google27eaa3905ca3fee3.html

home_graphic_small  Veda tvrdí, že v mozgu človeka sa nachádza spoločné centrum, ktoré vie o všetkom, čo sa deje v tele. Je to hypofýza a hypotalamus. Taktiež existuje aj centrum pre zrak, dýchanie, chuť, teplotu atď. Môžeme ho nazvať jedným menom – Centrum vegetatívnej regulácie. Aby také centrum mohlo vôbec pracovať, musí dostať informácie z vonkajšieho prostredia a tiež zvnútra, to znamená z nášho organizmu.

   Informácie z vonku môžu byť niekedy veľmi vážne, napríklad, keď sa oproti nám rúti veľkou rýchlosťou auto a my sa nachádzame v strede cesty.  Alebo veľmi bežné pre náš život bez nejakého zvláštneho významu.. Takže v našom centre sa zhromažďujú všetky vážne aj menej vážne informácie pre udržiavanie nášho života, či už prichádzajú zvonku, alebo zvnútra. Ako bije naše srdce, akú máme hladinu cukru v krvi, alebo aký máme krvný tlak, to obyčajne nevieme. Ale naše centrum to vie a podľa potreby nám dá znamenie na poplach.

    Napríklad ak sme na veľmi zaujímavom futbalovom zápase, necítime, že nám je chladno, až keď nás niekto na to upozorní. Vtedy sa nad tým zamyslíme, a zistíme, že nám je naozaj chladno a že sme si to ani nevšimli, lebo sme boli zaujatí niečím iným. Naše riadiace centrum rozhoduje, akým spôsobom sa informácia prijme a analyzuje. Napríklad, keď sledujeme naše okolie, dostávame signál, resp. informáciu z vonku v rôznych farbách. Je vedecky dokázané, že sa v našom mozgu nachádzajú časti, ktoré reagujú na farbu. Nervus opticus má jednu vetvu, ktorá vedie do hypotalamusu a hypofýzy a táto anatomická skutočnosť je už dobre preskúmaná.

    Tieto centrá analyzujú vonkajší signál, t.j. informáciu a my presne vieme, aká je to farba, alebo farby, na ktoré práve hľadíme. Ako k nám prichádzajú informácie o nejakej farbe, tak reagujú aj naše vnútorné orgány. Napr. keď sú steny nafarbené na červeno, nadobličková žľaza vylučuje viac adrenalínu do krvi, zvýši sa tepová frekvencia a mierne sa zvýši artériový tlak. Samozrejme, že sa toto poznanie využíva aj v praxi a zvlášť u najstaršom a najvýnosnejšom priemysle na svete. Keď je farba steny zelená, efekt je opačný a koncentrácia je kvalitnejšia. Pokusy s deťmi v škole ukázali, že na zelenom stole, alebo papieri dokážu žiaci lepšie a rýchlejšie vyriešiť svoje školské úlohy. Spomeňme si, že aj ping-pongový aj biliardový stôl sú zelenej farby.

     Žltá a oranžová farba zvyšujú chuť do jedla bez ohľadu na to, či to chceme, alebo nie. A práve Mc Donald a iné predajne rýchlej obsluhy využívajú tento psychologický efekt a preto maľujú priestory v ktorých podávajú jedlo takými farbami, ktoré nás povzbudzujú ku konzumácii ich výrobkov. Ak je v reštaurácii veľa modrej a zelenej farby, apetit sa znižuje a to ovplyvní aj príjem v reštaurácii. Ale ešte jedna zaujímavosť so zelenou farbou. Ak je vo vašom okolí veľa zelenej farby, môže to ovplyvniť váš prah bolesti, znamená to, že môžete vydržať väčšiu bolesť. Pre fialovú farbu je charakteristické, že znižuje intrakraniálny tlak /tlak v hlave/. Z tohto všetkého vidíme, že zvonku prichádza podnet do mozgu, t.j. do riadiaceho centra a on posiela podnet do určitého orgánu, alebo do niektorého systému a riadi určité aktivity.

     Pozrime sa na príklad so žltou farbou, ktorú riadiace centrum postúpilo do pankreasu. Pankreas začne naraz vylučovať viac fermentov a potom pošle signál naspäť do centra. A toto zvyšovanie aktívnosti môže byť potrebné, alebo nepotrebné. Ak je potrebné, signál ide naspäť do riadiaceho centra a hľadá ešte takýto podnet a ak nám takáto farba nie je potrebná, organizmus môže hľadať opozičnú farbu. A práve takýto spôsob komunikovania vonkajšieho pôsobenia na riadiace centrum a komunikácia riadiaceho centra s určitým orgánom a potom návrat informácie späť do riadiaceho centra dal vedcom myšlienku, aby zostrojili aparatúru, pomocou ktorej sa bude môcť potvrdiť kvalita činnosti vnútorných orgánov a ich zdravotný stav.

