google27eaa3905ca3fee3.html

Blume des Lebens„Boh sa nepozerá na to, koľko toho urobíme, ale s akou láskou to robíme.“

Matka Tereza

Čo je to Quantum Entrainment?

QE je rýchla a efektívna vedecká metóda, ktorá zmierňuje bolesť a podporuje liečenie. Vytvára okamžité zmeny v tele. Pôsobí ešte dlho po úvodnom sedení, vyrovnáva a odstraňuje fyzické aj emocionálne bloky. Posilňuje liečivé vedomie v iniciátorovi aj príjemcovi. Jej aplikácia zvyčajne prináša pocit pokoja a uvoľnenia. QE v nás prebúdza vnútorné uvedomenie. Keď sa lepšie oboznámime s čistým vedomím, budeme sa cítiť po všetkých stránkach lepšie. Keď budeme zdravší a šťastnejší, je prirodzené, že sa o to budeme chcieť podeliť s ostatnými. Čoskoro sa túto metódu okamžitého liečenia naučíme. Potom sa cyklus uzatvorí. Naučíte sa dávať to, čo dostávate. Alebo presnejšie – naučíte sa podeliť o to, čím ste. Ľudia, s ktorými sa budete deliť o svoje vedomie, sú tiež čistým vedomím. Budete v nich jednoducho prebúdzať ich prirodzenosť.

Quantum Entrainment v nás prebúdza naše vnútorné uvedomenie.

Čoskoro zistíme, že čisté vedomie je mocným obnoviteľom toho, čo sa pokazilo. Symptómy ako bolesť, zmätok a depresia nám oznamujú, že nám niečo chýba. Negatívne symptómy nám ukazujú, že sa v tele a mysli narušil poriadok. Či už ide o zlomenú nohu, alebo zlomené srdce, zmätok pôsobí v protiklade k hladko fungujúcemu, produktívnemu a milujúcemu telu a mysli. Zdravie je poriadok. Čím viac poriadku v nás je, tým sme zdravší. Keď sa zdravie začne zhoršovať, užívame veľa liekov a rôznych terapií na to, aby sme poriadok v našom tele a mysli obnovili. Otázku zdravia môžeme zjednodušiť tak, že sa naň pozrieme z hľadiska vibrácií. Vibrácia alebo vlna sú najjednoduchším výrazom energie. Hviezdy a žaby, anjeli či nákovy nie sú ni- čím iným, než zhlukom energetických vĺn, ktoré sa spájajú, aby tieto formy vytvorili. Na svoje orgány a tkanivá, myšlienky a emócie môžeme nazerať ako na jednotlivé zväzky vibrácií, ktoré fungujú harmonicky a vytvárajú zdravé telo a myseľ. Keď prestanú vibrácie pracovať synchrónne, hovoríme tomu porucha alebo choroba, a potom sa tento stav snažíme liečiť. Väčšinu liečenia uskutočňujeme zavedením usporiadaných vibrácií, ktoré neutralizujú vibrácie neusporiadané. Napríklad bylinná vibrácia vŕby bielej neutralizuje zápalovú vibráciu, ktorá sa prejavuje bolesťou hlavy.

Zdravie je poriadok.

Čím viac poriadku v nás je, tým sme zdravší. Proces posilňovania alebo oslabovania vibrácií nazývame interferencia. Najjednoduchšie vysvetlenie je nasledujúce. Amplitúda je vertikálna časť vlny, jej výška. Ak spojíme dve vlny s rovnakou amplitúdou, získame jednu veľkú vlnu s dvojnásobnou amplitúdou. Tomuto javu sa hovorí konštruktívna interferencia. Ak spojíme dve vlny s opačnými amplitúdami, navzájom sa vyrušia a výsledkom je nulová amplitúda. Tomu sa hovorí deštruktívna interferencia.

qe-zvu-1

Nenechajte sa rečami o interferenciách vyviesť z miery a nedovoľte, aby narušili vašu vnú- tornú aktivitu. Choďte na morský breh a pozorujte valiace sa vlny, uvidíte tento princíp v praxi. Čoskoro zistíte, že rýchlejšia vlna predbehne tú pomalšiu, ktorá je pred ňou. Obe sa zmiešajú a vytvoria jednu mocnú vlnu. Pohybová energia väčšej a rýchlejšej vlny ju posunie ďalej, ako ostatné vlny, a vaše tenisky ošpliecha voda. To je konštruktívna interferencia.

