google27eaa3905ca3fee3.html

One Brain – dve slová, ktoré často počuť a s ktorými sa často stretávame v priestoroch rôznych terapeutov, ktorí majú certifikáty z One Brain školení. Čo však znamenajú?

One Brain (Zjedotený mozog). Názov metódy je odvodený od ideálneho mozgu, keď pravá a ľavá hemisféra dokonale spolupracujú. Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor a nie čas, pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi, je schopná neobmedzeného vnímania, nepozná pojem strach a neposudzuje. Je nositeľkou ženskej zložky nášho ja.

Ľavá mozgová hemisféra logicky uvažuje, analyzuje, posudzuje, lineárne vníma a kladie dôraz na detaily, vníma strach, orientuje sa časovo, kontroluje, zodpovedá za názorové presvedčenia a je nositeľkou mužskej zložky nášho ja. V našej ľavej mozgovej hemisfére existuje oblasť zodpovedná za prežitie (Spoločná integračná plocha – SIP). V stresových situáciách (ktoré nás sprevádzajú v čase prenatálneho vývoja, pri pôrode, v detstve aj v dospelosti) môže „odpojiť“ 75 aj viac percent mozgu, tzn. ľavý predný mozog a celú pravú hemisféru. Neurologická reakcia na negatívne informácie naberie formu neurologickej blokády. Vzniknuté blokády nám umožňujú iba reagovať, nie logicky myslieť. Ak predný mozog (jeho funkcia je vykonávať nové a alternatívne voľby) a pravá hemisféra (špecializujúca sa na kreatívne uvedomenie si) sú odpojené, tzn.. zablokované, ovláda nás pocit bezmocnosti, stratí sa naša tvorivá logika a nie sme schopní správne jednať. Opakujeme pritom stále rovnaké, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie.

One Brain v praxi

pomáha odblokovať mnohé fyzické a duševné ťažkosti, ktoré vznikli počas tehotenstva alebo ešte v minulých životoch. Venuje sa napr. dyslexii. V súčasnosti veľmi častej poruche, ktorá úzko súvisí so zablokovaním energetického prúdenia na mozgovej úrovni a následne aj v príslušnej časti tela. Ale nejde iba o dyslexiu. Dôsledkom môžu byť rôzne iné ťažkosti napr. alergie, bolesti hlavy a chrbta, obezita, rôzne typy závislosti, fóbie a podobne.

Dyslexia

V uplynulom období bola dyslexia charakterizovaná ako porucha reči, ťažkosti s učením (čítanie, písanie, zámena písmen alebo číslic, matematika, jazyky, pravopis, pochopenie učiva….), hyperaktivita, neskôr porucha koordinácie, resp. nedostatok spolupráce pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Navzdory dnes už pokročilejším výskumom v danej oblasti sa často problém dyslexie rieši medikamentóznou liečbou, ktorá však vo väčšine prípadov ťažkosti s učením nerieši. Dyslexia je v skutočnosti nesprávna komunikácia medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou a obvykle tiež medzi prednou a zadnou časťou mozgu. Vo väčšine prípadov je vyvolaná emocionálnou traumou alebo stresom, ktoré sú tak intenzívne, že následkom strachu, bolesti, prípadne strachu z bolesti, si jedinec v mozgu naprogramuje “ biele škvrny“ u niektorých svojich schopností. Od traumatizujúceho okamihu potom celý život existencie tieto schopností popiera. Človek, resp. bunečná pamäť ľudského tela, eviduje všetky informácie o každej energetickej blokáde. Facilitátor, prípadne ten, kto využíva metódu One Brain, vhodnou korekciou klientovi pomôže príslušnú blokádu odstrániť, aby človek, ktorý ho vyhľadal, získal schopnosť využívať celý svoj mozgový potenciál, keď sa dostane do podobnej stresovej situácie. Napríklad: pokiaľ niekoho pohryzol pes a on sa kvôli tomu psov bojí, môže sa s touto metódou dostať k spomienke na udalosť, uloženú v tej časti tela/mysli ktorá je v súčasnosti vplyvom nepríjemného zážitku odpojená (zablokovaná). A výsledok korekcie? Pri najbližšom stretnutí so psom sa tento človek už nebude báť.

Pomocou metódy One Brain môžeme veľmi ľahko určiť príčinu stresu a jeho emotívny dosah a odstrániť strach, alebo bolesť zo spomienky na danú situáciu a navodiť normálny, účinný neurologický tok.

Určite, mnohí z nás, boli v detstve pri riešení domácej úlohy z počtov pokarhaní, pretože znenie príkladov nepochopili hneď, alebo pri písaní niekto kritizoval náš rukopis. Následkom toho domáca úloha a emočná bolesť splynuli a na hlbšej emocionálnej hladine ovplyvňujú naše vnímanie aj konanie v prítomnosti. Samozrejme aj známku z matematiky alebo gramatiky. Mnoho detí prestane spievať, lebo ich už v škôlke niekto odsúsil. Zakázal im spievať, lebo sú vraj „falošní“.

 

V systéme One Brain sa k diagnostike využíva svalový test. Mozgu – biologickému počítaču, je možné zadať akúkoľvek otázku a odpovede áno/nie prídu v podobe zmeny svalového napätia. Terapeut veľmi jemne zatlačí svoju dlaň na mierne predpaženú ruku klienta, aby pomocou biologickej spätnej väzby získal odpoveď na svoju otázku. Záporná emócia sval oslabí, kladná ho spevní. Svaly ruky pri reakcii na danú otázku/podnet zoslabnú a ruka ľahko klesne, alebo zostanú pevné a rukou nepohnete ani pod tlakom. Funguje to ako prirodzený detektor lži. Toto umožní, aby sme terapeut dopracovali k potrebným informáciám a vybral príslušnú techniku, prostredníctvom ktorej môže energetickú blokádu jemne, ale rýchlo a účinne odstrániť. Vzťah „mozog – sval“ je totiž obojsmerný a vhodnými pohybmi svalov sa dá spätne ovplyvňovať mozog. Na tejto báze funguje veľa terapeutických metód. Kineziológia, metamorfika, rôzne druhy masáží, scaniosakrálna terapia, akupunktúra, akupresúra, tuina a iné…Riešením môže byť aj svetelné alebo zvukové pôsobenie.

Samotná korekcia sa skladá z mimoriadne jednoduchých pohybov, dotykov, použité aj pri akupunktúre, prípadne svetelného pôsobenia, časovo veľmi nenáročných. Sú natoľko jednoduché, až je to pre človeka zvyknutého na zložité lekárske prístroje neuveriteľné, aký výsledok môžeme dosiahnuť tak jednoduchým spôsobom.

(pokračovanie TU)


P.S. Niekoľko obrázkov dokumentujúcich skreslené vnímanie nášho mozguDokážete zmeniť smer rotácie tejto slečny?


Niekedy to ide pomerne ťažko 🙂


Viac nájdete v tejto KNIHE


Súvisiace články:


 

(Prečítané 7 223 krát, 1 dnes)

Comments are closed.