google27eaa3905ca3fee3.html

Meridian_System

Predstavy vytvorené naivným umom a fakty:

1. Meridián je kanál v ktorom prúdi abstraktná energia, životná sila 

Realita: Meridián je stav – funkčný fázový stav fyziológie, psychiky a emocionálneho stavu, vrátane spôsobu reagovania a svetonázoru.

Kedysi dávno ktosi u seba našiel a rozvinul meridiánové fázy a zakreslil body ktorých stimuláciou v určitom poradí zapol konkrétny stav. Tak ako sa na nebi rozpaľujú  hviezdy vonkajšieho neba, tak stimuláciou  „vnútorných hviezd“ je možné rozpaľovať hviezdy vnútorného Kozmu. Šľachovo-svalové meridiány na povrchu tela sú len malou časťou fázového stavu. Netečie však v nich žiadna abstraktná sila.

2. Meridiány sú prisudzované každému automaticky od jeho narodenia

Realita: Body so spoločnými vlastnosťami  na nákresoch spojili čiarami.

Moderní ezoterici  ich preto začali priraďovať automaticky každému. Ak sú kanály zakreslené tak ich určité má každý automaticky bez rozdielu. Meridiány v skutočnosti neexistujú. Je ich ale možné rozvinúť. Sú ako zrniečko obilia ktoré má v sebe potenciu budúcej  rastliny. Nie z každého zrniečka však vyrastie nová rastlina.

3. Existujú cviky na meridiány

Realita: Ak niečo neexistuje tak  na to nemôžu existovať cviky.  Meridiánový stav sa rozvíja, rodí ako nový orgán v procese tréningu. Ásana, telesná pozícia pri tonizácii meridiánu vzniká ako  zaslúžený chod cez potešenie. V ásane sa zosúlaďuje vnútorné telo pocitov s vonkajším telom fixáciou stavu. Objavuje sa neplánovane, mimo umu, pričom nás potešenie zakrúti, ohýba a ťahá tak, že nás už nepustí ďalej – objavuje sa hraničný stav slasti. Takáto fixácia v hraničnom naplnení sa energiou je ásanou a prejavuje na telesnej pozícii.

Aj tu sa objavili „umní pozorovatelia“ ktorí zafixovali vonkajšie formy pohybu tela a začali ich považovať za určité technické vykonávanie póz. Kúpanie sa, utápanie v pocitoch, premývanie energiou qi v určitom charaktere toho ktorého meridiánu, považovali za úmyselné vykonávanie určitých pozícií. Takýto chod vytára násilie na seba samom. Vnútorne nezaslúžené, vôľou vykonávané zaujímanie ásany je diktatúrou umu nad organizmom.

4. Ak sa tonizuje meridián, zapíname orgán ktorý je s ním v spojení.

Realita:  NA  STRANE TONIZÁCIE NASTÁVA ZÚŽENIE  NA DRUHEJ ROZŚIRENIE

Pri tonizácii meridiánu pracujú vnútorné orgány nasledovne:

Stláčaním napr.  prednej dolnej časti  trupu meridiánu pečene –  krv preteká z pečene do zadnej strany – oblasti bedier a tenkého čreva, alebo  pri tonizácii prednej časti hrudníka vypíname dýchacie procesy cez meridián pľúc a krv sa presúva ku   zadnej strany pliec a lopatiek do meridiánu močového mechúra

Tonizáciou meridiánu pečene VYPÍNAME ORGÁN PEČENE – ktorý svoje funkcie minimalizuje a naopak zapíname orgán TENKÉHO ČREVA, kam krv preteká, pokiaľ niet vnútornej prekážky – a tenké črevo naplno začína pracovať.

Alebo naopak: pri zapnutí, to jest natiahnutí meridiánu tenkého čreva sa tenkého črevo ak orgán vypína, zastavuje a zapína sa pečeň ktorá, naplno začína fungovať, oslobodzuje  sa od stlačenia a  prijíma krv vytláčanú z tenkého čreva.

Kto sa seriózne zaoberá trénovaním seba samého  cíti a vníma  že: ak tonizujeme  jangové procesy  v jangových častiach nastáva zúženie a do jinových orgánov priteká zodpovedajúci objem krvi a naopak. Znamená to: ZAPNÚŤ MERIDIÁN ROVNÁ SA VYPNÚŤ, OSLABIŤ ZODPOVEDAJÚCI ORGÁN, práve naopak ako sa píše v internetových článkoch, tvrdí na komerčných seminároch alebo píše v moderných knihách.

Ak  nedajbože dáme napr. človeku s oslabenými obličkami intenzívne trénovať meridián obličiek, so slabým srdcom meridián srdca, alebo chorou pečeňou zapínať meridián pečene, pridávame im tým klince do rakvy. Ešte viac vypíname jeho slabý orgán.

Pre orientáciu: čo znamená pojem naivný um:

Spôsob myslenia  človeka,  jeho druh,  nie je závislý  od objemu poznatkov, od množstva znalostí. „Ej tento je študovaný, ten má vysokú školu, ten a ten si urobil bakalára, a tamten je kapacita, toho si musíme vážiť.“ Takto nám našepkáva  bežný um. Objem poznatkov a znalostí   absolútne nerozhoduje o vyspelosti myslenia, jeho zrelosti. Aké je myslenie človeka, to nezávisí od množstva poznatkov, ako sa mylne domnieva bežný človek. Študovaný, erudovaný človek  nie je viac ako málo študovaný a pastier oviec, nie  je zase menej.  To je omyl. Druh umu môže byť úplne rovnaký u toho kto ide  na ceste v roztrhaných šatách, s nezaviazanými šnúrkami od topánok ako u  jadrového fyzika, špecialistu na urýchľovanie častíc. Princípy zostávajú rovnaké.  Pri naivnom ume ide o podvojnosť a jednosmernosť, ktoré takisto charakterizujú um človeka západu.  Jednému sa snažíme utiecť, vyhýbať- utrpeniu, bolesti, chorobe, neúspechu a ideme smerom k lepšiemu, úspechu, presadzovaniu sa, cennému, krásnemu, múdremu, rozvitiu a smerujeme  lineárne, jednostranne, bez prestania. Naivný um mnohokrát vydáva možnosť  za skutočnosť, realitu, ako v prípade meridiánového systému. 

 Zo stanov Asociácie orientálnych umení a metód:

Cieľ združenia – objasňovanie rizík,omylov a skreslení vzniknutých nesprávnou interpretáciou a vonkajším napodobňovaním orientálnych techník, bez porozumenia ich odozvy vo vnútornom prostredí organizmu, kedy cvičenie nerešpektuje prírodné, fyziologické a energetické zákonitosti a pôsobí v protiklade s potrebami organizmu, čím sa zabráni šíreniu neodbornosti v tejto oblasti

Viac tu – http://www.meridianqikung.eu/


Súvisiace články:


Tip našej redakcie na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů – Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 jednoduchých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


(Prečítané 5 983 krát, 1 dnes)

Comments are closed.