google27eaa3905ca3fee3.html

2000px-Reiki-2.svgNA SVĚTĚ NEEXISTUJE NIC, CO NENÍ MIMO TEBE.
VŠE, CO CHCEŠ BÝT, HLEDEJ SÁM V SOBĚ.
(Rumi)

„Jedna přítelkyně mi s nadšením vyprávěla o reiki a doporučila mi je.“
„Četla jsem knihu o reiki a bezprostředně mě oslovila.“
„Ošetření s reiki mi udělalo tak dobře, že se to chci sama naučit.“
„Fascinuje mě, že reiki se může naučit každý.“
„Zkoušela jsem toho už dost. V reiki jsem našla to, co jsem pořádhledala.“
„Reiki se mi líbí, protože je jednoduché a může se užít kdykoliv.“
„Překvapilo mne, že reiki lze zvládnout za jeden víkend. Chtělajsem zjistit, zda je to možné.“

To jsou nejčastější odpovědi na otázku, proč lidé dělají reiki.Reiki zapůsobí jednoduchostí metody a neomezenými možnostmi využívání. Nezáleží na tom, kde člověk stojí, zda už vyzkoušelrůzné cesty, nebo je v této oblasti nováčkem, reiki pozdvihne každého jedince na jeho individuální stupeň rozvoje. Člověk nemusí splňovat speciální předpoklady nebo dlouhá léta meditovat, abymohl na seminář reiki. Životní energie proudí v každém z nása je-li člověk na to připraven, lze ji posílit a urychlit.

Mnozí lidé chtějí uniknout z nudy a nespokojenosti všedníhoživota, chtějí se probudit, být svobodni a odhalovat své vlastnísíly. Vlastní běžný život často cítí jako vězení a hledají možnosti, jak uniknout ze setrvačnosti a stále stejných blokád. Navenekto často tak nevypadá, ve skutečnosti však uvnitř srdce toužímepřekročit své hranice a vydat se na výzkumné cesty. Lidé často nevědí kudy na to, vyhledávají náhradní uspokojení nebo rozptýlení, avšak zůstávají nenaplněni. Na začátku každé duchovní cestystojí nespokojenost s dosavadním životem. Pocit, že nám scházíněco rozhodujícího, může vést k tomu, že se hlouběji zabývámeotázkami, které lidstvo pokaždé uváděly do pohybu: Co je smyslem mého života? Jak mohu vést opravdu naplněný život? Existuje mnoho možností, jak se věnovat takovým otázkám a pracovat nasobě. Nabídka terapií a seminářů k hledání sama sebe je dnes tak veliká, až je složité nalézt pro sebe tu nejvhodnější cestu.

1. stupeň reiki může být začátkem k lepšímu poznání sebe sama a ke snadnějšímu zacházení s vlastními energiemi, obavami, nadějemi, představami a předpoklady. Najednou může být naprosto jasné, kde člověk ve svém životě právě stojí. Proces začíná už při přihlašování. Vždy vidím, že se lidé přihlásí a pak udělají krok zpátky. Snad najednou zjistí, že je to pro ně příliš drahé, nebo těsně před seminářem onemocní. Nebo se ukážou deset minut před začátkrm kurzu a chtěli by se ho bezpodmínečně zúčastnit.

Rozhodnutí udělat něco, o čem člověk neví, co se z toho vyklube a jaký to bude mít vliv na jeho budoucí život, může být ve vlastním vývoji závažný proces učení. Ještě nikdy jsem nikoho nepřemlouvala, aby navštívil seminář reiki. Rozhodnout se musí každý sám.

Na začátku semináře si vždy vysloveně vážím účastníků za to, že přišli. Je rozdíl číst o něčem v knihách, navštěvovat přednášky, mluvit o tom a pokládat to za absolutní hloupost, nebo se do toho opravdu pustit a dělat to. K tomu patří odvaha a ochota otevřít se vůči něčemu novému. Někdy dokonce může být důležité nechodit na seminář. Jednou jsem měla paní, již přihlásil manžel. Veskupinové místnosti seděla nervózně a vyděšeně a nebyla si jista, má-li zůstat nebo odejít. Dala jsem jí deset minut k rozhodnutí. Nakonec šla domů. Tento zážitek byl pro ni pravděpodobně závažnější než seminář. Asi poprvé v životě zřetelně viděla, že dopouští, aby o jejím životě rozhodovali jiní. Reiki je jako reflektor, který staví věci do ostřejšího světla, aby byly zřetelnější. Kurz reiki není seznamovací seminář, lidé se srovnávají jemnějším způsobem.

Nic se od nich nevyžaduje, člověk nemusí nic zvláštního dělat ani učit se něčemu namáhavému. Sebepoznání se uskutečňuje velice jemným způsobem – prostřednictvím přímé zkušenosti s energií.