Ak robíme diagnostiku, dostávame veľmi vážnu informáciu, ako pracujú prijímacie receptory, ktoré dostávajú podnet z nášho tela. Pre ľahšie pochopenie, nazvime tieto receptory kanálmi. Ak dôjde k nejakej blokáde, alebo zvýšenej aktivite v týchto kanáloch, je veľká pravdepodobnosť, že príde k ochoreniu niektorého orgánu. Meraním taktiež dostaneme aj hodnotu respektíve určitý algoritmus, ako silno alebo slabo pracujú tieto kanály.

ucla_brain_images    Ako vzniká choroba? Predpokladajme, že do riadiaceho centra prichádza informácia z niektorého orgánu, že tento orgán nepracuje ako treba, alebo došlo k nejakému poškodeniu, alebo zmene. Analyzujme túto zmenu na každodennom príklade. Zjedli ste veľa chipsov, vypili colu a sliznica vášho žalúdku sa necíti najlepšie. Ona pošle signál centru, že niečo nie je v poriadku a centrum pošle príkaz naspäť do žalúdka, aby sa sliznica regenerovala. Znamená to, že je systém zdravý a že na scénu vstupuje princíp samoregulácie. Ak budete aj naďalej pokračovať v takomto štýle stravovania a medzičasom prežijete nejaký silný nepríjemný zážitok (smrť v rodine, strata pracovného miesta, rozvod atď.) v samotnom centre sa zvýši aktívnosť a okolo neho sa aktívnosť zmenší, čo nám už potvrdila neurofyziológia. Signál, ktorý prichádza zo žalúdka, nebude rozpoznaný kvôli slabej aktívnosti periférie. Centrum ho bude brať ako normálny signál a tým sa vynechá samoregulácia a na základe tohto sa vytvorí zápal sliznice, ktorý môže prejsť aj do ťažších ochorení len preto, lebo sa vynechal príkaz samoliečenia.

    Mnohí z nás už vedia niečo o tradičnej čínskej medicíne, ktorá hovorí aj o piatich transformáciách, t.j. o premene v našom tele, ktorá nasleduje premenu v prírode. Táto teória nám objasňuje, ako sa na jar očakáva, že bude všetko rásť kvôli novej mladistvej energii, aj to že pečeň a žlčník orgány, ktoré o tomto čase v človeku najsilnejšie pracujú a následok takejto činnosti je výbušnosť. Farba jari je zelená. Leto je obdobie, keď sa očakáva teplo a najsilnejšie pracujú srdce s tenkým črevom, hormonálnou sústavou a na leto naladenou nervovou sústavou. Následok tejto činnosti je radosť zo života. Vieme, že farba srdca a krvi je červená. Babie leto je perióda, keď sú najaktívnejšími slezina, pankreas a žalúdok a pripisuje sa im žltá farba, ktorej je v tomto období v prírode najviac. Pripisujú sa mu pocity ako opsesia a zádumčivosť. Jeseň Číňania farbia bielou farbou, prevláda pocit smútku a najaktívnejšie sú pľúca a hrubé črevo. Zimu farbia čiernou farbou, prevláda pocit strachu a najviac sú v činnosti obličky a močový mechúr. Všetky tieto psychologické javy u človeka nazývajú Číňania vnútorné patologické faktory.

   Samozrejme, že psychológia pozná omnoho viac psychologických profilov, ktoré určujú našu psychologickú osobnosť okrem tých, ktoré som uviedol pri piatich transformáciách a na osnovu týchto rôznych manifestácií v človeku je vyhotovený program, ktorý nám umožňuje odkryť kto v skutočnosti sme, ktoré negatívne a pozitívne profily v nás prevládajú. Dôvod, prečo toto veda vytvorila je ten, že sa už dávno prišlo na to, že človek nie je len fyzická bytosť, ale aj mysliaca, duchovná a zdobia ho aj pocity. A bolo by nespravodlivé voči nám, keby sme povedali, že človek ochorie len vtedy, keď ho napadne nejaká baktéria, alebo vírus, atď. Naše duchovné telo, ako aj mysliace a citové telo nám pripravujú každodenné „predstavenia“ na ktoré my reagujeme podľa nášho profilu.

Mnohí ľudia, ktorých som analyzoval systémom pulzovej diagnostiky aj počítačovým programom mali výbušnosť ako jednu zo základných čŕt psychologického profilu. A ako sa to odrazilo na ich fyzickom tele? Mnohí z týchto ľudí mali odstránený žlčník, ale bohužiaľ u mnohých sa po operácii nedostavilo zlepšenie. Niektorí čakali na termín operácie dúfajúc v kľudnejší život a niektorí sa pokúšali prírodným spôsobom zbaviť fyzického trápenia a očistiť si svoj žlčník. V takýchto prípadoch výbušnosti u človeka môžeme veľmi ľahko reagovať, lebo táto charakteristika je výrazne viditeľná. No ľudia ochorejú na základe svojho psychologického profilu, potom sa liečia a znovu ochorejú. Základné dôvody ochorenia sú v nich hlboko skryté a preto sme požiadali o pomoc sofistikované psychologické programy, aby sme mohli určiť dôvod ich problémov.