Ako táto vlna ustupuje, stretáva sa s ďalšou vlnou, ktorá sa pohybuje dopredu. Sila odchá- dzajúcej vlny znižuje silu vlny prichádzajúcej. Tá stráca výšku aj pohybovú energiu a nedostane sa teda až k vám. Strata pohybovej energie druhej vlny je príkladom deštruktívnej interferencie. Tradičné systémy liečenia, ako sú medicína, akupunktúra, fyzioterapia a techniky využívajúce jemné energie, fungujú v podstate na základe znovunastolenia poriadku vibrácií. Čím viac zodpovedá liečivá vibrácia vibrácii zdravého organizmu, tým úplnejšie je liečenie. Niekedy môže poruchu vyvolať dokonca aj samotné liečenie. Pokiaľ terapia zodpovedá liečeniu iba čiastočne, ako to býva pri liekoch na predpis, objavujú sa vedľajšie účinky. Všeobecne povedané, čím viac sa systém liečenia blíži čistému využitiu vĺn alebo vibrácií, tým nižšie je riziko vzniku vedľajších účinkov. Tým sa dostávame späť k čistému vedomiu.

Čisté vedomie nie je vibrácia, ale zdroj vibrácie. Je to dokonalý poriadok a energia skrývajúca sa za každou formou. Teoreticky vzaté, keby sme dokázali vniesť čisté uvedomenie do systému, ktorý v sebe nemá poriadok, bol by výsledkom dokonalý poriadok bez vedľajších účinkov. A to sa dá! Presne to robí Quantum Entrainment. Každá liečebná metóda, systém alebo procedúra má poskytovať smer a pomáhať lekárovi prekonávať možné prekážky, ktoré stoja v ceste k úspešnému splneniu úlohy. Mylne sa domnievame, že za úspech zodpovedá použitá metóda. Nie je to tak!

Čisté vedomie nie je vibrácia, ale zdroj vibrácie. Je to dokonalý poriadok a energia skrývajúca sa za každou formou.

Prezradím vám ďalšie tajomstvo: nelieči metóda, lieči vedomie. Tak to je. Vedomie je magická ingrediencia prítomná v každom úspešnom snažení. Nezáleží na tom, či umývate auto, riešite trigonometrickú úlohu, alebo si striháte nechty, základnou zložkou vašej činnosti je vždy uvedomenie. Len si skúste strihať nechty na nohách bez neho. Nedopadne to dobre.

Nelieči metóda, lieči vedomie.

Vaše uvedomenie vdychuje život všetkému, čo robíte. Metóda sama osebe je bez života. Uvedomenie je ako vlak a metóda ako koľaje. Bez uvedomenia nie je pohyb. Bez uvedomenia nie je možné nič vykonať. Preto si môže te vybrať ktorúkoľvek z tisícok metód liečenia a uzdraviť sa. QE využíva uvedomenie namiesto procesu. Ako čoskoro zistíte, táto metóda si nevyžaduje takmer žiadnu námahu. V skutočnosti začína fungovať vtedy, keď sa procedúra končí. Je v poriadku, keď sa celá štruktúra metódy rozplynie v uvedomení. Vtedy dochádza k procesu liečenia. QE nie je liečiteľskou metódou. Je to proces, ktorým sa dopracujeme k uvedomeniu. Liečenie je vlastne vedľajším účinkom toho, že si uvedomujeme. To tiež znamená, že liečiteľom nie ste vy, ale vedomie. To je dôležitý rozdiel, ktorý pochopíte, keď sa budete v tejto technike zdokonaľovať.

Liečenie je vedľajším účinkom toho, že si uvedomujeme.

Chcem zdôrazniť jeden dôležitý bod. Ak nie ste liečiteľom, nemôžete si pričítať zásluhy za vyliečenie. Ste zbavení tejto zodpovednosti, toho bremena. Povedzme, že vás niekto požiada, aby ste mu pomohli zmierniť silnú bolesť kolena. Nepotrebujete vedieť, či ide o artrózu kolenného kĺbu, alebo o vyvrtnuté koleno, alebo čokoľvek iné. Nemusíte problém diagnostikovať. Dokonalá usporiadanosť vedomia to urobí za vás. Nepotrebujete o tom kolene vedieť vôbec nič. Potrebujete iba vedieť, čo si želá „majiteľ“ kolena – v tomto prípade odstrániť bolesť. Musíte iba začať s procesom QE a to sa o zvyšok postará za vás. Vlastne nie za vás, ale za osobu, ktorá trpí bolesťou. Vy nemusíte urobiť nič viac, ako prvý krok.

Pred procesom, ktorý môže trvať 15 sekúnd až niekoľko minút, sa naučíte, ako vykonať jednoduché predbežné vyšetrenie, ktorým objektívne vyhodnotíte intenzitu bolesti, opuch a ďalšie symptómy. Po aplikácii metódy vykonáte rovnaký test a budete pozorovať, do akej miery symptómy ustúpili. Pretože ste sa nijako na hojení kolena nezúčastnili, nemusíte sa ani zaujímať o to, do akej miery bolo vyliečené. To chráni vašu psychiku pred citovým zranením a udržiava vaše ego na uzde. Umožňuje tiež plne rozvinúť súcit a radosť z toho, že ste človekom. To nie je zlý zisk za niekoľko minút práce, nemyslíte?

