google27eaa3905ca3fee3.html

numerology (1)K tomu, abyste našli své číslo, se stačí podívat na den narození. Připadá-li na třetího kteréhokoliv měsíce, pak jste žena či muž 3. Pokud jste se narodili 18. dne v měsíci, jste žena či muž 18.

V této knize najdete jednatřicet popisů, pro každý den v měsíci jeden, přibližujících různé povahy. Jak bylo řečeno výše, všechna dvojmístná čísla mohou být sečtena na jednociferná. Pokud jste se tedy narodili 15. den v měsíci, zredukuje se vaše číslo na šestku. Z toho vyplývá, že náležíte do rodiny šestek, stejně jako osoby narozené 24. libovolného měsíce (2 + 4 = 6). To samozřejmě neznamená, že všichni lidé s narozeninami 6., 15. a 24. budou naprosto stejní. Ti, kteří se narodili 15. a 24., budou mít vlastnosti podobné lidem narozeným 6., ale jejich dvojmístná čísla vnesou do šestkového základu určité obměny. Patnáctka upotřebí k vyjádření základní šestky rysy jedničky a pětky; čtyřiadvacítka využije stejným způsobem kvality dvojky a čtyřky. Zkusme si to přirovnat k adrese.

Tři lidé mohou žít v tomtéž městě, ovšem každý v jiné čtvrti nebo na jiné ulici. Těm, kdo se narodili v den s dvouciferným číslem, mohou informace o vlastnostech číslice vzniklé redukcí jejich dvojmístného data přinést další náhled na základní význam vlastního původního čísla. Narazíte-li v průběhu čtení o charakterech skrývajících se pod čísly 1 až 31 na termíny jako sestra šestka, bratr osmička nebo rodina sedmička, pak jsou použity právě ve výše popsaném kontextu.

Číslo dne, v němž jste narozeni, ovlivňuje osobnost, vzhled a „brýle“, kterými hledíte na svět. V astrologii je něco podobného vyjádřeno ascendentem v horoskopu. Toto číslo zabarvuje váš obecný náhled na věci a bez ohledu na měsíc či rok narození působí na přístup k všednímu životu, na mechanismus každodenního uvažování: způsob, jakým se ráno oblékáte, snídáte, řídíte auto, nahlížíte na vztahy a kariéru a do určité míry i filozofie či koncepce, jež přijímáte za své.

Ať žijí rozdíly!

Hovoříme-li o mužských a ženských rysech, máme na mysli univerzální či kosmické polarity, principy jin a jang, kladný a záporný pól. Podle anglického rčení je „k tangu zapotřebí dvou“ a bez těchto dvou projevů božství by nebyl v životě možný žádný tanec.

Bude rozhodně přínosné, pokud si přečtete jak mužskou, tak ženskou charakteristiku svého čísla, protože popisované vlastnosti mohou být vzájemně zaměnitelné. To, co najdete jako typickou činnost muže 18, může být zároveň i typické pro ženu 18 a naopak. Žena však třeba tuto aktivitu provozuje spíše doma nebo s dětmi, protože je pro ni obvyklejší než pro muže, že zůstává v domácnosti a věnuje se výchově potomků. V žádném případě však nechceme muže vynechávat z domácího dění a obdobně pak ženy vystrkovat ze světa obchodu a kariéry. Z toho důvodu jsme se pokusily v textu zohlednit i tyto aspekty.

V celé knize se setkáte s příklady známých lidí, na kterých jsme chtěly demonstrovat, jak rysy jednotlivých osob korespondují s jejich číslem narození. Možná vás napadnou i mnohé další osobnosti, s nimiž najdete určité společné prvky.

Jedna žena 7 po přečtení svého profilu prohlásila, že jako dítě ji nazývali „Tokijská růže“, protože si v dětství velmi ráda vymýšlela a manipulovala lidmi. Jiná žena poznamenala, že ji často upozorňují na její podobnost s Lauren Bacall, se kterou zároveň sdílí i stejné číslo dne narození (16). S některými lidmi narozenými v tentýž den budete tedy moci i vy najít nějaký druh podobnosti.

V osobním životě napomáhá pochopení skutečnosti, že určitá čísla narozenin patří do stejné rodiny, k vysvětlení podobností u některých členů rodiny či nejbližších přátel.

Pokud jste se například narodili 13., možná dojdete k poznání, že přesně rozumíte tomu, proč se váš syn, narozený 4., chová právě tak, jak se chová, protože třináctka se redukuje na čtyřku. Nebo se můžete velmi snadno ztotožnit se svou kamarádkou, jejíž číslo narození je 22, tedy další ze čtyřkové rodiny. Je samozřejmé, že se do jednání těchto lidí dokážete vžít, protože všichni patříte do téže číselné rodiny.

A ještě jedna poslední rada. Až si budete pročítat charakteristiku svého čísla, mějte prosím na paměti, že ne všechny situace popsané v textu mohou platit přesně pro vás – ovšem princip, na němž fungují, ano. Pokud jste kupříkladu žena 6, nemusíte zrovna nad přáními k narozeninám ronit slzy, ale bude se na vás vztahovat princip danou situací vyjádřený. Zde je jím konkrétně láska, starostlivost a soucítění, přičemž vaše typická reakce v odpovídajících podmínkách se může například ukázat ve formě ochranitelské péče. Je naprosto nemožné vypsat u charakteristiky každého čísla všechny eventuální projevy, z tohoto hlediska je proto nutné číst mezi řádky.

Dovolte mi ještě jednou podotknout, že je nanejvýš přínosné prostudovat jak mužský, tak ženský profil, protože ačkoliv stále existuje konvenční rozdělení na mužské a ženské role, lze se v dnešní svobodné době snadno setkat s tím, že se atributy a hodnoty po dlouhou dobu spojované pouze s jedním pohlavím zřetelně objevují u obou.

Článok je z knihy:

136682-numerologie-co-o-vas-rika-den-narozeni_1416826205_mediumDusty Bunker, Victoria Knowles – Numerologie podle dne narození – 31 charakteristik zvlášť pro muže a ženy

Všeobecne sa vie, že v numerológii majú zásadný význam mesiac aj rok narodenia, ale je okrem nich nejako dôležitý aj samotný deň narodenia? Z tejto knihy zistíte, že áno. Číslo dňa, v ktorom ste narodení, ovplyvňuje osobnosť, vzhľad i pohľad, ktorým sa pozeráme na svet. Toto číslo zafarbuje váš všeobecný náhľad na veci a bez ohľadu na ostatné aspekty numerológie (mesiac či rok narodenia) pôsobí na váš prístup ku všednému životu aj na mechanizmus každodenného uvažovania.

V tejto knihe nájdete 31 popisov, ktoré približujú rôzne ľudské povahy – pre každý deň v mesiaci jeden. Autorky pri svojej analýze rozlišujú medzi mužmi a ženami. Stretnete sa aj s príkladmi známych ľudí, ktorí demonštrujú, ako rysy jednotlivých osobností korešpondujú s ich číslom narodenia. Pritom nemusíte vykonávať žiadne výpočty; jediná vec, ktorú potrebujete poznať, je číslo dňa narodenia!

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


 Súvisiace články:


 

(Prečítané 940 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.