoje. Na něm spočívá papežská slavnostní tiára (trojitá koruna, kterou nosívali papeži o mimoliturgických slavnostních příležitostech, avšak od dob Pavla VI. se nosí pouze mitra s trojitým křížem). Vzhledem k tradičnímu významu karty je pozoruhodná  barva závoje (bílá) zvolená středověkým malířem: ve většině ženských řeholných institucí nosí závoj v této barvě pouze novicky či laické sestry.  V pravé ruce drží Papežka zvláštní podlouhlé žezlo se symbolem umučení Ježíše Krista: jednoduchým zlatočerveným křížem ukončeným na všech ramenech kruhovitým útvarem. V levé ruce – na které má nataženou stejnou bílou rukavici jako na pravé – svírá knížku, symbol moudrosti, poznání a vědění, opíraje ji o pravé koleno. Možná jsou to jen rubriky, církevní předpisy, určující průběh bohoslužeb, liturgií, anebo snad  Pentateuch (prvních pět knih Svatého písma, Pět knih Mojžíšových: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium), čili židovská Tóra.

V pozadí se vypíná k nebesům mladý, ale hustý les. V obou rozích karty jsou v trávě načrtnuty rostlinné (anebo květinové) motivy opakující se na několika kartách tohoto souboru.

Mnoho badatelů v oblasti Tarotu věří, že Velekněžka je ztělesněním legendární papežky Jany, dcery anglických misionářů v Mohuči na Rýně (John Anglicus). Po smrti papeže Leva IV. v roce 855 byla jednohlasně zvolena a usedla na papežský stolec jako Jan VIII. Po dvouletém pontifikátu porodila v průběhu průvodu vedoucího z baziliky sv. Petra do papežské rezidence v Lateránském paláci v úzké uličce mezi Koloseem a kostelem sv. Klimenta dítě. Rozlícený dav ji vyvlekl i s novorozenětem za město a tam ukamenoval. Do uvolněného papežského úřadu byl spěšně uveden Benedikt III. Jeho nástup byl historiky později posunut zpět do roku 855. Když se v roce 872 stal papežem další Jan, nedostal jméno Jan IX.,  nýbrž Jan VIII, aby se tak zcela setřeli jakékoli stopy po existenci papežky Jany.

Význam karty u výkladu:

Karta Velekněžka předpovídá duchovní růst, ztotožnění s kosmickými zákony a jejich zachovávání nikoli pouze na teoretické, leč i praktické životní úrovni, anebo potřebu jejich uplatnění. Předznamenává hluboké transcendentní zážitky. Upozorňuje na potřebu dalšího vzdělávání, pozornosti věnované  studiu a sebezdokonalování, odbornému, vědeckému a znalostmi podloženému, důslednému přístupu. Vyžaduje od vás více pochopení a soucitu, jakožto i jejich projevů v běžném, každodenním životě. Hluboká intuice, moudrost a nadsmyslové poznání tajemství světa, života i kosmu je specifikum lidí, kteří si jako signifikantní kartu častěji tahají právě Velekněžku.

Karta v pozici vzhůru nohama:

Velekněžka v obrácené pozici je vážným varováním před aplikací povrchních znalostí či studijních výsledků. Vystříhá před pronikáním do sfér, na něž jsme ještě nedozráli. Nedoporučuje  řídit se svou pýchou, zaslepeností, nadutostí a rychle nabytými, snad dokonce i falešnými vědomostmi.

Co kdyby jste se přestali chvástat cizím peřím a zdokonalili se v oblastech, na které zcela zřejmě máte vynikající talent?

III.         Císařovna 

Popis karty:

Císařovnina tvář působí jako obličej Madony. Vlasy má ukryté pod zlatavým závojem, na němž je posazena těžká císařská koruna. Kolem bílého hrdla se vine – v téže barvě jakou má závoj – jemný šál. Roucho Císařovny zdobí různé vzory a znaky. Tři přepletené prsteny symbolizují věčnost, démanty nepřemožitelnost, nezkrotitelnost (z řeckého názvu pro démant, adamas), pevnost, stálost, smělost a věrnost. Vladařskou moc Císařovny zdůrazňuje koruna rodu Viscontiů, umístěná v dolní přední části královského hávu. Větvě zdánlivě rostoucí z koruny patří palmovému a vavřínovému stromu, symbolům slávy, triumfu, vítězství, nesmrtelnosti, plodnosti a obnovy života. Levou rukou ve výrazně zelené rukavici, zdůrazňující plodnost a růst, drží Císařovna před sebou štít se znakem černého orla. Kromě toho, že byl erbovním znakem, který dostal rod Viscontiů do daru od německého císaře a českého krále Václava IV. – a  později ho přijali i Sforzové – ztělesňoval orel již u starých Římanů císaře, důstojnost, vítězství a moc. U Řeků pak královskou důstojnost, vítězství, přízeň a překonání smrti.

Na širokých, splývavých rukávech Císařovnina šatu vidět jasně modrou podšívku. Modrá je barvou všech Bohyň-Matek, Velkých Matek a pod., a stejně tak barvou Pany Marie, královny nebes a všech nebeských bohů. Symbolizuje mezi jiným ženský princip vod, věrnost, mravní čistotu a cudnou náklonnost.

Význam karty u výkladu:

Vytažení karty Císařovna vás mezi jiným upozorňuje, že byste se  neměli vyhýbat konstruktivnímu, nemanipulativnímu dialogu. Koneckonců, vlohy pro něj vám zcela jistě nechybí. Lidi typu Císařovna charakterizuje inteligence, citlivost, empatie a schopnost bezpodmínečného přijetí. Věští plodné období, přinášející spokojenost a snad také blahobyt a dostačující materiální zázemí, rodinnou pohodu, jakožto i soulad mezi příbuznými a blízkými lidmi.

Karta v pozici vzhůru nohama:

Ačkoli jste mohli mít dojem, že jste vytrvalí, tato karta v opačné pozici říká, že nikoli. Vyžaduje od vás větší úpornost, statečnost a výdrž. Momentálně se pravděpodobně nacházíte v životní etapě, ve které se může zdát, jakoby se nic nedělo, jakoby všechno probíhalo rutinně, bez vašich vnějších zásahů. Na druhé straně poukazuje Císařovna – u výkladu dolů hlavou – na mrhání energií a její využívání na bezvýznamné, nedůležité účely. A nakonec i na vaši neschopnost vidět tuto skutečnost a nasadit své síly konečně v zájmu podstatných záležitostí svého života.

Visconti Tarot, Judita Peschlová

*

Tip na knihu a tarot:

Johannes Fiebig, Evelin Bürgerová – Tarot – Základy a výklady (kniha + karty) – Sada Rider-Waite tarotových karet a dokonale komplexní příručka pro všechny zájemce o tarot, hlavně pak pro začátečníky. Co všechno zde najdete: vznik, smysl a struktura tarotových karet, významy jednotlivých karet, jak karty vykládat – základní principy a možnosti, 122 konkrétních možností výkladu.

Pôvodná cena: 16.50, EUR Naša cena: 13.20, EUR Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 3.30 EUR

*

*

Souvisejíci článek:

ŠKOLIČKA TAROTU I. (NEJSTARŠÍ PŮVODNÍ ZACHOVANÝ TAROT NA SVĚTĚ)

*

(Prečítané 1 034 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.