google27eaa3905ca3fee3.html

Ešte raz o tom, prečo si treba dať do poriadku chrbticu. Bez zdravej chrbtice je akékoľvek špeciálne liečenie zbytočné. Jasne o tom hovoria výsledky holistickej medicíny, či holistického pohľadu na človeka.

Zjednodušene povedané: ak naša chrbtica, ktorá chráni miechu a je pokračovaním mozgu nie je zdravá a nepomáha nám držať telo v správnej polohe, nespĺňa úlohu rozvozu informácií cez nervový systém, do jednotlivých orgánov. Nedostatočne informované orgány prestanú plniť svoju funkciu. Ochorejú, a na zablokovaných miestach sa v nich postupne ukladajú kryštáliky soli, ktoré bránia prúdeniu energií a informácií. Čo spôsobuje bolesti a choroby.

Žiaľ, dnes má takmer každý druhý človek na Slovensku už od detstva problémy s chrbticou, ktoré nerieši, lebo všeobecné vzdelanie v tejto oblasti je zanedbané. Je načase, niečo s tým urobiť. Napríklad: dať si prezrieť a napraviť chrbticu známemu maďarskému liečiteľovi Jánošovi Olajošovi. Výsledky jeho práce ocenili už desiatky informovaných ľudí. Tie príklady takmer zázrakov by vyzneli v čase bohapustých klamlivých reklám ako jedna z nich. Tak radšej skúste sami na sebe, čo to vydá. Prečo? Lebo:

Chrbtica – je symbolom opory a flexibility. Ochorenia na chrbtice hovoria o nedostatočnej vnútornej opore a napätí.

Platničky – plnia funkciu nárazníkov. Na platničkách sa prejavuje preťaženie. V prípade ochorenia sa treba spýtať: kde je na mňa vyvíjaný priveľký tlak? Kde ja vytváram priveľký tlak? Kde som strnulý. Po náprave chrbtice nezaspať na vavrínoch, ale pracovať na sebe. Vedome sledovať svoje myšlienky a posilňovať aj drobné, hlboko ukryté svalstvo. No a samozrejme naučiť sa uvoľniť, odbúrať záťaž.

Nohy – sú symbolom našich postojov, ukazujú nám smer kam kráčame.  Problémy s nohami nám hovoria o tom, že kráčame nesprávnym smerom a je potrebné zmeniť svoje stanovisko. Taktiež to vyjadruje strach z  budúcnosti alebo človek má strach ísť ďalej po ceste, ktorou kráča. Práca so strachom je mimoriadne ozdravný duševný proces. Kto si uvedomí a spozná svoj strach, resetne celý svoj systém nastavený cez strach na starnutie a chorľavosť. Je úžasné, akú schopnosť regenerácie má každá naša bunka. Celé telo. Len mu musíme umožniť naštartovať tento proces.

Kolená – sú symbolom ega a pokory. Človeku, ktorý má choré kolená, chýba pokora. Je príliš hrdý, má silné ego a nedostatok flexibility. Myslí si, že múdrosť sveta má vo vrecku.

Kĺby – sú spojnica dvoch častí, ktoré navzájom do seba zapadajú. Pri problémoch s kĺbmi je dobré preskúmať svoje vzťahy. Uvoľniť silné spojenia, aby mohli byť opäť pohyblivé. Dať slobodu ľuďom okolo seba a dať slobodu aj sebe.

Koža – je premietacia plocha našich psychických procesov a reakcií. Kopíruje náš vnútorný život, taký aký v skutočnosti sme. Ochorenia pokožky typu ekzémy, lupienka hovoria o precitlivenosti človeka na vonkajšie okolie a na vzťahovačnosť, čokoľvek na jeho osobu sa ho dotýka. Citlivá pokožka hovorí o precitlivenej osobnosti, ktorá má zväčša problémy s nervovou sústavou , chrbticou, vaječníkmi…)pozri úvod)

Puberta /Akné – citové problémy

Hrubé črevo – má priamy vzťah k podvedomiu. Ochorenia hrubého čreva hovoria o potlačovaných a neriešených veciach, či reakciách, ktoré človek nechcel vidieť na sebe a radšej ich potlačil do hlbšej úrovne. Je to aj častý návrat do minulosti, život v spomienkach namiesto reálneho života. Ale napríklad to značí aj lakomosť v niektorej oblasti, kde nechceme pustiť niečo, čo nám už dávno nepatrí (pardon, tým čo majú problémy s hemoroidmi, to samozrejme patrí, ako inak by mohli vzniknúť vaše problémy).

Tenké črevo – človek príliš všetko analyzuje, venuje pozornosť kritike, malichernostiam a je prehnaným puntičkárom. Hnačka, či zápcha a nadúvanie mu iba naznačujú, že analýzy dokázala… a systém sa nerozpadne, ak do neho zaradíme výnimku.