Mnoho lidí pomocí reiki v sobě narazí na úroveň, kterou ztratili – svou živost. Živost zahrnuje všechny pocity a vjemy, příjemné i nepříjemné. Normálně s ní nejsme ve styku, protože žijeme více hlavou než tělem a mnohé pocity a vjemy jsou nám neznámé. Na semináři reiki člověk čeká vysvětlení toho, co je energie, jak z ní můžeme dostat víc, jak je uspořádána a jak ji člověk může vykouzlit. Částečně sice dochází na taková témata, avšak těžiště práce spočívá v prožívání a zkušenosti.

Někdo je velmi překvapen, když slyší, že on sám je tou energií a pomocí reiki že se jen zesiluje a zrychluje. S jemnou energií reiki snáz odhalíme zázrak vlastního těla a otevřeme se neobvyklým zkušenostem. Může být příležitostí, kdy se člověk odváží skoku do jiné úrovně bytí, kde je v hlubším kontaktu sám se sebou.

wellness-285590_960_720„Během ošetření jsem cítila na některých místech velké horko, jiná byla zas ledově studená. Zpočátku mi bylo nepříjemné nechat se dotýkat, časem však tento pocit zmizel. Nejdřív jsem se neuměla dobře uvolnit a pokaždé jsem chtěla otevřít oči, abych viděla, co se děje. Nakonec jsem upadla do lehkého spánku.“

„Poprvé jsem zřetelně ucítil, kolik napětí mám v těle. Některá místa jsou jako mrtvá, jako by ke mně nikdy nepatřila. Má chodidla byla úplně ledová. Když jsem vstal, cítil jsem slabou závrať a na okamžik jsem nevěděl, kde jsem. Měl jsem dojem, že se v mém těle spustilo do pohybu něco, co jsem nedokázal zařadit.“

„Po nějaké době jsem mohla rozeznat, kde jsou ruce. Při každé pozici jsem cítila, jak se mé tělo probouzí k životu. Byla jsem opravdu zde, mé myšlenky byly stále menší a bezvýznamnější. Mohla bych tak ležet ještě dlouho.“

S reiki můžeme cítit naši sílu, výkon, ale i citlivost a zranitelnost. Na semináři se provádí nejen vlastní ošetřování, ale i ošetření partnera a skupiny, a proto je zde dobrá příležitost, aby člověk přesněji viděl, čemu sám dává přednost a s čím má potíže. Je důležité, aby to nehodnotil, ale prostě uznal, že je tomu tak. Většinou z toho lze vyvodit závěry, jak člověk v životě zachází sám se sebou a s ostatními. Kdo užívá reiki v běžném životě, může se o sobě hodně dozvědět. Kolik času si věnuji, abych si dávala energii? Co je pro mne důležité? V jakých situacích si myslím, že jiní to potřebují naléhavěji než já? Bojím se, že mám přespříliš energie, nebo s ní neumím zacházet?

Je zvláštní, že máme strach z vlastní životní energie, která je vlastně výdobytkem naší existence. Harmonizací energie se menší námahy často oslabí. Naše společnost odstrkuje staré lidi nebo je nechává napospas jejich osudu. Můžete-li sami udělat něco pro sebe, dá vám to pocit síly. Mladým lidem může reiki pomoci nalézt sebe a svou cestu, která není ani tak určována vnějšími znaky. Mohou překročit hranice určené v dětství a na cestě životem se odvážit vždy o kousek dál.

Svou celistvostí může reiki otevřít dveře vlastnostem, schopnostem a úrovním v nás, jež jsme předtím ignorovali a jež jsme si neuvědomovali. Reiki mě může upozornit na to, co je na mé cestě právě na řadě. Pro většinu lidí znamená takový aspekt výzvu a příslib k překonání nynější situace.

ReikiShareHands„Od té doby, co si pravidelně každý den dávám reiki, mám najednou víc času než dřív. Už bych se nechtěla vzdát té hodinky, co si sama dopřávám. Většinou si reiki dávám ráno, než vstanu, a den mi pak ubíhá zcela jinak. Jindy jsem už ráno myslela na to, jak prožiji den a co všechno mne čeká. Nikdy jsem si nenašla čas na sebe, štvala jsem se a myslela, že vůbec nic nedokážu. Stala jsem se klidnější a víc uvolněná.“

„Odjakživa jsem nenáviděla sport a fanatici dobré zdravotní tělesné formy mi byli k smíchu. Od jisté doby ke svému velkému překvapení zjišťuji, že cítím potřebu tělesného pohybu. Často chodím tancovat a každé ráno dělám gymnastické cviky.“

„Osm let mi lékaři tvrdili, že nemohu mít děti. Vzdala jsem se naděje. Tři měsíce po 1. stupni reiki jsem otěhotněla. Nechtěla jsem tomu věřit.“