     Jeden zaujímavý príklad. Keď sa po diagnostike ukáže u niekoho znak NEVEDOMOSŤ neznamená to, že táto osoba nemá žiadne vedomosti. Znamená to len, že sa táto osoba v danom čase nevie správne postaviť k problému a nemôže sa rozhodnúť pre niektorú z ponúknutých možností a je v neustálej dileme. Ako výsledok nerozhodnosti na fyzickej úrovni je ochorenie pečene a žlčníku. Mnohí ľudia sú vyčerpaní, rozčarovaní a už sú pripravení, že sa vzdajú, robia od rána do večera a výsledky nie sú adekvátne k vynaloženej práci. Nie je ťažké predpokladať, že ich obličky a slezina sú vyčerpané. U nich je problém, že nevyužívajú úspešne skúsenosti, s ktorými mali už veľakrát úspechy, len si to už nepamätajú, alebo nevedia už raz vyskúšané uplatniť.

    Ako vidíte, spoznávanie svojho psychologického profilu má veľmi veľký význam, lebo korekciou správania môžete zabrániť veľmi nepríjemným chorobám. Jedna z nich je rakovina, o ktorej môžem povedať, že ju môžeme na našich diagnostických programoch uvidieť oveľa skôr než vybuchne celou svojou silou a potom je už liečenie príliš komplikované. Takže lepšie je zabrániť chorobe, ako ju liečiť.

Buďte mi zdraví.

Dr. Ac. Boris Subotić


Tip na knihu:

Gennadij Malachov – Bioenergetika člověka – Táto kniha sa venuje dôležitým témam, akými sú bioenergetika a biosyntéza organizmu človeka. Čitateľ má možnosť získať informácie o tom, čo núti človeka k tomu, že stráca energiu, a čo mu pomáha zase si ju doplniť. Autor ukazuje, ako sa dajú procesy biosyntézy skvalitniť a tým zvýšiť energetický potenciál človeka s pomocou jednoduchých a dostupných metód. Veľmi podrobne sú tu popísané prostriedky, umožňujúce zvýšiť bioenergetiku: pohyb, správna výživa a hladovky, dýchanie, vodoliečba. Premyslená práca s vlastným telom je správnou cestou k dlhému a plnohodnotnému životu.

Ukážka: Holografické tělo ovlivňuje vydatná strava, podávaná v častějších intervalech. Každá částečka potravy má svoje chronální pole, obsahující informace například o zkonzumované rostlině nebo živočichu. Tyto částice se dostávají do organizmu, prudce mění charakteristiky našeho vlastního holografického chronálního pole, někdy jej zkreslují a potlačují. To je také důvod, proč se nám chce po vydatném jídle spát. Spánek posiluje holografické tělo, které jeho vlivem potlačuje a asimiluje (přizpůsobuje) chronální pole potravy včetně všech jejich informací.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR

+

Lise Bourbeau – Význam nemocí – Kniha Význam nemocí je ako abecedne radený slovník, ktorý umožňuje každému, kto má nejaký zdravotný problém (telesný alebo aj psychický), rýchlo zistiť jeho skrytú príčinu. Každá ťažkosť sa tu vysvetľuje v kategóriách: fyzický blok, emocionálny blok, duševný blok a duchovný blok. Aby človek lepšie pochopil, o čom jeho zdravotný problém vypovedá, a najmä aby dokázal túto pravú príčinu svojho ochorenia odstrániť, mal by si navyše položiť otázky, ktoré autorka uvádza na konci knihy. Každá choroba alebo nepríjemný stav, ktorým trpíme, v skutočnosti znamená hlbší problém, väčšinou na nevedomej úrovni. Dobré na tom je, že keď si tieto skryté súvislosti uvedomíme, zdravotný problém väčšinou rýchlo zmizne, dôjde k uzdraveniu a my zároveň urobíme posun vo vývoji.

Úryvok: Při zjišťování přesnějších příčin svého fyzického problému si polož následující otázky:

1 – FYZICKÝ BLOK „Jakými přívlastky bych mohla nejlépe vystihnout to, co prožívám ve svém těle a jak se kvůli dané nemoci cítím?“ Odpověď představuje to, co prožíváš vůči člověku nebo situaci, kteří situaci vyvolali.

2 – EMOCIONÁLNÍ BLOK a) „Co kvůli této nemoci nemohu v životě dělat?“ b) Dále: jak na tebe působí odpověď na předchozí otázku, čím ti brání být?

3 – DUŠEVNÍ BLOK „Kdybych si dopřála právo být obecně ve svém životě… (odpověď na předchozí otázku), co by se mi mohlo stát nepříjemného nebo nepřijatelného?“ Odpověď odpovídá nesprávnému názoru, jenž blokuje tvou touhu a brání v uskutečnění tvých potřeb…

Pôvodná cena: 16.20 EUR, Naša cena: 14.58 EUR

Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.62 EUR

Viac o knihe tu – Kniha týždňa 01.10.2012


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 728 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.