Krk – časté zápaly hrdla nám napovedajú o tom, že niečo nechceme pustiť do vnútra alebo vypustiť von. Trvalo s niečím zápasíme, odmietame a vyvíjame odpor.

Štítna žľaza – už len samotný názov nám hovorí, že tvorí akýsi štít, bojovú pohotovosť. Človek s ochorením štítnej žľazy sa má naučiť riešiť duševnú záťaž, aby získal vnútorný pokoj. Naučiť sa odstraňovať strach a silné agresie vychádzajúce z potlačených negatívnych pocitov. Človek má potrebu byť opatrovaný a rozmaznávaný, čo kompenzuje potrebou starať sa o druhých. Má v sebe obavu, že ho niekto oklame. Má neustále pocit, ako keby ho ktosi držal pod krkom a dusil ho. Často projektuje tento svoj pocit na partnera a neuvedomuje si, že ide o jeho vnímanie sveta.

Krv – je nositeľka života. V jednej kvapke krvi je obsiahnutý celý človek. Sídlo životnej sily a vlastnej individuality. Transfúziou krvi je možné zmeniť povahu človeka. Ak nie sú dokrvené orgány, pretože chrbtica nie je v poriadku, človeku uniká život. Je unavený, malátny, bez duše.

Vysoký krvný tlak – človek v sebe uchováva predstavu, že musí podávať neustály výkon, ktorú však nikdy nevyventiluje. Vždy by mal stihnúť viac. Ide o vzrušenie, čím vzniká krátkodobo prebytok energie, ktorá sa však nespotrebuje.

Nízky krvný tlak – je tu slabý vplyv duše na telo, svoj život prispôsobujeme potrebám ostatných a zanedbávame tie vlastné. Človek sa vyhýba životným skúškam a prekážkam a vôbec sa nepokúša sám presadiť, radšej sa zmieri s konfliktami. Človek sa musí naučiť čeliť prekážkam v živote a meniť postoje, s ktorými nie je stotožnený. Posilnenie tela mu pomôže posilniť aj psychiku.

Srdcovo – cievne ochorenia – telu chýba energia lásky a sebalásky. Človek sa riadi viac rozumom ako srdcom a nepočúva svoje city.

Močový mechúr – jeho úloha spočíva v hromadení odpadových látok, ktoré majú definitívne opustiť telo. Ak nevieme dostatočne zvládnuť vonkajší tlak okolností napr. pri skúške, strese, nutká nás to ísť na toaletu. Pomočovanie detí je prejav ich vnútorného plaču, kedy je potrebný zásah rodičov, aby zmenili alebo odstránili vonkajší tlak na dieťa. Práve na chrbtici, aj keď je rovná sa rôznymi bolesťami prejavuje nedostatočná funkcia močového mechúra.

Obličky – ich úlohou je zabezpečiť rovnováhu medzi kyslým /mužským princípom / a zásaditým /ženským princípom/ prostredím v tele a dosiahnuť harmóniu medzi oboma životnými pólmi. Problémy s obličkami – nám poukazujú na partnerské konflikty a narušené vzťahy všeobecne.

Oči – sú brány do duše. Dá sa z nich vyčítať stav mysle, nálada, zdravotný stav, ale aj stupeň vedomia. Pri náprave krčnej chrbtice sa čato ako bonus napraví aj zrak.

Krátkozrakosť – vyjadruje subjektívny pohľad človeka, ktorý sa nechce pozrieť do očí skutočného života. Zaoberá sa iba svojimi vnútornými pocitmi. Tu je potrebné sa naučiť prijímať životné úlohy, ktoré nám život prináša.

Ďalekozrakosť – o človeku prezrádza, že získal rozhľad na základe získaných životných skúseností a tým aj múdrosť, ale len na telesnej úrovni. Zatvrdol však na duchovnej úrovni, čo sa prejaví ako starecká ďalekozrakosť, kedy sa do centra jeho pozornosti dostávajú skutočné hodnoty.

Pečeň – ochorenia pečene vznikajú, ak človek prechováva k sebe dlhodobé pocity viny alebo nie je schopný precítiť vlastnú hodnotu. Buď sa preceňuje alebo podceňuje. Potlačí v sebe neprejavené emócie, prechováva v sebe pochybnosti o vlastnej osobe, o správnosti svojho jednania. Často je „nútene“ pokrytecký, neúprimný, nazlostený, a upadá až do depresie. Má problém so sebauplatnením. Pečeň je aj najväčšou čistiarňou jedov a tak sa spájajú v nej nečistoty fyzické s psychickými. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že naše telo nespracováva iba rôzne chemické prvky, ale aj energie, ktorým sme neustále vystavení. Úžasné je, že pečeň sa dokáže neuveriteľne rýchlo a vo veľkom meradle regenerovať. Po uvedomení si problémov a náprave chrbtice nastáva očistný proces. Na jar krásne podporený prírodnými odšťavenými bylinkovými nápojmi.