Tempo vlastního rozvoje můžeme udávat sami. Reiki zesiluje a zrychluje každý tělesný a duševní proces léčení, nechává však úplně na nás, jak s ním budeme zacházet. Když přijdeme k hranici, záleží jen na nás, jestli se pustíme dál, nebo uděláme přestávku. Po 2. stupni se mi dvakrát stalo, že jsem opustila své tělo. Nebylo to vlastně nic divného, protože jsem si jistou dobu dávala reiki speciálně na změnu vědomí. Lekla jsem se však, protože ve skutečnosi jsem na to ještě nebyla připravena. Kromě toho jsem si uvědomila, že přesně v té době mnohem víc potřebuji pracovat na sobě než se vydat na cestu do astrální roviny. Pokud se člověk ještě nedokáže dobře soustředit, může to být nebezpečné.

Reiki je jako světelný paprsek, který věci dělá jasnější a do hry vnáší aspekty, které jsme předtím neviděli. Není to pokaždé příjemné, protože účinkuje celistvě a zřetelně nám ukazuje naše slabé stránky, chyby, vzory a sebeklamy. Reiki je jako strážný duch nebo přítel, který je vždy k dispozici a ukazuje nám naše skutečné poslání tím, že nám uděluje malé světelné záblesky poznání. Co s nimi uděláme, závisí na naší odpovědnosti. Součástí této odpovědnosti je poctivost.

Skoro všichni, kdo užívají reiki v praxi delší dobu, začínají se zajímat o souvislosti mezi duchem a hmotou. Někdy s tím i experimentují. Vysílají reiki na rostliny, zvířata a předměty. Často slýchám příběhy o léčení vadných autobaterií, CD přehrávačů a televizorů. Jednou kdosi dokonce vysílal reiki na spotřebu benzinu svého auta a zjistil, že byla nižší. Proč také ne, vždyť nakonec vše má něco společného s energií a přispívá k tomu, aby se s věcmi zacházelo vědoměji. Jedna účastnice mi hrdě ukázala zelené rostlinky, jimž denně dávala reiki. Byly neobyčejně silně vyvinuté a skutečně překrásné. Prostě člověk se ani zde nevyhne překvapením. Jednou jsem sama dělala podobný pokus s ibiškem – a nachytal miliony vešek.

Z pohledu vešek to byl jistě veliký úspěch, mně ovšem už vyhovoval méně a potřebovala jsem určitý čas k pochopení, že nastal přirozený konec rostliny. Reiki se rozhodně neřídí podle našich představ a přání.

Reiki je začátek, první krok k výměně názorů o sobě samém, první setkání s jinými možnostmi a zkušenostmi. Reiki je jednoduché a zároveň jde do hloubky, proto nám může osvětlit, jak chceme pokračovat v práci. Reiki nám připomíná, co skutečně jsme: světelné bytosti plné síly a zároveň zranitelní pozemšťané, kteří opět musí nalézt svou cestu ke světlu. Kdykoliv si přikládám ruce, navazuji spojení na toto pravé ego a skutečnost, která leží na straně mého nynějšího vnímání. Mé ruce a tělo mě přinášejí zpět k sobě, k mému počátku. Když využívám životní energii takovým způsobem, může se značně rozšířit můj obzor a chápání širších souvislostí.

Text je z knihy:

Brigitte Ziegler – Zkušenosti s energií reiki – Reiki jako cesta k celistvosti, harmonii a zdraví

Na rozdiel od iných kníh o reiki pojednáva táto nielen o liečiteľskej metóde, ale o celkových skúsenostiach s reiki na duchovnej a životnej ceste. Ciest ku zdraviu, k sebe samému aj ciest duchovného rozvoja existuje veľmi veľa a energiu reiki je možné využívať na mnohých z nich.

Reiki pozdvihne každého človeka na taký stupeň vývoja, aký mu je dostupný, a rozprúdi jeho životnú energiu do tej miery, do akej je pripravený prijať to. Reiki môže byť začiatkom k lepšiemu sebapoznaniu a k ľahšiemu zaobchádzaniu s vlastnými silami, túžbami, očakávaniami a predpokladmi.

Kniha pútavo rozpráva o skúsenostiach autorky aj jej žiakov, a tak zoznamuje čitateľa s energiou reiki a možnosťami jej využitia. Začiatočníkom odpovedá na mnohé otázky a pokročilým môže byť ďalšou inšpiráciou.
Jednotlivé kapitoly pojednávajú o rozširovaní vedomia, uzdravovaní vzťahov, vnímaní, transformácii, práci so snami, vizualizácii, dýchaní a meditáci; každá obsahuje na záver aj praktické cvičenie.

Pôvodná cena: 6.20 EUR, Naša cena: 5.58 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.62 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 321 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.