QE je jednoducho proces, ktorý umožňuje, aby vedomie expandovalo do čistého vedomia za účelom uzdravenia. Keď si iniciátor uvedomí stav čistého vedomia, okamžite dôjde k liečeniu. Ale aj keď sa disharmonické prvky choroby alebo zdravotného stavu odstránia okamžite, výsledky sa môžu plne manifestovať až po nejakom čase. QE bude ďalej pôsobiť dlho po tom, ako prebehlo sedenie. To je ďalší dôvod, prečo by ste sa nemali príliš zaoberať počiatočnými výsledkami. Povedzme, že choré koleno sa po prvej aplikácii metódy zlepšilo o 80%. Dve minúty po tom môže zlepšenie dosahovať už 90%, a o dva dni neskôr môže byť bolesť úplne odstránená.

Keď si iniciátor uvedomí stav čistého vedomia, okamžite dôjde k liečeniu.

Takže čokoľvek sa stane, stane sa pre dobro veci. Nie je možné spôsobiť nijakú ujmu. Základná zásada liečiteľa „Nesmiete chorému uškodiť“ nie je na túto techniku aplikovateľná, a to z dvoch dôvodov: neliečite vy a čisté vedomie nemôže spôsobiť žiadnu ujmu. Avšak vy z tohto procesu nie ste úplne vyradení. Krása prežitku QE spočíva v tom, že lieči partnera rovnako ako iniciátora. (Osobu, ktorá je príjemcom, budeme označovať ako partnera, a osobu, ktorá ho vykonáva, ako iniciátora.) Prostredníctvom prebiehajúceho QE sa iniciátor ľahko dostáva do božského stavu čistého vedomia a umožňuje, aby dokonalá harmónia tohto jemného základného stavu pretvárala alebo reorganizovala hmotu bez nesúladu a rušivých prvkov. Pokiaľ sa k tomuto stavu budeme dopracovávať pravidelne, bude stav vnútorného uvedomenia zrejmý aj navonok a bude organizovať a liečiť každú našu myšlienku, slovo aj čin. Táto skúsenosť je mierumilovná, pozdvihujúca a in- špirujúca. Rád by som ešte metódu QE porovnal s inými systémami liečenia. Nemám v úmysle jednotlivé metódy hodnotiť. Každá liečebná metó- da je prínosná a má svoje miesto. Ja vidím otázku zdravia v širšej perspektíve a rozširujem ju za hranice tela a mysle, zahŕňam do nej všetky sféry ľudskej interakcie.

Krása QE spočíva v tom, že lieči partnera rovnako ako iniciátora.

Možno budete používať QE iba na liečenie fyzickej alebo emocionálnej bolesti; to je v poriadku. QE je však aj niečo viac. Pokiaľ QE aplikujeme pravidelne, ostré uhly a tvrdé povrchy života sa obrusujú a zmäkčujú. Výsledkom je, že začneme poznávať život ako starostlivú, univerzálnu matku, ktorá nás ochraňuje a učí a napĺňa všetky naše potreby.

Text je úryvkom z knihy:

Frank J. Kinslow – Tajomstvo okamžitého liečenia – Metóda kvantového liečenia

Kniha popisuje unikátnu metódu, ktorá veľmi účinne lieči akékoľvek ťažkosti, telesné aj duševné. Nejde však o vytváranie nejakej špeciálnej energie alebo vzývanie vyšších síl: ide jednoducho o navodenie stavu vedomia, v ktorom dôjde k liečeniu. Pracuje sa tu s mysľou a jemným dotykom rúk. Metóda si nevyžaduje žiadne špecializované zaškolenie, nemusíte mať žiadne predchádzajúce znalosti. Dá sa aplikovať na seba samého aj na iného človeka; pomáha dokonca aj domácim zvieratám. Je možné ňou pôsobiť aj na diaľku. Účinok sa dostaví už počas niekoľkých minút.

„Pýtam sa vás: Minuli sa vám niekedy myšlienky? Myslím, že nie. O myšlienkach môžeme povedať, že od nášho prvého nádychu až do posledného výdychu sú vždy s nami. Pokiaľ sú myšlienky energia a my ich nikdy nevyčerpáme, potom je logické, že zdrojom myslenia je nevyčerpateľný zdroj energie. Je tiež jasné, že by sme mali veľký prospech z toho, keby sme sa dokázali dostať priamo k zdroju myslenia. Ukazuje sa, že odhalenie zdroja myslenia má jednoznačný a zreteľne pozitívny liečivý vplyv na fyzické neduhy, osobné vzťahy, finančný úspech aj emocionálny život. Ide o to, aby sa čisté vedomie stalo naším stálym spoločníkom…“

Pôvodná cena: 7.60 EUR, Naša cena: 6.69 EUR, Zľava: 12.00 %, Ušetríte: 0.91 EUR


S pánom Kinslowom sme natočili takýto milý a zaujímavý rozhovor: 


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 825 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.