Pľúca – vyjadrujú kontakt s vonkajším okolím. Často sa im vďaka nesprávnemu držaniu tela zužuje priestor na dýchanie. Pľúcam škodí všetko, čo prekáža v duchovnom rozvoji človeka napr. úzkostlivá matka, autoritatívny otec, nedostatok lásky. Pľúcne ochorenia ide o nevyjadrené smútky, obavy, sebaľútosť, strachy a depresie. Najmä deti trpia ochoreniami priedušiek, ktoré hovoria o priveľa/primálo starostlivosti a pozornosti, alebo keď matka príliš lipne na dieťati a preháňa svoju starostlivosť, lebo trebárs ho vychováva sama a robí z neho princa až svojho duchovného milenca. Možností je viac, ale vždy ide o vnútorný smútok nad nepochopením okolia a fyzické stlačenie hrude.

Vaječníky – nám hovoria, aký máme vzťah k partnerovi. Problémy s vaječníkmi nám naznačujú narušený fyzický vzťah s partnerom, nedostatočnú ochotu prijať partnera a spoločne s ním niečo vytvoriť. Môže to byť aj podvedomí proces. Vytváranie myómov je varovaním. Ich odstránením problém nezaniká, iba sa odsunul. Treba urobiť poriadok s chrbticou a následne s hlavou. Kto nevyrieši problém v hlave, nebude dlho v poriadku.

Ramená – symbolizujú zodpovednosť, bremeno alebo záťaž. Treba sa spýtať: akú záťaž nosím na svojich ramenách? Koho záťaž som prebral na svoje plecia? Prečo mi prekáža, že nedržím opraty v rukách tak silno ako v mladosti?

Ruky – vyjadrujú konanie, môžeme nimi niečo brať a dávať, niečo tvoriť, požiadať niekoho o ruku. V rukách máme vlastný život, pretože ho formujeme svojimi vlastnými myšlienkami, predstavami a činmi. Pri ťažkostiach s rukami si treba položiť otázku, kde nedávam dosť alebo nedávam správne, čo neviem alebo nechcem prijať, komu som mal odpustiť, kde som sa mal priznať a kde sa nemám príliš rozdávať.

Dvanástnik – nám hovorí o konfrontácii. Ochorenia tohto typu nám napovedajú o potlačenej zlosti, vypätí a strese, ale aj o dôsledkoch neuskutočnenej alebo nedostatočnej konfrontácie s okolím.

Žalúdok – nám hovorí ako vieme stráviť podnety prichádzajúce z vonkajšieho okolia. Ochorenia žalúdka vznikajú, ak človek nevie niečo stráviť, podnet z okolia, dojmy, emóciu, pocit, konflikt, taktiež je to reakcia na napätie, strach a prehnané ukladanie starostí mnohokrát zbytočné, !vysušený“ žalúdok, to sú naše predstavy a očakávania od sveta a druhých ľudí.

Žlčník – nám napovedá o naukladanom vnútornom hneve. Treba si uvedomiť, čo chceme v skutočnosti robiť zo srdca a nie iba z pocitu viny alebo povinnosti voči ostatným. Ochorenie žlčníka vyjadruje zatrpknutie, tvrdé myslenie a hrdosť, potláčanú agresivitu. (jasne, že to nie je pravda J) .

Uši – sú orgány, cez ktoré sa k nám prichádzajú informácie a správy z vonkajšieho okolia. Problémy so sluchom napovedajú, že niečo nechceme počuť. U detí sa vyskytuje zápal stredného ucha najmä v období, keď sa majú naučiť poslúchať rodičov. Pri problémoch so sluchom sa treba pýtať: Čo nechcem počuť? Aké informácie nechcem dostať? Koho alebo čo nechcem poslúchať? Kde som stratil rovnováhu? Proti čomu bojujem? Čo nechcem vpustiť do svojho vnútra.

Samozrejme toto je iba taký základ, s chrbticou súvisí ešte mnoho ďalších častí nášho tela. Ak vás niečo zaujalo aj na tomto zozname a v niečom ste sa našli, môžete začať cestu za pevným zdravím nápravou chrbtice. Trebárs 16.4. na Pionierskej 18. V ubytovni Zvárač (preklad z maďarčiny je zabezpečený).

Erika Vincoureková


Odporúčame tento skvelý systém liečivého cvičenia:

Nikolaj Kudrjašov – Léčivé cvičení Hyperborejců – Kniha vychádza z poznatkov o starovekej telovýchove Hyperborejcov. Autor použil staré vedomosti ako základ vlastného systému tzv. celistvého vlnového pohybu. Jednoduchý systém cvikov vám umožní pozdvihnúť sa na novú úroveň fungovania. Vibrácie a pohybové vlny vám pomôžu dať si do poriadku telo a pokračovať až po zrod nového človeka v sebe.

 Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 7 223 krát, 1 dnes)
 

One Response to Čo ti vraví telo